Передпроектне обстеження підприємства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Передпроектне обстеження підприємства.Зміст

 
 


Вступ. 4

1. Передпроектне обстеження підприємства. 6

1.1.Опис технологічного процесу відкриття приватного кафе. 6

1.2. Створення функціональної моделі IDEF0. 13

1.3. Глосарій наведеної моделі. 20

2. Проектування локальної мережі відділу. 25

2.1 Визначення кількості робочих місць у виділених кімнатах та їх розташування згідно санітарних та ергономічних вимог. 25

2.2 Проектування мережі відділу із складанням відповідного кошторису. 28

2.3 Розрахунок вартісних показників для обраного принтера. 37

2.4 Підбір орієнтованої конфігурації сервера відділу. 37

2.5 Підбір комплексу програмного забезпечення для робочих станцій. 38

2.6 Розрахунок вартості одного робочого місця з урахуванням всіх витрат. 39

Висновок. 41

Список використаної літератури. 42

 

 


Вступ

 

Останнім часом в усьому світі прискореними темпами розвивається індустрія туризму, оскільки він є найбільш прибутковим і має величезне значення з економічної точки зору. В інфраструктурі туризму одне з центральних місць займають місця громадського харчування, при цьому важливе значення мають забезпечення відповідних умов закладу.

Актуальність проблеми створення інфраструктури туризму в Україні випливає з того, що вона буде значно сприяти всебічному розвитку міст зокрема і держави загалом.

За висновками дослідження міжнародних ділових організацій столиця і інші міста України виявляються далеко не на висоті за якістю інфраструктури. Менше 15% українських місць громадського харчування сьогодні відповідають вимогам світових стандартів.

Створення місць громадського харчування, здатних приймати відвідувачів на відповідному рівні, є на сьогодні особливо актуальним. У вирішенні таких задач велику роль має грати Держтурадміністрація та регіональні управління по туризму. В даному випадку необхідно вести мову як про іноземних туристів, так і про діяльність фірм щодо організації поїздок українських громадян до інших країн.

Комплекс проблем, пов’язаних з прийманням туристів в наших кафе, може бути вирішений, перш за все, за допомогою створення великих національних мереж кафе, а згодом і міжнародних мереж, включаючи кафе високих категорій.

Враховуючи, що в даний час кафе знаходяться в різних формах власності і управління, широке застосування має знайти франчайзинг, який не вимагає зміни форми власності.

Організація, здатна виконати функції консолідації кафе в мережі, не обов’язково повинна мати свої власні підприємства розміщення. Звичайно, в цьому випадку, центральною проблемою стає пошук інвестицій. Здійснення подібної акції вимагає великої організаційної підготовки і розробки відповідного проекту.

Відмічається, що практично повна стабілізація ринку змінилася зростанням основних показників на всіх його сегментах. Про це свідчить той факт, що ринок нормально сприймає стабілізацію прямих тарифів кафе. При цьому збільшення попиту на послуги актуалізувало проблему насиченості ринку відповідною пропозицією, а також дозволило кафе змінити свою цінову політику з урахуванням нових реалій.

Аналіз свідчить, що поки ще рано говорити про застосування всіма без виключення кафе принципів управління доходами. В даному випадку йдеться швидше про більш-менш продумане зниження цін для залучення в засоби розміщення додаткових обсягів клієнтів в період зниження попиту. При стійкому попиті обсяги знижок, відповідно, скорочуються. Зокрема у всіх конкуруючих кафе середні розміри знижок і умови їх надання приблизно одні й ті самі.

Проблеми і перспективи розвитку національних туристських ланцюгів в сьогоднішніх умовах набувають особливої актуальності у зв’язку із стійким розвитком і економічною безпекою національного кафе бізнесу в Україні.

