СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ МАТЕМАТИКИ 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ МАТЕМАТИКИ



 

1. Дата, школа, клас, вчитель.

2. Тема і цілі уроку.

3. Тип уроку (за основною дидактичною метою) і структура (етапи уроку).

4. Відповідність змісту навчального матеріалу цілям уроку, його науковість, доступність.

5. Організація уроку:

а) готовність вчителя і учнів до уроку: необхідні посібники, дошка;

б) переходи від одного етапу уроку до іншого (постановка цілі і підведення підсумку на кожному етапі);

в) прийоми перевірки математичних знань, умінь і навиків учнів, використовування засобів швидкого зворотного зв'язку (сигнальні блокноти, картки з цифрами, світлофори);

г) прийоми перевірки домашньої роботи і завдання (інструктаж, обсяг завдання, доступність);

д) поєднання колективних, індивідуальних і групових форм роботи на уроці, як здійснюється індивідуальний підхід до учнів;

е) культура мовлення вчителя і учнів: і оформлення записів на дошці і в зошитах;

ж) дисципліна на уроці; педагогічний такт вчителя;

з) дотримання гігієнічних вимог (провітрювання класу, проведення фізхвилинок, постава учнів при письмі і ін.), прийоми зняття стомлення школярів, закінчення уроку відповідно до розкладу занять (по дзвінку).

6. Методи і прийоми навчання. Спрямованість методів і прийомів на активізацію пізнавальної діяльності учнів, використання дидактичних елементів цікавості. Організація самостійної роботи (число робіт на уроці, інструктаж, перевірка і самоперевірка результатів). Розвиток математичного мислення учнів.

7. Устаткування уроку.

8. Виховання учнів на уроці.

9. Висновки, пропозиції (оцінити досягнуті результати).

СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ ПРИРОДОЗНАВСТВА

1. Тип уроку.

2. Цілі і задачі уроку: освітні, виховні, розвиваючі.

3. Устаткування уроку (для вчителя, для учня), його відповідність цілям, задачам, змісту уроку.

4. Готовність класу до уроку.

5. Структура уроку: основні етапи уроку і час, виділений для них, перехід від однієї частини уроку до іншої.

6. Здійснення цілі, задач уроку по етапах:

а) перевірка домашнього завдання. Прийоми перевірки домашнього завдання, постановка питань: уточнення, доповнення відповідей учнів, використання наочних посібників при перевірці домашнього завдання, контроль за роботою по веденню «Щоденника спостережень», оцінка відповідей учнів, її обгрунтування;

б) виклад нового матеріалу і організація пізнавальної діяльності учнів на цьому етапі. Перехід до нової теми, запис на дошці, зміст матеріалу, що викладається, – його доступність, систематичність, зв'язок з життям і практикою, питання матеріалістичного світогляду на уроці і виховання дбайливого ставлення до природи, використовування спостережень учнів за природою при вивченні нового матеріалу;

в) якість і різноманітність методів і прийомів, що використовуються на уроці, їх відповідність змісту і віковим особливостям учнів, поєднання бесіди з елементами розповіді, формування умінь і навиків, форми роботи, що підвищують пізнавальну активність учнів на уроці – включення раніше одержаних знань про природу в нові зв'язки, використовування ТЗН на уроці, проблемні питання, елементи цікавості, поєднання колективної і індивідуальної роботи учнів;

г) прийоми, способи, шляхи перевірки засвоєного на уроці матеріалу.

7. Діяльність вчителя: володіння матеріалом, культура мовлення, стиль спілкування з класом, захопленість роботою, красномовство, артистизм.

8. Діяльність учнів: залучена в роботу, ступінь зацікавленості, самостійність, активність, дисциплінованість.

9. Дотримання гігієнічних правил, умов підтримки працездатності учнів на уроці.

10. Результативність уроку: досягнення мети уроку, якість знань учнів, свідомість і міцність засвоєного.

11. Висновки, пропозиції (оцінити досягнуті результати).

 

СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ ПРАЦІ

1. Тема, цілі, задачі уроку. Місце даного уроку в системі уроків.

