Дільник частоти таймера-лічильника 0 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дільник частоти таймера-лічильника 0
Дільник частоти таймер-лічильника 0

Тактове джерело таймера-лічильника 0 позначено як clkT0. По замовчуванню clkT0 підключений до системного джерела синхронізації вводу-виводу clkI/O. Шляхом установки біта AS0 в регістрі ASSR таймера-лічильника 0 тактується асинхронно з виходу TOSC1. Ця функція дозволяє використовувати таймер-лічильник 0 в якості годин реального часу (RTC[50]). Якщо AS = 1, то виводи TOSC1 і TOSC2 більше не виконують функції ліній порту С, а між ними може бути підключений кварцовий резонатор в якості окремого тактового джерела таймера-лічильника 0. Генератор оптимізований під використання кварцу на частоту 32768 Гц. Підключення до виводу TOSC1 зовнішнього тактового джерела не рекомендується.

Дільник частоти таймера-лічильника 0 дозволяє вибрати наступні тактові сигнали: clkT0S/8, clkT0S/32, clkT0S/64, clkT0S/128, clkT0S/256 і clkT0S/1024. Крім того, є можливість зупинити синхронізацію. Установка біта PSR0 в регістрі SFIOR скидає дільник частоти. Ця функція дозволяє програмісту працювати з більш прогнозованим поведінкою дільника частоти.

Регістр спеціальних функцій вводу-виводу SFIOR

Розряд  
  TSM - - - ACME PUD PSR0 PSR321 SFIOR
Читання/запис Чт./Зп. Чт. Чт. Чт. Чт./Зп. Чт./Зп. Чт./Зп. Чт./Зп.  
Поч. значення  

 


Розряд 7 - TSM: Режим синхронізації таймера-лічильника

Установка біта TSM активізує режим синхронізації таймерів-лічильників. В даному режимі після установки біта PSR0 або PSR321 відповідний дільник частоти буде постійно перебувати в скинутому стані. У цьому стані гарантується, що всі відповідні таймери-лічильники будуть зупинені і можуть бути однаково налаштовані без ризику зміни стану одного з них під час конфігурації. Якщо після цього скинути біт TSM, то біти PSR0 і PSR321 скидаються апаратно, а таймери-лічильники починають лічбу одночасно.

Розряд 1 - PSR0: Скидання дільника частоти таймера-лічильника 0

Якщо даний біт дорівнює лог. 1, то дільник частоти таймера-лічильника 0 скидається. Даний біт зазвичай скидається апаратно відразу після установки. Якщо даний біт встановлюється, коли таймер-лічильник 0 працює в асинхронному режимі, то він залишається рівним 1 поки не скинеться дільник частоти таймера-лічильника 0. Даний біт не скидається апаратно, якщо біт TSM = 1.

 

Оператори над константами у AVR-асемблері

Асемблер підтримує ряд операторів, які описані тут. Чим вище пріоритет операції, тим вищий пріоритет виконання. Вирази можуть бути укладені в дужки, і такі вирази завжди обчислюються перед поєднанням з чимось поза дужками. Асоціативність бінарних операторів вказує порядок обчислення ланцюгових операторів, ліва асоціативність означає обчислюються зліва направо, тобто , в той час як права асоціативність означає . Деякі оператори не асоціативні, тому значення ланцюжка не має сенсу


