ТОП 10:

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р. 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Тараса Шевченка»

 

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 2

 

1. Загальна характеристика методів, які використовуються у фізичному вихованні. Сутність наочних методів.

2. Колектив фізичної культури в школі.

3. Сучасний педагог .Функції вчителя та основні вимоги до нього.

4. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань.

 

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Тараса Шевченка»

 

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

1. Зв’язок теорії і методики фізичного виховання з іншими навчальними дисциплінами.

2. Особливості проведення днів здоров'я.

3. Методи науково-педагогічного дослідження. Місце дослідницького компоненту в структурі діяльності вчителя.

4. Джерела, класифікація і характеристики вібрацій.

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Тараса Шевченка»

 

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 4

1. Дати характеристику вихідним поняттям теорії і методики фізичного виховання.

2. Особливості проведення фізкультурно-оздоровчих свят у загальноосвітніх школах.

3. Традиційні засади виховання дітей в Київській Русі. Соціальні умови становлення писемності та виникнення перших шкіл у Київській Русі.

4. Основні параметри звукового поля, потужність джерела звуку.

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 5

1. Мета і завдання фізичного виховання школярів.

2. Позакласна робота. Значення, завдання, форми організації.

3. Поняття про методи виховання, їх характеристика. Педагогічні умови використання методів виховання.

4. Дія електричного струму на організм людини.

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

 

ВАРІАНТ 6

 

1. Принципи й основні напрямки функціонування фізичного виховання.

2. Значення та загальна характеристика фізкультурно-оздоровчих заходів протягом навчальної доби.

  1. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції та види. Педагогічний такт.
  2. Класифікація та використання джерел іонізуючого випромінювання.

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 7

1. Основи системи фізичного виховання.

2. Особливості методики проведення уроків фізичної культури у старшому шкільному віці.

3. Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток. Категорії дидактики.

4. Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин.

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 8

1. Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний і специфічний засіб фізичного виховання.

2. Особливості методики проведення уроків фізичної культури у середньому шкільному віці.

3. Форми навчання. Розвиток форм навчання в історії зарубіжної педагогіки.

4. Загальні вимоги до технологічного обладнання.

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 9

1. Дати характеристику чинникам, які визначають вплив фізичних вправ.

2. Особливості методики проведення уроків фізичної культури у молодшому шкільному віці.

3. Види навчання. Особливості проблемного, розвивального, модульно-розвивального навчання.

4. Вимоги охорони праці до розташування обладнання та організації робочих місць.

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 10

 

1. Дати характеристику класифікації фізичних вправ.

2. У чому полягає технологія розробки конспекту уроку.

3. Загальне поняття про методи навчання. Різні класифікації методів навчання.

4. Напруга кроку та дотику.

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 11

1. Дати характеристику техніки фізичних вправ.

2. Особливості календарного-тематичного планування на семестр.

3. Педагогічна майстерність, її структура. Гуманістична спрямованість особистості вчителя в теорії і практиці В.Сухомлинського.

4. Засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки.

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

ВАРІАНТ 12

1. Природні сили й гігієнічні чинники як засоби фізичного виховання.

2. Особливості планування навчального матеріалу на рік.

3. Педагогічна культура, її компоненти. Шляхи та засоби розвитку педагогічної культури.

4. Типові заходи та засоби захисту від вібрацій.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.125.29 (0.014 с.)