Мережа кафе сьогодні є одним з найефективніших механізмів існування і розвитку суб’єктів економічної діяльності в цьому бізнесі. Статистика показує, що об’єднане ведення справ в даному бізнесі набагато економічно ефективніше ніж управління незалежними кафе. Головна перевага, яку одержує кафе, що входить в ланцюг – зниження загальних витрат. На цей результат працює безліч чинників, починаючи від об’єднаної системи бронювання і закінчуючи централізованими постачаннями витратних матеріалів.


Передпроектне обстеження підприємства.

Таблиця 2 Ведення обліку технологічних процесів

Технологічний процес Технологічна операція Облікові документи Автоматизація
Реєстрація підприємства Обробка нормативно-законодавчої бази та іншої інформації Перелік інстанцій для подання документації Автоматичний збір інформації по нормативній базі
Відкриття банківського рахунку Заява, довідка про реєстрацію, інші документи Автоматичний збір інформації від спеціаліста про відкриття рахунку
Реєстрація підприємства Заява, довідки з різних інстанцій Автоматичний збір інформації про реєстрацію
Розробка бізнес-плану Знаходження фахівця Інформація про фахівців в даній галузі Автоматичний збір інформації
Погодження умов створення бізнес-плану та укладення договору Договір Автоматичний збір інформації про умови договору
Створення бізнес-плану Бізнес-план Автоматичний збір інформації про пункти бізнес-плану
Знаходжень-ня інвестора Знаходження і систематизація інформації про інвесторів на ринку Інформація про інвесторів в даній галузі Автоматичний збір статистики
Вибір потенційного інвестора Статистика діяльності на ринку Автоматичний збір статистики від менеджера
Залучення інвестицій Погодження умов інвестування і укладання договору Договір Автоматичний збір інформації про умови інвестування і договір
Залучення інвестицій Документи з банку Автоматичний збір статистики щодо залучення коштів
Реалізація бізнес-плану Отримання коштів в банку Документи з банку Автоматичний збір статистики отримання коштів
Купівля будівлі, наймання працівників, розробка дизайну та проведення ремонту Табель робочого часу Автоматичний збір статистики щодо проведення робіт

Глосарій наведеної моделі.

1. Скласти бізнес – план (Form business plan) – це виробнича програма, строки виконання робіт, необхідні ресурси, відповідальні особи.

2. Визначити вхідні параметри БП (Define input parameters of business plan) – це визначення основних пунктів бізнес - плану.

3. Знайти спеціаліста (Find specialist) – знайти спеціаліста, який можливо буде виконувати роботи по складанню бізнес – плану.

4. Потенційний найманий працівник (Potential mercenary worker) – це працівник, який потенційно може працювати на даній посаді із заданою кваліфікацією, навиками, досвідом роботи.

5. Укласти договір (Conclude the agreement) – укласти договір із найманим працівником для складання бізнес – плану відповідно до нормативної бази.

6. Бажання створити бізнес – план (Desire to form business plan) – це бажання створити бізнес – план для подальшої роботи над проектом і чітко визначеної схеми робіт.

7. Законодавча база (Normative base) – це Закон України, яким керуються при укладанні трудового договору.

8. Знайти інформацію про інвесторів (Find information about investors) – це знайти інформацію про всіх інвесторів, які вкладають гроші у вигідні проекти.

9. Систематизувати інформацію про інвесторів (Systematize information on investors) – це систематизація інформації по грошовим вкладам та терміну їх повернення, відсотку у проекті відповідно до кожного інвестора.

10. Розклад роботи (Operating schedule) – дізнатися про розклад роботи потенційного інвестора для того щоб домовитися про зустріч.

11. Вибрати можливого інвестора (Choose possible investor) – це вибір можливого інвестора при систематизованій інформації та оптимізації критеріїв інвестора.

12. Систематизована інформація (Systematized information) - це систематизована інформації по грошовим вкладам та терміну їх повернення, відсотку у проекті відповідно до кожного інвестора.

13. Бажання знайти інвестора (Desire to find investor) - бажання знайти інвестора для залучення коштів у проект.

14. Критерії оптимізації інвестування (Optimization criterions of investment) – це вибір найкращого варіанту за строком повернення, грошовим вкладам, відсотку у проекті.

