Сальмонеллы – возбудители брюшного тифа,  паратифов А и ВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сальмонеллы – возбудители брюшного тифа,  паратифов А и В 

Тест 649

Хворому з підозрою на черевний тиф лікар-інфекціоніст призначив бактеріологічне дослідження крові. Доцільність цього призначення пояснюється тим, що на першому тижні захворювання тифо-паратифами спостерігається:

A. *Бактеремія

B. Токсинемія

C. Септицемія

D. Септико піємія

E. Вірусемія

Тест 650

Хворий поступив в інфекційну лікарню на 8-й день зі скаргами на головний біль, недомагання, слабкість. Для серологічного дослідження взято кров. При проведенні реакція аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1:200 з О-діагностикумом черевного тифу. Який діагноз можна встановити на підставі цього дослідження?

A. *Черевний тиф

B. Дизентерія

C. Холера

D. Лептоспіроз

E. Туберкульоз

Тест 651

Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру збудника, яку ідентифіковано за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями як сальмонелла тифу.Яке дослідження слід застосувати для остаточної ідентифікації збудника?

A. *Сероідентифікацію

B. Серодіагностику

C. Алергодіагностику

D. Антибіотикограму

E. Фаготипування

Тест 652

З метою діагностики тифо-паратифозного захворювання проведено реакцію аглютинації Відаля. Вона виявилася позитивною з черевнотифозним О-антигеном у розведенні 1:1600, з черевнотифозним Н-антигеном – у розведенні 1:200. Про що це може свідчити?

A. * Про захворювання на черевний тиф.

B. Відсутність тифо-паратифозного захворювання.

C. Черевнотифозне бактеріоносійство.

D. Інкубаційний період черевного тифу.

E. Перенесений черевний тиф в анамнезі.

Тест 653

Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого добавляють діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої оцінюють по наявності осаду із склеєних бактерій. Ця реакція є:

A. *Відаля

B. Борде - Жангу

C. Вассермана

D. Райта

E. Асколі

Тест 654

В лабораторію поступила кров хворого на черевний тиф для виявлення антитіл. Яку із перелічених серологічних реакцій слід для цього застосувати?

A. *Реакцію аглютинації.

B. Реакцію преципітації.

C. Реакцію зв”язування комплементу.

D. Реакцію гемаглютинації.

E. Реакцію гальмування гемаглютинації.

Тест 655

Хворому 50 років з метою лікування черевного тифу призначений левоміцетин, але на наступний день стан хворого погіршився, температура підвищилася до 39,6ºС. Чим пояснити погіршення стану хворого?

A. *Дією ендотоксинів збудника

B. Алергічною реакцією

C. Нечутливістю збудника до левоміцетину

D. Приєднанням вторинної інфекції

E. Реінфекцією

Тест 656

В реакции пассивной гемагглютинации, поставленной с эритроцитарным брюшнотифозным Vi-диагностикумом, выявлены антитела в разведении сыворотки обследуемого до 1:80, что выше диагностического титра. Такой результат свидетельствует:

A. *О возможном носительстве палочек брюшного тифа

B. Об остром заболевании брюшным тифом

C. О рецидиве брюшного тифа

D. Об инкубационном периоде брюшного тифа

E. О реконвалесценции больного брюшным тифом

Тест 657

Хворий з підозрою на черевний тиф був госпіталізований в інфекційне відділення на 11-й день захворювання. Який основний матеріал для дослідження найкраще взяти від хворого в цей період?

A. *Сироватку крові.

B. Сечу.

C. Випорожнення.

D. Жовч.

E. Вміст розеол.

Тест 658

При повторной постановке реакции агглютинации Видаля выявлено нарастание титров антител к О-антигенам S.typhi в сыворотке больного с 1:100 до 1:400. Как можно трактовать полученные результаты?

A. *Болеет брюшным тифом

B. Является острым носителем брюшнотифозных микробов

C. Является хроническим носителем брюшнотифозных микробов

D. Ранее переболел брюшным тифом

E. Ранее прививался против брюшного тифа

Тест 659

При обстеженні на бактеріоносійство черевного тифу у сироватці крові кухарки С. шкільної їдальні виявлені Vi-антитіла. Яка з перелікованих реакцій була використана у данному

A. * РНГА

B. Реакція Відаля

C. РЗК

D. ІФА

E. РІФ

Тест 660

Пацієнт звернувся до лікаря на другому тижні хвороби, яка за клініко-епідеміологічними даними нагадувала тифо-паратифозне захворювання. Лікар вирішив підтвердити діагноз шляхом виявлення специфічних антитіл. Які препарати слід використовувати для цієї мети?

A. *Діагностикуми

B. Діагностичні сироватки

C. Мічені сироватки

D. Моноклональні антитіла

Е. Адсорбовані монорецепторні сироватки

Тест 661

В анотації до препарату вказано, що він містить антигени зубдника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?