2. Підготовка робочого місця. Наявність необхідного матеріалу, інструментів, правил користування інструментами, взаємний контроль в підготовці робочого місця, спільна підготовка робочого місця.

3. Повідомлення теми уроку і постановка цілі перед дітьми:

а) що робити і для чого: суспільно корисна значущість виробу;

б) які знання і уміння треба застосувати, щоб справитися із задачею.

4. Попереднє планування майбутніх трудових дій і складання плану виготовлення зразка, здійснення міжпредметних зв'язків та їх доцільність.

5. Виконання наміченого плану, обробка матеріалів по заздалегідь виконаній розмітці.

6. Перевірка виробу у дії, виправлення недоліків, їх оцінка. Демонстрація виробу, самооцінка, взаємний контроль.

7. Охорона праці дітей і дотримання правил роботи з інструментами.

8. Організація спільної колективної роботи та взаємодопомоги.

9. Підведення підсумків. (Чи досягнута навчальна ціль? Результат праці дітей. Які знання, уміння, навики придбали?

10. Висновки, пропозиції (оцінити досягнуті результати).

 

СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Урок образотворчого мистецтва

з практичною роботою (малювання з натури, тематичне малювання, декоративно-прикладна діяльність):

1) аналіз вступної бесіди;

2) характеристика методів подачі образотворчих технік та їх освоєння учнями;

3) міжпредметні зв'язки на уроці;

4) використовування ілюстративного матеріалу і технічних засобів навчання;

5) оцінювання усних відповідей і практичних робіт учнів (малюнків, нарисів, замальовок, виробів);

6) підведення підсумків уроку;

7) характеристика культури поведінки і педагогічної майстерності вчителя;

8) відповідність змісту проведеного уроку навчальній програмі, конспекту;

9) висновки і пропозиції.

Урок-бесіда по образотворчому мистецтву:

1) аналіз образотворчого матеріалу, який вчитель пропонує для роботи з дітьми;

2) характеристика художньої цінності, доступності для школярів, виховної значущості витворів мистецтва, що розглядаються;

3) аналіз форм і методів, що використовуються вчителем для розвитку у дітей умінь розповідати про витвори мистецтва, відгукуючись на виразні засоби;

4) характеристика процесу організованого сприйняття мистецтва школярами;

5) аналіз форм і методів, що використовуються вчителем при навчанні дітей «графічної мови», тобто уміння розповідати і передавати власні враження про твір за допомогою зображення (швидкі накидання по пам'яті олівцем, пензлем, пастеллю);

6) використовування технічних засобів навчання;

7) характеристика культури поведінки і педагогічної майстерності вчителя;

8) оцінювання відповідей учнів;

9) відповідність змісту проведеного уроку навчальній програмі, конспекту;

10) висновки, зауваження і пропозиції.

 

СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ МУЗИКИ

1. Структура уроку, її цілісність, ефективність використовування різних видів музичної діяльності.

2. Методи і засоби навчання, що використовуються на уроці, їх ефективність.

3. Реалізація основних дидактичних принципів на уроці.

4. Художня цілісність уроку музики, як вона досягається.

5. Досягнення навчально-виховної мети уроку.

6. Опитування і педагогічна оцінка на уроці.

7. Висновки, зауваження і пропозиції.

 

 

СХЕМА АНАЛІЗУ ПОЗАКЛАСНОГО ЗАНЯТТЯ ПО ПРЕДМЕТУ

1. Клас, предмет, по якому проводиться заняття.

2. Тема заняття.

3. Цілі заняття і оцінка їх формулювання і подачі учням.

4. Як співвідноситься зміст позакласного заняття з програмним матеріалом по навчальному предмету?

5. Ступінь цікавості, захопливості, незвичності матеріалу, що використовується.

6. Оптимальність обсягу пропонованого учням матеріалу, його доступність.

7. Участь учнів у підготовці заняття, їх активність на занятті.

8. Використовування різних форм і методів проведення занять, їх доцільність і ефективність.

9. Чи проводилося нагородження переможців? Як? Доцільність нагородження.

10. Чи рекомендувалися додаткові джерела отримання інформації по темі заняття: журнали, енциклопедії, книги, альбоми і т.п. Наскільки вдало це було зроблено?

