У державній, комунальній і приватній власності. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У державній, комунальній і приватній власності.5) лише у державній і комунальній власності;

6) лише у комунальній і приватній власності.

#4

 

? 1402, 15, 1, 1, 60

До земель іншого природоохоронного призначення належать:

1) землі, на яких розташовані історико-культурні заповідники, музеї заповідники, меморіальні парки, історичні або меморіальні садиби;

2) земельні ділянки, у межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність;

3) земельні ділянки у межах населених пунктів, які використовують для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування;

4) землі, які використовують для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів;

5) земельні ділянки водно-болотних угідь, які не віднесено до земель лісового і водного фондів;

6) землі, на яких розташовані городища, кургани, давні поховання, пам’ятні скульптури та мегаліти.

#2

 

? 1403, 15, 1, 1, 60

До земель природно-заповідного фонду включаються:

1) штучно створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва);

2) землі, на яких розташовані городища, кургани, давні поховання, пам’ятні скульптури та мегаліти;

3) землі, які використовують для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів;

4) земельні ділянки водно-болотних угідь, які не віднесено до земель лісового і водного фондів;

5) природні території та об’єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища);

6) земельні ділянки, у межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність.

#15

 

? 1404, 15, 1, 1, 60

Ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища, це землі:

1) історико-культурного призначення;

2) рекреаційного призначення;

3) природно-заповідного фонду;

4) лісового фонду;

5) оздоровчого призначення;

6) водного фонду.

#3

 

? 1405, 15, 1, 1, 60

До природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду України належать:

1) дендрологічні парки;

2) зоологічні парки;

3) регіональні ландшафтні парки;

4) ботанічні сади;

5) пам'ятки природи;

6) парки-пам'ятки садово-паркового мистецтв.

#35

 

? 1406, 15, 1, 1, 60

До природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду України належать:

1) національні природні парки;

2) дендрологічні парки;

3) парки-пам'ятки садово-паркового мистецтв;

4) ботанічні сади;

5) зоологічні парки;

6) заповідні урочища;

#16

 

? 1407, 15, 1, 1, 60

До штучно створених об'єктів природно-заповідного фонду України належать:

1) заповідні урочища;

2) заказники;

3) дендрологічні парки;

4) пам'ятки природи;

5) зоологічні парки;

6) біосферні заповідники.

#35

 

? 1408, 15, 1, 1, 60

До штучно створених об'єктів природно-заповідного фонду України належать:

1) ботанічні сади;

2) парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

3) заповідні урочища;

4) пам'ятки природи;

5) регіональні ландшафтні парки;

6) заказники.

#12

 

? 1409, 15, 1, 1, 60

На яких землях забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням?

1) землях водного фонду;

2) історико-культурного призначення;

3) землях господарського призначення;

4) землях промисловості;

5) природоохоронного призначення;

6) землях транспорту.

#25

 

? 1410, 15, 1, 1, 60

Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду забезпечується шляхом:

1) поділу земель на категорії;

2) встановлення заповідного режиму;

3) введення надзвичайного стану;

4) встановлення водоохоронних зон;

5) ведення кадастрів природних ресурсів;

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 70; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.019 с.)