Тема 2. Ділові контакти: презентація компанії; урегулювання проблемних питань 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Ділові контакти: презентація компанії; урегулювання проблемних питаньUnit 2:

2,0 бали:студент виконав 5 вправ з оволодіння ключовою лексикою; за невиконання однієї вправи знімається 0,4 бала.

2,0 бали:студент виконав 5 граматичних вправ (Present Simple – Present Continuous); за невиконання однієї вправи знімається 0,4 бала.

0,5 бала:студент виконав 2 вправи з інформативного читання тексту про набір слухачів на програму навчання компанією FT; за невиконання однієї вправи знімається 0,25 бала.

2,0 бала:студент виконав 2 вправи з аудіювання розмови двох чоловіків про 4 відомі компанії (вправа 1 оцінюється в 0,5 бала, вправа 2 оцінюється в 1,5 бала).

0,5 бала: студент написав короткого резюме про одну з 4 відомих компаній; за кожну граматичну помилку знімається 0,1 бала.

2,0 бали: студент виконав 4 вправи з оволодіння засобами ділової комунікації (представлення інформації про компанію); за невиконання однієї вправи знімається 0,5 бала.

1,0 бал:студент взяв активну участь у рольовій грі “Company Presentation”; за помірну участь в роботі з партнером студент одержує 0,5 бала.

Письмове лексичне тестуваннядо розділу “Companies”:

1,5 бала:студент правильно виконав 95-100% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 75% завдань;

0,5 бала:студент правильно виконав не менше 50% завдань;

0 балів:студент правильно виконав менше 50% завдань.


Unit 4:

2,0 бали:студент виконав 5 вправ з оволодіння ключовою лексикою; за невиконання однієї вправи знімається 0,4 бала.

2,0 бали:студент виконав 8 граматичних вправ (should, ought to; підрядні речення мети); за невиконання однієї вправи знімається 0,25 бала.

1,0 бал:студент виконав 2 вправи з інформативного читання тексту про компанію Ford; за невиконання однієї вправи знімається 0,5 бала.

1,5 бала:студент виконав 2 вправи з аудіювання розповіді менеджера про вирішення проблем, які виникають під час роботи над великими проектами (вправа 1 оцінюється в 0,5 бала, вправа 2 оцінюється в 1,0 бал).

1,5 бала: студент виконав 5 вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (поради, рекомендації); за невиконання однієї вправи знімається 0,3 бала.

1,0 бал:студент взяв активну участь у рольовій грі “Giving Business Advice”; за помірну участь в роботі з партнером студент одержує 0,5 бала.

Письмове лексичне тестуваннядо розділу “Troubleshooting”:

1,5 бала:студент правильно виконав 95-100% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 75% завдань;

0,5 бала:студент правильно виконав не менше 50% завдань;

0 балів:студент правильно виконав менше 50% завдань.

Тема 3.Роздрібна торгівля: види магазинів; комунікація між продавцями і покупцями


Unit 6:

2,0 бали:студент виконав 8 вправ з оволодіння ключовою лексикою; за невиконання однієї вправи знімається 0,25 бала.


2,0 бала:студент виконав 8 граматичних вправ (означений, неозначений, нульовий артиклі; відносні обмежувальні підрядні речення); за невиконання однієї вправи знімається 0,25 бала.

0,5 бала:студент виконав 2 вправи з інформативного читання тексту про штрих-коди на продукції; за невиконання однієї вправи знімається 0,25 бала.

1,0 бал:студент виконав 2 вправи з аудіювання інтерв’ю, яке дає жінка, що полюбляє робити покупки в магазинах IKEA (вправа 1 оцінюється в 0,7 бала, вправа 2 оцінюється в 0,3 бала).

0,5 бала: студент написав коротку статтю про роздрібну торгівлю; за кожну граматичну помилку знімається 0,1 бала.

1,0 бал: студент виконав 5 вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (телефонування); за невиконання однієї вправи знімається 0,2 бала.

0,5 бала:студент взяв активну участь у рольовій грі “Telephone Conversation”; за помірну участь в роботі з партнером студент одержує 0,25 бала.

Письмове лексичне тестуваннядо розділу “Retailing”:

1,5 бала:студент правильно виконав 95-100% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 75% завдань;

0,5 бала:студент правильно виконав не менше 50% завдань;

0 балів:студент правильно виконав менше 50% завдань.

Тема 4.Телефонні розмови

Відеокурс:

2,0 бали:студент переглянув 4 відеосюжети і виконав усі тренувальні вправи до них (опрацювання одного відео сюжету оцінюється в 0,5 бала).

2,0 бал: студент взяв активну участь у складанні й інсценуванні двох ділових телефонних розмов (кожна з них оцінюється в 1,0 бал; за помірну участь в роботі з партнером студент одержує 0,5 бала).

Письмове лексичне тестування з теми:

2,0 бала:студент правильно виконав 95-100% завдань;

1,5 бала:студент правильно виконав не менше 80% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 65% завдань;

0,5 бала:студент правильно виконав не менше 50% завдань;

0 балів:студент правильно виконав менше 50% завдань.

