ТОП 10:

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕНІмені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 1

1. Теорія і методика фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна.

2. Завдання та особливості організації позашкільної роботи в системі фізичного виховання школярів.

3. Педагогіка - наука про виховання. Основні категорії педагогіки. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Джерела розвитку педагогіки.

4. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.

 

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Тараса Шевченка»

 

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 2

 

1. Загальна характеристика методів, які використовуються у фізичному вихованні. Сутність наочних методів.

2. Колектив фізичної культури в школі.

3. Сучасний педагог .Функції вчителя та основні вимоги до нього.

4. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань.

 

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Тараса Шевченка»

 

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

1. Зв’язок теорії і методики фізичного виховання з іншими навчальними дисциплінами.

2. Особливості проведення днів здоров'я.

3. Методи науково-педагогічного дослідження. Місце дослідницького компоненту в структурі діяльності вчителя.

4. Джерела, класифікація і характеристики вібрацій.

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Тараса Шевченка»

 

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 4

1. Дати характеристику вихідним поняттям теорії і методики фізичного виховання.

2. Особливості проведення фізкультурно-оздоровчих свят у загальноосвітніх школах.

3. Традиційні засади виховання дітей в Київській Русі. Соціальні умови становлення писемності та виникнення перших шкіл у Київській Русі.

4. Основні параметри звукового поля, потужність джерела звуку.

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 5

1. Мета і завдання фізичного виховання школярів.

2. Позакласна робота. Значення, завдання, форми організації.

3. Поняття про методи виховання, їх характеристика. Педагогічні умови використання методів виховання.

4. Дія електричного струму на організм людини.

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

 

ВАРІАНТ 6

 

1. Принципи й основні напрямки функціонування фізичного виховання.

2. Значення та загальна характеристика фізкультурно-оздоровчих заходів протягом навчальної доби.

  1. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції та види. Педагогічний такт.
  2. Класифікація та використання джерел іонізуючого випромінювання.

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 7

1. Основи системи фізичного виховання.

2. Особливості методики проведення уроків фізичної культури у старшому шкільному віці.

3. Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток. Категорії дидактики.

4. Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин.

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 8

1. Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний і специфічний засіб фізичного виховання.

2. Особливості методики проведення уроків фізичної культури у середньому шкільному віці.

3. Форми навчання. Розвиток форм навчання в історії зарубіжної педагогіки.

4. Загальні вимоги до технологічного обладнання.

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 9

1. Дати характеристику чинникам, які визначають вплив фізичних вправ.

2. Особливості методики проведення уроків фізичної культури у молодшому шкільному віці.

3. Види навчання. Особливості проблемного, розвивального, модульно-розвивального навчання.

4. Вимоги охорони праці до розташування обладнання та організації робочих місць.

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 10

 

1. Дати характеристику класифікації фізичних вправ.

2. У чому полягає технологія розробки конспекту уроку.

3. Загальне поняття про методи навчання. Різні класифікації методів навчання.

4. Напруга кроку та дотику.

 

Затверджено на спільному засіданні випускаючих кафедр, протокол № 8 від 24 березня 2014 р.

 

Зав. кафедр: ТМФВ ______Т.Т. Ротерс, кафедри педагогіки ______В.М. Швирка, ______М. В. Орешкін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 11

1. Дати характеристику техніки фізичних вправ.

2. Особливості календарного-тематичного планування на семестр.

3. Педагогічна майстерність, її структура. Гуманістична спрямованість особистості вчителя в теорії і практиці В.Сухомлинського.

4. Засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки.

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

ВАРІАНТ 12

1. Природні сили й гігієнічні чинники як засоби фізичного виховання.

2. Особливості планування навчального матеріалу на рік.

3. Педагогічна культура, її компоненти. Шляхи та засоби розвитку педагогічної культури.

4. Типові заходи та засоби захисту від вібрацій.

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

ВАРІАНТ 13

 

1. Принципи та їх значення у сфері фізичного виховання. Дати характеристику загальним принципам фізичного виховання.

2. Форми планування й етапи складання планів.

3. Основні методи педагогічної взаємодії. Методи педагогічної взаємодії в діяльності А.Макаренка.

4. Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами.

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 14

1. Принципи та їх значення у сфері фізичного виховання. Дати характеристику методичним принципам фізичного виховання.

2. Значення і сутність планування. Види планування. Вимоги до планування.

  1. Конфліктні ситуації. Причини їх виникнення. Особливості конфліктних ситуацій у різних вікових групах.

4. Специфіка захисту від лазерного випромінювання.

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 15

 

1. Загальна характеристика методів, які використовуються у фізичному вихованні. Сутність методів використання слова.

2. Критерії оцінки та облік успішності з фізичної культури.

3. Основні цілі, завдання, принципи та форми взаємодії школи та сім’ї. Майстерність вчителя у роботі з батьками. А.Макаренко та В.Сухомлинський про сімейне виховання.

4. Джерела та параметри інфразвукових і ультразвукових коливань.

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 16

 

1. Сутність практичних методів.

2. Що можна оцінювати у процесі оволодіння матеріалом з фізичної культури? Вимоги до оцінки.

