Методичні рекомендації до усної презентації доповіді 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до усної презентації доповіді 

Нарешті, декілька порад щодо підготовки до власне виступу.

Перед тим, як представити свою доповідь, студенту необхідно прочитати її уважно вголос декілька разів. Студент повинен добре володіти матеріалом, тільки в цьому разі презентація буде мати успіх. Під час презентації текст доповіді краще не читати з аркуша, а розповідати. Під час доповіді слідкуйте за голосом. Не слід говорити дуже голосно і швидко. Необхідно підтримувати зворотний зв'язок зі слухачами: ставити запитання, додавати трохи жестів, гумору. Презентація не повинна бути занадто довгою (максимум 5 хвилин).


5. Система бального оцінюваня

Розподіл балів, що присвоюються студентам

МОДУЛЬ 1 Модульна контрольна робота №1 Сума балів
Змістовий модуль 1    
 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т 1, 2 (самостійна робота)
         

 

МОДУЛЬ 2 Модульна контрольна робота №2 Іспит Сума балів
Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3      
   
Т5 Т6 Т7 (самостійна робота) Т 8 Індивідуальне завдання
         

 

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

 

№ теми Назва теми та вид роботи Об’єкти контролю Кількість балів
       
Модуль 1 Змістовний модуль 1
1. Соціальні контакти ділової людини: робота з клієнтами; знайомство з колегами. Самостійна робота.     Практичні заняття.         · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 3): - Key vocabulary; - Lead-in; - Vocabulary One; - Vocabulary Two. · Інформативне читання тексту про життя японців у Великобританії. · Виконання граматичних вправ (Present Continuous for the future). · Виконання вправ з аудіювання інтерв’ю, яке дав англієць відносно його подорожі до Далекого Сходу. · Виконання тесту з крос-культурних знань. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (знайомство, світська бесіда). · Написання факсового повідомлення австралійському колезі відносно запланованого відрядження до цієї країни. · Результати лексичного тестування з розділу “Travel”.   · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 1): - Key vocabulary; - Lead-in; - Vocabulary. · Виконання граматичних вправ (запитання у прямій мові і непрямій мові). · Вправи з аудіювання інтерв’ю, яке дали два клієнти - банка та відомого магазину - з оцінкою роботи цих установ. · Обговорення роботи персоналу та якості продукції чи послуг однієї з компаній. · Інформативне читання тексту про обслуговування клієнтів у компанії Kwik-Fit. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (пропонування, прийняття пропозиції, відхилення пропозиції). · Рольова гра “Customer Care”. · Результати лексичного тестування з розділу “Customers”. Всього за тему   2,0   1,0     1,5     1,5     0,5     2,0   0,5   1,5   2,0   1,5     1,0   1,0   0,5   2,0   1,0     1,5 21,0
  Ділові контакти: презентація компанії; урегулювання проблемних питань. Самостійна робота.     Практичні заняття.       · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 5): - Key vocabulary; - Lead-in; - Vocabulary. · Інформативне читання тексту про французьку компанію Bic. · Виконання граматичних вправ (Past Simple). · Написання історії компанії EMI. · Виконання вправ з аудіювання тексту про компанію Zurich Financial Services Group. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (презентація компанії). · Результати лексичного тестування з розділу “Company History”.   · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 2): - Key vocabulary; - Lead-in; - Vocabulary. · Виконання граматичних вправ (Present Simple – Present Continuous). · Інформативне читання рекламного оголошення компанії FT про набір слухачів на програму навчання. · Виконання вправ з аудіювання розмови двох чоловіків про 4 відомі компанії. · Написання короткого резюме про одну з 4 відомих компаній. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (представлення інформації про компанію). · Рольова гра “Company Presentation”. · Результати лексичного тестування з розділу “Companies”. · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 4): - Key vocabulary; - Lead-in; - Vocabulary. · Виконання граматичних вправ (should, ought to; підрядні речення мети). · Інформативне читання тексту про компанію Ford. · Виконання вправ з аудіювання розповіді менеджера про вирішення проблем, які виникають під час роботи над великими проектами. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (поради, рекомендації). · Рольова гра “Giving Business Advice”. · Результати лексичного тестування з розділу “Troubleshooting”. Всього за тему         2,0   1,5   1,5   0,5     1,5     2,0     1,5   2,0   2,0     0,5   2,0     0,5   2,0     1,0     1,5 2,0   1,5     1,0   1,5   1,5   1,0 1,5 32,0
  Роздрібна торгівля: види магазинів; комунікація між продавцями і покупцями. Практичні заняття       · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 6): - Key vocabulary; - Lead-in; - Vocabulary One; - Vocabulary Two. · Виконання граматичних вправ (означений, неозначений, нульовий артиклі; відносні обмежувальні підрядні речення). · Інформативне читання тексту про штрих-коди на продукції. · Виконання вправ з аудіювання інтерв’ю, яке дає жінка, що полюбляє робити покупки в магазинах IKEA. · Написання короткої статті про роздрібну торгівлю. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (телефонування). · Рольова гра “Telephone Conversation”. · Результати лексичного тестування з розділу “Troubleshooting”. Всього за тему       2,0   2,0     0,5     1,0     0,5   1,0 0,5   1,5 9,0
  Телефонні розмови. Практичні заняття.   · Перегляд відеосюжетів (Programme 2, Programme 5) та виконання тренувальних вправ. · Складання й інсценування ділових телефонних розмов: - клієнта із секретаркою уявної виробничої компанії; - секретаря уявного комерційного банку з клієнтом стосовно відсутнього менеджера відділу кредитування. · Результати лексичного тестування з теми. Всього за тему   2,0       1,0     1,0   2,0 6,0