15. Потенційний інвестор (Potential investor) – це інвестор, який підходить за обраними критеріями оптимізації.

16. Бажання залучити інвестиції (Desire to attract to investment) – це бажання отримати грошові вкладення у реалізацію проекту за допомогою інвестицій.

17. Угода (Agreement) – це документ, в якому узгоджено всі умови надання інвестицій.

18. Домовитися про зустріч (Agree on meeting) – домовитися про час та місце зустрічі з інвестором опираючись на його розклад роботи.

19. Узгодити умови інвестування (Agree condition of investment) – це детальне обговорення та узгодження умов інвестування із самим інвестором.

20. Отримати інвестиції (Get to investments) – це отримати грошові вкладення від інвестора для реалізації проекту, бізнес – плану, виконання робіт.

21. Бажання відкрити кафе (Desire to open a hotel) – це бажання реалізувати свої плани за власним проектом.

22. Знайти інвестора (To find an investor) –це знаходження людини – інвестора, яка згодна вкласти кошти у проект.

23. Залучити інвестора(To attract an investor) – переконати інвестора із наявним бізнес – планом, що проект вигідний і вартий вкладенню коштів.

24. Реалізувати бізнесплан (To realize a business plan) – це реалізація усіх наявних визначених пунктів бізнес – плану за допомогою інвестицій.

25. Знайти інформацію про створення підприємства(To find information about creation of enterprise) – знайти інформацію про створення підприємства у законодавчій базі та обробити її.

26. Реєструвати підприємство (To register an enterprise) – це реєстрація підприємства відповідно до законодавчої бази.

27. Відкрити рахунок (To open the bank account) – це відкриття рахунку у обраному банку підприємством.

28. Документація(Document) – це сформований набір документів, який використовується під час певного виду процесу (підбір спеціаліста, інвестора, створення бізнес – плану, реєстрація підприємства).

29. Отримати гроші в банку(To get a money in bank) – це отримання грошей в банку з поточного рахунку підприємства.

30. Статут(Regulation) – це установчий документ на основі якого діє підприємство.

31. Різні інстанції(Different instances) – це інстанції(податкова міліція, міліція, пожежна охорона, санепідемстанція, обласне статутне відділення), які потрібно пройти підприємству(кафе) для реєстрації(відкриття).

32. Знання(Knowledge) – це сформований набір інформації у певному напрямку.

33. Готовий об’єкт (Prepared object) – це об’єкт , який був відремонтований і переданий у використання для подальшої експлуатації.

34. Наймані працівники (Hired workers) – це працівники, які будуть виконувати роботи визначені у бізнес – плані відповідно до їх кваліфікації.

35. Інвестиції (Investments) – це грошові вкладення у вигідний проект.

36. Створення підприємства „НОВа”(Creation of enterprise) – це відкриття підприємства, яке буде діяти у певній галузі відповідно до законодавства і згідно статуту.

37. Державні служби (State services) – це державні служби, в яких ми стаємо на облік при реєстрації підприємства.

38. Зареєстроване(Registered) – це підприємство, яке отримало документ про реєстрацію у відповідних установах.

39. Рахунок (Account) – це рахунок в банку на який будуть перераховані інвестиції на проект.

40. Купити будівлю (To purchase the building) – це купівля будівлі, яка відповідає нормам, визначеним у бізнес – плані.

41. Наймати працівників(To hire the workers) – це наймання працівників на виконання робіт визначених бізнес – планом.

42. Спеціалісти(Specialists) – це працівники, які мають кваліфікацію з певних видів робіт.

43. Гроші(Money) – це грошові кошти, які будуть використані при реалізації проекту.

44. Наявність будівлі на ринку (Presence of the building on market ) – це наявність будівлі, яка відповідає всім вимогам, на ринку.

45. Будівля(Building) – це споруда, яка підходить за технічними характеристиками для реалізації проекту.

