ТОП 10:

Виникнення та розквіт Київської Русі.ЗАВДАННЯ НА ЛІТО

Стародавня історія України

1. Коли на території сучасної України з¢явилися перші люди?

А. Близько 2 млн років тому

Б. Близько 1 млн років тому

В. близько 150 тис. років тому

Г. близько 40 тис. років тому

2. У яку добу люди винайшли лук та стріли?

А. Палеоліту

Б. Мезоліту

В. Неоліту

Г. Енеоліту

3. Яка археологічна культура хліборобів доби енеоліту була поширена на території сучасної України?

А. Буго-Дністровська

Б. Дніпро-Донецька

В. Трипільська

Г. Середньостогівська

4. Як називають племена, із появою яких на півдні України збігається початок раннього залізного віку?

А. Кіммерійці

Б. Скіфи

В. Сармати

Г. Готи

5. Як називають племена Великої Скіфії, що жили в Лісостепу між Дністром і Дніпром та вважаються праслов¢янами?

А. Царські скіфи

Б. Скіфи-кочовики

В. Скіфи-орачі

Г. Скіфи-землероби

6. Як називається грецьке місто-колонія, яке виникло в середині VІ ст.. до н.е. на правому березі Бузького лиману?

А. Ольвія

Б. Тіра

В. Херсонес

Г. Пантікапей

7. Яке плем’я вторглося до Східної Європи й започаткувало Велике переселення народів?

А. Готів

Б. Гунів

В. Аварів

Г. Слов¢ян

8. Які твердження характеризують життя людей на українських землях у період неоліту)

1) Значні зрушення в природі: остаточно відступив льодовик і встановилися близькі до сучасних природні умови

2) Людське суспільство перейшло від привласнюючи до відтворюючих форм господарства

3) З¢явилися нові способи обробки каменю: шліфування, пиляння та свердлення

4) Винайдення людиною луку і стріл

5) Полювання на мамонтів, бізонів, північних оленів

6) Виникнення виробництва кераміки, прядіння й ткацтва

7) Початок використання мідних знарядь праці

8) Освоєння осілими племенами злакових культур – ячменю та пшениці.

9) Приручення більшості свійських тварин: биків, свиней, кіз, овець.

А. 1, 3, 5, 8, 9

Б. 1, 2, 5, 7, 9

В. 2, 3, 6, 8, 9

Г. 3, 4, 6, 7, 8

9. Про яку археологічну культуру йдеться в наведеному уривку?

Найбільш відома культура доби енеоліту на території України, відкрита наприкінці ХІХ ст.. археологом Вікентіем Хвойкою.

А. Середньостогівську

Б. Трипільську

В. Ямну

Г. Зарубинецьку

10. Установіть відповідність між прізвищами історичних діячів та їхніми характеристиками.

1. Дарій А. Готський король

2. Атей Б. Цар антів

3. Германаріх В. Цар персів

4. Бож (Бус) Г. Правитель гунів

Д. Скіфський цар

Виникнення та розквіт Київської Русі.

11. Які східнослав¢янські союзи племен у VІІІ ст.. сплачували данину Хозарському каганату (дві правильні відповіді)?

А. Деревляни

Б. Поляни

В. Улічі

Г. Радимичі

12. Коли було вбито князя Аскольда, а князівська влада в Києві перейшла до Олега?

А. 860р.

Б. 879р.

В. 882р.

Г. 912 р.

13. Як називається східнослов¢янський союз племен, під час повстання якого загнув князь Ігор?

А. Поляни

Б. Древляни

В. Сіверяни

Г. Дреговичі

14. Який правитель Київської Русі в 946р. відвідав із дипломатичним візитом Константинополь?

А. Князь Аскольд

Б. Князь Олег

В. Князь Ігор

Г. Княгиня Ольга

15. Які кочові племена за відсутності князя Святослава в 968р. взяли в облогу Київ?

А. Угори

Б. Печеніги

В. Хозари

Г. Половці

16. За правління якого київського князя біля південних кордонів Русі вперше з¢явилися печеніги?

А. Олега

Б. Ігоря

В. Святослава

Г. Володимира

17. Які з наведених тверджень характеризують політику княгині Ольги?

