Створення функціональної моделі IDEF0.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Створення функціональної моделі IDEF0.Для успішного відкриття кафе необхідно сформувати функціональну модель для визначення параметрів, критеріїв та учасників даного процесу. Перед формуванням моделі було визначено основні її критерії, а саме:

1) місце розташування кафе;

2) наявність стоянки на території кафе;

3) можливість бронювання місць;

4) форма оплати за надані послуги;

5) спектр послуг, пропонованих даним закладом;

6) наявність знижок;

7) ціна за послуги;

8) зручності в кафе;

9) якість обслуговування;

10) рівень професіоналізму персоналу.

Поштовхом до відкриття закладу є прийняття рішення. Під час створення моделі необхідно враховувати законодавчу базу щодо питання відкриття приватного кафе. Важливим моментом є визначення основних учасників даного процесу.

Таким чином, базова модель відкриття приватного кафе має такий вигляд:

 

Рис. 1 Функціональна модель відкриття приватного кафе

Після цього необхідно визначити основні етапи і показати їх за допомогою „дерева рішень”:

Рис. 2 „Дерево рішень” процесу відкриття приватного кафе

Розглянемо основні етапи відкриття приватного кафе на прикладі запропонованої схеми:

Рис. 3 Основні етапи відкриття приватного кафе

Після прийняття рішення про відкриття кафе обробляється законодавча база щодо даного питання, вихідним елементом 1-го етапу є регулювання підприємством (А1). Наступним етапом є створення бізнес-плану діяльності кафе. Звичайно, що він повинен бути створений спеціалістом у даній сфері на основі поданої йому інформації (А2). Бізнес-план буде потрібний на етапах залучення інвестицій (А4) та його реалізації (А5). Третій етап полягає в знаходженні інвестора, що відповідає заданим вимогам (А3). Після успішного завершення пошуку інвестора відбувається перехід до залучення отриманих коштів (А4). Після реалізації бізнес-плану (А5) починається завершальний етап, тобто відкриття кафе (А6). Незмінними учасниками даного процесу є ініціатори відкриття кафе. Для повного сприйняття поставленої задачі названі етапи було деталізовано. Розглянемо перший етап.

Рис. 4 Деталізація першого етапу відкриття приватного кафе – створення підприємства „Oasis”

Таким чином, ми можемо спостерігати таку послідовність: на основі інформації про створення наведеного підприємства, отриманої за допомогою різноманітних джерел (А11), формується документація для його реєстрації (А12), відкривається банківський рахунок (А13), після чого створено підприємство „Оазис” (А14).

Формування бізнес-плану (А2) проходить таким чином:

Рис. 5 Деталізація другого етапу відкриття приватного кафе – формування бізнес-плану

Спочатку відбувається визначення вхідних параметрів бізнес-плану (А21). Після цього проводиться пошук спеціаліста, який повинен відповідати певним вимогам (А22). Після успішного завершення пошуку фахівця укладається договір про формування бізнес-плану (А23). Завершальним кроком даного етапу є процес формування бізнес-плану (А24).

Проведення етапу знаходження інвестора, що відповідає поставленим вимогам, (А3) проводиться таким чином:

Рис. 6 Деталізація третього етапу відкриття приватного кафе – знаходження потенційного інвестора

Спочатку відбувається пошук інформації про інвесторів (А31). Далі проводиться систематизація інформації про певне коло інвесторів (А32). Основними критеріями на даному кроці є термін інвестування, відсоток та загальна сума на відкриття кафе. Після цього проводиться виділення оптимальних критеріїв із загальної маси запропонованих інвесторами та обирається найбільш вигідний варіант (А33). Таким чином, важливим вихідним елементом на даному етапі є потенційний інвестор.

