ТОП 10:

Протокол бронхологічного обстеженняКонфігурація трахеї і бронхів________________________________________

Рухливість стінок трахеї і бронхів____________________________________

Стан (вид) трахеобронхіальної шпори (карини) – вид піраміди так — ні —

Топографія отворів дольових бронхів_________________________________

Топографія отворів сегментарних бронхів_____________________________

Стан слизової оболонки:

трахеї:гіпертрофія — атрофія — набряк —

бронхів: гіпертрофія — атрофія — набряк —

Стан внутрішньої стінки трахеї:

колір хрящових кілець: білий-перламутровий так — ні —

колір міжхрящових проміжків

і задньої стінки трахеї: рожево-червоний так — ні —

Стан слизової оболонки бронхів:

блискуча так — ні —

ніжна так — ні —

рожево-червона так — ні —

поздовжні складки на задній стінці так — ні —

Стан судинного рисунка слизової оболонки бронхів:

ніжна сітка так — ні —

відсутня так — ні —

Секреція:

помірна так — ні —

підвищена так — ні —

відсутня так — ні —

Слизоподібний секрет:

тонким шаром вкриває стінку бронхів так — ні —

Локалізація ендобронхіту:

правобічний так — ні —

лівобічний так — ні —

двобічний так — ні —

Поширеність процесу:

дифузний так — ні —

дифузно-локальний так — ні —

локальний так — ні —

 

Характер ендобронхіту:

катаральний так — ні —

гнійний так — ні —

катарально-гнійний так — ні —

 


Протокол цитологічного дослідження слизової оболонки бронхів (браш-біопсія)

Клітини бронхіального епітелію ( % на 100 клітин):

війкові____________________________

келихоподібні _____________________

базальні __________________________

Вміст запальної інфільтрації ( % на 100 клітин):

нейтрофіли ________________________

лімфоцити _________________________

еозинофіли ________________________

базофіли _________________________

макрофаги ________________________

тучні клітини ______________________

Дистрофія клітин бронхіального епітелію ( % на 100 клітин):

________________________

 

 

 


ПОКАЗНИКИ СПІРОГРАФІЇ

Об'ємні показники:

Статистичний (аналітичний) показник _________________________________

Еластичні властивості легень і грудної клітки

ЗЄЛ (ТС) загальна ємність легень______________________________________

Динамічні – функціональні (легенева вентиляція) показники:

ЖЄЛ (VC) життєва ємність (сума РО вд, РО вид) ________________________

ФЖЄЛ (FVC) форсована життєва ємність легень ________________________

ЗОЛ (RV) залишковий об’єм легень ___________________________________

ДО (VTV) дихальний об’єм___________________________________________

РОвд (Ir) резервний об’єм вдиху_______________________________________

РОвид (ERV) резервний об’єм видиху__________________________________

Евд (IC) сума ДО і РО вд – здатність легеневої тканини до відстані _________

ФЗЄ (FRC) функціональна залишкова ємність (сума РО вид+ЗОЛ) _________

ЗЄЛ (RC) сума ЖЄЛ і ЗОЛ – залишкова ємність легень___________________

 

Показники легеневої вентиляції

МВЛ (MVV) максимальна вентиляція легень ___________________________

МДЄ (VBC) максимальна дихальна ємність _____________________________

 

Швидкісні показники:

ОФВ1(FEV) – об’єм форсованого видиху за першу секунду _______________

ІТ(FEV1%=FEV1/VC,%)- індекс Тиффно (ОФВ1/ЖЄЛ, %) _________________

МОШ25 (MEF25)- максимальна об'ємна швидкість повітря

на рівні видиху 25 % ФЖЄЛ _____________________________

МОШ50 (MEF50)- максимальна об'ємна швидкість повітря

на рівні видиху 50 % ФЖЄЛ _____________________________

МОШ75 (MEF75)- максимальна об'ємна швидкість повітря

на рівні видиху 75 % ФЖЄЛ _____________________________

СОШ25(FEF25) – середня об’ємна швидкість видиху

на рівні видиху 25 % ФЖЄЛ _____________________________

СОШ50(FEF50) – середня об’ємна швидкість видиху

на рівні видиху 50 % ФЖЄЛ _____________________________

СОШ75(FEF75) – середня об’ємна швидкість видиху

на рівні видиху 75 % ФЖЄЛ _____________________________

МСОШ – максимальна середня об'ємна швидкість видиху________________


Ступені вентиляційних порушень.

 

Обструктивний тип

Показник Обструктивні порушення
відсутні легкі помірні тяжкі вкрай тяжкі
ЖЄЛ, % > 80 70-80 60-70 50-60
ОФВ1/ЖЄЛ, % > 75 60-75 40-60 < 40
ОФВ1 > 80 70-79 50-69 36-50 < 36
МВЛ, % > 80 65-80 45-65 30-45 < 30
ЗЄЛ, % 80-120 120-150 150-175

Рестриктивний тип

Показник Рестриктивні порушення
відсутні легкі помірні тяжкі вкрай тяжкі
ЖЄЛ, % > 80 60-80 56-60 30-50 < 35
ОФВ1/ЖЄЛ, % > 75 70-75 60-70 50-60 > 75
МВЛ, % > 80 > 80 60-70 50-60
ЗЄЛ, % 80-120 60-70 50-60

