підприємства за умови різного рівня виробничої потужності за одну зміну 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

підприємства за умови різного рівня виробничої потужності за одну зміну 

Далі виділивши вказаний діапазон викликаємо команду Данные/Таблица подстановки… В клітку Подставлять значения по столбцам для прикладу, що розглядається вводимо посилання на клітку F10.

6 та 7. Графічне відображення завдань № 6 та 7 виконуються за допомогою команди Диаграмма…: Поверхность і График. Їх приклад можна побачити у електронному додатку до даної лабораторної роботи виконаному в MS Excel.

8. У висновку необхідно описати умови за яких ефективність роботи підприємства є максимальною.

 

Лабораторна робота № 6

Аналіз та презентація результатів маркетингових досліджень за допомогою MS Excel та MS PowerPoint

Мета роботи: набуття навичок проведення розрахунків та презентації їх результатів за допомогою прикладних програм MS Excel та MS PowerPoint, що входять у пакет прикладних програм Microsoft Office і широко застосовуються для здійснення бізнес-аналізу.

Постановка задачі. Після закінчення університету ви влаштувалися на роботу в торгову фірму “АСТО” на посаду інженера-маркетолога і вам керівництво фірми доручає різні роботи, для виконання яких необхідно використовувати MS Excel та MS PowerPoint. Вам необхідно проаналізувати та представити результати проведеного маркетингового дослідження; розрахувати точку беззбитковості та розробити на базі здійснених розрахунків презентацію проведених маркетингових досліджень в розрізі “витрати/ майбутня реалізація/ прогнозований прибуток”.

 

Порядок виконання роботи:

Маркетингові дослідження дають можливість визначити скільки товару за певною ціною можна продати на певному ринку. Ця інформація дасть можливість визначити чи досягне фірма точки беззбитковості. Якщо розрахунки покажуть, що збут даної прогнозованої кількості продукції є збитковим, то можна завчасно відмовитись від виробництва даної продукції або спробувати збільшити збут шляхом застосування різноманітних засобів просування товару. Важливо також наглядно представити керівництву фірми результати проведених досліджень, а не лише оперувати цифрами.

MS Excel та MS PowerPoint пропонують цілий ряд інструментів, які можуть використовуватися для автоматизації вирішення більшості з наведених вище проблем.

1. Запустити MS Excel.

2. Введіть результати маркетингового дослідження згідно отриманого варіанту (див. табл. 6.1).

3. Розрахуйте точку беззбитковості.

4. Побудуйте графіки, на яких представте результати аналізу.

5. Створіть за допомогою MS PowerPoint три слайди, на яких представте відповідно:

а) себе, як виконавця маркетингового дослідження;

б) результат маркетингового дослідження;

в) точку беззбитковості в натуральних та грошових одиницях

6. Представте викладачу результати роботи та підготуйте їх до друку.

Таблиця 6.1

Вихідні дані

Варіант Валові постійні витрати Змінні витрати на одиницю продукції Прогнозовані обсяги реалізації Ціна одиниці продукції Прибуток
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ВЕБ-СТОРІНОК

Розвиток глобальної інформаційної мережі Інтернет, забезпечення широкого доступу до цієї мережі громадян та юридичних осіб усіх форм власності в Україні, належне представлення в ній національних інформаційних ресурсів є одним з пріоритетних напрямів державної політики в сфері інформатизації, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, побудови відкритого демократичного суспільства, розвитку підприємництва. Користувачі Інтернету добре розуміють, що успішній, плідній і ефективній сьогоденній роботі сприяє Web-сторінка, тим більше якщо вона привабливо, цікаво оформлена, насичена змістовною, корисною актуальною інформацією, яка має пізнавальний характер і, головне, комерційну цінність, що здатна зацікавити і привернути увагу як різних верст населення, так і великої кількості організацій, підприємств і фірм різної форми власності з України та з закордону.