Оскільки для відкриття кафе необхідно залучити інвестиції (А4), то з потенційним інвестором проводяться переговори щодо зустрічі (А41), де відбувається погодження умов інвестування (А42). Якщо сторони порозумілися, то відбувається пошук нового потенційного інвестора (А3). Якщо ж сторони домовилися, то відбувається підписання договору про інвестування (А43). Після цього проводиться залучення інвестицій на основі складеного бізнес-плану (А44).

Рис. 7 Деталізація четвертого етапу відкриття приватного кафе – залучення інвестицій

Наступний етап полягає в реалізації бізнес-плану (А5). Для цього необхідно використати інвестовані кошти (А51) на проведення декількох видів паралельних робіт, серед яких виділено купівлю будівлі (А52) наймання працівників (А53), дизайн (А54), проведення ремонту (А55). Останнім кроком даного етапу є реалізація бізнес-плану і підготовка об’єкту (А56).

Рис. 8 Деталізація п’ятого етапу відкриття приватного кафе – реалізація бізнес-плану

На основі даної функціональної моделі було показано основні етапи відкриття приватного кафе.


Глосарій наведеної моделі.

1. Скласти бізнес – план (Form business plan) – це виробнича програма, строки виконання робіт, необхідні ресурси, відповідальні особи.

2. Визначити вхідні параметри БП (Define input parameters of business plan) – це визначення основних пунктів бізнес - плану.

3. Знайти спеціаліста (Find specialist) – знайти спеціаліста, який можливо буде виконувати роботи по складанню бізнес – плану.

4. Потенційний найманий працівник (Potential mercenary worker) – це працівник, який потенційно може працювати на даній посаді із заданою кваліфікацією, навиками, досвідом роботи.

5. Укласти договір (Conclude the agreement) – укласти договір із найманим працівником для складання бізнес – плану відповідно до нормативної бази.

6. Бажання створити бізнес – план (Desire to form business plan) – це бажання створити бізнес – план для подальшої роботи над проектом і чітко визначеної схеми робіт.

7. Законодавча база (Normative base) – це Закон України, яким керуються при укладанні трудового договору.

8. Знайти інформацію про інвесторів (Find information about investors) – це знайти інформацію про всіх інвесторів, які вкладають гроші у вигідні проекти.

9. Систематизувати інформацію про інвесторів (Systematize information on investors) – це систематизація інформації по грошовим вкладам та терміну їх повернення, відсотку у проекті відповідно до кожного інвестора.

10. Розклад роботи (Operating schedule) – дізнатися про розклад роботи потенційного інвестора для того щоб домовитися про зустріч.

11. Вибрати можливого інвестора (Choose possible investor) – це вибір можливого інвестора при систематизованій інформації та оптимізації критеріїв інвестора.

12. Систематизована інформація (Systematized information) - це систематизована інформації по грошовим вкладам та терміну їх повернення, відсотку у проекті відповідно до кожного інвестора.

13. Бажання знайти інвестора (Desire to find investor) - бажання знайти інвестора для залучення коштів у проект.

14. Критерії оптимізації інвестування (Optimization criterions of investment) – це вибір найкращого варіанту за строком повернення, грошовим вкладам, відсотку у проекті.

15. Потенційний інвестор (Potential investor) – це інвестор, який підходить за обраними критеріями оптимізації.

16. Бажання залучити інвестиції (Desire to attract to investment) – це бажання отримати грошові вкладення у реалізацію проекту за допомогою інвестицій.

17. Угода (Agreement) – це документ, в якому узгоджено всі умови надання інвестицій.

18. Домовитися про зустріч (Agree on meeting) – домовитися про час та місце зустрічі з інвестором опираючись на його розклад роботи.

19. Узгодити умови інвестування (Agree condition of investment) – це детальне обговорення та узгодження умов інвестування із самим інвестором.

20. Отримати інвестиції (Get to investments) – це отримати грошові вкладення від інвестора для реалізації проекту, бізнес – плану, виконання робіт.

21. Бажання відкрити кафе (Desire to open a hotel) – це бажання реалізувати свої плани за власним проектом.