A. *Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації

B. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу.

C. Для виявлення антитіл в реакції Відаля

D. Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації

Е. Для серологічної ідентифікації зхбудника черевного тифу

Тест 662

Учитывая жалобы больного, данные объективного обследования и эпидситуацию, врач выставил предварительный клинический диагноз “брюшной тиф?” и направил исследуемый материал в бактериологическую лабораторию. Больной болеет два дня. Каким методом микробиологической диагностики можно подтвердить диагноз у данного больного?

A. Микроскопическим

B. *Бактериологическим

C. Серологическим

D. Биологическим

E. Аллергологическим

Тест 663

Учитывая жалобы больного, эпидситуацию, врач поставил предварительный диагноз “брюшной тиф?” и направил исследуемый материал в бактериологическую лабораторию. Больной болеет два дня. Какой материал следует взять в данный период заболевания от больного для проведения раннего метода диагностики?

A. Мочу

B. Испражнения

C. Желчь

D. *Кровь

E. Мокроту

Тест 664

Пациент госпитализирован на второй неделе заболевания. Предварительный диагноз «брюшной тиф». Какой метод микробиологической диагностики из приведенных ниже можно использовать в данном случае?

A. Бактериоскопический

B. Аллергологический

C. *Серологический

D. Биологический

E. Эспресс-метод

Тест 665

К врачу инфекционисту на приём пришел больной с жалобами на температуру, которая держится три дня, общую слабость, бессонницу, ухудшение аппетита.При осмотре отмечается бледность кожных покровов, утолщенный и обложенный белым налётом язык, брадикардия. Врач предположил брюшной тиф. Какое исследование следует провести для подтверждения диагноза?

А. Выделение биликультуры

В. *Выделение гемокультуры

С. Выделение копрокультуры

D. Выделение миелокультуры

Е. Выделение уринокультуры

Тест 666

У больного с подозрением на брюшной тиф на протяжении двух недель заболевания лабораторный диагноз не был установлен. Какой материал надо направить в лабораторию для бактериологического исследования?

А. Слизь из носа

В. *Фекалии и мочу

С. Слизь из зева

D. Мокроту

Е. Промывные воды желудка

Тест 667

Больной поступил в инфекционную клинику с предварительным диагнозом «Брюшной тиф». Считает себя больным в течение трех дней. Проведение какого исследования даст возможность подтвердить диагноз?

A. *Выделение гемокультуры

B. Выделение копрокультуры

C. Выделение уринокультуры

D. Выделение биликультуры

E. Выделение розеолокультуры

 

Тест 668

Из крови больного выделена культура возбудителя, дающая на питательной среде рост, подозрительный для брюшнотифозных микробов. Какой из перечисленных ниже результатов позволил сделать такое предположение?

A. *Образавание бесцветных колоний на среде Эндо

B. Образование колоний красного цвета с металлическим блеском на среде Эндо

C. Образавание бесцветных колоний на среде висмут – сульфит агар

D. Образавание гемолиза на кровяном агаре

E. Образование нежной пленки на щелочной пептонной воде

 

Тест 669

Выделенная от больного с подозрением на брюшной тиф чистая культура микробов характеризовалась тем, что это были палочки средних размеров, грамотрицательные, образующие S формы бесцветных колоний на среде Эндо, ферментирующие глюкозу и маннит до кислоты и газа, расщепляющие белки с образованием сероводорода. Какие свойства необходимо еще изучить у выделенной культуры микробов для окончательной их идентификации?

A. Культуральные

B. Чувствительность к бактериофагу

C. *Антигенные

D. Токсинообразование

E. Чувствительность к антибиотикам

Тест 670

Для серологической диагностики брюшного тифа ставят реакцию при которой к различным разведениям сыворотки больного прибавляют диагностикумы трех видов микроорганизмов и результат которой оценивают по образованию «хлопьев» из склеянных бактерий. Назовите эту реакцию по автору.

A. Борде – Жангу

B. *Видаля

C. Вассермана

D. Райта

E. Асколи

Тест 671

  Для диагностики брюшного тифа у больного на 8 день заболевания поставлена реакция Видаля, которая оказалась положительной с брюшнотифозным О-диагностикумом в разведении сыворотки 1:200. Какой должна быть тактика врача в этом случае?

A. Ограничиться учетом положительной реакции Видаля в данном титре

B. Поставить реакцию Видаля с паратифозными А и В диагностикумами

C. Поставить реакцию пассивной гемагглютинации с сальмонеллезным диагностикумом

D. Поставить реакцию связывания комплемента

E. *Поставить реакцию Видаля повторно через несколько дней с брюшнотифозным диагностикумомПоследнее изменение этой страницы: 2021-04-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.011 с.)