 

Модуль 2

Змістовний модуль 2

Тема 5. Ділові контакти: презентація продукту; переговори.

Unit 7

1,8 бала:студент виконав 6 вправ з оволодіння ключовою лексикою; за невиконання однієї вправи знімається 0,3 бала.

1,5 бала:студент виконав 15 граматичних вправ (порядок означень перед означуваним словом; ступені порівняння прикметника; сполучні слова причини і наслідку);за невиконання однієї вправи знімається 0,1 бала.

1,5 бала:студент виконав 7 вправ з інформативного читання тексту про пилососи компанії Dyson; за невиконання однієї вправи знімається 0,2 бала.

1,2 бала:студент виконав 4 вправи з аудіювання інтерв’ю про роль реклами у продажу продукції (кожна вправа оцінюється в 0,3 бала).

1,5 бала:студент виконав 3 вправи з аудіювання презентації продукту (кожна вправа оцінюється в 0,5 бала).

1,5 бала: студент виконав 3 вправи з оволодіння засобами ділової комунікації (презентація продукту); за невиконання однієї вправи знімається 0,5 бала.

Письмове лексичне тестуваннядо розділу “Products”:

1,5 бала:студент правильно виконав 95-100% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 75% завдань;

0,5 бала:студент правильно виконав не менше 50% завдань;

0 балів:студент правильно виконав менше 50% завдань.

Unit 11:

 

1,5 бала:студент виконав 5 вправ з оволодіння ключовою лексикою; за невиконання однієї вправи знімається 0,3 бала.

1,5 бала:студент виконав 15 граматичних вправ (умовні речення першого типу; герундій; інфінітив; корелятивні сполучники); за невиконання однієї вправи знімається 0,1 бала.

2,0 бали:студент виконав 5 вправ з інформативного читання тексту про проект закону, який стосується затримки заробітної плати деякими компаніями у Великобританії; за невиконання однієї вправи знімається 0,4 бала.

1,0 бал:студент взяв активну участь у обговоренні культурних відмінностей у веденні бізнесу в різних країнах (у Великобританії, Японії та Україні); за помірну участь в роботі з партнером студент одержує 0,5 бала.

1,5 бала:студент виконав 3 вправи з аудіювання інтерв’ю, яке стосується відповідальності великого бізнесу щодо людей та навколишнього середовища (вправа 1 оцінюється в 0,3 бала, вправа 2 оцінюється в 0,3 бала; вправа 3 оцінюється в 0,9 бала).

1,5 бала: студент виконав 5 вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (участь у переговорах); за невиконання однієї вправи знімається 0,3 бала.

Письмове лексичне тестування до розділу " Corporate Responsibility”:

1,5 бала:студент правильно виконав 95-100% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 75% завдань;

0,5 бала:студент правильно виконав не менше 50% завдань;

0 балів:студент правильно виконав менше 50% завдань.

 

 

Тема 6. Люди в компанії.

Unit 8:

1,5 бала:студент виконав 4 вправи з оволодіння ключовою лексикою; за невиконання однієї вправи знімається 0,4 бала.

1,5 бала:студент виконав 12 граматичних вправ (засоби вираження майбутніх дій, а також планів та намірів на майбутнє; сполучники протиставлення); за невиконання однієї вправи знімається 0,1 бала.

1,5 бала:студент виконав 5 вправ з інформативного читання тексту про відмінності у стилях поведінки жінок та чоловіків на роботі; за невиконання однієї вправи знімається 0,3 бала.

1,0 бал:студент виконав 3 вправи з аудіювання інтерв'ю Morna Lawson щодо задоволення роботою (вправа 1 оцінюється в 0,6 бала, вправа 2 оцінюється в 0,2 бала; вправа 3 оцінюється в 0,2 бала).

1,0 бал:студент виконав 3 вправи з аудіювання інтерв'ю про обов'язки представника туристичної компанії (вправа 1 оцінюється в 0,3 бала, вправа 2 оцінюється в 0,4 бала; вправа 3 оцінюється в 0,3 бала).

0,5 бала: студент виконав 3 вправи з оволодіння засобами ділової комунікації (опис посади); за невиконання однієї вправи знімається 0,2 бала.

0,5 бала:студент написав план дій щодо отримання нової роботи або підвищення.

 

Письмове лексичне тестуваннядо розділу " People”:

1,5 бала:студент правильно виконав 95-100% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 75% завдань;

0,5 бала:студент правильно виконав не менше 50% завдань;

0 балів:студент правильно виконав менше 50% завдань.


Тема 8.Улаштування на роботу (резюме, співбесіда).

 

Unit 12:

1,5 бала:студент виконав 6 вправ з оволодіння ключовою лексикою; за невиконання однієї вправи знімається 0,25 бала.

1,0 бал:студент виконав 8 граматичних вправ (Present Perfect);за невиконання однієї вправи знімається 0,25 бала.

1,5 бала:студент виконав 6 вправ з інформативного читання тексту про конкуренцію між компаніями Pepsi та Coca-Cola; за невиконання однієї вправи знімається 0,25 бала.

