Головне управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Головне управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо проведення перевірок дотримання законності органами внутрішніх справ при розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про безвісно зниклих громадян

 

 

КИЇВ

 

Зміст

Вступ стор. 3

Література стор. 4

Загальні положення стор. 4-5

Система розшуку та порядок його здійснення стор. 5-12

Особливості здійснення оперативно-розшукових заходів стосовно безвісно зниклих громадян стор. 12-14

Дії органів внутрішніх справ при виявленні безвісно зниклої особи

Стор. 14-15

Прокурорський нагляд за дотриманням законів при проведенні органами внутрішніх справ оперативно-розшукових заходів щодо розшуку безвісно зниклих осіб стор. 15-18

Оформлення та реалізація результатів перевірки стор. 18-19

 

 

Вступ.

 

Вивчення матеріалів кримінальних, оперативно-розшукових справ свідчить про те, що не всюди приділяється належна увага розшуку безвісно зниклих громадян. З цих питань не налагоджено тісної взаємодії між слідчими, працівниками кримінального розшуку, експертами.

Незадовільно виконуються вимоги нормативних актів, які регламентують цей напрямок діяльності. Порушується встановлений порядок розгляду заяв та повідомлень про безвісне зникнення громадян, не вживаються термінові заходи до з'ясування причин і обставин їх зникнення.


Під час перевірок за заявами нерідко формально проводиться огляд місця останнього перебування і особистих речей зниклого. Осіб, які мають відомості про зниклого, опитують поверхово, глибоко не вивчаються взаємовідносини з близькими, колегами, знайомими. Версія про те, що пропалий міг стати жертвою злочину, практично не опрацьовується. Тим часом, як свідчить практика, мають місце факти маскування вбивства під безвісне зникнення громадян. Особливо це стосується випадків, коли жертвами стають діти, молоді жінки, власники автотранспорту, співробітники правоохоронних органів, працівники комерційних структур.

Навіть за наявності ознак, які свідчать, що зниклий став жертвою злочину, кримінальні справи за матеріалами перевірок своєчасно не порушуються. Як правило, таке рішення приймається лише після неодноразових скарг родичів або після виявлення трупів тих, хто зник. При цьому втрачається реальна можливість встановлення винних, виявлення, процесуального закріплення доказів, внаслідок чого більша частина таких злочинів залишається нерозкритою.

Практика свідчить, що слідчі прокуратури і працівники органів внутрішніх справ, переконавшись на місці виявлення трупа у відсутності події та складу злочину, огляд місця події і інші слідчі та розшукові заходи виконують недбало і поверхово. Недостатньо фіксуються ознаки зовнішності трупа, прикмети одягу. Під час опису зовнішніх ознак загиблого допускаються відступи від методики складання словесного портрету, одяг не вилучається. Не дотримуються умови і правила фотозйомки.


Недооцінка надзвичайних подій, тяганина веде до нерозкриття злочинів, породжує скарги, тому що спізнілі заходи не дають належного результату.

У зв'язку з цим, прокурори на місцях повинні зосередити увагу на організацію належного нагляду за додержанням законів при реєстрації, розгляді та прийнятті рішень за заявами та повідомленнями щодо безвісного зникнення громадян.

Посібник, що рекомендується, надасть допомогу міськрайпрокурорам в організації прокурорського нагляду на даній ділянці роботи.

 

Література

 

З метою здійснення даного напрямку прокурорського нагляду необхідно керуватися наступними нормативними актами, які регулюють вказану діяльність:

- Закон України “Про міліцію” (ст.ст.10, 11);

- Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” (ст.ст. 6, 9, 9-1, 9-2, 10, 11);

- Закон України “Про прокуратуру” (ст. 30);

- Кримінально-процесуальний кодекс України (ст.ст.94, 95, 97, 98, 99);

- Цивільний процесуальний кодекс України (глава 35);

- Указ Президента України від 18.01.01 № 20/2001 “Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади”;

- Наказ Генерального прокурора України № 4/1 від 20.04.04 “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами які проводять дізнання та досудове слідство”;

- Наказ Генерального прокурора України № 4 від 6.04.04 “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності”;

Крім того, перевіряючому потрібно володіти вимогами відомчих наказів, інструкцій, інших документів, які визначають порядок проведення оперативно-розшукової діяльності, окремих оперативно-розшукових заходів, а саме:

- Наказ МВС України від 29.07.02 № 765 дск “Про затвердження Інструкції з організації розшуку осіб органами внутрішніх справ України”;

- Інструкція з організації розшуку осіб органами внутрішніх справ України №676/6964 від 16.08.2002;

- Інструкція про порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про безвісне зникнення громадян, встановлення невідомих осіб та виявлення невпізнаних трупів (Генеральна прокуратура України, МВС і МОЗ України 16.08.1994 );

- Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (затверджена Наказом МВС України від 14.04.2004 № 400);

- Наказ МВС України № 3/1/2/5/2/2 від 09.01.97р. щодо використання можливостей НЦБ Інтерполу України.

 

Загальні положення.

В методичних рекомендаціях використовується така термінологія:

- безвісно зникла особа - особа, яка зникла раптово, безпричинно і місцеперебування якої невідоме;

- встановлення особи -збирання документальних, антропологічних та інших ідентифікаційних ознак і відомостей, які з великою мірою вірогідності індивідуалізують встановлюваного серед інших осіб;

- державний розшук - комплекс оперативно-розшукових, розшукових, інформаційно-довідкових, сигнальних та інших заходів, які здійснюються в місцях можливого перебування в Україні розшукуваних, проживання (реєстрації) встановлюваних невідомих осіб, у тому числі з використанням обліків МВС України, якщо є підстави вважати, що розшукувана (встановлювана) особа може чи могла перебувати (проживати) на території України;

- міждержавний розшук- комплекс оперативно-розшукових, розшукових, інформаційно-довідкових, сигнальних та інших заходів, які здійснюються на території країн - учасниць СНД за ініціативою правоохоронних органів однієї із зазначених країн з метою встановлення, арешту та видачі (екстрадиції) осіб, які переховуються від дізнання, слідства, суду та виконання вироку суду, з'ясування місцезнаходження і долі безвісно зниклих людей, осіб, які втратили зв'язки з близькими родичами, встановлення місцезнаходження громадян, які ухиляються від виконання рішень судів за позовами, встановлення особи за невпізнаними трупами та невідомих людей;

- міжнародний розшук -комплекс розшукових, інформаційно-довідкових, сигнальних та інших заходів, які здійснюються на території країн - учасниць Міжнародної організації кримінальної поліції каналами НЦБ Інтерполу в Україні з метою встановлення, арешту та видачі (екстрадиції) осіб, які переховуються від дізнання, слідства, суду та виконання вироку суду, з'ясування місцезнаходження і долі безвісно зниклих людей, які втратили зв'язки з близькими родичами, встановлення особи за невпізнаними трупами та невідомих людей;

- ОДС -оперативно-довідкова служба при підрозділі карного розшуку;

- ОРС "Розшук" -оперативно-розшукова справа категорії "Розшук", яка заводиться уповноваженими на те відповідно до вимог Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" оперативними підрозділами органів внутрішніх справ для розшуку обвинувачених, підсудних, засуджених, безвісно зниклих людей. Розшук зазначених осіб може здійснюватися також за ОРС категорії "Захист" або "Злочин";

- розшукуваний - громадянин України, громадянин іноземної держави, особа без громадянства, необхідність розшуку якої виникає на підставах, передбачених законодавством України, міждержавними договорами (угодами).

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 222; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.028 с.)