1 - 4 Модульна контрольна робота №1. Результати письмової контрольної роботи (лексико-граматичне тестування, інформативне читання, аудіювання, письмо). 12,0
Всього за модуль 1 80 балів
Модуль 2 Змістовний модуль 2
  Ділові контакти: презентація продукту; переговори. Практичні заняття.   · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 7): - Key vocabulary; - Lead-in; - Vocabulary. · Інформативне читання тексту про пилососи компанії Dyson. · Виконання граматичних вправ (порядок означень перед означуваним словом; ступені порівняння прикметника; сполучні слова причини і наслідку). · Виконання вправ з аудіювання інтерв'ю про роль реклами у продажу продукції. · Виконання вправ з аудіювання презентації продукту. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (презентація продукту). · Результати лексичного тестування з розділу "Products".   · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 11): - Key vocabulary; - Lead-in; - Vocabulary. · Виконання граматичних вправ (умовні речення першого типу; герундій; інфінітив; корелятивні сполучники). · Інформативне читання тексту про проект закону, який стосується затримки заробітної плати деякими компаніями у Великобританії. · Обговорення культурних відмінностей у веденні бізнесу в різних країнах (у Великобританії, Японії та Україні). · Виконання вправ з аудіювання інтерв’ю, яке стосується відповідальності великого бізнесу щодо людей та навколишнього середовища. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (участь у переговорах). · Результати лексичного тестування з розділу "Corporate Responsibility". Всього за тему     1,8   1,5     1,5   1,2     1,5     1,5   1,5     1,5   1,5   2,0     1,0     1,5   1,5   1,5   21,0
  Люди в компанії. Практичні заняття.   · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 8): - Key vocabulary; - Lead-in; - Vocabulary. · Виконання граматичних вправ (засоби вираження майбутніх дій, а також планів та намірів на майбутнє; сполучники протиставлення). · Інформативне читання тексту про відмінності у стилях поведінки жінок та чоловіків на роботі. · Виконання вправ з аудіювання інтерв'ю Morna Lawson щодо задоволення роботою. · Виконання вправ з аудіювання інтерв'ю про обов'язки представника туристичної компанії. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (опис посади). · Написання плану дій щодо отримання нової роботи або підвищення. · Результати лексичного тестування з розділу "People". Всього за тему   1,5     1,5   1,5   1,0   1,0   0,5     0,5     1,5 9,0
  Діяльність компанії: ділове середовище; фінанси компанії. Самостійна робота.   · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 9): - Key vocabulary; - Lead-in; - Vocabulary. · Виконання граматичних вправ (засоби вираження можливості; пасивний стан дієслова; сполучні сполучники). · Виконання вправ з аудіювання розповіді аналітика про дільність компанії IKEA. · Виконання вправ з аудіювання розповіді про рівень конкурентоспроможності деяких країн. · Обговорення факторів, які впливають на рівень конкурентоспроможності країн. · Інформативне читання тексту про фактори, що впливають на прибутки компанії Marks & Spenсer. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (опис графіків, що показують діяльність компанії). · Рольова гра “Обговорення тенденцій у відвідуванні кінотеатрів у Польщі, Германії та Британії". · Написання короткого звіту про тенденції у відвідуванні кінотеатрів у Європі. · Результати лексичного тестування з теми з розділу “Business Environment”.   · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 10): - Key vocabulary; - Lead-in; - Vocabulary. · Виконання граматичних вправ (кількісні та порядкові числівники, прості та десяткові дроби, проценти; перехідні та неперехідні дієслова). · Виконання вправ з аудіювання розмови двох людей про тижневі витрати. · Виконання вправ з аудіювання розповіді про сутність та цілі звіту про прибутки та збитки компанії. · Інформативне читання тексту про офшорні рахунки. · Виконання вправи з оволодіння засобами ділової комунікації (вираження різного рівня впевненості у фінансовому прогнозуванні). · Рольова гра “Відкриття рахунку в офшорному банку". · Дискусія на тему "Можливі наслідки продажу частини бізнесу компанією Cadbury Schweppes ". · Результати лексичного тестування з розділу “Finance”. Всього за тему     1,5   1,5   0,5     0,5   0,5   1,0     1,5   0,5   0,5   1,5     1,5     1,5   1,0     1,5     1,0     0,5     1,0     1,0     1,5   20,0
  Улаштування на роботу (резюме, співбесіда). Практичні заняття. ·Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 12): - Key vocabulary; - Lead-in; - Vocabulary. ·Виконання граматичних вправ (Present Perfect). ·Інформативне читання тексту про конкуренцію між компаніями Pepsi та Coca-Cola. ·Обговорення конкуренції компаній на ринках України. ·Виконання вправ з аудіювання розповіді про конкуренцію на глобальному ринку. · Вивчення інформації щодо написання резюме для влаштування на роботу. ·Написання резюме. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (організація і проведення співбесіди роботодавця з претендентом на посаду в компанії). · Рольова гра “Job interview”. · Результати лексичного тестування з розділу “Competition”. Всього за тему   1,5     1,0     1,5     0,5   1,0     0,5   0,5   0,5   0,5   1,5 9,0
5-8 Модульна контрольна робота №2. Результати письмової контрольної роботи (лексико-граматичне тестування, інформативне читання, аудіювання, письмо).     10,0
Змістовний модуль 3  
Індивідуальне завдання. Участь у виконанні командного проектного завдання на одну з тем: - Відкриваємо компанію з обмеженою відповідальністю. - Ефективна компанія – яка вона?   11,0
Іспит Результати виконання екзаменаційних завдань (інформативне читання, аудіювання, усне монологічне та діалогічне мовлення, письмо). 20,0
Всього за модуль 2 100 балів
           