Мета роботи. Набуття навичок пошуку та оцінки веб-сторінок за їхнім оформленням та відповідністю змістовного наповнення цих сторінок особливостям організації, яку вони представляють.

Постановка задачі. Знайдіть та оцініть 4 офіційні веб-сторінки кафедр менеджменту різних вузів (одної з 24 областей України) згідно отриманого варіанту за наведеним нижче зразком. Також слід провести кількісне оцінювання досліджуваних сайтів за запропонованими нижче критеріями:

1. Привабливість для користувача

2. Змістовне наповнення

3. Оформлення

4. Структура і зручність навігації

5. Граматика і стиль тексту

6. Оновлюваність і поповнення змісту

7. Інтерактивність

8. Привальна індексація (наявність пошукової системи)

9. Адекватне застосування реклами на сайті

10. Захист авторських прав

11. Розміщення в Інтернеті (якість доменого імені)

Оцінювання слід проводити за 10-ти бальною шкалою (від 1 – мінімальний бал, до 10 – максимальний бал). Також необхідно визначити середню оцінку кожного сайту та зробити висновки.

ЗРАЗОК

Луцьк http://www.lutsk.ua

Розділи:

1) Про місто – короткий опис міста

2) Міська рада – інформація про міську раду та її виконавчі органи

3) Державні установи – інформація про державні установи в місті. Містить велику кількість підрозділів, таких як державні адміністрації, професійні спілки, суди тощо

4) Масмедіа – інформація про телекомпанії, радіокомпанії, видавництва журналів та газет

5) Культура, мистецтво – інформація про заклади культури міста

6) Освіта, спорт – інформація про освітні і спортивні заклади міста

7) Економіка, торгівля, транспорт – інформація про фінансові, промислові та транспортні організації міста

8) Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність – звіт про зовнішньоекономічну діяльність та про залучення інвестицій

9) Інноваційна та наукова діяльність – звіт про науково-технічні роботи, правда за 1999 рік.

10) Ділові пропозиції – написано, що цей розділ містить корисну інформацію для юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які мають намір навести бізнес-контакти з підприємствами обласного центру Волині, а насправді такої інформації немає

11) Готелі, відпочинок, розваги – інформація про готелі, ресторани, кафе, бари, клуби і дискотеки міста (мало детальної інформації)

12) Зв’язок – містить звіт про забезпечення телефонним зв’язком населення міста, а також опис телефонних компаній та інтернет-провайдерів міста

13) Карта міста – карта міста зроблена на флеші. Виглядає гарно, проте не одразу можна зрозуміти, як нею користуватися

14) Генеральне консульство республіки Польща – інформація про консульство у Луцьку, типи віз та анкета для отримання візи.

Висновок: гарно зроблений динамічний веб-сайт, хороший дизайн, швидко завантажується, багато інформації. Кожен розділ містить велику кількість підрозділів, а ті в свою чергу розбиті ще на підрозділи. При такій насиченості не зашкодила би карта сайту. Варто задуматися і про англомовну версію.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ В EXCEL.

АНАЛІЗ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ

Зведені таблиці є аналітичним інструментом, що використовується для наочного та зручного аналізу списків Excel. З допомогою зведених таблиць можливо підраховувати суму даних в полях списку, а також відбирати в зведену таблицю поля за бажанням користувача та змінювати розміщення полів, тобто створювати макет зведеної таблиці. Макет зведеної таблиці легко змінюється, без проблем міняються місцями заголовки рядків та стовпців і навпаки, що дозволяє переглядати табличні дані під різним кутом і робить зведені таблиці потужним засобом аналізу табличних даних. Дані в зведених таблицях автоматично поновлюються через певний інтервал часу.

ТзОВ «Логос» займається продажем книжок. У табл. 8.1 наведено інформацію про реалізацію книжок впродовж року. Список упорядковано по рокам, кварталам, інвентарним номерам книг у каталозі, а також в списку представлена інформація про канали розповсюдження книг, кількість проданих книг та суми отримані від продажу.