1) Здійснено похід на Закавказзя проти войовничих горців

2) Придушено повстання деревлян і підпорядковано їхні землі безпосередньо Києву

3) Влаштовано «становища» і княжі «погости» -- місця зберігання зібраної данини й осередки центральної влади

4) Започатковано традицію «шлюбної дипломатії» руських князів

5) Відбулися відвідини Константинополя руським посольством й укладення угоди з імператором Константином Багрянородним

6) Створено перший писаний звід законів Київської Русі

7) Здійснено першу спробу встановлення дипломатичних контактів із Західною Європою: руські посли відвідали німецького імператора Оттона І

8) Розбудова Києва: у місті збудовано нову князівську резиденцію й дерев¢яну християнську церкву

9) Здійснення хрещення Київської Русі

А. 2, 3, 5, 7, 8

Б. 1, 3, 4, 5, 9

В. 1, 2, 4, 8, 9

Г. 2, 3, 4, 6, 8

18. Які твердження характеризують діяльність князя Володимира Великого?

1) Здійснив успішний похід проти Хозарського каганату й оволодів його столицею містом Ітіль

2) Збирався перенести свою столицю до міста Переяславця на Дунаї

3) Запровадив новий звід законів усного звичаєвого права «Устав земляний»

4) Для захисту Русі від нападів печенігів розпочав будівництво системи укріплень, відомої як «змієві вали»

5) Під мурами Києва завдав поразки печенігам і примусив їх припинити напади на Русь

6) Здійснив реформування язичництва, проголосивши Перуна верховним богом Русі

7) Створив перший писаний звід законів Київської Русі, відомий як «Найдавніша правда»

8) Одружив свого сина Святополка з дочкою польського короля Болеслава Хороброго, Ярослава – із дочкою шведського короля Олафа

9) Запровадив християнство як державну релігію Київської Русі

А. 1, 2, 4, 7, 9

Б. 3, 4, 6, 8, 9

В. 2, 3, 5, 7, 9

Г. 1, 3, 5, 7, 9

19. Про якого князя йдеться в наведеному уривку?

Останній єдиновладний правитель Київської Русі, після смерті якого держава вступила в добу Роздробленості.

А. Ярослава Мудрого

Б. Володимира Мономаха

В. Мстислава Володимировича

Г. Ізяслава Ярославича

20. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А. Запрошення киянами на великокнязівський престол у Києві Володимира Мономаха

Б. Розгром половцями війська, очолюваного трьома братами Ярославичами на річці Альті

В. Прийняття «Статуту» Володимира Мономаха

Г. Обрання собором руських єпископів, без згоди константинопольського патріарха, першого митрополита з русичів Ілларіона

Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в ІХ – ХІVст.

31. Хто (що) був носієм верховної влади в Київській Русі та Галицько-Волинській державі?

А. Народне віче

Б. Князь

В. Князівська рада

Г. Дружина

32. Яка соціальна верства не входила до складу князівської ради на Русі?

А. Бояри

Б. Дружинники

В. Купці

Г. Єпископи

33. Яка соціальна група становила більшу частину населення Київської Русі?

А. Смерди

Б. Рядовичі

В. Закупи

Г. Челядь

34. Яку назву використовували на Русі стосовно осіб, які випали зі своєї соціальної групи та втратили зв'язок з нею?

А. Холопи

Б. Наймити

В. Челядь

Г. Ізгої

35. Автором якого літопису вважається ігумен Києво-Печерської лаври Нестр?

А. Найдавнішого Київського зводу

Б. Печерського зводу

В. «Повісті минулих літ»

Г. Київського літопису

36. Як називають твір, автором якого був Володимир Мономах?

А. «Слово про закон і благодать»

Б. «Повчання»

В. «Ізборник»

Г. «Житіє Феодосія Печерського»

37. Який перший християнський храм на Русі був збудований із каменю й цегли?

А. Десятинна церква в Києві

Б. Софійський собор у Києві

В. П¢ятницька церква у Чернігові

Г. Успенський собор у Володимирі-Волинському

38. Які картини виконуються водяними фарбами на свіжій вогкій штукатурці?

