Система розшуку і порядок його здійснення. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Система розшуку і порядок його здійснення.4.1.Початкові (першочергові) розшукові заходи.

4.1.1Початкові заходи щодо розшуку особи (якщо обставини не мають виключного характеру) вживаються в термін до 10 діб з моменту надходження до органу внутрішніх справ матеріалів про необхідність оголошення розшуку.

4.1.2.Організаційне забезпечення невідкладних початкових дій щодо розшуку безвісно зниклих людей або осіб, які становлять підвищену небезпеку для суспільства, покладено на чергові частини органів внутрішніх справ.

У необхідних випадках рішенням начальника органу внутрішніх справ або особи, що його заміщає, в дію вводяться спеціальні оперативні плани.

4.1.3.При надходженні заяви (повідомлення) про безвісне зникнення людини черговий органу внутрішніх справ відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів МВС України, які регламентують роботу чергових частин, організує її первинну перевірку. Результати перевірки зосереджуються в перевірному матеріалі.

До перевірного матеріалу в обов'язковому порядку долучаються отримані в результаті виїзду слідчо-оперативної групи до останнього місця проживання (перебування, служби або роботи) розшукуваного протоколи огляду помешкання, пояснення, довідки та інші необхідні матеріали (документи), у тому числі оперативно-розшукового характеру, які підтверджують або спростовують факт його зникнення.

Відбитки слідів рук зниклого з долученням дактилокарт осіб, сліди яких підлягають виключенню, направляються працівником підрозділу карного розшуку до НДЕКЦ, УІТ (ВІТ) при ГУМВС, УМВС для дослідження та перевірки за обліками.

Про факт зникнення особи невідкладно інформується ОДС карного розшуку ГУМВС, УМВС.

Заява (повідомлення) про зникнення людини розглядається особисто начальником органу внутрішніх справ і за нею приймається рішення згідно зі ст.97 КПК України. Перевірка до порушення кримінальної справи може здійснюватися шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності. Визначені в законодавчих актах України окремі оперативно-розшукові заходи проводяться з дозволу суду за погодженим з прокурором поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника.

4.1.4.Працівник оперативного підрозділу при надходженні матеріалів первинної перевірки, отриманих у результаті виїзду слідчо-оперативної групи до останнього місця проживання (перебування, служби або роботи) безвісно зниклої особи:

- забезпечує інформування особового складу органу внутрішніх справ про його розшук;

- за місцем проживання і роботи розшукуваного, у місцях його можливого перебування встановлює і опитує осіб, які можуть знати про місцезнаходження зниклого або про інші дані, що можуть сприяти його розшуку;

- до органів внутрішніх справ, на території обслуговування яких вірогідна поява розшукуваного, і за маршрутами його можливого руху направляє розшукові орієнтування;

- організує систематичні перевірки зниклого за обліками органів внутрішніх справ, моргів, лікувальних закладів тощо, використовуючи при цьому можливості УІТ (ВІТ) та ОДС карного розшуку ГУМВС, УМВС;

- вживає заходів оперативно-розшукового характеру;

4.2.Державний розшук.

4.2.1.Усі заходи державного розшуку здійснюються за оперативно-розшуковими справами або за розшуковими справами. Отримані в ході роботи за ОРС матеріали оперативно-розшукового характеру концентруються у другій частині справи.

ОРС або РС заводяться не пізніше 10 діб з моменту надходження до органу внутрішніх справ відповідних документів про оголошення розшуку.

4.2.2. Особи, які скоїли тяжкі злочини, втечу з місць позбавлення волі і попереднього утримання або з-під варти, озброєні вогнепальною зброєю або мають при собі речовини, застосування яких може призвести до загибелі людей або завдати шкоди їх здоров`ю, безвісно зникли разом з автомобільним транспортом (інформація про автотранспорт негайно надсилається до ДАІ для поставлення на облік як про викрадений), а також зниклі неповнолітні оголошуються в державний розшук протягом доби після прийняття рішення про провадження розшуку з одночасним проведенням оперативно-розшукових заходів.

