Прогноз прибутків і руху грошових засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прогноз прибутків і руху грошових засобів№ п/п Найменування показників 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. За рік
1. Валова виручка від реалізації, - в т.ч. від експорту          
2. ПДВ          
3. Акцизний збір          
4. Чиста виручка від реалізації (р.1-2-3)          
5. Операційні витрати всього : в т.ч.          
5.1. Сировина і матеріали          
5.2. Заробітна плата робітників (включаючи відрахування в фонди)          
5.3. Амортизація          
5.4. Зарплата адмінперсоналу (вклю-чаючи відрахування в фонди)          
5.5. Оренда обладнання і приміщень          
5.6. Ремонт обладнання і приміщень          
5.7. Зв’язок і канцтовари          
5.8. Комунальні послуги          
5.9. Витрати на транспорт і відрядження          
5.10 Послуги інших організацій          
5.11 Інші податки          
5.12 Маркетинг / реклама          
5.13 Інші витрати          
6. Виплати процентів за кредит          
7. Валовий прибуток (р.4-5-6)          
8. Податок на прибуток          
9. Податки і збори з прибутку          
10. Чистий прибуток (р.7-8-9)          
11. Сплата кредиту          
12. Амортизація          
13. Чистий потік грошових засобів (р.10+12)          
14. Коефіцієнт обслуговування боргу (р.(6+10+12)/(6+11)          

 

Додаток Б

Техніко-економічне обґрунтування

створення комбайнової станції фірмою “Зерно Полтавщини”

Вступ

Техніко-економічне обґрунтування є робочим документом, що визначає доцільність проекту створення комбайнової станції фірмою “Зерно Полтавщини”. Робота спрямована на попередню фінансову оцінку ефективності і доцільності його реалізації.

Реалізація проекту створення комбайнової станції фірмою “Зерно Полтавщини” - це забезпечення сучасного обслуговування сільськогосподарських підприємств і фермерів Полтавської області в питаннях збирання врожаю зернових культур за допомогою новітньої сільськогосподарської техніки виробництва Німеччини. Парк сільськогосподарських машин колективних сільськогосподарських підприємств морально і фізично застарів, а фінансовий стан сільськогосподарських підприємств не дозволяє купляти необхідну зернозбиральну техніку. Створення сучасної організаційної структури, яка б забезпечувала збирання зернових та інших сільськогосподарських культур, стало потребою часу. Об'єктом діяльності комбайнової станції стане 5-8 господарств районів області.

Загальна вартість проекту складає 950 тис.дол.США, розмір необхідного кредиту - 290 тис.дол.США. Період користування кредитом - 1 рік. Усі розрахунки проекту виконувалися за курсом 1 дол.США дорівнює 5,34 гривень.

У техніко-економічному обґрунтування передбачається термін початку проекту - 1.01.2004 року.

Проект передбачає одержання 5 зернозбиральних комбайнів Е-525Н виробництва Німеччини по лізингу з оплатою в термін 2 роки.

 

 

Історія підприємства

Фірма “Зерно Полтавщини” була створена в 1991 році. Основними видами діяльності є оптова торгівля сільськогосподарськими продуктами, постачання запасних частин сільгосптехніки, машин і устаткування, пально-мастильних матеріалів для потреб виробників сільськогосподарської продукції.

Форма власності – колективна, організаційна форма - товариство з обмеженою відповідальністю.

Юридична адреса – м. Полтава, вул. Пушкіна, 123; телефон - 2-14-92.

Керівник підприємства – директор Грушко Григорій Вікторович, 1960 р.н., освіта – вища гуманітарна, середня технічна.

Головний бухгалтер (керівник проекту) – Литвиненко Ігор Володимирович, 1967 р.н., освіта – вища економічна.

Послуги, під надання яких запитується кредит

Основні послуги, що планує надавати комбайнова станція фірми “Зерно Полтавщини”, є збирання врожаю зернових і інших технічних культур комбайнами Е-525Н.