Символ Назва Опис Пріоритет операції Асоціативність Приклад
! Логічне НІ Унарна операція, яка повертає 1, якщо вираз був нулем і вертає 0, якщо вираз не був нулем Нема ldi r16,!0xf0 /*Завантаження у r16 числа 0x00 */
~ Побітне НІ Унарна операція, яка вертає вхідний вираз з інвертованими всіма бітами Нема ldi r16, ~0xf0 /*Завантаження у r16 числа 0x0f */
- Унарний мінус Унарна операція, яка змінює знак виразу Нема ldi r16, -2 /*Завантаження у r16 числа -2 (0xfe) */
* Множення Операція над двома елементами виразу, яка повертає добуток двох виразів Ліва ldi r16, label*2 /*Завантаження у r16 числа label*2 */
/ Ділення Операція над двома елементами виразу, яка повертає цілу частину ділення лівої частину на праву частину Ліва ldi r16, label/2 /*Завантаження у r16 числа label/2 */
% Виділення остачі (тільки для AVRASM2) Операція над двома елементами виразу, яка повертає остачу ділення лівої частину на праву частину Ліва ldi r16, label % 2 /*Завантаження у r16 числа label % 2 */
+ Додавання Операція над двома елементами виразу, яка повертає суму двох виразів Ліва ldi r16, c1+c2 /*Завантаження у r16 числа c1+c2 */
- Віднімання Операція над двома елементами виразу, яка повертає результат віднімання ліва частина мінус права частина Ліва ldi r16, c1-c2 /*Завантаження у r16 числа c1-c2 */
<< Зміщення вліво Операція над двома елементами виразу, яка повертає результат лівого зміщення лівого виразу на стільки біт, скільки вказано у правій частині Ліва ldi r16, c1<<c2 /*Завантаження у r16 числа c1 побітно зміщеного вліво c2 разів*/
>> Зміщення вправо Операція над двома елементами виразу, яка повертає результат правого зміщення лівого виразу на стільки біт, скільки вказано у правій частині Ліва ldi r16, c1>>c2 /*Завантаження у r16 числа c1 побітно зміщеного вправо c2 разів*/
< Менше Операція над двома елементами виразу, яка повертає 1, якщо вираз (враховуючи знак) зліва є меншим від виразу (враховуючи знак) справа. У іншому випадку - 0 Нема ori r16, bitmask*(c1<c2)+1 /*Логічне АБО r16 з виразом*/
<= Менше або рівне Операція над двома елементами виразу, яка повертає 1, якщо вираз (враховуючи знак) зліва є меншим або рівним від виразу (враховуючи знак) справа. У іншому випадку - 0 Нема ori r16, bitmask*(c1<=c2)+1 /*Логічне АБО r16 з виразом*/
> Більше Операція над двома елементами виразу, яка повертає 1, якщо вираз (враховуючи знак) зліва є більшим від виразу (враховуючи знак) справа. У іншому випадку - 0 Нема ori r16, bitmask*(c1>c2)+1 /*Логічне АБО r16 з виразом*/
>= Більше або рівне Операція над двома елементами виразу, яка повертає 1, якщо вираз (враховуючи знак) зліва є більшим або рівним від виразу (враховуючи знак) справа. У іншому випадку - 0 Нема ori r16, bitmask*(c1>=c2)+1 /*Логічне АБО r16 з виразом*/
== Рівне Операція над двома елементами виразу, яка повертає 1, якщо вираз (враховуючи знак) зліва є рівним виразу (враховуючи знак) справа. У іншому випадку - 0 Нема ori r16, bitmask*(c1==c2)+1 /*Логічне АБО r16 з виразом*/
!= Не рівне Операція над двома елементами виразу, яка повертає 1, якщо вираз (враховуючи знак) зліва є рівним виразу (враховуючи знак) справа. У іншому випадку - 0 Нема .EQU flag=(c1!=c2) /* Встановлення символьної константи рівною 1 або 0 */
& Побітне І Операція над двома елементами виразу, яка повертає побітне І між двома виразами Ліва ldi r16, High(c1&c2) /*Завантаження у r16 виразу*/
^ Побітне ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО Операція над двома елементами виразу, яка повертає побітне ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО між двома виразами Ліва ldi r16, High(c1^c2) /*Завантаження у r16 виразу*/
| Побітне АБО Операція над двома елементами виразу, яка повертає побітне АБО між двома виразами Ліва ldi r16, High(c1|c2) /*Завантаження у r16 виразу*/
&& Логічне І Операція над двома елементами виразу, яка повертає 1, якщо два вирази є ненульовими, у іншому випадку - 0 Ліва ldi r16, High(c1&&c2) /*Завантаження у r16 виразу*/
|| Логічне АБО Операція над двома елементами виразу, яка повертає 1, якщо два вирази є ненульовими, у іншому випадку - 0 Ліва ldi r16, High(c1||c2) /*Завантаження у r16 виразу*/
? Умовний оператор (тільки для AVRASM2.1) Синтаксис умова ? вираз 1 : вираз 2 Опис Термальний (трійний) оператор, який повертає значення виразу 1, якщо умова справджується, у іншому випадку – вираз 2. Нема ldi r16, a>b ? a:b /*Завантаження у r16 більшого числа між a і b*/

Регістри вводу/виводу (які треба знати при виконанні цієї лабораторної роботи)