При цьому відповідна інформація вноситься в АІПС "Розшук" водночас із заведенням оперативно-розшукової справи.

4.2.3.Підставами для заведення ОРС "Розшук" є заява або повідомлення про безвісне зникнення особи.

4.2.4.При заведенні оперативно-розшукової справи виноситься постанова, яка затверджується керівником міськрайліноргану внутрішніх справ.

4.2.5. Працівник, що здійснює розшук, водночас з постановою про заведення ОРС на безвісно зниклих осіб заповнює ІСК та упізнавальні картки у двох примірниках.

Зазначені документи підписуються начальником органу внутрішніх справ або особою, яка його заміщає, і протягом трьох діб подаються до УІТ (ВІТ) при ГУМВС, УМВС.

4.2.6. УІТ (ВІТ) протягом доби реєструє справи та здійснює статистичне оброблення документів. Один примірник розшукової картки на обвинувачених, підсудних, засуджених вміщує до оперативно-довідкової картотеки УІТ (ВІТ), а другий - до картотеки адресно-довідкового бюро.

4.2.7.Після оголошення розшуку працівник розшукового підрозділу:

а) інформує про оголошення розшуку:

- міськрайорган за місцем одержання розшукуваним паспорта та прописки, де до заяви форми № 1 додається листок розшуку;

- державний орган реєстрації актів цивільного стану за місцем народження розшукуваного на випадок його звернення з проханням щодо видачі повторного свідоцтва про народження або зміни прізвища;

б) реєструє заведену справу в журналі обліку ОРС "Розшук".

До матеріалів ОРС на безвісно зниклого в обов'язковому порядку додається копія постанови про відмову в порушенні кримінальної справи.

У разі, якщо за фактом безвісного зникнення людини порушено кримінальну справу, ОРС "Розшук" закривається протягом 5 діб після надходження постанови про порушення кримінальної справи, подальші розшукові заходи здійснюються в рамках ОРС "Злочин".

4.2.8.Оперативно-розшукові справи не заводяться на осіб, які зникли за очевидних обставин (при морських, річкових, залізничних і авіаційних катастрофах, стихійному лихові, загибелі у водоймах і т.п., що підтверджуються відповідними документами або свідченнями свідків), але трупи яких не були виявлені. Упізнавальні картки на цих осіб виставляються в УІТ (ВІТ) у загальному порядку з відміткою “Без заведення оперативно-розшукової справи”.

4.2.9.З метою налагодження активної цілеспрямованої розшукової роботи розробляється план оперативно-розшукових заходів для ОРС :

а)кожен захід, який включається до плану, має чітко визначати обсяги роботи, сили і засоби, що будуть використані при її проведенні, строк виконання та виконавців;

б) план підписується працівником, який здійснює розшук, узгоджується з його безпосереднім начальником і затверджується керівником органу внутрішніх справ або особою, яка його заміщає;

в) після завершення запланованих заходів на підставі отриманих додаткових відомостей стосовно розшукуваної особи та її зв'язків або висунення нових версій розробляється план додаткових оперативно-розшукових (розшукових) заходів;

г) для здійснення складних оперативно-розшукових заходів можуть складатися окремі плани.

4.2.10.При веденні ОРС на безвісно зниклу, якщо перевірки наявних відомостей та відпрацювання висунутих версій протягом п'яти років не дали позитивного результату, та за погодженням з керівництвом відповідного підрозділу ГУМВС, УМВС, УМВСТ (за підлеглістю) складається план постійних заходів. Ним передбачаються періодичні перевірки за автоматизованими обліками органів внутрішніх справ, опитування рідних та близьких зв'язків розшукуваної особи, вивчення оперативно-розшукової та іншої інформації з метою отримання про неї відомостей.

При отриманні нової інформації або висуненні нових версій розробляється план додаткових оперативно-розшукових (розшукових) заходів.