А. Ікони

Б. Фрески

В. Мініатюри

Г. Мозаїка

39. Які з наведених тверджень характеризують місце віче як елемента державної влади Київської Русі?

1) Походить від племінних зборів у давніх слов¢ян

2) Походить від давньослов’янської ради старішин

3) До складу входили лише досвідчені дружинники, бояри, єпископи, міська знать

4) Могли брати участь як заможні, так і незаможні верстви населення

5) У разі відсутності або смерті князя виконувало його функції

6) Дорадчий орган при князеві

7) Народні збори всіх дорослих чоловіків

А. 3, 5, 7

Б. 1, 4, 6

В. 2, 4, 6

Г. 1, 4, 7

А. Особи, які укладали із землевласником договір про найм і відповідно до нього працювали в його господарстві Б. Особисто вільні селяни, які мали власне господарство, земельні наділи й виплачували за них данину державі В. Особи, які з певних причин випали зі своїх соціальних груп і втратили з ними зв'язок. Г. Особи, що втратили своє господарство й працювали на землевласника. Їх можна було продавати, дарувати, передавати в спадок. Д. Тимчасово залежні селяни, які через різні обставини втратили власне господарство та були змушені працювати на землевласника за грошову позичку.
40. Установіть відповідність між основними групами залежного населення Київської Русі та особливостями їхнього становища.

1) Смерди

2) Закупи

3) Рядовичі

4) Челядь

 

 

ЗАВДАННЯ НА ЛІТО

Стародавня історія України

1. Коли на території сучасної України з¢явилися перші люди?

А. Близько 2 млн років тому

Б. Близько 1 млн років тому

В. близько 150 тис. років тому

Г. близько 40 тис. років тому

2. У яку добу люди винайшли лук та стріли?

А. Палеоліту

Б. Мезоліту

В. Неоліту

Г. Енеоліту

3. Яка археологічна культура хліборобів доби енеоліту була поширена на території сучасної України?

А. Буго-Дністровська

Б. Дніпро-Донецька

В. Трипільська

Г. Середньостогівська

4. Як називають племена, із появою яких на півдні України збігається початок раннього залізного віку?

А. Кіммерійці

Б. Скіфи

В. Сармати

Г. Готи

5. Як називають племена Великої Скіфії, що жили в Лісостепу між Дністром і Дніпром та вважаються праслов¢янами?

А. Царські скіфи

Б. Скіфи-кочовики

В. Скіфи-орачі

Г. Скіфи-землероби

6. Як називається грецьке місто-колонія, яке виникло в середині VІ ст.. до н.е. на правому березі Бузького лиману?

А. Ольвія

Б. Тіра

В. Херсонес

Г. Пантікапей

7. Яке плем’я вторглося до Східної Європи й започаткувало Велике переселення народів?

А. Готів

Б. Гунів

В. Аварів

Г. Слов¢ян

8. Які твердження характеризують життя людей на українських землях у період неоліту)

1) Значні зрушення в природі: остаточно відступив льодовик і встановилися близькі до сучасних природні умови

2) Людське суспільство перейшло від привласнюючи до відтворюючих форм господарства

3) З¢явилися нові способи обробки каменю: шліфування, пиляння та свердлення

4) Винайдення людиною луку і стріл

5) Полювання на мамонтів, бізонів, північних оленів

6) Виникнення виробництва кераміки, прядіння й ткацтва

7) Початок використання мідних знарядь праці

8) Освоєння осілими племенами злакових культур – ячменю та пшениці.

9) Приручення більшості свійських тварин: биків, свиней, кіз, овець.

А. 1, 3, 5, 8, 9

Б. 1, 2, 5, 7, 9

В. 2, 3, 6, 8, 9

Г. 3, 4, 6, 7, 8

9. Про яку археологічну культуру йдеться в наведеному уривку?

Найбільш відома культура доби енеоліту на території України, відкрита наприкінці ХІХ ст.. археологом Вікентіем Хвойкою.

А. Середньостогівську

Б. Трипільську

В. Ямну

Г. Зарубинецьку

10. Установіть відповідність між прізвищами історичних діячів та їхніми характеристиками.

