Тема 21. Правова система та сім’ї правових систем 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 21. Правова система та сім’ї правових системПоняття та структура правової системи. Співвідношення правової системи та системи права.

Правова політика: поняття, форми, принципи. Національна правова система. Міжнародна правова система. Європейська правова система.

Сім’ї правових систем. Основні ознаки романо-германської, англоамериканської, релігійної та традиційної сімей правових систем. Тенденції розвитку правових сімей. Правова система України на правовій карті світу.

Правова акультурація. Рецепція права.

 

Тема 22. Поняття, ознаки, сутність та типологія держави (4години)

Поняття держави. Ознаки та атрибути держави.

Сучасні підходи до вивчення держави. Сутність держави. Класовий та загальносоціальний зміст у сутності держави.

Основні критерії типології держав. Історичні типи держав.

Досучасна і сучасна держава.

Тема 23. Функції держави (4години)

Поняття і види функцій держави. Зовнішні та внутрішні функції держави, їхній взаємозв’язок. Еволюція функцій держави.

Законодавче оформлення, інституціональне вираження і державне фінансування як основа виділення функцій держави.

Форми здійснення функцій держави.

       Співвідношення понять „функції держави” і „державна політика”.

Тема 24. Форма держави (4години)

Поняття та структура форми (устрою) держави.

Форма правління: поняття та види. Монархія, її ознаки та різновиди. Республіка, її ознаки та різновиди. Нетипові (мішані) форми правління.

Форма державного устрою: поняття та види. Унітарна держава. Федеративна форма державного устрою. Конфедерація, співдружність і співтовариство держав.

Державний режим як співвідношення галузей влади і встановлення центра прийняття рішень. Парламентський, президентський і авторитарний режими.

Естетика держави. Символіка і церемоніал. Засоби масової інформації у створенні іміджу держави.

 

Тема 25. Державна влада і механізм держави (4години)

Поняття та види влади. Політична влада. Поняття та ознаки державної влади. Легітимність, легальність та законність як властивості державної влади.

Інститути держави. Механізм держави: поняття, структура, принципи. Апарат держави. Державні органи, державні підприємства і державні установи.

Центральні і місцеві органи держави. Система центральних органів держави: парламент, глава держави, уряд.

Поділ органів держави на законодавчі, виконавчі і судові. Проблема становлення контрольних органів держави як самостійної гілки влади.

Бюрократія і бюрократизм у механізмі держави.

Державне управління і місцеве самоврядування.

 

Тема 26. Право і держава в їхньому співвідношенні .

       Єдність і відмінності держави і права.

       Типи зв’язків між правом і державою: функціонально-координаційні, причинно-наслідкові.

       Тоталітарна, ліберальна та прагматична моделі взаємодії права і держави.

 

Тема 27. Громадянське суспільство і держава (4години)

Суспільство: поняття та структура. Політична система суспільства: структура та функції. Типологія політичних систем.

Партії у політичній системі суспільства. Держава в політичній системі суспільства.

Громадянське суспільство: поняття та ознаки. Структура громадянського суспільства. Церква (релігійні організації) у громадянському суспільстві.

Принципи та механізм взаємодії громадянського суспільства та держави.

Держава та соціальне партнерство.

 

Тема 28. Демократична, правова і соціальна держава. Держава і цивілізація (4години)

Становлення та розвиток теорії демократії. Сучасні теорії демократичної держави. Поняття та ознаки демократичної держави.

Становлення та розвиток концепції правової держави. Поняття та ознаки правової держави. Ліберальна та соціальна правова держава. Правова держава і права людини. Перспективи правової держави.

Становлення та розвиток концепції соціальної держави. Поняття та ознаки соціальної держави. Мета та функції соціальної держави.

Співвідношення демократичної, соціальної та правової держави.

Цивілізаційний підхід у державознавстві. Цивілізація: поняття та типи. Цивілізація природних спільнот. Східний тип цивілізації. Західний тип цивілізації. Традиційні та техногенні цивілізації. Локальні цивілізації і держава.

Зустріч та зіткнення цивілізацій. Роль держави у міжцивілізаційних відносинах.

Глобальні проблеми людства і держава. Екологічна політика держави. Держава в забезпеченні досягнень цивілізації і культури.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ КУРСУ “ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА”

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 85; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.005 с.)