 

Змішаний тип -зменшення ЖЄЛ, ЗЄЛ, підвищення ЖОЛ, зменшення ОФВ1, МОШ75, МОШ50 : ЖЄЛ >ОФВ1 < ОФВ1/ЖЄЛ

ЖЄЛ = ОФВ1 < ОФВ1/

 

 

Начальник управління організації

Медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

від 13.01.2005 № 18

Протокол лікування вроджених аномалій [вади розвитку] органів дихання (Q30-Q34)

Q32 Вроджені аномалії [вади розвитку] трахеї і бронхів

Q32.0 Вроджена трахеомаляція

Q32.1 Інші вади розвитку трахеї

Q32.2 Вроджена бронхомаляція

Q32.3 Вроджений стеноз бронхів

Q32.4 Інші вроджені аномалії бронхів

Q33 Вроджені аномалії [вади розвитку] легені

Q33.0 Вроджена кіста легені

Q33.2 Секвестрація легені

Q33.8 Інші вроджені аномалії легені

Q33.9 Вроджена аномалія легені не уточнена

Q34 Інші вроджені аномалії [вади розвитку] органів дихання

Q33 ВАДИ РОЗВИТКУ ЛЕГЕНІВ

Визначення і класифікація

Для характеристики анатомічного і функціонального стану легенів використовують наступні терміни: норма, варіант норми, аномалія розвитку, вада розвитку.

Терміном «варіант норми»позначають незначні відхилення структури органу від загальноприйнятих норм, що не мають клінічного значення.

Під «аномалією» розуміють вроджені дефекти, які звичайно не проявляються клінічно і не впливають на функцію органу. Поняття «аномалія» і «варіант норми» близькі і відрізняються лише ступенем змін.

При ваді розвитку функціональні порушення і/або прояви хвороби вже існують або можуть виникнути.

Частота

Частота виявлення вад розвитку у хворих з хронічними захворюваннями легенів (ХЗЛ) коливається від 1,5 до 50% і більш, що, очевидно, пов'язано з нечіткістю критеріїв діагностики.

Класифікація

1. Вади, пов'язані з недорозвиненням бронхолегеневих структур:

• агенезія легень;

• аплазія легень;

• гипоплазия легень.

2. Вади розвитку стінки трахеї і бронхів:

А. Розповсюджені вади:

• трахеобронхомегалія;

• трахеобронхомаляція;

• синдром Вільямса-Кемпбелла;

• бронхомаляція;

• бронхіолоектатична емфізема;

Б. Обмежені вади розвитку стінки трахеї і бронхів:

· вроджені стенози трахеї;

· вроджена лобарна емфізема;

· дивертикули трахеї і бронхів;

· трахеобронхостравохідні нориці.

 

3. Кісти легенів

4. Секвестрація легенів

5. Синдром Картагенера

6. Вади розвитку легеневих судин:

• агенезія і гипоплазія легеневої артерії і її гілок;

• артеріальновенозні аневризми і нориці;

• аномальне (транспозиція) впадання легеневих вен.

НЕДОРОЗВИНЕННЯ ЛЕГЕНІВ

Q33.3 Агенезія і аплазія легенів

Агенезія - відсутність легені разом з головним бронхом і аплазія - відсутність тканини легені за наявності рудиментарного головного бронха. Рідкісні вади, що виникають в результаті порушень на ранніх (кінець 6 тижня) етапах эмбріогенеза. Можлива відсутність, як всієї легені, так і окремих часток, у 50-60% хворих воно супроводжується вадами розвитку інших органів: діафрагмальною грижею, дефектами хребців і ребер, вадами серця, сечостатевої системи.

Клінічно виявляється в ранньому віці відставанням у фізичному розвитку. Грудна клітка на стороні ураження сплющена, виявляється сколіоз з опуклістю в здорову сторону, часто формується деформація кінцевих фаланг пальців. Характерні притуплення перкуторного звуку, ослаблення дихання, виражений зсув середостіння в хвору сторону, задишка. Проте у дітей перших років життя симптоми можуть бути відсутні і вада, виявляється випадково, звичайно при рентгенографічному дослідженні з приводу гострого захворювання, яке виявляє звуження легеневого поля, зсув тіні серця і високе стояння діафрагми, контури яких можуть зливатися з інтенсивним затемненням. Характерно пролабування здорової легені через переднє середостіння (медіастинальна легенева грижа).

При дослідженні ФВД виявляється зниження легеневих об'ємів, гіпоксемія. Бронхографія виявляє зсув трахеї, яка безпосередньо переходить в головний бронх здорової легені при агенезії або в куксу головного бронха на ураженій стороні при аплазії легені. Бронхоскопія дозволяє також оцінити наявність і ступінь вторинного запального процесу в слизистій трахеї і бронхів.

Диференціальна діагностикапроводиться з діафрагмальною грижею, ателектазом, а у дитини з ОРЗ - з пневмонією і ексудативним плевритом.

Прогноззалежить від стану здорової легені і наявності супутніх аномалій інших органів. В здоровій легені може виникнути запальний процес, що приводить до формування вторинної хронічної пневмонії.

Лікування:за наявності запальних змін в бронхах консервативне. Показання до оперативного лікування в даний час не розроблені. В перспективі можлива трансплантація легені.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.208.66 (0.01 с.)