В провадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В провадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗВ провадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ

 

Мотивація до впровадження СУНС у ВНЗ

Серед проблем, які спонукають організації впроваджувати СУНС варто відмітити головні:

- негативний вплив на навколишнє середовище;

- нераціональне використання ресурсів.

Це призводить до порушення екологічного законодавства, яке супроводжується створенням аварійних ситуацій, нещасними випадками, підвищенням травматизму, медичними проблемами. Як результат необхідність сплачувати великі штрафи і кошти за споживання ресурсів, компенсуючи завдану шкоду довкіллю і споживачам. У разі накопичення цих проблем організація втрачає здатність функціонування у ринкових умовах.

Аналіз ризиків, які існують для організації, яка відмовляється від впровадження СУНС свідчить, що найбільш впливовими серед них є:

- не конкурентоспроможність продукції та послуг;

- втрата ринків збуту;

- втрата репутації надійної організації;

- фінансові втрати від штрафних та інших санкцій.

В цьому сенсі характерними є результати огляду впровадження систем управління навколишнім середовищем у 15 країнах, зокрема, США, Японії, Франції, Швеції, Кореї, Австралії, Канаді, Таїланді, Сінгапурі, Філіппінах тощо.

Ключовими перевагами і можливостями, які відкриваються перед організаціями, що впровадили та сертифікували СУНС визнано:

- поліпшення навколишнього середовища;

- створення позитивного іміджу організацій;

- вдосконалення процедур діяльності організації через попередження негативних екологічних впливів, зменшення ризиків;

- покращення стосунків з органами влади та громадськістю;

- підвищення ступеню задоволеності замовників та партнерів;

- укладання нових контрактів, отримання кредитів, дозволів;

- фінансова економія через скорочення обов”язкових платежів за спожиті ресурси та штрафні санкції.

Враховуючи специфіку діяльності ВНЗ, основними мотивами впровадження СУНС у порядку пріоритетності можна вважати:

1. формування екологічно свідомого персоналу і випускників ВНЗ;

2. покращення іміджу ВНЗ;

3. покращення стосунків з органами влади та суспільством;

4. оптимізацію ресурсів. 

Головним бар”єром на шляху впровадження СУНС у ВНЗ є відсутність усвідомлення необхідності та важливості цієї системи, отримання можливих переваг для подальшого існування ВНЗ. До інших причин, які заважають широкому впровадженню СУНС ВНЗ можна віднести нестачу часу і ресурсів для впровадження. Ці причини збігаються з результатами дослідження, наведеними у [4].

Отримані висновки підтверджують важливість суспільної місії ВНЗ, який впроваджує власну СУНС, щодо формування у широкого загалу членів суспільства, зокрема, студентів, необхідних знань і навичок у сфері управління навколишнім середовищем, які вони використовуватимуть у своїх організаціях за місцем роботи.

 

Висновки

1. На сьогодні у світі серед ВНЗ та інших закладів освіти ще не стала поширеною практика впровадження систем управління навколишнім середовищем. В той же час, попередній досвід впровадження систем якості у закладах освіти, а також стале щорічне зростання сертифікованих СУНС свідчать про те, що вже у найближчі роки можна очікувати суттєвого зростання інтересу з боку ВНЗ до таких систем.

2. Для ВНЗ важливим є не стільки підтвердження третьою стороною функціонування СУНС відповідно до вимог ISO 14001, скільки створення діючої ефективної системи управління навколишнім середовищем, яка б сприяла формуванню екологічної свідомості персоналу і студентів і створенню так званого “зеленого ланцюжка” серед організацій партнерів і постачальників ВНЗ.

3. Впровадження ВНЗ СУНС надасть йому додаткові переваги у конкурентній боротьбі, зміцнить авторитет ВНЗ у суспільстві та серед партнерів. в тому числі роботодавців, сприятиме заощадженню та оптимізації використання матеріалів та ресурсів, зменшенню шкідливих впливів на довкілля, персонал і студентів.

4. З метою більш широкого залучення ВНЗ, інших заінтересованих підприємств та організацій до впровадження СУНС в Україні бажано розглянути можливість використання канадського досвіду щодо створення онлайнового Реєстру організацій, що впровадили СУНС,

5. Близькість вимог і підходів у стандартах управління якістю, навколишнім середовищем, безпекою праці й охороною здоров”я персоналу спонукає організації розробляти і впроваджувати інтегровані системи управління. ВНЗ вже зараз мають активно знайомитись з практикою передових компаній, що впровадили ІС, і самі розпочинати підготовку до цього процесу, щоб не відстати від загально світових тенденцій.

6. Для України представляє інтерес досвід Франції щодо розроблення нормативного документу стосовно впровадження інтегрованих систем управління. Вітчизняні фахівці з урахуванням потреб української економіки можуть розробити відповідний національний документ, який спростить впровадження ІС і сприятиме широкому залученню українських підприємств і організацій до застосування сучасних методів управління.


В провадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-03-26; просмотров: 67; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.008 с.)