ТОП 10:

Стан трудового потенціалу Запорізького регіону в період Великої економічної кризи 

Рівень працевлаштування в Запоріжжі в 2007 році складав 64,2% (дані Міжнародної асамблеї столиць і крупних міст). До початку кризи, в січні-березні 2008 року кількість зареєстрованих безробітних в місті складала близько 5000 чоловік. По поляганню ж на середину грудня 2008 року в місті зареєстровано вже 6700 безробітних, тобто цифра зросла приблизно на третину. При цьому кількість вакансій в місті зменшилася, оскільки компанії більше не відкривають нові представництва і і філії, а закривають їх – зростання припинилося. Що стосується даних по області, то, у зв'язку з економічною кризою з вересня по грудень 2008 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Запорізької області збільшилося з 19 тисяч до 36 тисяч чоловік. Згідно з офіційною статистикою, без роботи зараз залишаються 3,2% працездатного населення області. По цьому показнику Запорізька область займає 15 місце серед регіонів України. По стану ж на 10 січня 2009 року, повідомляєЗапорізький обласний центр зайнятості, кількість людей, зареєстрованих в центрах зайнятості і бажаючих почати пошук роботи, було рівне 38,4 тис. (і з початку року зросло на 911 чоловік), а кількість актуальних вакансій за станом на ту ж дату склала 1,7 тис. (на 01.01.2009 - 1,9 тис.) Таким чином, на одне вільне робоче місце в Запорізької області претендували 22 людини – і цей показник лише за перші десять днів січня виріс на 10%, оскільки за станом на 1 січня він бувВ порівнянні з іншими містами України ситуація в Запоріжжі все-таки не така вже і погана: рівень безробіття тут в два рази нижче, ніж в цілому по Україні - всього 1,4%. Міські власті узяли ситуацію на ринку праці під особистий контроль, проводиться політика збереження робочих місць. Наприклад, на комбінаті «Запорожсталь» поки що співробітників не звільняють, а пропонують добровільно брати декілька днів в місяць вихідних за свій рахунок. За словами заступника директора по кадрах і соціальних питаннях начальника відділу кадрів ВАТ «Запорожсталь» Валерія Кирова, на комбінаті не збираються скорочувати штат працівників і проводять роботу з молоддю, намагаючись привернути їх увагу до перекваліфікації на спеціальності сталеварів і металургів. В цілому, за підсумками минулого року в Запорізької області спостерігається падіння промислового виробництва, але в менше міри, чим на по Україні (2,2% і 3,1% відповідно).

Швидке зростання зайнятості в приватному секторі економіки здійснюється, в основному, за рахунок розвитку особистого підсобного сільського господарства і самозанятості населення. У цих структурах налічувалося 186,8 тис. чіл., або 22,1% чисельності осіб, зайнятих у всіх сферах економічної діяльності. Активізація економічної діяльності, реалізація заходів регіональних програм зайнятості населення дозволили поліпшити ситуацію на ринку праці.

Із загальної чисельності населення 1166,4 тис. чіл. (59%) – в працездатному віці, 352,4 тис. (17,8%) – у віці менший працездатного, 457,3 тис. (23,2%) – у віці, працездатний, що перевищує. У містах проживає 79,5% населення в працездатному віці, в сільській місцевості – 20,5%. У складі кожних 100 працівників, зайнятих в економіці, 60 – складають жінки, 17 – молодь у віці 16-28 років, 15 – громадяни, які отримують пенсію за віком, на пільгових умовах і по інвалідності.


Висновки

 

У цій курсовій роботі мною було висвітлено значення формування і використання природних ресурсів і трудового потенціалу Запорізького економічного регіону, які є дуже важливі, оскільки саме вони забезпечують економічний розвиток місцевості.

Оскільки актуальною проблемою сучасного розвитку Запорізького регіону є вичерпнісь ресурсів і загострена екологічна ситуація, можна визначити основні напрямки регіональної стратегії раціонального природокористування:

- постійний контроль за дотриманням надрокористувачами проектів розробки та технологічних схем при розробці родовищ корисних копалин;

- розвиток заповідної справи та збереження біорізноманіття, розширення існуючих і створення нових природно-заповідних об’єктів;

- державне фінансування діяльності по лімітування, розміщенню та знешкодженню відходів.

Природні умови і ресурси справляють істотний вплив на галузеву структуру народного господарства регіону та види виробництва, що залежать від природніх умов.

Щодо розвитку трудового потенціалу регіону, аналіз структури та рівня зайнятості населення свідчить, що чисельність зайнятого населення віком 15-70 років у 2004 р. порівняно з 2003р. збільшилась на 4,0% та становила 824,8 тис. осіб або 56,8% населення зазначеного віку. Однак позитивні зрушення, що останніми роками намітились у показниках відтворення трудового потенціалу Запорізької області, не досягли тих значень, які давали би підставу впевнено стверджувати про істотні успіхи демографічної регіональної політики

 Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.148.142 (0.006 с.)