Вибір даної марки пояснюється наступними міркуваннями:

* основними машинами для збирання врожаю в Україні є “Дон-1500” (Росія), тому економічний ефект від застосування Е-525Н варто обчислювати в порівнянні з цією машиною:

 

Показники Дон-1500 Е-525Н
1. Потужність двигуна, к.с.
2. Відносні витрати палива, л/т зібраного врожаю 2,5 1,3
3. Здатність збору зерна, т/година
4. Загальна продуктивність, кг/сек. 9,2
5. Втрати зерна, % 15,0 1,5
6. Травмованість зерна, % 4,0 0,6
7. Вага, тонн 13,5 8,7
8. Термін служби, рік 10-13

 

* комбайн Е-525Н за аналогічними показниками не поступається комбайнам європейського й американського виробництва (“Домінатор-108”, “Джон-Дір”, “Кейс” та ін.), але на 20-30 % дешевше;

* створено ремонтно-технічні бази по обслуговуванню цього комбайна на території України і Полтавської області;

* постачання техніки на умовах лізингу на період 2 роки з наступним викупом.

Комбайнами передбачається збирання врожаю пшениці продовольчої і фуражної, ячменя, кукурудзи, гороху, гречки, соняшника, сої, рапсу. Передбачається, що сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства будуть здійснювати оплату наших послуг продовольчим зерном пшениці, ячменя, кукурудзи і соняшника в розмірі 25-30 % від зібраного врожаю. Зерно пшениці надалі буде перероблятися на борошно, насіння соняшника - на соняшникову олію й експортуватися в країни СНД і Східну Європу. Переробка й експорт продукції дозволить додатково збільшити прибуток на 25-30 %.

План маркетингу

Розміщення комбайнової станції передбачається на базі районної “Сільгосптехніки” пгт. Котельва. Вибір даного району пояснюється відсутністю або нечисленністю парку зернозбиральної техніки на сільськогосподарських підприємствах.

За останні 3 роки в Полтавській області постійно розширюються площі під зерновими і технічними культурами, що вимагає додаткових зернозбиральних машин. На території України в даний час зернозбиральна техніка не виробляється. Як показує досвід розвинених країн Західної Європи, сільськогосподарським виробникам більш вигідно користатися послугами спеціалізованих підприємств. У перспективі намічається розширення зони обслуговування станції за рахунок обслуговування сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств сусідніх районів, так і створення нових комбайнових станцій.

Конкуренція на ринку надання послуг по збиранню зернових у даний час незначна. Парк сучасної сільськогосподарської техніки нечисленний. Окремі підприємства, що надають аналогічні послуги, працюють безсистемно, не маючи основних баз, що приводить до непевності керівників сільськогосподарських підприємств у виконанні робіт даними підприємствами в перспективі.

План виробництва

Постачальником техніки є Дніпропетровський Торговий дім “Серпень”, 3 з 5 комбайнів знаходяться на території України - у м. Дніпропетровську.

Для збереження техніки передбачається оренда ангара загальною площею 500 кв.м, у якій будуть знаходитися комбайни і майстерня по їхньому ремонту. Для роботи комбайнів у 2 зміни необхідно 10 комбайнерів. Для їх обслуговування в штаті будуть працювати 2 слюсаря і 1 механік. Допоміжна техніка (бензовоз, технічна машина) орендується разом з водіями.

Обґрунтування планованих обсягів надання послуг розраховуються в додатку 1.

 

5. Фінансовий план

Загальна вартість проекту складає 950 тис.дол.США, розмір запитуваного кредиту - 290 тис.дол.США .

Прогноз прибутку і руху коштів розраховується на перший рік діяльності комбайнової станції у 3 варіантах (песимістичний, оптимістичний і середній).

Аналіз ризику

Вид ризику Спосіб зменшення негативних наслідків
Несприятливі кліматичні умови (посуха, град, зливи) Маневр техніки в сприятливі райони
Ризик, пов'язаний з невиконанням договору постачання й обслуговування техніки Юридичний аналіз договору за допомогою штатного юриста
Ризик, пов'язаний з невиконанням зобов'язань сільськогосподарськими підприємствами по доставці заробленої продукції на ХПП Щоденний контроль за доставкою, бухгалтерське звірення з бухгалтерією ХПП
Непередбачені урядові постанови Уважно стежити за прийняттям нових підзаконних актів

 

Додаток В.

