Екологічні групи рослин по відношенню до води. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Екологічні групи рослин по відношенню до води.Організми Анатомо-морфологічні пристосування Приклади
  Гігрофіти    
  Гідрофіти    
  Гідатофіти    
  Ксерофіти    
  Сукуленти    
  Склерофіти    
  Мезофіти    

 

Завдання 15.

Опишіть способи регуляції водного режиму у тварин:

1)  
   
   
   
2)  
   
   
   
3)  
   
   
   

Контрольні питання

1. Що таке екологічний фактор?

2. На які групи традиційно діляться екологічні фактори?

3. Як інтенсивність дії екологічних факторів впливають на життєдіяльність організму?

4. Наведіть приклади стено – та еврибіонтних організмів?

5. Сформулюйте закони Ю. Лібіха і В. Шелфорда та надайте їм екологічне пояснення?

6. Приведіть класифікацію екологічних класів рослин по відношенню до світла.

7. Поясніть екологічний смисл правил Бергмана та Аллена.

8. В чому різниця між пойкілотермними та гомойотермними тваринами?

9. Що таке анабіоз?

10. Що таке фотоперіодизм?

 

 

Дата­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________

Практичне заняття № 2

Тема. Основні середовища життя: водне середовище, ґрунт.

Мета: дати загальне уявлення про середовища існування організмів, а також характеристику водного та ґрунтового середовищ; дати уявлення про особливості водного середовища існування, його основні властивості, екологічні групи гідробіонтів та їхні адаптації до водного середовища існування.

Теоретичні відомості.

Середовище існування – це частина природи, яка оточує живі організми і яке має на них певний вплив. На нашій планеті живі організми засвоїли чотири середовища існування: водне, наземно-повітряне, ґрунтове та організм. (табл.4). Водне середовище було першим. Потім живі організми засвоїли наземно-повітряне середовище, утворили та заселили ґрунт. Під ґрунтовим середовищем існування розуміють не тільки власне ґрунт, але і гірські породи верхньої частини літосфери. По всій вірогідності, паралельно йшло формування паразитів та симбіонтів, середовищем життя яких в воді, на суші і в ґрунті стали інші організми – хазяїни та сожителі.

Таблиця 4

Порівняльна характеристика середовищ існування і адаптація до них живих організмів.

Середовище Характеристика Адаптація організму до середовища
Водне Найдревніша. Освітленість падає з глибиною. При зануренні на кожні 10 м тиск збільшується на 1 атмосферу. Дефіцит кисню. Ступінь солоності зростає при переході від прісних вод до морських та океанічних. Відносно однорідна (гомогенна) в просторі та стабільна в часі  Обтічна форма тіла, плавучість, слизисті покрови, розвиток повітряновмісних порожнин, осморегуляція
Ґрунтове Утворена живими організмами. Заселялась одночасно з наземно-повітряним середовищем. Дефіцит чи повня відсутність світла. Висока щільність. Чотирьохфазна (фази: тверда, рідка, газоподібна, живі організми). Неоднорідна (гетерогенна) в просторі. В часові умови більш постійні, ніж в наземно-повітряному середовищі існування, але більш динамічні, ніж в водному та організменному Форма тіла валькувата, слизисті покрови чи гладка поверхня, у деяких є копальний апарат, розвита мускулатура. Для багатьох груп характерні мікроскопічні чи мілкі розміри як пристосування до життя в плівчастій воді чи повітряновмісних порах
Наземно-повітряне Розріджена. Достаток світла та кисню. Гетерогенна в просторі. Дуже динамічна в часові Формування  опорного скелету, механізмів регуляції гідротермічного режиму. Звільнення статевого процесу від рідкого середовища
Живі організми Дуже древня. Рідка (кров, лімфа) чи тверда, щільна (тканини). Найбільш постійне середовище в часові з усіх середовищ існування Коадаптація паразиту до хазяїна, симбіонтів один до одного, вироблення у паразита захисту від переварювання хазяїном та системи заякорення в середовищі, посилення статевого розмноження, редукція зору, травної системи, синхронізація біоритмів

 

Водне середовище існування.

Завдання 1.

Виконати рис. 18 „ Екологічні зони Світового океану ” (Чернова, 1988) і надати до нього коментар.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Завдання 2.

Охарактеризуйте основні абіотичні фактори водного середовища:

а) щільність води
 

б) кисневий режим

в) сольовий режим

г) температурний режим

 
 

д) світловий режим

           

Завдання 3.

Дати визначення наступним поняттям:

Водне середовище –

 

 

 

Наземно-повітряне середовище –

 

 

 
Ґрунт –

 

 

 

Живі організми –

 

 

 

Гідробіонти –

 

 

 

Пелагіаль –

 

 

 

Бенталь –

 

 

 

Бентос –

 

 

 

Пелагос –

 

 

 

Детрит –

 

 

 

Планктон –

 

 

 

Нейстон –

 

 

 

Нектон –

 

 

 

Аноксибіоз –

 

 

 

Евриоксибіонти –

 

 

 

Стеноксибіонти –

 

 

 

Пойкілоосмотичні

Гомойостичні –

 

 

Евригалинні

 

 

                       

Завдання 4.

Дайте відповідь на наступні запитання.

1.В чому різниця між фітопланктоном та зоопланктоном? Назвіть представників

одного та іншого?

   

 

 

 

 

 

2. Що таке біофільтратори і яка їх роль та значення у природі?

 
 
 
 
 
 

3. В якому випадку в водоймищі розвиваються синьо-зелені водорості в масі? До яких екологічних наслідків це явище призводить?

 
 
 
 
 
 
 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.186.30 (0.019 с.)