ефективності інвестиційного проекту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ефективності інвестиційного проектуНайменування проекту – Ставка дисконтування –

Дата початку проекту – Тривалість проекту –

Валюта проекту: основна – друга –

Курс на момент початку проекту – Темп зростання / падіння курсу –

Ставка рефінансування – Тенденції зміни ставки –

Темпи інфляції: по збуту – по прямим витратам –

по загальним витратам – по зарплаті –

по нерухомості –

Тенденція змін інфляції по роках –

 

Таблиця 1. Ставки податків і зборів

Найменування 1-й рік 2-й рік 3-й рік Регулярність виплат База оподатку-вання
ПДВ          
Пенсійний фонд          
Соцстрах          
Податок на прибуток          
Фонд зайнятості          
Дорожній збір          
Інноваційний фонд          
Єдиний податок          
           

 

 

Таблиця 2. Структура компанії (при необхідності розрахунку доходності по підрозділах компанії)

Назва підрозділу Питома вага у випуску продукції, %
Підрозділ 1  
Підрозділ 2  
   

 

Таблиця 3. Стартовий баланс станом на початок проекту

(для діючого підприємства)

Статті балансу тис. грн.
Кошти  
Рахунки до одержання  
Сировина, матеріали і комплектуючі  
Незавершене виробництво  
Запаси готової продукції  
Банківські вклади і цінні папери  
Короткострокові предоплачені витрати  
Сумарні поточні активи  
Основні засоби  
Накопичена амортизація  
Залишкова вартість основних засобів:  
Земля  
Будинки і спорудження  
Устаткування  
Предоплачені витрати  
Інші активи  
Інвестиції в основні фонди  
Інвестиції в цінні папери  
Майно в лізингу  
СУМАРНИЙ АКТИВ  
Відстрочені податкові платежі  
Короткострокові позики  
Рахунки до оплати  
Отримані аванси  
Сумарні короткострокові зобов'язання  
Довгострокові позики  
Звичайні акції  
Привілейовані акції  
Капітал внесений понад номінал  
Резервні фонди  
Додатковий капітал  
Нерозподілений прибуток  
Сумарний власний капітал  
СУМАРНИЙ ПАСИВ  

 


Таблиця 4. И Н В Е С Т И Ц І Й Н И Й П Л А Н

 

            Загальна у том числі
Зміст Строк Вико-навець Тип Строк вартість Періодичні виплати Разові виплати
п/п Етапу виконання   акти-ву амортизації етапу Сума Пе-ріод Сума Да-та
    З ... по ....     (міс.) грн. вал. грн. вал.   грн. вал.  
                           
                           
                           
                           
                           

Примітка: 1. Періодичність виплат: - Раз у рік - Раз у квартал - Разом на місяць - Раз у тиждень - на початку - наприкінці

2. Розміри витрат вказуються в гривнях або/і валюті (при необхідності).

3. Типи активів: З-земля, С-споруди, У-устаткування, Ін-інші, Н-нематеріальні активи, Пр-передоплачеі витрати (у графі «термін амортизації» вказується найменування і кількість продукту, на який буде провадитися списання зазначених витрат)

 

Таблиця 5. О Б ‘ Є М І У М О В И П Р О Д А Ж У

 

Найменування продукту Од. Ціна Об’єм прода-жу в Поча-ток прода- Строк досягнення Умови оплати Умови збуту
(умови оплати) вим. грн. вал. місяць жу дд/мм/рр заплано-ваного об’єму (міс.) Строк (дн.) % по-перед-ньої опла-ти Строк креди-ту (дн.) Втрати (%) час на збут (дн) Запас на скла-ді (%)
Продукт№1_____________________                        
Внутрішній ринок (за фактом)     X       X X X      
(попередня оплата)     X           X      
(в кредит)     X       X X        
Зовнішній ринок (за фактом)   X         X X X      
(попередня оплата)   X             X      
(в кредит)   X         X X        
Продукт№2____________________                        
Внутрішній ринок (за фактом)     X       X X X      
(попередня оплата)     X           X      
(в кредит)     X       X X        


Таблиця 6. ПЛАН З ПЕРСОНАЛУ

 

Посада Кіл-сть Оклад Періодичність Використання протягом періоду:
    грн. вал. виплат з .... по ..... місяць проекту
Управління    
     
     
     
Виробництво    
     
     
     
     
Маркетинг    
     
     
     
     
     

Примітка: 1. Періодичність виплат (графа 5) : - Рік - Квартал - Місяць

2. У графі 4 указується розмір окладу у валюті (при наявності). Зазначити вид валюти.

 

Таблиця 7. П Р Я М І В И Т Р А Т И (відрядна заробітна плата)

Н а й м е н у в а н н я п р о д у к т у Н а й м е н у в а н н я Розцінка
  о п е р а ц і ї грн. вал.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітка: 1. Розцінка (графа 4) вказується у валюті (при наявності). Замість вал. зазначити вид валюти (USD, UE або інша).


Таблиця 8. П Р Я М І В И Т Р А Т И(матеріали і комплектуючі)

 

Найменування Од. Цикл Найменування Од. Норма   Втрати Затрим. Страхов. Динам.
продукту вим вироб. матеріалів, вим витрати Ціна ( %) оплати запас запас
    (дн.) комплектуючих     грн. вал.   (дн.) ( %) на ... дн.
                   

Примітка: 1. Витрата матеріалів і комплектуючих (графа 6) вказується на одиницю виміру виробництва товару.

2. Ціни: - у грн. (графа 7) - придбання на внутрішньому ринку,

- у валюті (графа 8) - придбання за межами України. Замість вал. зазначити вид валюти (USD, UE або інша).

3. У графі 10 вказується затримка оплати у випадку придбання матеріалів або комплектуючих у кредит.

4. Якщо матеріали або комплектуючі придбані по передоплаті, то цикл виробництва збільшується на час передоплати.

 

Таблиця 9. ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ

  Сума Вид оплати ( в том числі )
Найменування витрати Регулярні виплати Разові виплати
витрати грн. вал. Періодичність з... по ... місяць проекту дата
Управління
 
 
Виробництво
 
 
 
Маркетинг
 
 
 

Примітка: 1. У графі 3 вказується сума витрат у валюті (при наявності). Замість вал. зазначити вид валюти (USD, UE або інша).

2. Періодичність виплат (графа 4): Тиждень Місяць Квартал Рік

 

 

Таблиця 10. Дані для фінансового плану бізнес-проекту.

 

  Найменування Обсяг витрат / надходжень в гривнях (по періодах: квартал/рік)
витрат/ надходжень 1 кв. 1-й р. 2кв 1-1-й р. 3 кв. 1-й р. 4 кв 1-й р. 1 кв 2-й р. 2 кв 2-й р. 3 кв 2-й р. 4 кв 2-й р. 1 кв 3-й р. 2 кв 3-й р. 3 кв. 3-й р. 4 кв. 3-й р.
   
Власний (акціонерний капітал), всього                        
  у тому числі                        
  Акціонер 1                        
  Акціонер 2                        
  та інші                        
  Іноземний інвестор                        
2. Список займів                        
  у тому числі                        
  Пільговий кредит                        
  Кредит 1                        
  Кредит 2                        
  та інші                        
Повернення коштів інвесторів                        
Виплата відсотків по кредитах                        

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)