Умови задачі по організації розливу води в ПЕТ-пляшки:

Два акціонери організують нове підприємство. Закордонний учасник вносить 50000 дол. США в якості свого внеску, акціонер з української сторони вносить будинок цеху для розливу води, оціненого в 25000 гривень, будинок цеху виробництва РЕТ-пляшок, оціненого в 18000 гривень, вантажний автомобіль ГАЗ-64, оціненого в 6 тис.грн., будинок складу, вартістю 12 тис.грн., допоміжне устаткування та інструмент на суму 5 тис. грн.

Для початку діяльності необхідно:

- юридично оформити нове підприємство (500грн.),

- підготовити технічну документацію (5 тис.грн.),

- провести дослідження ринку (2 тис.грн.) отримати дозвільну документацію на здійснення виробництва (200 грн.),

- купівля ліцензії на право експлуатації свердловини, де добувається вода (10 тис.грн.),

- провести переговори з інвестором і отримати фінансування;

- зробити ремонт приміщення цеху розливу води, який складається з відновлення опалювальної (3500 грн.) і електросистем (2000 грн.), системи водопостачання (2800 грн.), бетонну підлогу (600 грн.), зробити білення стін (200 грн.), вставити 6 віконних рам (по 200 грн.), двоє залізних дверей (по 1000 грн.), відремонтувати дах (2000 грн.),

- навколо території відновити паркан і ворота (4000 грн.);

- закупити: автоматичну лінію для розливу води (150 тис. доларів), автомат для виробництва ПЕТ-пляшок (80 тис.грн.), допоміжне обладнання на суму 30 тис. грн.;

- провести монтажні роботи (12 тис.грн),

- провести ремонт дороги від цеху до свердловини (25 км., вартість ремонту одного км 1,2 тис.грн.),

- отримати висновки санепідемстанції;

- купити автомобіль (8 тис.грн) і лотки для організації виїзної торгівлі (2,5 тис. грн)

Планується розпочати виробництво і збут продукції через 5 місяців від початку проекту, при цьому випускати два види продукції:

вода "Апельсин" (ПЕТ-пляшка 2 літра, ціна продажу 2,5 грн. пляшка - оптова, 3 грн. - роздріб через виїзні прилавки і ларьки, обсяг продажу: опт - 30 тис. пляшок за місяць, роздріб - 20 тис. пляшок за місяць);

вода "Мінеральна" (ПЕТ-пляшка 2 літра, ціна продажу 1,8 грн. - опт, 2,2 грн. - роздріб, 0,5 дол. - продаж на експорт); об'єм продажу - опт 25 тис. пляшок за місяць, роздріб - 10 тис. пляшок за місяць, 30 тис. - на експорт).

Умови оплати: опт - продаж у кредит терміном на 10 днів, роздріб - по факту; на експорт - 100% передоплата.

Також планується продавати іншим споживачам частину ПЕТ-пляшок власного виробництва (50000 шт. у місяць по 50 коп. за шт., передоплата 100%)

Для виробництва продукції використовуються такі матеріали: вода очищена - 10 коп. за 1 літр; смакові добавки - 2 грн. за 1г при витратах на 1 літр води "Апельсин" - 0,1 г. На виробництво ПЕТ-пляшки використовується полістирол-крихта 20 г, при ціні за 1 кг крихти - 10 грн.

При виробництві плануються такі загальні витрати: оренда приміщення – 2500 грн. на місяць; комунальні витрати – 2000 грн. на місяць; вуглекислий газ – 4000 грн. на місяць; плата за оренду свердловини –12000 грн. один раз на рік, на початку року; витрати на рекламу початкового періоду – 2500 грн. на місяць на протязі 3 перших місяців; постійна реклама – 1500 грн. на квартал; інші витрати – 2000 грн. на місяць.

Персонал: директор – 2500 грн. на місяць, гол. бухгалтер – 2000 грн. на місяць, гол. інженер – 2000 грн. на місяць; майстер (3 чол.) – 1350 грн. на місяць; робітники – 12 чол. по 1000 грн. на місяць (на протязі періоду виробництва); маркетолог (2 чол.) - 250 грн. на місяць + бонус (0,5% від об’єму продажу).

Ввести суму власного капіталу на підставі внесків акціонерів, описати розподіл прибутку.

Після проведення розрахунків підібрати необхідну суму та схему фінансування при умовах 30% річних.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.62.49 (0.016 с.)