Тема: Books are meant to read 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Books are meant to readІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

студента-практиканта 43 групи IV курсу

факультету іноземної філології

Інституту філології та суспільствознавства

Уманського державного педагогічного університету

імені Павла Тичини на період педагогічної практики

з 11.02. до 24.03.2013 року

В Шепетівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3

Савчука Юрія Васильовича


 

Зміст і види роботи Термін виконання Відмітка про виконання Зауваж. метод.
  I. Початковий етап педагогічної практики 1. Участь у настановчій конференції, у груповій роботі з методистом та керівником педпрактики від кафедри педагогіки.   2. Знайомство зі школою, директором, завучем, заступ­ником директора з виховної роботи, вчителями школи.   3. Знайомство з планом роботи вчителя іноземної мови – Гребенюк Валентини Миколаївни, конспектами її уроків.   4. Знайомство з учнями класу, з планом роботи класного керівника Гребенюк Валентини Миколаївни, особовими справами учнів.   5. Ознайомлення з порядком ведення класного журналу.   6. Складання індивідуального плану та його затвердження.     10.02.2013     11.02.2013     11.02.2013   11.02.2013     14.02.2013   16.02.2013     Виконано     Виконано     Виконано   Виконано     Виконано   Виконано  
  II. Навчально-виховна робота з іноземної мови 1. Складання тематичного плану уроків іноземної мови на період педпрактики.   2. Відвідування уроків учителя іноземної мови Гребенюк Валентини Миколаївни, їх аналіз.   3. Відвідування демонстраційних уроків, їх аналіз.   4. Проведення уроків іноземної мови в 5-А класі.   5. Відвідування та аналіз позакласних заходів з іноземної мови, які проводять учителі.   6. Проведення позакласних заходів англійською мовою в 5-А класі.   7. Виготовлення наочних посібників.     8. Перевірка зошитів учнів.       14.02.2013   11.02.2013-13.02.2013 11.02.2013-11.03.2013 04.03.2013-23.03.2013 06.03.2013   27.02.2013, 06.03.2013 20.02.2013 – 07.03.2013 13.03.2013-18.03.2013     Виконано   Виконано   Виконано Виконано   Виконано   Виконано   Виконано Виконано  
  ІІІ. Виховна робота з учнями 1. Ознайомлення з системою навчально-виховної роботи у школі та 5-А класі.   2. Ознайомлення з системою роботи класного керівника.   3. Вивчення учнів 5-А класу.   4. Виконання функцій та обов’язків класного керівника (перевірка щоденників, індивідуальні бесіди).   5. Підготовка та проведення позакласного виховного заходу у 5-А класі.   6. Відвідування та аналіз позакласних виховних заходів, які проводять учителі.         14.02.2013   14.02.2013   15.02.2013   14.02.2013-18.03.2013   06.03.2013   28.02.2013     Виконано   Виконано   Виконано   Виконано   Виконано   Виконано  
  IV. Науково-дослідницька робота 1. Вивчення колективу класу та складання психолого-педагогічної характеристики класу.   2. Виконання анкетування та психологічних тестування.     11.02.2013-22.03.2013   25.02.2013, 11.03.2013     Виконано     Виконано  
  V. Завершальний етап 1. Звіт про результати практики на педагогічній раді школи.   2. Підготовка звітної документації з педагогічної практики.   3. Участь у підсумковій конференції з педагогічної прак­тики в університеті.     18.03.2013   11.02.2013-22.03.2013         Виконано   Виконано  

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут філології та суспільствознавства

Факультет іноземної філології

 

Кафедра англійської мови

 

 

План-конспект уроку №1

проведеного у 5-A класі школи №3

студентом 43 групи

Савчуком Юрієм

Методист

з англійської мови:

Галай О.В.

Вчитель

з англійської мови:

Гребенюк В.М.

 

Умань 2013

План-конспект уроку для учнів 5 класу

Тема: Holidays in Britain

Мета уроку: Формування умінь і навичок мовного спілкування учнів з теми уроку.

Цілі уроку:

практична: Практика учнів в говорінні (монологічне і діалогічне висловлювання), вчити працювати в групах, вчити учнів складати спеціальні запитання та відповідати на них;

освітня: Контроль знань лексичних одиниць по темі, закріплення вимовних навичок

розвиваюча: Розвиток пізнавального інтересу учнів, розвивати мовленнєві здібності учнів, сприяти вмінню логічно та послідовно висловлювати свої думки вголос;

виховна: виховувати толерантне ставлення до думки співрозмовника, культуру спілкування, повагу до оточуючих, сприяти розвитку позитивної мотивації щодо вивчення англійської мови.