Таблиця 8.1

Реалізація продукції ТзОВ «Логос» у 2013 році

Рік Квартал Інвент_Номер Канал_Розповсюдж. Кількість Ціна_грн. Сума_Продажу_грн.
Міжнародний 45,00  
Замовлення поштою 45,00  
По країні -50 45,00  
Міжнародний 75,00  
Замовлення поштою -20 75,00  
По країні 75,00  
Міжнародний 110,00  
Замовлення поштою 110,00  
По країні 110,00  
Міжнародний 65,00  
Замовлення поштою 65,00  
По країні -100 65,00  
Міжнародний 120,00  
Замовлення поштою 120,00  
По країні 120,00  
Міжнародний 45,00  
Замовлення поштою 45,00  
По країні 45,00  
Міжнародний 75,00  
Замовлення поштою 75,00  
По країні 75,00  
Міжнародний 110,00  
Замовлення поштою 110,00  
По країні 110,00  
Міжнародний 65,00  
Замовлення поштою -10 65,00  
По країні 65,00  
Міжнародний 120,00  
Замовлення поштою 120,00  
По країні -10 120,00  
Міжнародний 45,00  
Замовлення поштою 45,00  
По країні 45,00  
Міжнародний 75,00  
Замовлення поштою 75,00  
По країні 75,00  
Міжнародний 110,00  
Замовлення поштою 110,00  
По країні 110,00  
Міжнародний 65,00  
Замовлення поштою 65,00 грн.  
По країні 65,00  
Міжнародний 120,00  
Замовлення поштою 120,00  
По країні 120,00  
Міжнародний 45,00  
Замовлення поштою 45,00  
По країні 45,00  
Міжнародний 75,00  
Замовлення поштою 75,00  
По країні 75,00  
Міжнародний 110,00  
Замовлення поштою 110,00  
По країні 110,00  
Міжнародний 65,00  
Замовлення поштою 65,00  
По країні 65,00  
Міжнародний 120,00  
Замовлення поштою 120,00  
По країні 120,00  

 

В такому списку досить складно зробити будь-який аналіз. Складно відповісти на питання: скільки книжок та на яку суму продано по кварталам, або порівняти який канал реалізації дає більшу суму прибутків, яку книгу купують частіше та на інші питання. На поставлені питання можуть дати відповідь зведені таблиці. Подібну таблицю в Excel можна отримати створивши зведену таблицю.

Для створення зведеної таблиці в Excel використовують «Майстер зведених таблиць і діаграм».

Послідовність створення зведених таблиць:

1. Виділити діапазон на основі якого буде створена зведена таблиця.

2. Виконати команду: Дані → Зведена таблиця.

1. Відкриється діалогове вікно «Майстер зведених таблиць і діаграм – крок 1 з 3»:

Крок1: На цьому кроці потрібно вибрати джерело, на основі якого буде побудовано зведену таблицю. Завершення роботи на цьому етапі по кнопці.

Крок2: На цьому етапі потрібно вибрати діапазон, в якому розмішений первинний список. Якщо перед запуском майстра була виділена будь-яка комірка списку, то майстер автоматично виділить потрібний діапазон. Перевірити правильність вибраного діапазону та натиснути кнопку і перейти до наступного кроку.

Крок3: На цьому етапі потрібно вказати місце для розміщення зведеної таблиці. Більш переважним є варіант розміщення зведеної таблиці на новому робочому аркуші.

Після виконання цих всіх дій на новому робочому листі Excel відображає пустий макет таблиці для створення зведеної таблиці та виводить діалогове вікно «Перелік полів зведеної таблиці».

На цьому етапі створюється початкова структура зведеної таблиці. А саме заголовки тих полів, які мають бути в зведеній таблиці «перетягуються» із діалогового вікна «Перелік полів зведеної таблиці» на відповідні області пустого макету зведеної таблиці.