 

Самостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється на практичних заняттях. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

· вивчення певної соціокультурної інформації стосовно ділової англійської мови;

· виконання мовних вправ з оволодіння ключовою діловою лексикою та вдосконалення граматичних навичок у продуктивних і рецептивних видах мовлення;

· виконання комунікативних вправ, спрямованих на формування й розвиток лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в типових мовленнєвих ситуаціях, пов’язаних з наданням і розумінням професійно-спрямованої інформації.

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

Модуль 1

Змістовний модуль 1

Тема 1. Соціальні контакти ділової людини: робота з клієнтами; знайомство з колегами (Unit 3):

2,0 бали: студент виконав 5 вправ з оволодіння ключовою лексикою; за невиконання однієї вправи знімається 0,4 бала.

1,0 бал: студент виконав 4 вправи з інформативного читання тексту про життя японців у Великобританії; за невиконання однієї вправи знімається 0,25 бала.

1,5 бала: студент виконав 5 граматичних вправ (Present Continuous for the future); за невиконання однієї вправи знімається 0,3 бала.

1,5 бала: студент виконав 2 вправи з аудіювання інтерв’ю, яке дав англієць відносно його подорожі до Далекого Сходу (вправа 1 оцінюється в 1,0 бал, вправа 2 оцінюється в 0,5 бала).

0,5 бала: студент виконав тест з крос-культурних знань.

2,0 бали: студент виконав 8 вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (знайомство, світська бесіда); за невиконання однієї вправи знімається 0,25 бала.

0,5 бала: студент написав факсове повідомлення австралійському колезі відносно запланованого відрядження до цієї країни; за кожну граматичну помилку знімається 0,1 бала.

Письмове лексичне тестування з розділу “Travel”:

1,5 бала: студент правильно виконав 95-100% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 75% завдань;

0,5 бала: студент правильно виконав не менше 50% завдань;

0 балів: студент правильно виконав менше 50% завдань.

 

 

Тема 2. Ділові контакти: презентація компанії; урегулювання проблемних питань (Unit 5):

2,0 бали: студент виконав 4 вправи з оволодіння ключовою лексикою; за невиконання однієї вправи знімається 0,5 бала.

1,5 бала: студент виконав 3 вправи з інформативного читання тексту про французьку компанію Bic; за невиконання однієї вправи знімається 0,5 бала.

1,5 бала: студент виконав 3 граматичні вправи (Past Simple); за невиконання однієї вправи знімається 0,5 бала.

0,5 бала: студент написавісторію компанії EMI; за кожну граматичну помилку знімається 0,1 бала.

1,5 бала: студент виконав 4 вправи з аудіювання тексту про компанію Zurich Financial Services Group (вправа 1 оцінюється в 0,2 бала, вправа 2 оцінюється в 0,5 бала, вправа 3 оцінюється в 0,5 бала, вправа 4 оцінюється в 0,3 бала).

2,0 бали: студент виконав 2 вправи з оволодіння засобами ділової комунікації (презентація компанії); за невиконання однієї вправи знімається 1,0 бал.

Письмове лексичне тестування з розділу “ Company History”:

1,5 бала: студент правильно виконав 95-100% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 75% завдань;

0,5 бала: студент правильно виконав не менше 50% завдань;

0 балів: студент правильно виконав менше 50% завдань.

Модуль 2

Змістовний модуль 2Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 241; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.199 (0.042 с.)