Додання графічних та відеофайлів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додання графічних та відеофайлівГрафічні зображення (фотографії, картинки тощо) зберігаються на серверах в окремих файлах з розширеннями bmp, jpg, gif та іншими і відображаються на Web-сторінці за допомогою команди, що описується одинарним тегом <IMG> з параметрами:

<IMG SRC="адреса графічного файлу" ALT= "альтернативний текст" ALIGN="left" WIDTH=240HEIGHT=200>

Обов'язковим є лише перший параметр SRC. Альтернативний текст — це текст, який виводитиметься замість картинки, якщо браузер не може прийняти графічний файл або якщо режим відображення графіки вимкнено. Параметр ALIGNзадає місце розташування картинки на екрані, а параметри WIDTH і HEIGHT— її розміри за шириною і висотою в пікселах або відсотках сторінки.

Зображення можна подати у рамці (що рекомендують робити), якщо його використовуватимуть як гіперпосилання. Для створення рамки навколо зображення призначений параметр BORDER="товщина рамки в пікселах".

Праворуч і ліворуч від картинки, яку обтікає текст, можна зробити вільний простір:HSPACE = "кількість пікселів". Можна створити вільний простір також над і під рисунком: VSPACE = "кількість пікселів".

За допомогою тега IMG можна вставити також відеофільм, який запускатиметься в момент відкриття Web-сторінки:

<IMG DYNSRC="адреса відео-файлу">.


Адреси файлів

Для доступу до файлів на локальному диску використовують протокол доступу file: “file:///диск:/ шлях до файлу".

Наприклад, "file:///d:/МоиВеб/page1.htm". Назву протоколу можна інколи не писати, наприклад, SRC="c:/Рисунки/Саша.bmp".

Якщо графічні чи інші файли є в тому ж каталозі, що й головний html-файл, то достатньо зазначити лише назву файлу, наприклад, SRC= "Саша.bmp". Якщо файл є в деякому каталозі images, але в тому ж надкаталозі, то шлях до нього можна подати так: "../images/myfoto.gif". Отже, тег IMG може мати, наприклад, такий вигляд:

<IMG SRC="MyFoto.bmp"ALT="Моє фото"ALIGN="left"WIDTH=180 HEIGHT=200>

Вправа 4.Вставте цей тег

<IMG SRC="MyFoto.gif"ALT="Моє фото"ALIGN="left" WIDTH=180 HEIGHT=200>

у код вашої веб-сторінки у файлі file1.htm, попередньо розмістивши у папці Лабораторна_№4_Прізвище ваше фото у файлі з ім’ям MyFoto.gif

Код веб-сторінки на даний час може бути таким:

<HTML>

<HEAD> <TITLE> Веб-сторінка Ваше прізвище та ім’я</TITLE> </HEAD>

<BODY BGCOLOR ="yellow" TEXT = "navy">

<IMG SRC="MyFoto.gif" ALT= "Foto" ALIGN="left" width=180 height=200>

<CENTER><H1><B> Привіт!</В> </Н1>

<H2> <I>Я студент (введіть назву вузу)</I></Н2><P>

<H3><B> Навчаюсь на (введіть назву факультету, дайте характеристику факультету, спеціальності, чому ви навчаєтесь саме на цьому факультеті - 20 речень )</B></НЗ><HR>


Група (введіть назву групи)<P>

Моя e-mail адреса: <FONT SIZE = +3 COLOR = "magenta"> <B><I> (наприклад, s_nesterenko@ukr.net )</FONT></I></B></CENTER><HR>

<CENTER>

<TABLE BORDER=6 BGCOLOR="aqua" BORDERCOLOR="red" >

<CENTER><TC> Моя успішність: </TC></CENTER>

<TR BGCOLOR="white"> <TH> Назва дисципліни</TH>

<TH>І семестр </TH>

<TH>II семестр </TH> </TR>

<TR> <TH>Основи інформатики і ОТ </TH>

<TD ALIGN="center">5</TD>

<TD ALIGN="center">4</TD></TR>

<TR> <TH>Англійська мова</ТН>

<TD ALIGN="center">4</TD>

<TD ALIGN="center">5</TD></TR>

<TR> <TH>Вища математика</TH>

<TD ALIGN="center">4</TD>

<TD ALIGN="center">5</TD></TR>

</TABLE></CENTER><HR>

</BODY></HTML>

Додання гіперпосилань

Гіперпосилання є двох різновидів: 1) на файл; 2) на деяке місце на даній сторінці: початок сторінки (top), кінець сторінки (bottom), на позначений текст.