Адреса Номер регістру вводу/виводу[51] Назва Біт 7 Біт 6 Біт 5 Біт 4 Біт 3 Біт 2 Біт 1 Біт 0
Буде описано пізніше або можна ознайомитися з опису до мікроконтролера ATMEGA128
$65   PORTG - - - PORTG4 PORTG3 PORTG2 PORTG1 PORTG0
$64   DDRG - - - DDG4 DDG3 DDG2 DDG1 DDG0
$63   PING - - - PING4 PING3 PING2 PING1 PING0
$62   PORTF PORTF7 PORTF6 PORTF5 PORTF4 PORTF3 PORTF2 PORTF1 PORTF0
$61   DDRF DDF7 DDF6 DDF5 DDF4 DDF3 DDF2 DDF1 DDF0
$60   Резерв - - - - - - - -
$5F $3F SREG I T H S V N Z C
$5E $3E SPH SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8
$5D $3D SPL SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0
Буде описано пізніше або можна ознайомитися з опису до мікроконтролера ATMEGA128
$57 $37 TIMSK OCIE2 TOEI2 TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 OCIE0 TOIE0
$56 $36 TIFR OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 OCF0 TOV0
Буде описано пізніше або можна ознайомитися з опису до мікроконтролера ATMEGA128
$53 $33 TCCR0 FOC0 WGM00 COM01 COM00 WGM01 CS02 CS01 CS00
$52 $32 TCNT0 Регістр таймера-лічильника 0 (8 біт)
$51 $31 OCR0 Регістр порогу порівняння таймера-лічильника 0
$50 $30 ASSR - - - - AS0 TCN0UB OCR0UB TCR0UB
Буде описано пізніше або можна ознайомитися з опису до мікроконтролера ATMEGA128
$40 $20 SFIOR TSM - - - ACME PUD PSR0 PSR321
Буде описано пізніше або можна ознайомитися з опису до мікроконтролера ATMEGA128
$3B $1B PORTA PORTA7 PORTA6 PORTA5 PORTA4 PORTA3 PORTA2 PORTA1 PORTA0
$3A $1A DDRA DDA7 DDA6 DDA5 DDA4 DDA3 DDA2 DDA1 DDA0
$39 $19 PINA PINA7 PINA6 PINA5 PINA4 PINA3 PINA2 PINA1 PINA0
$38 $18 PORTB PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0
$37 $17 DDRB DDB7 DDB6 DDB5 DDB4 DDB3 DDB2 DDB1 DDB0
$36 $16 PINB PINB7 PINB6 PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0
$35 $15 PORTC PORTC7 PORTC6 PORTC5 PORTC4 PORTC3 PORTC2 PORTC1 PORTC0
$34 $14 DDRC DDC7 DDC6 DDC5 DDC4 DDC3 DDC2 DDC1 DDC0
$33 $13 PINC PINC7 PINC6 PINC5 PINC4 PINC3 PINC2 PINC1 PINC0
$32 $12 PORTD PORTD7 PORTD6 PORTD5 PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTD0
$31 $11 DDRD DDD7 DDD6 DDD5 DDD4 DDD3 DDD2 DDD1 DDD0
$30 $10 PIND PIND7 PIND6 PIND5 PIND4 PIND3 PIND2 PIND1 PIND0
Буде описано пізніше або можна ознайомитися з опису до мікроконтролера ATMEGA128

Це корисно!

Для зручності використання AVR Studio при написанні програм для різних мікроконтролерів, у яких регістри вводу/виводу чи розширених регістрів вводу/виводу, а також деяких перепозначень регістрів регістрового файлу (зокрема X, Y і Z), абсолютні адреси яких у різних мікроконтролерах можуть бути різні, але назва і функціональне призначення є однакове – розробниками AVR Studio у папці \Program Files\Atmel\AVRTools\AVRAssembler\Аppnotes\ знаходяться *.inc файли у яких директивами EQU і DEF описані визначені всі регістри і відповідні біти регістрів, а також здійснено деякі визначення.

У цьому файлі також визначені символьними змінними номери бітів регістрів вводу виводу.

Зокрема,

.equ WGM01 = 3

Це опис біту WGM01 (номер його є 3) регістру TCCR0, який відноситься до регістрів вводу виводу і відповідає за налаштування таймера-лічильника 0 мікроконтролера ATMEGA128

Для того, щоб включити у проект визначення регістрів мікроконтролера ATMEGA128 треба в проект включити m128def.inc файл.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 286; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.015 с.)