46. Потенційні робітники(Potential workers ) – це робітники, які можливо будуть працювати за певними видами робіт і підходять за кваліфікацією.

47. Розробити дизайн приміщення(To develop an apartment design ) – це розроблення дизайну приміщення відповідно до конструкції будівлі та побажань замовника.

48. Провести ремонт приміщення(To conduct repair of apartment ) – це проведення ремонту приміщення найманими працівниками, спеціалістами з певних видів робіт.

49. Відремонтоване приміщення (Repaired apartment) – це відремонтоване приміщення, яке може вважатися готовим об’єктом.

50. Проект дизайну(Design project) – це розроблення проекту дизайну приміщення відповідно до конструкції будівлі та побажань замовника.

51. Технологічні можливості приміщення (Technological possibilities of apartment) – це параметри, які характеризують стан приміщення.


Трасування

Для з’єднання кожного вузла мережі з концентратором потрібно прокласти окремий кабель. З метою спрощення вважаємо, що мережу виконують на основі неекранованого кабелю UTP 5 Category.

У межах кожної кімнати слід передбачити групування кабелів (для прокладки в пластикових кабельних каналах). Прийняття розміру каналу проводиться в залежності від кількості кабелів. На кожній ділянці траси слід вказати її довжину та кількість прокладених на ній кабелів. З’єднання ПК виконується за допомогою патч-кордів (стандартна довжина 3 м) між розеткою RJ-45, що монтується на кабельний канал та мережною картою.

Для прокладання кабелів крізь стіни слід визначити товщину стіни та кількість кабелів, що проходять крізь неї, звідки і визначається потрібний діаметр отвору. Після свердління отвору встановлюють пластикову трубу визначеного діаметру для запобіганню пошкодженню кабелю під час прокладки та експлуатації. Її довжина повинна бути на 1..2 см меншою, ніж товщина стіни.

Випуск кабелів у магістральний канал виконують вертикальним підйомом кабельного каналу у кімнаті до потрібної висоти (між підвісною стелею та перекриттям). Виведений кабель через стіну збирається у джут і проводиться над підвісною стелею.

Рис. 10 Розміри коробів та діаметри труб, що прокладаються через стіни

Рис. 11 Кількість кабелів у коробах та їх довжини

Для визначення кількості матеріалів робимо ескізи кімнат.

Рис. 12 Схема прокладання коробів у кімнаті № 2

Рис. 13 Схема прокладання коробів у кімнаті № 3

Рис. 14 Схема прокладання коробів у кімнаті № 15

Підраховують загальну довжину кабелів, кабельних каналів кожного типорозміру окремо. Визначають кількість внутрішніх, зовнішніх та плоских поворотів для кожного типорозміру кабельного каналу. Довжину каналів заокруглюють у більший бік кратно 2м.

Згідно проекту визначаємо для кожного вузла потрібну довжину кабелів.

Таблиця 5 Визначення довжини кабеля

№ вузла Необхідно кабелю за розрахунками Фактично
17,9
14,7
10,5
8,9
11,7
6,45
4,1
9,85
31,75
13,75
9,2
10,6
5,75
7,65
28,5
Всього: 218,3

Загальна довжина кабелю складає – 225 м.

Таблиця 6 Визначення довжини короба

Короб Довжина, м
15х20 50,45
20х40 3,70

Пластикові короби поставляються шматками по 2 м. Отже, довжина коробів: 15х20 – 52 м, 20х40 – 4 м.

Подальші розрахунки проведено в табличній формі.