Гіперпосилання вставляють за допомогою парного тега <А>...</А> з параметром HREF = "адреса файлу". Тут замість адреси можуть стояти слова top чи bottom чи текст, що є позначкою.

Гіперпосиланням може бути текст або деяке графічне зображення. Розглянемо випадок, коли гіперпосиланням є текст. Нехай фразу "Про себе" (див.текст файлу file1.htm)потрібно зробити гіперпосиланням на файл "file2.htm", що містить додаткові відомості. Це можна зробити так:

<А HREF = "file2.htm">Про себе докладніше </А>.

У результаті цього на Web-сторінці слова Про себе докладніше буде підкреслене і зображене іншим кольором. Колір Гіперпосилання визначається у тезі BODYпараметром LINK = "колір".

Вправа 5. У тексті коду веб-сторінки у файлі file1.htm вставте гіперпосилання на файл file3.htm. Для цього потрібно після тексту про групу вставити рядок

<A HREF = "file3.htm"> Про друзів та захоплення </A> <P> <HR>

Тепер розглянемо, як деяке графічне зображення зробити гіперпосиланням. Для цього в середині тега <А>...</А> потрібно використати тег IMG. Наприклад, щоб Ваша фотографія , що є у файлі з ім’ям MyFoto.gif, була в рамці й стала гіперпосиланням на файл file2.htm, пишуть так:

<A HREF = “file2.htm”> <IMG SRC = “MyFoto.gif” BORDER =4> </A>

Будь-яку піктограму (картинку) можна вставити автономно чи як гіперпосилання, оскільки вона зберігається також у графічному файлі.

Вправа 6.У тексті коду веб-сторінки у файлі file1.htm вставте графічне гіперпосилання на файл file2.htm. Для цього потрібно після тегу <BODY>

вставити рядок

<A HREF = “file2.htm”> <IMG SRC = “MyFoto.gif” BORDER =4 > </A>

Клацнувши на Web-сторінці на фотографії, відкрийте файл file2.htmз додатковою інформацією, а потім поверніться у файл file1.htm.

Розглянемо другий тип гіперпосилань — посилання в межах сторінки (їх ще називають закладками). Якщо потрібно з деякого місця веб-сторінки перейти до її початку, то в тексті коду в цьому місці потрібно вставити <А HREF="#top'' > текст гіперпосилання </А>. Аналогічно при необхідності переходу в кінець веб-сторінки використовують тег:

вставити <А HREF="#bottom'' > текст гіперпосилання </А>.

Для переходу в деяке інше місце, вводять тег, який називається якорем.Якір можна „кинути” в будь-якому місці тексту за допомогою того ж тега <А>...</А> з параметром NAME="#мояпозначка">:

<А NAME="#мояпозначка"> Як я вчусь</А>.

Далі на сторінці розміщують гіперпосилання на створені позначки (якори):

<А HREF="#top" або "#bottom'' або "#мояпозначка"> текст гіперпосилання </А>.

Якщо одна сторінка займає декілька екранів, то в кінці сторінки доречно вставити гіперпосилання для переходу на її початок, наприклад, так:

<А HREF=="#top" > на початок </А> .

Вправа 7.У тексті коду веб-сторінки у файлі file1.htm вставте гіперпосилання на початок веб-сторінки та на таблицю Моя успішніть. Код може виглядати так, як на Рис.8.2.

Рис.8.2. Код веб–сторінки з гіперпосиланнями на файл та на певне місце веб–сторінки.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 355; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.01 с.)