 

 

Для приведеного списку створити зведені таблиці такої форми:

Завдання1:

Інвентарний номер Канал розповсюдження 2007 рік 2007 Всього Загальна сума
КВ1 КВ2 КВ3 КВ4
Замовлення поштою            
  Міжнародний            
  По країні            
23524 Всього              
Замовлення поштою            
  Міжнародний            
  По країні            
41210 Всього              
Замовлення поштою            
  Міжнародний            
  По країні            
50724 Всього              
Загальний підсумок              
               

 

Завдання 2

Інвентарний номер Сума надходжень по каналам розповсюдження Загальний підсумок
Замовлення поштою Міжнародний По країні
Всього:

 

Завдання 3

Канали розповсюдження Кількість продажу книжок по кварталам Всього продано
Замовлення поштою          
Міжнародний          
По країні          
Всього          

 

Завдання 4:

Інвентарний номер Кількість продажу книжок 2007 всього Всього продано
           
           
           
           
           
Всього:            

ЛІТЕРАТУРА

1. Батюк А.Є та інші. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посібник. / А.Є. Батюк, З.П. Двуліт, К.М. Обельовська, І.М. Огородник, Л.П. Фабрі. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+Інститут післядипломної освіти”), Інтелект-захід. 2004. – 520 с.

2. Береза А.М.. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 214 с.

3. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті: Навч. посібник. – Тернопіль: Карт–Бланш, 2001. – 354 с.

4. Галузинський Г. П., Гордієнко І. В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.

5. Гордієнко І.В. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самос. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 1999. – 127 с.

6. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с

7. Єрьоміна Н. В. Проектування баз даних: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 208 с.

8. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. проф. В.В. Дика. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 272 с.

9. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посібник / С.В. Глівенко, Є.В. Лапін, О.О. Павленко та ін. – Суми.: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 407 с.

10. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник / За ред. проф. В.С. Пономаренка. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 544 с.

11. Коломієць В.Ф. Міжнародні інформаційні системи: Підручник / За ред. проф. В.П. Гондюла. – К.: Вид.-поліграф. центр “Київський університет”, 2001. – 458 с.

12. Лавінський Г.В. Автоматизовані системи обробки економічної інформації. – К.: Вища шк., 1995. – 252 с.

13. Литвин І. Інформаційні технології в економіці: Навч. посіник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 296 с.

14. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2004.

15. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2004.

16. Новаківський І.І., Грибик І.І., Федак Т.В. Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2010. – 260 с.

17. Писаревська Т. А. ІС в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 252 с.

18. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. ІС і технології в маркетингу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 328 с.

19. Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Коваленко Ю.І. Проектування автоматизованих економічних інформаційних систем. – К.: ІЗМН, 1996. – 312 с.

20. Попов Э.В., Фоминых И.Б., Кисель Е.Б., Шапот М.Д. Статические и динамические экспертные системы: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 320 с.

21. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. ІС в фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 216 с.

22. Ситник В. Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень. – К.: Техніка, 1995. – 162 с.

23. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 1998. – 200 с.

24. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С.. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.

25. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф.. Проектирование экономических Информационных систем: Учебник. / Под ред. Ю.Ф. Тельнова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 512 с.

26. Степанова Е.Е., Хмелевская Н.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности. – М.: ИНФРА–М, 2002. – 154 с.

27. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник. – К., 2002. – 223 с.

 


Навчальне видання

 

 

Інформаційні системи в менеджменті

 

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

для студентів базового напряму “Менеджмент”

 

 

Укладачі: Новаківський Ігор Іванович

Кулиняк Ігор Ярославович

 

Редактор ???

Комп’ютерне верстання ???

 

 

Здано у видавництво 22.05.2009. Підписано до друку 19.06.2009.

Формат 60´84/16. Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк. 4,23. Обл.-вид. арк. 4,25.

Наклад 100 прим. Зам. 90447.

 

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Реєстраційне свідоцтво серії ДК № 751 від 27.12.2001 р.

Поліграфічний центр Видавництва

Національного університету “Львівська політехніка”

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 194; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.006 с.)