Обладнання: підручник "English", зошити, мультимедійна апаратура, словники, роздатковий матеріал.

 

Схематичний план уроку

Початок уроку Час

I. Організація класу.................................................................. ……… 3 хв

II. Перевірка домашнього завдання………………………………………….. 10 хв

Основна частина уроку

III. Читання ………………………………………………………………. 10 хв

IV. Лексика……………………………………………………………….. 7 хв

V. Говоріння……………………………………………………………... 8 хв

Заключна частина уроку

VI. Пояснення домашнього завдання...................................... ……… 3 хв.

VII. Підсумки уроку................................................................. ……… 2 хв.

Хід уроку

 

№ п/п Етап уроку Зміст роботи Час Обладнання
1.     2.   3.     4.   5.   6.   7.     Організаційний момент   Перевірка домашнього завдання   Читання     Лексика   Говоріння   Пояснення домашнього завдання   Підсумки уроку - Good morning, pupils! I'm glad to see you. Who is on duty today? Thanks. Let’s start our lesson. The topic of our lesson today is «Holidays in Britain». We'll know what holidays are in Britain and how people celebrate them.   Let’s check your home task. You had to write something about your favorite holiday. I hope that you are ready with it. Who will be the first.   You know a lot about Great Britain now. But do you know any British holidays? What are they? When do people celebrate them? I will read some information about holidays in Great Britain BRITISH HOLIDAYS New Year is the first holiday of the year, it is celebrated on the 1st of January. In February people have another holiday, St Valentine's Day. It is on the 14th day of the month. Mother's Day is a holiday on the first Sunday of May. In spring people also have one of the most important religious holidays — Easter. But this holiday doesn't have a perfect date. One more spring holiday is May Day. It is celebrated on the first Sunday of May. In autumn English people have Halloween. They celebrate this holiday on the 31st of October. And the most favourite English holiday is Christmas. People celebrate it on the 25th of December.   Let’s continue with the ex. 3 on p.99. There we have some holidays that are favorite in GB. Do we have some of these holidays in Ukraine?   You see some questions on the blackboard. Now every two people will come to the blackboard and role play a little dialogue.   Your home task will be to do Ex 1 (с. 98), 2 (с. 99), in written. On the next lesson we will have some new grammar material.   Everybody worked very good. Your marks are… The lesson is over. Goodbye and have a good day. 3 хв     10 хв   10 хв     7 хв   8 хв   3 хв   2 хв Класний журнал   Підручник   Роздатковий матеріал   Дошка, таблиці, підручник   Дошка   Дошка, класний журнал   Класний журнал

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут філології та суспільствознавства

Факультет іноземної філології

 

Кафедра англійської мови

 

 

План-конспект уроку №2

проведеного у 5-A класі школи №3

студентом 43 групи

Савчуком Юрієм

Методист

з англійської мови:

Галай О.В.

Вчитель

з англійської мови:

Гребенюк В.М.

 

Умань 2013

План-конспект уроку для учнів 5 класу

Тема: Holidays in Ukraine

Мета уроку: Формування умінь і навичок мовного спілкування учнів з теми уроку.

Цілі уроку:

Практична: покращити вміння слухати, покращити вміння розуміти слова і текст, повторити вивчені слова та словосполучення;

Освітня: долучити учнів до культури країни, мова якої вивчається, розширювати філологічний кругозір учнів;

Розвиваюча: розвити вміння задавати запитання англійською мовою і вміння давати відповіді англійською мовою, розвивати пам’ять, увагу і мислення учнів та мовленнєві здібності;

Виховна: виховувати повагу до святкових традицій України.

Обладнання: підручник, робочий зошит, роздатковий матеріал.

