ТОП 10:

Проаналізуйте і дайте оцінку внеску Л.Моргана в розробку проблем історії первісного суспільства.Проаналізуйте і дайте оцінку внеску Л.Моргана в розробку проблем історії первісного суспільства.

 

Внесок Л. Моргана в розробку періодизації первісного суспільства є досить значни. Він склав періодизацію на основі критеріїв розвитку засобів виробництва. Його теорія наразі втратила свою сутність, так як на час її створення в Моргана не було стільки матеріалів як на сьогоднішній день. Але завдяки археологічним розкопкам, людству стали відомі нові засоби праці, і якщо враховувати їх то можна вдосконалити цю періодизацію. Отже, для свого часу ця періодизація первісного суспільства була досить вдалою, пояснювала багато речей, але з плином часу її значимість підупала, і наразі вчені користуються більш досконалими періодизаціями.

 

Особливості престижної економіки та роль престижних обрядів у пізньопервісній общині.

 

У пізньопервісних общинах землеробська продукція споживалась і вироблялась в самих общинах , а мисливська і рибальська здобич розподілялась між домогосподарствами общини. У ранньопервісних общинах мисливсько- рибальський розподіл залишився таким же, а у землеробських общинах – зявились нові форми поділу. Зростання виробництва надлишкового продукту запровадило особисту форму власності на продукти індивідуальної праці, що призвело до нових соціально-економічних стосунків - престижної економіки. Як правило надлишкова продукція накопичувалася і в певний момент витрачалась на гучних бенкетах, святах церемоніях, соціального релігійного значення. Потреба в надлишковій продукції( для бенкетів) стимулювала розвиток виробництва.В деяких землеробських общинах продукцію для бенкетів висаджували на певних територіях, а у скотарському суспільстві зберігали спеціально доглянуту худобую Існува також дарообмін (виник часу пізнього палеоліту) потрібними чи не потрібними речами що відбувався в середні роду общин, груп чи між різними общинами. В основі був принцип реципрокації. Від щедрості дарунків залежав рівень престижності в суспільстві. Престижна економіка в ранньопервісних суспільствах з одного боку стимулювала ініціативу до надлишкового продукту. Аз іншого деякі племена спеціально голодували готуючись до престижних бенкетів. ..

Криза мисливсько-збиральницького господарства.

Із закінченням льодовикової епохи плейстоцену (14-10 тис. до н.е.) , змінюється клімат. Тундро-лісо-степовий ландшафт змінюється на сучасний. За межами льодовика утворюється зона тундри тайги широколистяного лісу. Напівпустелі. Змінюються тварини на території сучасної України. Замість бізонів, великих оленів, з’являються тури , благородні олені, косулі кабани. Поява рухливих тварин, які не утворювали великих стад, на які не можливе групове полювання ускладнило полювання. У степах зменшилась кількість тварин. Населення з півночі переселяється на південь. Мисливство перестало давати результати. Первісні общини розпадалися на невеликі рухливі групи мисливці та збирачів, що розселилися в долинах річок. Для подолання кризи ранньопервісне населення починають використовувати лук і стріли, домашніх собак, збільшилась частка збиральництва та інтенсивне рибальство. З’явилися сіті , перші човни. Відбулася зміна в обробці каменю та типах знарядь праці. Змінився тип поселень були літні і зимові житла. У різних регіонах земної кулі відбуваються нерівномірний розвиток людського суспільства. Що спричинило виникнення відтворюючих форм господарства.

 

Місце геологічної періодизації в історії первісного суспільства.

Геологічна періодизація – історія людства викладеня в четвертинному періоді Кайнозойської Ери. Він поділявся на на дві епохи – перед льодовикову(еоплейстоцен) і післяльодовиковий(голоцен). Льодовикові періоди називаються гляціалами.:

-Дунай 2 млн 600тис.

-Г’юнц 700 тис

-Міндель 130тис

-Рисс 130-40

-Вюрм 40 тис р т

Між гляціалами були міжльодовикові періоди:

Дунай-Гюнц – перші знаряддя праці

Гюнц_міндель – палеоліт

Міндель-Рис –пізній палеоліт

Рис-Вюрм – гомо еректрус

Голоцен ділиться на 3 періоди :

Пребореаль

Бореаль

Атлантикум .