Таблиця 7 Кошторис на матеріали

№ п/п Найменування Одиниця виміру Кількість Вартість одиниці, грн. Сума, грн.
Короб 15х20 4,5
Короб 20х40 8,5
Кут плоский 15х20 шт. 5,25
Кут плоский 20х40 шт.
Кут внутрішній 15х20 шт. 5,5
Кут внутрішній 20х40 шт. 9,5
Заглушка 15х20 шт. 5,25 10,5
Заглушка 20х40 шт.
Кабель UTP Category 5
Конектор RJ-45 шт.
Розетка RJ-45 шт. 17,5
Патч-корд(3 м) шт.
Патч-корд(0,5м) шт. 6,5
Труба пластикова 15х20 4,5 9,0
Труба пластикова 20х40 8,5 8,5
Всього 1277,0

 

Таблиця 8 Кошторис на обладнання

№ п/п Найменування товару Од. виміру Кількість Ціна за од Сума, грн.
Принт сервер D-Link DP-300+/Е шт 2685,00
Концентратор D-Link DES-1016D(8 х RJ-45, 10/100Mbps) шт 289,00 289,00
Клієнтське робоче місце (Celeron D 336 2.80GHz 256Mb DDR/40.0Gb/1.44/SVGA-32Mb,int./MG420 (400Вт), ATX/sound/LAN/Samsung 795 МВ 17") шт 2883,00 25947,00
Сервер (PentiumD/3.0GHz SB800/5*512Mb DDR2/300.0Gb/1.44/SVGA-16Mb,int./DG-01W (310Вт), ATX/LAN 2x1Gbps/Samsung 795 MB 17'') шт 7649,5 7649,5
Принтер Samsung ML-2250 шт 1079,00 5395,00
  Всього       41965,50

 

Таблиця 9 Кошторис на програмне забезпечення

№ п/п Найменування товару Кількість Ціна за од Сума, грн.
Windows XP Proffessional Rus 770,00 7700,00
Office XP Professional 1621,00 16210,00
Антивірус Касперского Personal 211,00 2110,00
„Дело-предприятие” - 11160,00
  Всього     37180,00

 

Використовуючи схему визначаємо обсяги робіт та оформлюємо кошторис.

Таблиця 10 Кошторис на роботи

№ п/п Прокладка кабелю Од. виміру Ціна за одиницю Кількість Сума, грн.
Підготовка кабелю 0,11 28,05
Збирання у джгут кількох кабелів 0,11 5,61
Укладання кабелю в короби 0,5
Укладання кабелю у трубі довжиною до 3 м 0,6 1,8
Монтаж розеток
Підключення розетки RJ-45 1 порт
Монтаж розетки (RJ-12, RJ-45) у короб 1 розетка
Маркірування розеток і портів 1 порт 0,24 8,16
Монтаж кабельних каналів
Кріплення короба на бетонні і цегельні стіни 2,8 156,8
Розбирання й установка фальш-стелі 1м2
Будівельні роботи
Свердління прохідних отворів Ø > 20 мм у бетонних і цегельних стінах буром 10 см 6,2 37,2
Настроювання мережного обладнання і програмного забезпечення
Виїзд інженера та обстеження об’єкта --- ---
Підключення до мережі робочої станції DOS, Windows98, Windows NT, W2K, Windows XP шт.
Розроблення технічного проекту локальної мережі 1 порт
Інсталяція і настроювання комп’ютерної техніки та периферійного обладнання 10% від вартості устаткування і ПЗ     7914,5
  Всього       9903,12

 

Висновок

 

Під час курсового проектування було проведено опис основних технологічних процесів, розроблено функціональну модель IDEF0 та глосарій до неї на тему « Відкриття закладу громадського харчування(кафе)». Складено ескізний проект комп’ютерної мережі для розгортання нової робочої групи у структурі існуючого відділу. Для оснащення було надано вільні приміщення в межах одного поверху. Було визначено кількість працівників групи згідно санітарних та ергономічних умов, проведено розрахунок кошторисів на обладнання, програмне забезпечення, матеріали та роботи для побудови корпоративної мережі. Завершальним етапом проведення всіх перерахованих розрахунків було визначення вартості одного робочого місця.