Схематичний план уроку

Початок уроку Час

I. Організація класу.................................................................. .……… 2 хв

II. Перевірка домашнього завдання…………………………………………... 10 хв

Основна частина уроку

III. Лексика…………………………………………………………….…. 9хв

IV. Говоріння……………………………………………………………... 10 хв

V. Письмо …………………………………………………………………. 10 хв

Заключна частина уроку

VI. Пояснення домашнього завдання...................................... ……… 2 хв.

VII. Підсумки уроку................................................................. ……… 2 хв.

Хід уроку

Етап уроку Зміст уроку Час Обладнання
1.   2.   3.     4.   5.     6.   7.     Організаційний момент     Перевірка домашнього завдання   Лексика     Говоріння   Письмо     Домашнє завдання     Підбиття підсумків уроку   Good morning, pupils! I'm glad to see you. Who is on duty today? Thanks. Let’s start our lesson. The topic of our lesson today is «Holidays in Ukraine». We'll know what holidays are in Ukraine and how people celebrate them.   Ex.1. p.98. – Your home task was to read and translate the text about Eeyore’s Birhtday.   Before start reading a new text let’s get acquainted with the new words: a contest – змагання a prize – приз a winner – переможець a present – подарунок to blow up – надувати to prepare – готуватися а surprise – сюрприз to vote – голосувати every – кожен a guest – гість an invitation – запрошення Запишіть ці слова собі у словники.   And now open your books at page 100 and read about the people and complete the sentences in oral forms. Below as in the example. Example: Jack’s on holiday. He’s a postman, and he usually delivers letters. He was delivering letters yesterday, but he is not delivering letters today. Let’s start! We continue with the ex.3 at the same page. Let’s imagine that your class will have a party. Every pupil has to help prepare for it. In groups of 6 speak about what you’ll do.     And now try to write an invitation card for your party. The example you can see in your books at page 101. Work in pairs.   Ex. 2 p. 100,– you should write about the people and complete the sentences and ex. 5 p. 101 – your task is to make up the brochure “Holidays in Ukraine”.   Thank you for your work and today you have got the following marks. You may be free. Have a nice day! 2 хв   10 хв   9 хв     10 хв   10 хв.     2 хв.   2 хв.   Журнал   Роздатковий матеріал     Дошка     Підручник   Робочі зошити   Дошка, класний журнал   Класний журнал  

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут філології та суспільствознавства

Факультет іноземної філології

 

Кафедра англійської мови

 

 

План-конспект уроку №3

проведеного у 5-A класі школи №3

студентом 43 групи

Савчуком Юрієм

Методист

з англійської мови:

Галай О.В.

Вчитель

з англійської мови:

Гребенюк В.М.

 

Умань 2013

План-конспект уроку для учнів 5 класу

Тема: Past Simple

Мета уроку: Формування умінь і навичок мовного спілкування учнів з теми уроку.

Цілі:

практичні: повторити і закріпити лексику теми «Свята в англомовних країнах»; тренувати учнів у вживанні лексики в усному та писемному мовленні; ознайомити учнів із правилами утворення та вживання Past Simple.

освітня: долучати учнів до культури країни, мова якої вивчається; розширювати філологічний кругозір учнів;

розвиваюча: розвивати пам’ять, увагу, мислення учнів та мовленнєві здібності, вміння визначати головні та другорядні факти ;

виховна: виховувати уважність та спостережливість, виховувати в учнів етику спілкування з друзями.

Обладнання: підручник, робочий зошит, таблиці.

 

Схематичний план уроку

Початок уроку Час

I. Організація класу.................................................................. …….… 2 хв

II. Перевірка домашнього завдання………………………………………….. 10 хв

Основна частина уроку

III. Граматика …………………………………………………….………. 10 хв

IV. Читання ………………………………………………………….……. 8 хв

V. Письмо …………………………………………………………………. 11 хв

Заключна частина уроку

VI. Пояснення домашнього завдання...................................... .……… 2 хв.

VII. Підсумки уроку................................................................. ….…… 2 хв.

Хід уроку

 