3. Ідея народності виховання в історії вітчизняної педагогіки (Г.С.Сковорода, К.Д.Ушинський). Боротьба з офіційною теорією народності російського самодержавства.

4. Захист від електромагнітних випромінювань і полів.

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

ВАРІАНТ 17

 

1. Загальна характеристика методів, які використовуються у фізичному вихованні. Сутність наочних методів.

2. Функції оцінки знань, умінь і навичок та методи їх перевірки.

3. Культура і техніка мовлення вчителя. Функції, форми та комунікативні якості мовлення вчителя. Взаємозв’язок вербальних та невербальних засобів у педагогічній діяльності вчителя.

4. Пожежна сигналізація та засоби пожежогасіння.

 

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 18

 

1. Сутність й мета навчання у фізичному вихованні. Педагогічні особливості формування рухових навичок.

2. Педагогічний аналіз уроку фізичної культури, його значення й схема проведення.

3. Поняття про особистість, її розвиток та формування. Акселерація та ретардація. Вікова періодизація дітей.

4. Дії персоналу при виникненні пожежі.

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 19

 

1. Структура процесу навчання руховим діям.

2. Педагогічний контроль за фізичним навантаженням на уроці. Методика проведення хронометрування і пульсометрії на уроках фізичної культури.

3. Школа й педагогіка епох середньовіччя та Відродження (зробити порівняльний аналіз).

4. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю.

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 20

 

1. Загальна характеристика фізичного навантаження у процесі занять фізичними вправами.

2. Активізація діяльності учнів на уроках фізичної культури.

3. Інноваційність як ознака сучасності. Поняття «інновації». Інноваційні технології виховання та навчання.

4. Контроль стану пожежної безпеки на об’єктах.

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

ВАРІАНТ 21

 

1. Загальна характеристика фізичних якостей.

2. Організаційне забезпечення уроку фізичної культури.

3. Виникнення освіти й виховання в світовій суспільній цивілізації. Виховання в Древній Греції та в Древньому Римі

4. . Нормування вібрацій, методи їх контролю.

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 22

1. Основи методики виховання силових якостей.

2. Сучасні вимоги до уроків фізичної культури.

3. Сім’я як соціально-педагогічне середовище. Форми і методи роботи вчителя з батьками.

4. Контроль та прилади вимірювання параметрів шуму.

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 23

 

1. Основи методики виховання витривалості.

2. Характеристика структури уроку фізичної культури.

3. Принципи управління сучасною школою. Взаємозв’язок школи і соціального середовища в історії педагогіки.

4. Методи захисту персоналу від ураження електричним струмом.

 

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 24

1. Швидкість і методика її виховання.

2. Класифікація і зміст уроків фізичної культури.

3. Традиції виховання та навчання особистості в українській народній педагогіці. Засоби народного виховання дітей та молоді. Форми та методи народного виховання зростаючої особистості.

4. Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного випромінювання.

 

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

ВАРІАНТ 25

1. Основи методики розвитку спритності.

2. Значення і характерні риси уроку фізичної культури.

3. Основні цілі, завдання, принципи та форми взаємодії школи та сім’ї. Майстерність вчителя у роботі з батьками. А.Макаренко та В.Сухомлинський про сімейне виховання.

4. Методи та засоби захисту від іонізуючого випромінювання.

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 26

 

1. Гнучкість і методика її виховання.

2. Характеристика шкільної програми з фізичної культури: значення, структура, зміст.

3. Розвиток форм навчання в історії педагогіки. Типи та структура сучасного уроку. Учитель як автор та співавтор уроку.

4. Фактори впливу на наслідки ураження електричним струмом.

 

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 27

1. Контроль за розвитком фізичних якостей.

2. Характеристика форм організації фізичного виховання школярів різного віку.

3. Принципи управління освітою. Структура управління освітою в Україні. Планування та облік роботи в школі.

4. Засоби та заходи захисту від інфрачервоного випромінювання.

 

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 28

1. Загальна характеристика форм організації занять. Структура занять.

2. Роль учителя фізичної культури в процесі фізичного виховання школярів.

3. Поняття системи освіти, її структура. Принципи освіти в Україні. Завдання закладів освіти.

4. Громадський контроль за станом охорони праці в організації.

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

ВАРІАНТ 29

1. Класифікація занять урочного типу. Основні аспекти організації занять урочного типу.

2. Соціально-педагогічне значення й завдання фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Функцїї класного керівника. Напрямки і форми роботи класного керівника.

4. Загальні підходи до оцінки умов праці.

 

 

Імені Тараса Шевченка»

 

Стахановський факультет

 

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 30

1. Загальна характеристика занять неурочного типу.

2. Значення , завдання і особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку.

3. Роль учителя у суспільному розвитку. Функції учителя. Якості та педагогічні вміння учителя-вихователя.

4. Індивідуальні та колективні засоби захисту від ураження електричним струмом.

 

 

Імені Тараса Шевченка»

Стахановський факультет

 

КОМПЛЕКСНИЙ УСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

 

ВАРІАНТ 1

1. Теорія і методика фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна.

2. Завдання та особливості організації позашкільної роботи в системі фізичного виховання школярів.

3. Педагогіка - наука про виховання. Основні категорії педагогіки. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Джерела розвитку педагогіки.

4. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.069 с.)