4.2.11. З урахуванням обставин справи, особистості розшукуваного і іншої наявної інформації працівник, який здійснює розшук:

а) завершує перевірку відомостей, одержаних при здійсненні початкових розшукових заходів;

б) для отримання додаткових відомостей вивчає матеріали (з урахуванням категорії розшукуваного):

- в ОВС - оперативно-розшукового та профілактичного обліків;

- у судах - архівні кримінальні справи на розшукуваного та його співучасників;

- у ЖРЕВах, домоуправліннях, виконкомах сільських і селищних рад - відомості про спосіб життя розшукуваного, його родичів, місця проживання в минулому, здобуває фотокартки, зразки почерку, інші відомості, які можуть бути використані в розшуку;

- у медичних установах - відомості антропологічного характеру, про фізичний і психічний стан здоров'я, перенесені захворювання й особливості розвитку організму; групу крові, перенесені хірургічні операції, стан зубного апарату, чи не знаходиться розшукуваний на стаціонарному лікуванні;

- у військкоматах - дані про відношення до військової служби, де проходив службу, стан здоров'я;

- у військових частинах, де проходила службу розшукувана особа, та відповідних підрозділах Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - про армійські зв'язки, ставлення до виконання військових обов'язків;

- у навчальних закладах - відомості про спеціальність, за якою може працювати розшукуваний, про його близькі зв'язки і куди вони направлені після навчання;

- у відділах кадрів за місцем роботи - про спосіб життя розшукуваного, минулу трудову діяльність тощо;

- в органах реєстрації актів громадського стану Міністерства юстиції - про зміну прізвища, ім'я, інших анкетних даних, реєстрацію чи розірвання шлюбу;

- в органах Державної податкової адміністрації - про присвоєння ідентифікаційного номера;

- у підрозділах ДАІ - про реєстрацію транспортних засобів;

- у підрозділах дозвільної системи - про реєстрацію зброї;

- в ощадних та інших банках - про наявність грошових внесків та їх рух (у встановленому чинним законодавством порядку).

За результатами вивчення складається довідка про особу розшукуваного. У ній викладаються установлювальні дані розшукуваного, останнє місце проживання, професія та спеціальність, місце роботи і посада, національність, освіта, відношення до військової служби, сімейний стан тощо. Вказується, які особисті документи знаходяться в розшукуваного. Обґрунтовуються підстави оголошення розшуку, описуються обставини втечі (переховування, зникнення). Викладаються відомості про минулі судимості. За правилами словесного портрета описуються прикмети і ознаки розшукуваного, в тому числі функціональні та особливості поведінки (міміка, жестикуляція, слова-паразити), звички, схильності, психологічні особливості, стан здоров'я.

Наприкінці довідки викладаються відомості про родичів, знайомих розшукуваного з характеристикою спорідненості та характером зв'язків.

Якщо в процесі проведення розшукових заходів будуть отримані нові дані про розшукуваного, то в довідку вносяться зміни та доповнення;

в) готує і надсилає розшукові завдання і орієнтування з долученням фотокартки особи.

Розшукові завдання готуються і направляються до тих органів внутрішніх справ, на території або об'єктів обслуговування яких, за наявними даними, розшукуваний має конкретні зв`язки і де найбільш імовірна його поява. Розшукові завдання складаються за визначеною формою. Гриф обмеження доступу обирається залежно від змісту документа.

Розшукові завдання, направлені з порушенням цієї форми, без виконання повертаються ініціатору розшуку.

Забороняється направляти розшукові завдання, які не містять конкретних розшукових заходів (безпредметні).

Для перевірки розшукуваної особи за обліками адресно-довідкового бюро запити направляються безпосередньо в ці підрозділи.

Виконання розшукових завдань організується терміново після їх одержання. Відповідь ініціатору розшуку направляється не пізніше 10 діб з моменту одержання завдання. При неможливості виконання розшукового завдання в указаний термін ініціатору розшуку направляється попередня відповідь, у якій повідомляється, які заходи вжиті, їх результати, що планується зробити, в який термін має бути завершено виконання завдання і направлена остаточна відповідь. Контроль за виконанням завдань покладається на керівників міськрайлінорганів.

У разі невиконання розшукового завдання або його неякісного виконання повторні розшукові завдання надсилаються до ГУМВС, УМВС, УМВСТ, які проводять відповідну службову перевірку та забезпечують належне виконання розшукового завдання.