Зміст

 
 


Вступ. 4

1. Передпроектне обстеження підприємства. 6

1.1.Опис технологічного процесу відкриття приватного кафе. 6

1.2. Створення функціональної моделі IDEF0. 13

1.3. Глосарій наведеної моделі. 20

2. Проектування локальної мережі відділу. 25

2.1 Визначення кількості робочих місць у виділених кімнатах та їх розташування згідно санітарних та ергономічних вимог. 25

2.2 Проектування мережі відділу із складанням відповідного кошторису. 28

2.3 Розрахунок вартісних показників для обраного принтера. 37

2.4 Підбір орієнтованої конфігурації сервера відділу. 37

2.5 Підбір комплексу програмного забезпечення для робочих станцій. 38

2.6 Розрахунок вартості одного робочого місця з урахуванням всіх витрат. 39

Висновок. 41

Список використаної літератури. 42

 

 


Вступ

 

Останнім часом в усьому світі прискореними темпами розвивається індустрія туризму, оскільки він є найбільш прибутковим і має величезне значення з економічної точки зору. В інфраструктурі туризму одне з центральних місць займають місця громадського харчування, при цьому важливе значення мають забезпечення відповідних умов закладу.

Актуальність проблеми створення інфраструктури туризму в Україні випливає з того, що вона буде значно сприяти всебічному розвитку міст зокрема і держави загалом.

За висновками дослідження міжнародних ділових організацій столиця і інші міста України виявляються далеко не на висоті за якістю інфраструктури. Менше 15% українських місць громадського харчування сьогодні відповідають вимогам світових стандартів.

Створення місць громадського харчування, здатних приймати відвідувачів на відповідному рівні, є на сьогодні особливо актуальним. У вирішенні таких задач велику роль має грати Держтурадміністрація та регіональні управління по туризму. В даному випадку необхідно вести мову як про іноземних туристів, так і про діяльність фірм щодо організації поїздок українських громадян до інших країн.

Комплекс проблем, пов’язаних з прийманням туристів в наших кафе, може бути вирішений, перш за все, за допомогою створення великих національних мереж кафе, а згодом і міжнародних мереж, включаючи кафе високих категорій.

Враховуючи, що в даний час кафе знаходяться в різних формах власності і управління, широке застосування має знайти франчайзинг, який не вимагає зміни форми власності.

Організація, здатна виконати функції консолідації кафе в мережі, не обов’язково повинна мати свої власні підприємства розміщення. Звичайно, в цьому випадку, центральною проблемою стає пошук інвестицій. Здійснення подібної акції вимагає великої організаційної підготовки і розробки відповідного проекту.

Відмічається, що практично повна стабілізація ринку змінилася зростанням основних показників на всіх його сегментах. Про це свідчить той факт, що ринок нормально сприймає стабілізацію прямих тарифів кафе. При цьому збільшення попиту на послуги актуалізувало проблему насиченості ринку відповідною пропозицією, а також дозволило кафе змінити свою цінову політику з урахуванням нових реалій.

Аналіз свідчить, що поки ще рано говорити про застосування всіма без виключення кафе принципів управління доходами. В даному випадку йдеться швидше про більш-менш продумане зниження цін для залучення в засоби розміщення додаткових обсягів клієнтів в період зниження попиту. При стійкому попиті обсяги знижок, відповідно, скорочуються. Зокрема у всіх конкуруючих кафе середні розміри знижок і умови їх надання приблизно одні й ті самі.

Проблеми і перспективи розвитку національних туристських ланцюгів в сьогоднішніх умовах набувають особливої актуальності у зв’язку із стійким розвитком і економічною безпекою національного кафе бізнесу в Україні.

Мережа кафе сьогодні є одним з найефективніших механізмів існування і розвитку суб’єктів економічної діяльності в цьому бізнесі. Статистика показує, що об’єднане ведення справ в даному бізнесі набагато економічно ефективніше ніж управління незалежними кафе. Головна перевага, яку одержує кафе, що входить в ланцюг – зниження загальних витрат. На цей результат працює безліч чинників, починаючи від об’єднаної системи бронювання і закінчуючи централізованими постачаннями витратних матеріалів.


Передпроектне обстеження підприємства.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.019 с.)