№ п/п Етап уроку Зміст роботи Час Обладнання
1.   2.   3.   4.     5.   6.   7.   Організаційний момент     Перевірка домашнього завдання   Граматика   Читання     Письмо   Домашнє завдання     Підсумки уроку Good morning, children! Sit down! Get ready for the lesson. Let’s start our English lesson now. What day is it today? Who is absent today?   Ex.2. p.96. – Let’s check your home task. Read and translate the text one by one and answer my questions, please: What do people celebrate in Britain in winter? When do they celebrate Christmas in Ukraine and Britain? Is Valentine’s Day popular in your town? What holidays do Ukrainian people have in winter?   Past Simple використовується для вираження дії, що сталася у минулому. Цей час вживається для опису подій, що мали місце в минулому, а також під час розмови про події у минулому. Past Simple вживається: 1. Для вираження дії, що регулярно відбувалася у минулому: Last winter I spent a lot of time in the library. – Минулої зими я проводив багато часу в бібліотеці. 2. Для вираження дії в минулому, що відбулася протягом деякого проміжку часу в минулому. а) час дії може бути виражено за допомогою слів: yesterday вчора, last week минулого тижня, an hour ago годину тому, the other day днями, on Monday в понеділок, in 1917 в 1917 році, during the war під час війни тощо: The ship arrived yesterday. Корабель прибув вчора. б) час здійснення дії може бути виражений також за допомогою підрядного речення: Не called when I was at the Institute. – Він заходив, коли я був в інституті. в) про час здійснення дії явно може не бути вказано у реченні: I got the pen in Penza. – Я купив цю ручку в Пензі (мається на увазі: коли я був у Пензі). 3. Для вираження простого факту в минулому. The house stood on the hill. – Будинок стояв на пагорбі. What did you say? – Що ви сказали? 4. Для вираження послідовності минулих дій: He came to the table, took a pen and started writing. – Він підійшов до столу, взяв ручку і почав писати. Отже, підведемо підсумки: 1. Звичайна регулярна дія в минулому. 2. Дія, що сталася в минулому протягом якогось часу. 3. Простий факт у минулому. 4. Послідовні дії у минулому.   And now open your books at page 98 and read the text „Eeyore’s birthday“. But before look at the blackboard and try to read new words correctly. Who will you start?   Look at the pictures on the page 99 and write the short retelling of the story.   Ex. 3 p. 99 - In this exercise you have to write the story using the pictures and retell it.   Everybody worked very good. Your marks are. The lesson is over. Goodbye and have a good day. 3 хв   10 хв   10 хв   8 хв     11 хв   2 хв   2 хв.     Класний журнал     Підручник   Роздатковий матеріал     Дошка, таблиці, підручник     Робочі зошити.   Класний журнал     Класний журнал

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут філології та суспільствознавства

Факультет іноземної філології

 

Кафедра англійської мови

 

 

План-конспект уроку №4

проведеного у 5-A класі школи №3

студентом 43 групи

Савчуком Юрієм

Методист

з англійської мови:

Галай О.В.

Вчитель

з англійської мови:

Гребенюк В.М.

 

Умань 2013

План-конспект уроку для учнів 5 класу

Тема: Hobby

Мета уроку: Формування умінь і навичок мовного спілкування учнів з теми уроку.

Цілі уроку:

практична: Навчати використовувати нові слова у діалогічному та монологічному мовленні вчити учнів складати спеціальні запитання та відповідати на них;

освітня: Контроль знань лексичних одиниць по темі, закріплення вимовних навичок, поширити знання учнів з теми "Hobby";

розвиваюча: Розвиток пізнавального інтересу учнів, розвивати мовленнєві здібності учнів, розвивати вміння письма, розвивати здібності учнів до комунікації, удосконалювати техніку читання, сприяти вмінню логічно та послідовно висловлювати свої думки вголос;

виховна: виховувати толерантне ставлення до думки співрозмовника, культуру спілкування.

Обладнання: підручник "English", зошити, мультимедійна апаратура, граматичні схеми, картки з тестами, словники, роздавальний матеріал.

 

Схематичний план уроку

Початок уроку Час

I. Організація класу.................................................................. ……… 2 хв

II. Перевірка домашнього завдання………………………………………….. 10 хв

Основна частина уроку

III. Читання ………………………………………………………………. 9 хв

IV. Лексика…………………………………………….…………………. 10 хв

V. Говоріння……………………………………………………………... 9 хв

Заключна частина уроку

VI. Пояснення домашнього завдання...................................... ……… 2 хв.

VII. Підсумки уроку................................................................. ……… 2 хв.

Хід уроку

 