0,5 бала:студент взяв активну участь у обговоренні конкуренції компаній на ринках України; за помірну участь у цій роботі студент може отримати 0,3 бала.

1,0 бал:студент виконав 3 вправи з аудіювання розповіді про конкуренцію на глобальному ринку (вправа 1 оцінюється в 0,3 бала, вправа 2 оцінюється в 0,3 бала; вправа 3 оцінюється в 0,4 бала).

0,5 бала:студент вивчив відповідну інформацію щодо написання резюме для влаштування на роботу та зразок резюме Melanie Henderson.

0,5 бала:студент написав резюме; за кожну граматичну або орфографічну помилку знімається 0,05 бала.

0,5 бала: студент виконав 4 вправи з оволодіння засобами ділової комунікації (організація і проведення співбесіди роботодавця з претендентом на посаду в компанії); за невиконання однієї вправи знімається 0,1 бала.

0,5 бала:студент взяв активну участь у рольовій грі “Job interview”; за помірну участь у роботі з партнером студент одержує 0,3 бала.

Письмове лексичне тестуваннядо розділу “Competition”:

1,5 бала:студент правильно виконав 95-100% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 75% завдань;

0,5 бала:студент правильно виконав не менше 50% завдань;

0 балів:студент правильно виконав менше 50% завдань.

Індивідуальна робота студентів

Оцінювання індивідуальної роботи студентів здійснюється на практичних заняттях. Об’єктом поточного контролю індивідуальної роботи є участь кожного студента у виконанні командного проектного завдання, а саме:

- підготовка і усна презентація певної частини командного проектного завдання;

- участь у дискусії з теми проекту.

 

Модуль 2

Змістовий модуль 3

Участь у виконанні командного проектного завдання на одну з тем:

- Відкриваємо компанію з обмеженою відповідальністю.

- Ефективна компанія – яка вона?

Критерії оцінювання індивідуальної роботи студентів

 

Модуль 2

Змістовий модуль 3

10-11 балів: тема індивідуального завдання повністю розкрита; чітко витримана структура доповіді; думки обґрунтовані і викладені ясно та логічно; речення побудовані правильно (не більше 1 порушення), без грубих граматичних та фонематичних помилок; студент бере активну участь у дискусії з тематики проекту, представляючи та обґрунтовуючи свої погляди.

8-9 балів:тема індивідуального завдання повністю розкрита; витримана структура доповіді; думки викладені ясно та логічно, але іноді бракує їх обґрунтування; речення побудовані в основному правильно (не більше 2 порушень); допущено не більше 2 граматичних помилок та не більше 2 фонематичних помилок при збереженні комунікативної достатності повідомлення; студент бере досить активну участь у дискусії з тематики проекту, представляючи та обґрунтовуючи свої погляди, але зміст та форма висловлювань мають певні неточності.

6-7 балів:тема індивідуального завдання розкрита; структура доповіді витримана;думки викладені логічно, але тільки у вигляді тезисів (без їхнього обґрунтування); є порушення у побудові речень (але не більше 3); допущено не більше 3 граматичних помилок та не більше 3 фонематичних помилок при збереженні комунікативної достатності повідомлення; студент бере помірну активну участь у дискусії з тематики проекту, представляючи свої погляди, але не вміє обґрунтовувати свої судження; зміст та форма висловлювань мають певні неточності.

4-5 балів:тема індивідуального завдання доволі повно розкрита; структура доповіді витримана; думки викладені досить логічно, але без обґрунтування; допущено не більше 4 порушень у побудові речень, не більше 4 граматичних помилок та не більше 4 фонематичних помилок при збереженні комунікативної достатності повідомлення; студент бере помірну активну участь у дискусії з тематики проекту, представляючи свої погляди, але не вміє обґрунтовувати свої судження; допускає помилки у висловлюваннях, що викривляють їх зміст.

2-3 бали:тема індивідуального завдання розкрита досить поверхово; структура доповіді витримана; думки викладені не завжди у логічній послідовності, без обґрунтування; допущено не більше 5 порушень у побудові речень, не більше 5 граматичних помилок та не більше 5 фонематичних помилок при збереженні комунікативної достатності повідомлення; студент бере невелику участь у дискусії з тематики проекту, представляє свої погляди досить безладно й невпевнено.

1 бал:тема індивідуального завдання розкрита дуже поверхово; є порушення у структурі доповіді; думки викладені досить хаотично, без обґрунтування; допущено не більше 6 порушень у побудові речень, не більше 6 граматичних помилок та не більше 6 фонематичних помилок при збереженні комунікативної достатності повідомлення; студент майже не бере участь у дискусії з тематики проекту.

0 балів:тема індивідуального завдання не розкрита; або через велику кількість помилок був порушений принцип комунікативної достатності повідомлення.

 

Модульний контроль

З дисципліни «Ділова іноземна (англійська) мова» передбачається виконання модульної контрольної роботи наприкінці кожного модуля. Завдання до модульної контрольної роботи побудовані на матеріалах відповідного модуля і включають лексико-граматичне тестування, завдання з аудіювання, інформативного читання, письма.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 210; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.022 с.)