При відсутності реагування з боку ГУМВС, УМВС, УМВСТ на факт невиконання (неякісного виконання) розшукових завдань ініціатор розшуку інформує про це відповідні підрозділи МВС України для вжиття необхідних заходів.

Орієнтуваннядоводяться до відома особового складу органу внутрішніх справ і перевіряються за наявними обліками цього органу. Вони можуть включатися в бюлетені оперативно-розшукової інформації. Відповідь ініціатору дається тільки при отриманні позитивного результату;

г) вивчає зведення, орієнтування і бюлетені з метою одержання даних, які могли б сприяти розшуку;

д) направляє запити в приймальники-розподільники, спецприймальники, ІТТ, морги та лікувальні заклади з метою виявлення розшукуваних серед затриманих або доставлених осіб (зазначена перевірка може здійснюватися за обліками ОДС);

е) орієнтує зональних оперативних працівників, дільничних інспекторів та інших працівників міліції за місцем проживання або можливої появи розшукуваного, веде роботу шляхом особистого пошуку;

ж) у необхідних випадках у встановленому порядку використовує засоби масової інформації;

і) витребує дактилоскопічну карту з відбитками пальців рук або іншу ідентифікаційну інформацію, яка знаходиться в масивах УІТ (ВІТ);

к) у роботі за ОРС у разі потреби вносить слідству пропозиції щодо накладення через суд арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію, яка надходить на адресу розшукуваного, його родичів, інших зв`язків, на проведення спеціальних технічних заходів. У повному обсязі використовує інші форми і методи, передбачені Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та нормативно-правовими актами МВС України;

л) виявивши додаткові зв`язки або місця можливого перебування розшукуваних, заносить їх у листок корекції і надсилає до УІТ (ВІТ) при ГУМВС, УМВС для внесення в автоматизований банк даних.

4.2.12.Оперативно-розшукова справа на безвісно зниклу особу заводиться органом внутрішніх справ, на території або об'єкті обслуговування якого достовірно встановлено останнє місцеперебування зазначеної особи.

Це правило поширюється на осіб, які пропали на залізничному, водному або повітряному транспорті.

4.2.13.Після здійснення підрозділами на транспорті та на закритих об'єктах вичерпних заходів державного розшуку безвісно зниклих громадян і недосягнення позитивного результату протягом трьох місяців через координаторів розшуку (відповідних ГУМВС, УМВС) розшук передоручається в межах області органу внутрішніх справ за місцем постійного проживання або прописки розшукуваних.

Якщо в ході оперативно-розшукових заходів було з'ясовано, що подальший розшук доцільно доручити іншому органу внутрішніх справ, передоручення в межах області за мотивованим клопотанням ініціатора розшуку здійснює підрозділ карного розшуку ГУМВС, УМВС, а в межах держави - ДКР МВС України.

4.3.Міждержавний розшук.

4.3.1Міждержавний розшук здійснюється міністерствами внутрішніх справ країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав на території зазначених держав.

Взаємодія міністерств внутрішніх справ відбувається відповідно до вимог Інструкції про єдиний порядок здійснення міждержавного розшуку осіб від 31.01.2002, міжнародних договорів (угод) та інших чинних міждержавних нормативно-правових актів СНД.

4.4.Міжнародний розшук.

4.4.1.Міжнародний розшук здійснюється каналами Інтерполу в усіх країнах - учасницях Міжнародної організації кримінальної поліції.

4.4.2. Міжнародний розшук організується відповідно до пункту 4 Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним наказом МВС України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Генеральної прокуратури України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної податкової адміністрації України від 9 січня 1997 р. № 3/1/2/5/2/2.

4.4.3. Надіслані Укрбюро Інтерполу запити та інформація про розшук згідно з існуючими міжнародними вимогами мають терміни розгляду:

- “Терміново” - протягом доби з часу надходження;

- “Звичайно” - в якомога найкоротший строк, але не більше 10 діб;

- "Нетерміново" - в якомога найкоротший строк або до визначеної в запиті дати, але не пізніше одного місяця.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 317; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.007 с.)