№ п/п Етап уроку Зміст роботи Час Обладнання
1.     2.     3.   4.     5.   6.   7.   Організаційний момент   Перевірка домашнього завдання     Лексика   Говоріння     Читання   Пояснення домашнього завдання   Підсумки уроку Good morning, pupils! I'm glad to see you. Who is on duty today? Thanks. Let’s start our lesson. Today we are going to speak about the things you can do in your free time. We'll dis­cuss what can make our life interesting.   Let’s check your home task. Your home task was to do some exercises. Who want to be the first.   On page 110 you have some examples of hobbies. I want you to choose some of them which are closer to you and we will discuss why you chose them. Let’s remember the meanings of the words and phrases that we have just learned. Words and phrases: To go running, to play the piano, to play football, to play the guitar, to play chess, gardening, listening to music, sports, travelling, to spend free time, to make things, to learn things, to do things, to make new friends.   Every of you have different hobbies. Why do you prefer them? Was it your own choice? I suggest you to find somebody who have the same hobby as you. On the blackboard you can see examples of things that you can like.   On page 113 you have text about boy who have no hobbies, after reading it you will understand why its important to have something that you like to do. What things are important for Kim? What does Kim like to do in his free time? What do you like to do in your free time?   Your home task is Ex 3, 4 p. 119 and to learn new vocabulary.   Today we tried to find out what things make our life interesting. What do you think is important in your life? What makes your life interesting and exciting? Everybody worked very good. Your marks are... The lesson is over. Goodbye and have a good day. 3 хв     10 хв     10 хв   9 хв     9 хв   2 хв   2 хв Класний журнал   Підручник     Роздатковий матеріал     Дошка   Підручник   Дошка, класний журнал   Класний журнал

 

 

Find your partner who has the same hobby.

 

You like drawing. You like swimming. You like playing tennis. You like playing volleyball.
You like growing flowers. You like cooking. You like singing. You like playing the piano.
You like collecting stamps. You like collecting coins. You like riding bikes. You like going to the cinema.
You like going to the theatre. You like reading. You like playing computer games. You like playing the guitar.

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут філології та суспільствознавства

Факультет іноземної філології

 

Кафедра англійської мови

 

 

План-конспект уроку №5

проведеного у 5-A класі школи №3

студентом 43 групи

Савчуком Юрієм

Методист

з англійської мови:

Галай О.В.

Вчитель

з англійської мови:

Гребенюк В.М.

 

Умань 2013

План-конспект уроку для учнів 5 класу

Тема: Unusual hobby. Construction to be going to

Мета уроку: Формування умінь і навичок мовного спілкування учнів з теми уроку.

Цілі уроку:

практична: повторити і закріпити лексику теми «Хобі та вільний час»; тренувати учнів у вживанні лексики в усному та писемному мовленні; формувати навички діалогічного та монологічного мовлення.

освітня: долучати учнів до культури країни, мова якої вивчається; розширювати філологічний кругозір учнів;

розвиваюча: розвивати пам’ять, увагу, мислення учнів та мовленнєві здібності.

виховна: виховувати уважність та спостережливість, прагнення пізнавати навколишній світ та поважати хобі своїх однокласників.

Обладнання: підручник "English", зошити, граматичні схеми, картки з тестами, словники, роздавальний матеріал.

 

Схематичний план уроку

Початок уроку Час

I. Організація класу.................................................................. ……… 2 хв

II. Перевірка домашнього завдання………………………………………….. 8 хв

Основна частина уроку

III. Граматика ……………………………………………………………… 10 хв

IV. Читання ……………………………………………………………… 10 хв

V. Говоріння……………………………………………………………... 10 хв

Заключна частина уроку

VII. Пояснення домашнього завдання...................................... ……… 2 хв.

VIII. Підсумки уроку................................................................. ……… 3 хв.

Хід уроку

Етап уроку Зміст уроку Час Обладнання
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Організаційний момент     Перевірка домашнього завдання   Граматика   Читання Говоріння   Домашнє завдання     Підсумки уроку Good morning, children! Sit down! Get ready for the lesson. Let’s start our English lesson now. What day is it today? Who is absent today? Today we’ll continue to speak about your hobbies, we repeat our grammar material and use the construction to be going to in sentences, we are going to discuss, listen, read and write.   Your hometask was to repeat all new words and do the exercise 2 at page 105.Let’s get started.   We’re going to review some grammar material: the construction to be going to. So look at this scheme on the blackboard. I’m going to dance. Я збираюся танцювати. to be + going to I’m going to cook something. Я збираюся приготувати щось. Heis going to travel. Він збирається подорожувати. We’re going towalk in the woods Ми збираємося погуляти в лісі.. He was going to play the guitar. Він збирається пограти на гітарі. They were going to come back. Вони зібралися повернутися.   У запитання, як правило, порядок слів зміниться: Are you going to write a letter? Ти збираєшся писати листа? Is he going to travel all over the world? Він збирається подорожувати по всьому світу? А у запереченнях добавляється частка not: I’m not goingto tell you. Я не збираюся тобі говорити. They’re not going toget married Вони не збираються одружуватися. He wasn’t going to hurt you. Він не збирався тебе кривдити.   Open your books at page 106. Read and translate the text about the unusual hobbies.   And now speak about the collections. Say: 1)what things people collect; 2)why they collect these things; 3)what different collections can teach us; 4)what you (your friends, brothers or sisters) collect and what else you (they) would like to have. Work in groups.   Then, answer the following questions. 1. Who plays sports in your group? 2. Who likes to go to different places? 3. Who is listening to the opera now? 4. Who is interested in music? 5. Who is going to a concert next week? 6. Who can play the guitar? The next our exercise is 3 at the same page. You should write what games the children play at the sports grounds and what musical instruments some of them play after classes.   Ex. 4, p. 107. Answer the questions in written form. And read the text at page 106.   Did you like our lesson? What new facts have you learnt? Thank you for your work and today you have got following marks. You may be free. Have a nice day! 2 хв   8 хв   10 хв.   10 хв   10 хв.   2 хв.   3хв. Класний журнал   Підручник, робочі зошити   Підручник, схема     Підручник   Класний журнал     Класний журнал