11. Оцінка оформлення заняття, використаних посібників і засобів у ході заняття.

12. Оцінка поведінки і мови ведучого заняття.

13. Загальні висновки, рекомендації і пропозиції.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ДО ПІДГОТОВКИ

ПРОБНИХ УРОКІВ І ЗАНЯТЬ.

 

ПАМ"ЯТАЙТЕ, що кожен урок чи заняття - цс ланка у вашому професійному становленні, це важлива і відповідальна діяльність перед учнями, з якими ви будете працювати.

 

1. Намагайтеся взяти тему уроку чи заняття у вчителя за 1 - 2 тижні до терміну проведення уроку чи заняття.

2. Уточніть у вчителя мету уроку, тип уроку. об’єм матеріалу та перелік умінь і навичок, які необхідно сформувати.

3. Встановіть місце і значення уроку в системі уроків, використовуючи програму з предмету «Я і Україна».

4. Опрацюйте ще раз відповідні розділи програмового матер'алу із методики, досвід роботи вчителів із даної теми (методичні посібники, журнали).

5. Деталізуйте освітню, виховну і розвивальну мету уроку чи заняття.

6. На першій консультації у вчителя поцікавтесь рівнем знань учнів, сформованістю умінь та навичок, рівнем навчаємост, звичними для вчителя і дітей методами та прийомами роботи.

7. Уважно вислухайте поради і зауваження вчителя, порадьтеся, які наочні посібники варто виготовити, чи використати на вашому уроці.

8. Проконсультуйтесь у вчителя про особливості перевірки раніше вивченого матеріалу, пам’ятаючи про раціональний розподіл часу на уроці.

9. Доробіть поради та зауваження вчителя. Зустріньтесь із методистом. Намагайтеся аргументувати вибір методів і форм роботи на вашому уроці.

10. Допрацюйте зауваження та рекомендації методиста, підготуйте зразки наочних посібників.

11. Під час підготовки конспекту уроку чи заняття намагайтесь орієнтуватись на особливості учнів класу, де будете працювати. Враховуйте вікові особливості учнів при підборі форми проведення, методів та прийомів пояснення і закріплення матеріалу, дозування часу на виконання завдань, доступності пояснення, прийомів активізації уваги, поєднання праці та відпочинку, стимулювання учнів.

12. Спробуйте уявити кінцевий результат вашого уроку: освітня мета учні повинні дізнатись і навчитись, розвивальна – над розвитком яких психічних процесів і як ви будете працювати; виховна - які моральні якості та риси характеру, звички ви будете виховувати.

13. На другій консультації у вчителя уточніть яких учнів і за які види діяльності ви будете оцінювати, подумайте види та форми оцінки, порадьтесь хто з дітей потребує вашої індивідуальної уваги, продумайте індивідуальні завдання для сильних учнів, записи у зошитах учнів.

14. Огляньте робоче місце вчителя, продумайте характер записів на дошці, розміщення наочних посібників.

15. Зважте попередні зауваження та поради методиста.

16. Продумайте незвичний, захоплюючий творчий елемент вашого уроку, намагайтесь виробляти власний педагогічний почерк.

17. Доробіть зауваження, отримані на другій консультації у вчителя та методиста; акуратно оформіть чистовий варіант конспекту, вчасно затвердіть його у вчителя та методиста.

18. Вивчіть детально конспект уроку, намагайтесь уявити, змоделювати свою поведінку та дії учнів під час уроку, потренуйтесь у проведенні елементів уроку.

19. Пам’ятайте про створення сприятливої психологічної атмосфери на уроці, про реалізацію методу єдиних педагогічних вимог, про довірливе спілкування на уроці, можливості самоствердження учнів.

20. Розпишіть час уроку на складові частини відповідно до видів діяльності, зробіть орієнтовні помітки олівцем у конспекті.

21. Продумайте доцільність у виробі одягу, зачіски, макіяжу.

22. Намагайтесь настроїти себе на радість спілкування на уроці, на успіх у проведенні уроку, досягненні високої результативності його.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ




Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 244; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.006 с.)