 

 

Проаналізуйте і охарактеризуйте археологічну періодизацію історії первісного суспільства.

 

Археологічна періодизація ґрунтується на соціальних чинниках, а саме на змінах у характері матеріалу з якого вироблені основні знаряддя праці, предмети побуту а також у техніці й технології їхньої обробки. Наукове обґрунтування цього спостереження було дане лише наприкінці 19 століття, коли був запропонований поділ історії суспільства на кам’яний, бронзовий та залізний віки що послідовно змінювали один одного. Перші схеми поділу кам’яного віку були розроблені ще у другій половині 19 століття. Сучасна періодизація кам’яного віку має такий загальний вигляд: стародавній кам’яний вік – палеоліт, середньокамяний вік – мезоліт, новий кам’яний вік – неоліт. На першому рівні палеоліт поділяється на ранній(нижній) і пізніше (верхній). Подальше членування передбачає поділ раннього палеоліт на такі епохи:олдувай,ашель,мустьє.

 

Значення даних гуманітарних та природничих дисциплін для реконструкції історії первісного суспільства.

 

Дані різних гуманітарних та природничих наук є дуже цінними для точних історичних досліджень.Деякі дослідники приділяють особливу увагу мовознавству , зокрема його розробкам етногенезу й етнічної історії народів.Джерела які дають змогу відтворити навколишнє середовище минувшини. Заданими геології історії відтворюють зміни рельєфу протягом усієї історії людства. Особливе значення для створення періодизації історії первісного суспільства має стратиграфія – розділ геології,Є який вивчає послідовність нашарування геологічних утворень. Знання про кліматичні умови історики отримують за допомогою науки кліматології, яка вивчає клімат землі в минулому. Палеоботаніка – відтворює рослинність давнини. Значно інформативнішим у цьому плані є дані палеозоології – підрозділу палеонтології, що вивчає тваринний світ минулого. Радіовуглецевий метод заснований на використанні пріоду напіврозпаду вуглецю С, який дорівнює 5730р. Але цей мметод має відхилиння в приблизно в 40 років.

Визначіть джерела історії первісного суспільства, дайте їх характеристику та окресліть особливості її джерелознавчої бази.

Первісна історія досліджує найдавніші етапи виникнення і розвитку людства, іншими словами, вона започатковує вивчення історичного процесу як такого. Дослідження історичного процесу базується на історичних джерелах якими по суті є будь-які матеріальні об’єкти, створені в процесі соціальної діяльності людини.

Історичні джерела – носії інформації, яка є основою для реконструкції минулого людства. Інформація в історичних джерелах поділяється на два види. Перший – це та інформація, яка здобута й використана дослідниками у практичній роботі. Другий – це інформація, яка існує в об’єкті, але поки що невідома дослідникові й тому не може бути ним практично використана.

Первісна історія в основному базується на матеріальних джерелах, створених у процесі життєдіяльності первісних людей, і на матеріалах природничих наук, котрі залучаються для відтворення навколишнього середовища, в якому здійснювалася життєдіяльність людини, та з’ясування біосоціальних процесів у суспільстві, що без них неможливо уявити собі історичний процес у ті давні часи.

Особливістю джерелознавства первісної історії є залучення археологічних, етнологічних, антропологічних, лінгвістичних, природничих і лише частково писемних джерел для її вивчення. Серед них переважають джерела, репрезентовані різними об’єктами матеріальної, духовної та соціальної культури, які вивчаються , передовсім, історичними науками.

 

Проаналізуйте і дайте оцінку внеску Л.Моргана в розробку проблем історії первісного суспільства.

 

Внесок Л. Моргана в розробку періодизації первісного суспільства є досить значни. Він склав періодизацію на основі критеріїв розвитку засобів виробництва. Його теорія наразі втратила свою сутність, так як на час її створення в Моргана не було стільки матеріалів як на сьогоднішній день. Але завдяки археологічним розкопкам, людству стали відомі нові засоби праці, і якщо враховувати їх то можна вдосконалити цю періодизацію. Отже, для свого часу ця періодизація первісного суспільства була досить вдалою, пояснювала багато речей, але з плином часу її значимість підупала, і наразі вчені користуються більш досконалими періодизаціями.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.006 с.)