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут філології та суспільствознавства

Факультет іноземної філології

 

Кафедра англійської мови

 

 

План-конспект уроку №6

проведеного у 5-A класі школи №3

студентом 43 групи

Савчуком Юрієм

Методист

з англійської мови:

Галай О.В.

Вчитель

з англійської мови:

Гребенюк В.М.

 

Умань 2013

План-конспект уроку для учнів 5 класу

Тема: School life

Мета уроку: Формування умінь і навичок мовного спілкування учнів з теми уроку.

Цілі уроку:

практична: Навчати використовувати нові слова у діалогічному та монологічному мовленні вчити учнів складати спеціальні запитання та відповідати на них;

освітня: Контроль знань лексичних одиниць по темі, закріплення вимовних навичок, поширити знання учнів з теми "School Library";

розвиваюча: Розвиток пізнавального інтересу учнів, розвивати мовленнєві здібності учнів, розвивати вміння письма, розвивати здібності учнів до комунікації, удосконалювати техніку читання, сприяти вмінню логічно та послідовно висловлювати свої думки вголос;

виховна: виховувати толерантне ставлення до думки співрозмовника, культуру спілкування, виховувати інтерес до життя дітей в інших країнах.

Обладнання: підручник "English", зошити, мультимедійна апаратура, граматичні схеми, картки з тестами, словники, роздавальний матеріал.

 

Схематичний план уроку

Початок уроку Час

I. Організація класу.................................................................. ……… 3 хв

II. Перевірка домашнього завдання………………………………………….. 8 хв

Основна частина уроку

III. Читання ………………………………………………………………. 9 хв

IV. Лексика……………………………………………………………….. 6 хв

V. Говоріння……………………………………………………………... 7 хв

VI. Письмо ………………………………………………………………. 8 хв

Заключна частина уроку

VII. Пояснення домашнього завдання...................................... ……… 2 хв.

VIII. Підсумки уроку................................................................. ……… 2 хв.

Хід уроку

 

№ п/п Етап уроку Зміст роботи Час Обладнання
1.   2.     3.   4.   5.     6.     7.   8.     Організаційний момент     Перевірка домашнього завдання     Лексика   Говоріння   Читання     Письмо     Пояснення домашнього завдання   Підсумки уроку - Good morning, pupils! I'm glad to see you. Who is on duty today? Thanks. Let’s start our lesson. Today we are going to speak about school. You'll know the names of school rooms. By the end of our lesson you'll be able to describe our school. Is our school new or old? Is our school big or small? How many floors has our school got? What subjects do you study at school?   Let’s check your home task. Your home task was to do Ex 1 (с. 98), 2 (с. 99),. Who will be the first.   Read the names of places in school and guess what they mean. Do we have these places in our school? What floor are they on in our school?   You see some questions on the blackboard. Now every two people will come to the blackboard and role play a little dialogue.   Work in groups. All the pupils are divided into A and B. They all receive just the same text, but with different gaps. You must read the text, do the tasks: correct the sentences, match the words with their translations and make some questions for the other group. You can consult the English – Ukrainian Dictionary if you need. Have you finished? Hand in your papers.   «Guess the Room». Т: You leave your clothes and umbrellas in... You have your lunch in... You can find your teacher in... If you feel not very well, you go to... You sing songs and speak English in... You can find the headmaster in... If you need a book, you'll go to... You can run and jump in... You have concerts in... You study about old times in... You study computers in...     Your home task is Ex 3, 4 p. 103 and to learn new vocabulary.   Everybody worked very good. Your marks are... The lesson is over. Goodbye and have a good day. 3 хв   8 хв     6 хв   7 хв   9 хв     8 хв     2 хв   2 хв Класний журнал     Підручник     Роздатковий матеріал     Дошка, підручник     Дошка     Робочі зошити.     Дошка, класний журнал   Класний журнал

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут філології та суспільствознавства

Факультет іноземної філології

 

Кафедра англійської мови

 

 

План-конспект уроку №7

проведеного у 5-A класі школи №3

студентом 43 групи

Савчуком Юрієм

Методист

з англійської мови:

Галай О.В.