22. Знайти інвестора (To find an investor) –це знаходження людини – інвестора, яка згодна вкласти кошти у проект.

23. Залучити інвестора(To attract an investor) – переконати інвестора із наявним бізнес – планом, що проект вигідний і вартий вкладенню коштів.

24. Реалізувати бізнесплан (To realize a business plan) – це реалізація усіх наявних визначених пунктів бізнес – плану за допомогою інвестицій.

25. Знайти інформацію про створення підприємства(To find information about creation of enterprise) – знайти інформацію про створення підприємства у законодавчій базі та обробити її.

26. Реєструвати підприємство (To register an enterprise) – це реєстрація підприємства відповідно до законодавчої бази.

27. Відкрити рахунок (To open the bank account) – це відкриття рахунку у обраному банку підприємством.

28. Документація(Document) – це сформований набір документів, який використовується під час певного виду процесу (підбір спеціаліста, інвестора, створення бізнес – плану, реєстрація підприємства).

29. Отримати гроші в банку(To get a money in bank) – це отримання грошей в банку з поточного рахунку підприємства.

30. Статут(Regulation) – це установчий документ на основі якого діє підприємство.

31. Різні інстанції(Different instances) – це інстанції(податкова міліція, міліція, пожежна охорона, санепідемстанція, обласне статутне відділення), які потрібно пройти підприємству(кафе) для реєстрації(відкриття).

32. Знання(Knowledge) – це сформований набір інформації у певному напрямку.

33. Готовий об’єкт (Prepared object) – це об’єкт , який був відремонтований і переданий у використання для подальшої експлуатації.

34. Наймані працівники (Hired workers) – це працівники, які будуть виконувати роботи визначені у бізнес – плані відповідно до їх кваліфікації.

35. Інвестиції (Investments) – це грошові вкладення у вигідний проект.

36. Створення підприємства „НОВа”(Creation of enterprise) – це відкриття підприємства, яке буде діяти у певній галузі відповідно до законодавства і згідно статуту.

37. Державні служби (State services) – це державні служби, в яких ми стаємо на облік при реєстрації підприємства.

38. Зареєстроване(Registered) – це підприємство, яке отримало документ про реєстрацію у відповідних установах.

39. Рахунок (Account) – це рахунок в банку на який будуть перераховані інвестиції на проект.

40. Купити будівлю (To purchase the building) – це купівля будівлі, яка відповідає нормам, визначеним у бізнес – плані.

41. Наймати працівників(To hire the workers) – це наймання працівників на виконання робіт визначених бізнес – планом.

42. Спеціалісти(Specialists) – це працівники, які мають кваліфікацію з певних видів робіт.

43. Гроші(Money) – це грошові кошти, які будуть використані при реалізації проекту.

44. Наявність будівлі на ринку (Presence of the building on market ) – це наявність будівлі, яка відповідає всім вимогам, на ринку.

45. Будівля(Building) – це споруда, яка підходить за технічними характеристиками для реалізації проекту.

46. Потенційні робітники(Potential workers ) – це робітники, які можливо будуть працювати за певними видами робіт і підходять за кваліфікацією.

47. Розробити дизайн приміщення(To develop an apartment design ) – це розроблення дизайну приміщення відповідно до конструкції будівлі та побажань замовника.

48. Провести ремонт приміщення(To conduct repair of apartment ) – це проведення ремонту приміщення найманими працівниками, спеціалістами з певних видів робіт.

49. Відремонтоване приміщення (Repaired apartment) – це відремонтоване приміщення, яке може вважатися готовим об’єктом.

50. Проект дизайну(Design project) – це розроблення проекту дизайну приміщення відповідно до конструкції будівлі та побажань замовника.

51. Технологічні можливості приміщення (Technological possibilities of apartment) – це параметри, які характеризують стан приміщення.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.6.131 (0.016 с.)