Стаття 517. Охорона державної таємниці під час кримінального провадженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 517. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження 

 3. До участі у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, допускаються особи, які мають допуск до державної таємниці відповідної форми та яким надано доступ до конкретної секретної інформації (категорії секретної інформації) та її матеріальних носіїв. Підозрюваний, обвинувачений бере участь у кримінальному провадженні без оформлення допуску до державної таємниці після роз’яснення йому вимог статті 28 Закону України «Про державну таємницю» та попередження про кримінальну відповідальність за розголошення відомостей, що становлять державну таємницю.

 

 Стаття 534. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні

 

 2. Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню.

 

 Стаття 536. Відстрочка виконання вироку

 

 2) при вагітності засудженої або за наявності у неї малолітньої дитини – на час вагітності або до досягнення дитиною трьох років, якщо особу засуджено за злочин, що не є особливо тяжким;

 

 Стаття 537. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків

 1. Під час виконання вироків суд, визначений частиною другою статті 539 цього Кодексу, має право вирішувати такі питання:

 

 Стаття 541. Роз’яснення термінів

10) тимчасовий арешт – взяття під варту особи, розшукуваної за вчинення злочину за межами України, на строк, визначений цим Кодексом або міжнародним договором України, до отримання запиту про видачу (екстрадицію);

У назві статті 545, частині четвертій статті 554, статті 558, частині четвертій статті 565, частині четвертій статті 573, статті 574, частинах четвертій та п‘ятій статті 575, частині першій статті 578, частині третій статтті 579, частині другій статті 581, частині четвертій статті 582, частині восьмій статті 583, частинах першій, другій та чотирнадцятій статті 584, статті 586, статтті 587, частині четвертій статті 588, пункті 4 частини першої статті 589, частинах першій та другій статті 590, частині першій статті 591, статті 592, статті 593 слова “уповноважений (центральний)” замінити словом “центральний” у відповідному відмінку.

 

 Стаття 545. Уповноважений (центральний) орган України

 3. Якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.

 

 Стаття 548. Запит про міжнародне співробітництво

 1. Запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво складається органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноваженим ним органом згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України, а за його відсутності – згідно з цим Кодексом.

2. Запит і долучені до нього документи складаються у письмовій формі, засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою відповідного органу.

 

 Стаття 552. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу

 

 6. На стадії досудового розслідування запит про міжнародну правову допомогу погоджується у письмовій формі прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням законів при проведенні досудового розслідування.

 

 Стаття 554. Розгляд запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу

 

3. У межах компетенції Генеральна прокуратура України має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Зазначені вказівки є обов’язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

 

 Стаття 558. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України

 

 1. Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення про:

 

1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду із одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності у разі необхідності;

 

 Стаття 562. Процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу

 

 1. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія проводиться лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

 

 Стаття 564. Вручення документів

 

 1. За запитом компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу документи та рішення, долучені до такого запиту, вручаються особі, визначеній у запиті, в порядку, встановленому цією статтею.

 

 Стаття 566. Виклик особи, яка перебуває за межами України

2. Викликана особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, затримана, стосовно неї не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до неї не можуть бути застосовані інші заходи забезпечення кримінального провадження чи обмеження її особистої свободи як з приводу кримінального правопорушення, яке є предметом цього кримінального провадження, так і за будь-яке інше кримінальне правопорушення, вчинене до перетину державного кордону України (при в'їзді в Україну). Стосовно такої особи не може бути приведений до виконання вирок, ухвалений до перетину державного кордону України у зв'язку з викликом. Підозрюваний, обвинувачений або засуджений може бути затриманий, стосовно нього може бути застосований запобіжний захід або приведений до виконання вирок лише за злочин, зазначений у повістці.

 Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)