Вчитель

з англійської мови:

Гребенюк В.М.

 

Умань 2013

План-конспект уроку для учнів 5 класу

Початок уроку Час

I. Організація класу.................................................................. .……… 3 хв

II. Перевірка домашнього завдання…………………………………….…….. 10 хв

Основна частина уроку

III. Граматика…………………………………………………….…….…. 9 хв

IV. Говоріння……………………………………………………………... 9 хв

V. Письмо …………………………………………………………………. 9 хв

Заключна частина уроку

VI. Пояснення домашнього завдання...................................... ….…… 3 хв.

VII. Підсумки уроку................................................................. ….…… 2 хв.

Хід уроку

 

№ п/п Етап уроку Зміст роботи Час Обладнання
1.   2.     3.     4.   5.     6.     7. Організаційний момент     Перевірка домашнього завдання     Граматика     Говоріння   Письмо     Пояснення домашнього завдання     Підсумки уроку - Good morning, pupils! I'm glad to see you. Who is on duty today? Thanks. Let’s start our lesson. The topic of our today's lesson is "Books are meant to read". Today we are going to speak about libraries, about our favorite books and book characters.   Let’s check your home task. You had to write something about your favorite book characters. I hope that you are ready with it. Who will be the first.   Let’s continue with the ex. 2 on p.52. There are different genres of books: romance, detective story, biography, science fiction, horror, adventure story, fantasy, fairy tale, history book   You see some questions on the blackboard. Now every two people will come to the blackboard and role play a little dialogue.   Work in groups. All the pupils are divided into A and B. They all receive just the same text, but with different gaps. You must read the text, do the tasks: correct the sentences, match the words with their translations and make some questions for the other group. You can consult the English – Ukrainian Dictionary if you need. My School Library. Libraries make an important part of the world culture. There are infinite numbers of books in the world. We can not buy all the books we like and would like to read. When we have to write a report on some subject or to learn in details about some phenomenon there is no other way out for us but to use a library. There are a lot of reading halls: special halls for scientific reference work, for current periodi­cals, for music and art, for foreign languages, and others. I visited it several times but most of­ten I take books from there. To enter the library one should have a reading card. A lot of people go to libraries on weekends. I like reading. I can not read one and the same sort of literature for a long time. I prefer to alternate short stories with the novels, love stories with books on his­tory, poems with plays. Pupils go to the library to read and take books, to look through some new magazines and news­papers. Many teachers go to the school library too.   Answer the questions: 1.Where do we go when we need to write a re­port on some subject? (We go to the library when we need to write a report on some subject.) 2.Can you buy all the books we like? (No, we can not. We can not buy all the books we like.) 3.What kinds of reading halls are there? (There are a lot of reading halls: special halls for scientific reference work, for current periodi­cals, for music and art, for foreign languages, and others.) 4.How often did you visit reading halls? (I visited it several times but most of­ten I take books from there.) 5.When do a lot of people go to libraries? 6.What should you have to enter the library? (To enter the library you should have a reading card.) 7. What can you see in the library? (You can see a big light room with a lot of bookcases and bookshelves there.) 8. What kind of books can you find there? 9. Why do pupils go to the library? (Pupils go to the library to read and take books, to look through some new magazines and news­papers.) 10. Do the teachers go to the school library? (Yes, they do. Many teachers go to the school library.) Have you finished? Hand in your papers.   Your home task is Ex 3, 4 p. 53and to learn new vocabulary. On the next lesson we will have some new grammar material.   Everybody worked very good. Your marks are. The lesson is over. Goodbye and have a good day. 3 хв   10 хв     9 хв     9 хв   9 хв     3 хв     2 хв Класний журнал     Підручник     Дошка, таблиці, підручник     Дошка   Тестові завдання, робочі зошити.     Дошка, класний журнал     Класний журнал

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут філології та суспільствознавства

Факультет іноземної філології

 

Кафедра англійської мови

 

 

План-конспект уроку №8

проведеного у 5-A класі школи №3

студентом 43 групи

Савчуком Юрієм

Методист

з англійської мови:

Галай О.В.