1. Дарій А. Готський король

2. Атей Б. Цар антів

3. Германаріх В. Цар персів

4. Бож (Бус) Г. Правитель гунів

Д. Скіфський цар

Виникнення та розквіт Київської Русі.

11. Які східнослав¢янські союзи племен у VІІІ ст.. сплачували данину Хозарському каганату (дві правильні відповіді)?

А. Деревляни

Б. Поляни

В. Улічі

Г. Радимичі

12. Коли було вбито князя Аскольда, а князівська влада в Києві перейшла до Олега?

А. 860р.

Б. 879р.

В. 882р.

Г. 912 р.

13. Як називається східнослов¢янський союз племен, під час повстання якого загнув князь Ігор?

А. Поляни

Б. Древляни

В. Сіверяни

Г. Дреговичі

14. Який правитель Київської Русі в 946р. відвідав із дипломатичним візитом Константинополь?

А. Князь Аскольд

Б. Князь Олег

В. Князь Ігор

Г. Княгиня Ольга

15. Які кочові племена за відсутності князя Святослава в 968р. взяли в облогу Київ?

А. Угори

Б. Печеніги

В. Хозари

Г. Половці

16. За правління якого київського князя біля південних кордонів Русі вперше з¢явилися печеніги?

А. Олега

Б. Ігоря

В. Святослава

Г. Володимира

17. Які з наведених тверджень характеризують політику княгині Ольги?

1) Здійснено похід на Закавказзя проти войовничих горців

2) Придушено повстання деревлян і підпорядковано їхні землі безпосередньо Києву

3) Влаштовано «становища» і княжі «погости» -- місця зберігання зібраної данини й осередки центральної влади

4) Започатковано традицію «шлюбної дипломатії» руських князів

5) Відбулися відвідини Константинополя руським посольством й укладення угоди з імператором Константином Багрянородним

6) Створено перший писаний звід законів Київської Русі

7) Здійснено першу спробу встановлення дипломатичних контактів із Західною Європою: руські посли відвідали німецького імператора Оттона І

8) Розбудова Києва: у місті збудовано нову князівську резиденцію й дерев¢яну християнську церкву

9) Здійснення хрещення Київської Русі

А. 2, 3, 5, 7, 8

Б. 1, 3, 4, 5, 9

В. 1, 2, 4, 8, 9

Г. 2, 3, 4, 6, 8

18. Які твердження характеризують діяльність князя Володимира Великого?

1) Здійснив успішний похід проти Хозарського каганату й оволодів його столицею містом Ітіль

2) Збирався перенести свою столицю до міста Переяславця на Дунаї

3) Запровадив новий звід законів усного звичаєвого права «Устав земляний»

4) Для захисту Русі від нападів печенігів розпочав будівництво системи укріплень, відомої як «змієві вали»

5) Під мурами Києва завдав поразки печенігам і примусив їх припинити напади на Русь

6) Здійснив реформування язичництва, проголосивши Перуна верховним богом Русі

7) Створив перший писаний звід законів Київської Русі, відомий як «Найдавніша правда»

8) Одружив свого сина Святополка з дочкою польського короля Болеслава Хороброго, Ярослава – із дочкою шведського короля Олафа

9) Запровадив християнство як державну релігію Київської Русі

А. 1, 2, 4, 7, 9

Б. 3, 4, 6, 8, 9

В. 2, 3, 5, 7, 9

Г. 1, 3, 5, 7, 9

19. Про якого князя йдеться в наведеному уривку?

Останній єдиновладний правитель Київської Русі, після смерті якого держава вступила в добу Роздробленості.

А. Ярослава Мудрого

Б. Володимира Мономаха

В. Мстислава Володимировича

Г. Ізяслава Ярославича

20. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А. Запрошення киянами на великокнязівський престол у Києві Володимира Мономаха

Б. Розгром половцями війська, очолюваного трьома братами Ярославичами на річці Альті

В. Прийняття «Статуту» Володимира Мономаха

Г. Обрання собором руських єпископів, без згоди константинопольського патріарха, першого митрополита з русичів ІлларіонаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.024 с.)