В яких відповідях неправильно вказані повноваження державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В яких відповідях неправильно вказані повноваження державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель?1) Давати обов’язкові для виконання приписи з питань використання та охорони земель;

2) Складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель;

3) Складати акти перевірок у сфері використання та охорони земель;

4) Складати акти про дисциплінарні правопорушення у сфері використання та охорони земель;

5) В установленому законом порядку приймати рішення про припинення прав на землі;

6) Розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення.

#45

 

? 1122, 12, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано основні завдання державного контролю за використанням та охороною земель:1) запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення; 2) забезпечення додержання власниками землі та землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель ; 3)забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів;4)забезпечення збереження екологічної цінності природних якостей земель;5)обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального землекористування; 6)збереження природних водно-болотних угідь.

 

? 1123, 12, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно визначено урядовий орган державного управління, який здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про охорону земель : 1) Державна екологічна інспекція України; 2) Держкомзем;3) спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів;4) спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань аграрної політики;5) Міністерство охорони здоровя;6) суд.#1

 

? 112 4, 12, 1, 1, 60

У яких відповідях правильно визначено органи, що здійснюють д ержавний контроль за використанням та охороною земель у системі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів : 1) Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель ; 2)територіальні органи Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель; 3)Державна екологічна інспекція України у складі Мінприроди;4)Держекоінспекція;5)Державна служба охорони родючості ґрунтів;6) Територіальні органи Державної служби охорони родючості грунтів.#12

? 1125, 12, 1, 1, 60

У яких відповідях правильно визначено органи, що здійснюють м оніторинг ґрунтів у системі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики : 1) Державна служба охорони родючості ґрунтів ; 2)Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель;3)Державна екологічна інспекція України;4)спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів;5)територіальні органи Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель;6)Держекоінспекція.#12

 

? 1126, 12, 1, 1, 60

У яких відповідях правильно вказано, яким шляхом здійснюється д ержавний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель і моніторинг ґрунтів : 1) участі у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію захисних лісонасаджень ; 2) розгляду звернень юридичних і фізичних осіб ; 3)встановлення (відновлення) на місцевості меж землеволодінь і землекористувань; 4)встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок;5)обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального землекористування; 6)оптимального співвідношення земельних угідь.

#12

 

? 112 7, 12, 1, 1, 60

У яких відповідях правильно вказані повноваження державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель та дотриманням вимог законодавства України про охорону земель: 1) звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позову до суду щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва ; 2) викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства України; 3)подавати позов до суду про відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;4)звертатися з позовом до суду про повернення самовільно зайнятих земельних ділянок;5) у разі неможливості встановлення особи правопорушника земельного законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його допрокуратури чи Держкомзему для встановлення особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення;6) передавати до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства протоколи про порушення та довідкові листи про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину.#12

 

? 112 8, 12, 1, 1, 60

Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок проводиться: 1)за рішенням суду; 2) без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними ; 3)без відшкодування завданих збитків;4)без приведення земельних ділянок у придатний для використання стан;5)із приведенням земельних ділянок у придатний для використання стан за рахунок коштів законних власників земельних ділянок;6)без понесення відповідальності відповідно до законодавства.#12

 

? 112 9, 12, 1, 1, 60

Угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу, ренти, дарування, застави, обміну земельних ділянок, визнаються недійсними : 1) за рішенням суду; 2)за рішенням Держкомзему;3)за рішенням Державної служби охорони родючості ґрунтів;4)за рішенням Державної екологічної інспекції України;5)за рішенням Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель;6)за рішенням місцевої ради.

#1

 

? 11 30, 12, 1, 1, 60

За які правопорушення у сфері використання та охорони земель закон передбачає кримінальну відповідальність: 1)псування земель відходами, шкідливими для життя людей внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля; 2)забруднення земель речовинами, шкідливими для довкілля, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля; 3)самовільне зайняття земельних ділянок;4)знищення межових знаків; 5)ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації щодо них;6)порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок.#12

? 11 31, 12, 1, 1, 60

За які правопорушення у сфері використання та охорони земель закон передбачає адміністративну відповідальність: 1) самовільне зайняття земельних ділянок ; 2) знищення межових знаків; 3)без господарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості;4)забруднення земель матеріалами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для довкілля;5) забруднення земель речовинами, шкідливими для довкілля, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля;6)псування земель відходами, шкідливими для життя людей внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля.

#12

 


? 1201, 13, 1, 1, 60

Землями сільськогосподарського призначення визнаються:

1) землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції;

2) землі, для проведення науково-дослідної та навчальної діяльності;

3) землі, які використовуються для організації відпочинку населення;

4) землі, надані для переробки сільськогосподарської продукції.

5) землі, що мають природні лікувальні властивості;

6) землі, призначені для несільськогосподарських потреб.

#1

 

? 1202, 13, 1, 1, 60

Землями сільськогосподарського призначення визнаються:

1) землі, надані для виробництва товарної продукції;

2) землі, надані для здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності;

3) землі, зайняті полезахисними лісовими смугами площею понад 0,1га;

4) землі, які використовуються в агропромисловому комплексі;

5) землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції;

6) землі, під берегоукріплювальними спорудами і насадженнями.

#25

 

? 1203, 13, 1, 1, 60

До земель сільськогосподарського призначення належать:

1) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

2) землі ,що мають особливу екологічну, наукову естетичну цінність;

3) лісогосподарські угіддя;

4) особливо цінні землі;

5) несільськогосподарські угіддя (полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження);

6) землі, придатні для потреб сільського господарства.

#15

 

? 1204, 13, 1, 1, 60

До земель сільськогосподарського призначення належать:

1) захисні насадження на смугах відводу автомобільних доріг;

2) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, тощо);

3) полезахисні лісові смуги площею понад 0,1 га;

4) землі придатні для потреб сільського господарства;

5) сільськогосподарські угіддя;

6) землі громадської забудови.

#25

 

? 1205, 13, 1, 1, 60

Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність:

1) установам та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян;

2) сільськогосподарським підприємствам – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;;

3) державним і комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям;

4) несільськогосподарським підприємствам для зведення господарських будівель;

5) особам без громадянства.

6) іноземними громадянам для здійснення підприємницької діяльності.

#2

 

? 1206, 13, 1, 1, 60

Земельні ділянки для сінокосіння та випасання худоби надаються громадянам у:

1) приватну власність;

2) спільну часткову власність;

3) спільну сумісну власність;

4) оренду;

5) постійне користування;

6) тимчасове користування.

#4

 

? 1207, 13, 1, 1, 60

Землі сільськогосподарського призначення надаються у постійне користування:

1) громадянам України;

2) приватним сільськогосподарським підприємствам;

3) іноземним юридичним особам;

4) комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям;

5) особам без громадянства;

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 71; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.007 с.)