Вчитель

з англійської мови:

Гребенюк В.М.

 

Умань 2013

План-конспект уроку для учнів 5 класу

Початок уроку Час

I. Організація класу.................................................................. ……… 2 хв

II. Перевірка домашнього завдання………………………………………….. 6 хв

Основна частина уроку

III. Читання ………………………………………………………………. 7 хв

IV. Граматика……………………………………………………………. 7 хв

V. Говоріння……………………………………………………………... 9 хв

VI. Письмо ………………………………………………………………. 9 хв

Заключна частина уроку

VII. Пояснення домашнього завдання...................................... ……… 3 хв.

VIII. Підсумки уроку................................................................. ……… 2 хв.

Хід уроку

 

№ п/п Етап уроку Зміст роботи Час Обладнання
1.     2.   3.     4.   5.     6.   7.     8.     Організаційний момент   Перевірка домашнього завдання   Читання     Граматика   Говоріння     Письмо   Пояснення домашнього завдання     Підсумки уроку   Good morning, everyone! I'm glad to see you. How are you getting on? Tell me what day is it today? What date is it today? The topic of our today's lesson is "The Role of Books in School Life". Today we are going to speak about school life, the role of books in school life, about the books we like to read and about places we can take books from.   Now I want to check your homework. Take sheets of paper and listen to me attentively! Hand in your papers.   Open your books at page 46. Read and translate the text. Let’s one pupil read and another will translate.   Let’s continue with the ex. 4 on p.49. Read the dialogue, and find out the unknown words.   Among the factors that influence your mood you mentioned school: this is a place you spend most of your time in. So school years are the unforgettable time in the life of everyone. It's school where you get acquainted with teachers, friends, interesting books, the world of beauty and unknown things. The books play a very important role in school life. You can discover a big and wonderful world in the books. What things do you usually associate with a book? Answer to my question, using the vocabularies.   Please, listen to the text and pay attention to the meanings of some words. Read and pronounce correctly the words on the blackboard. - cheap – дешевий, - entertainment – розвага, видовище, - eexpensive – дорогий, коштовний, - reasonably – розсудливо, прийнятно, - source – джерело, - thoughts – думки, ідеї, - feelings – почуття, - paper-back (book) – книга у паперовій обкладинці, - equally – однаково. Take the cards, write down your names and surnames. Say if the statements "True" or "False" after the listening of the text. You can check these statements during my reading. If you need I can read it twice. Text Books in Our Life Some people think that as more and more peo­ple have televisions in their homes; fewer and fewer people will buy books and newspapers. Why read an article in the newspaper, when the TV news can bring you the information in a few minutes and with pictures? Why read a novel, when a play on television can tell you same story with color, picture and action? Why read the biographies of famous men and women, when an hour long television programs can tell you all that you want to know? Books are a wonderful source of knowledge and pleasure and some types of books should be in every home. Every home should have a good dictionary. Every home should have an atlas of the world, with large clear maps. It might be expensive, but a good encyclopedia is useful, too, because you can find information on any subject. In addition, it is useful to have on your bookshelves other non-fiction books such as history books, science textbooks, cookery books, books about medicine and health, etc. It is equally important to have some fiction on your shelves, too. Then you can relax with a good story, or from time to time you can take a book of poems off your shelves and read the thoughts and feelings of your favorite poets.   State whether the statements are True (T) or False (F): 1. Television has killed reading. (F) 2. Today, newspapers and magazines sell in very large numbers. (T) 3. Books are an expensive way to get informa­tion and entertainment. (F) 4. Although some books with hard covers are cheap. (F) 5. To read the book at home is cheaper than go to the cinema. (T) 6. Every home should have a good TV. (F) 7. Every home should have an atlas of the world. (T) 8. Science textbooks can help you to cook some tasty dishes. (F) Have you finished? Hand in your papers.   Your home task is to write about your favorite book character and exercise 3 on page 51.   In conclusion, I'd like to thank you for your work at the lesson. Your marks are… Thank you for the lesson. Have a good day.   3 хв     6 хв   7 хв     7 хв   9 хв     9 хв   3 хв     2 хв   Класний журнал     ПідрПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.72.180 (0.006 с.)