В яких розмірах застосовуються штрафні санкції за не повне оприбуткування готівкових коштів у касу підприємства? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В яких розмірах застосовуються штрафні санкції за не повне оприбуткування готівкових коштів у касу підприємства?1 - 3 ;

2 - 4;

3 - 5;

4 - вірної відповіді не має.

Інвентаризація — це

  1. прийом фактичного контролю, що застосовуються при перевірці достовірності даних про обсяги виконаних робіт, наданих послуг
  2. спосіб контролю фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, стану розрахунків та його відповідності даним бухгалтерського обліку на одну й ту саму дату
  3. прийоми фактичного контролю стану об'єктів, їх якісних характеристик

 

II . 1. Дати визначення поняття: Експертно – лабораторний аналіз

2. Розкрити сутність питання: Ревізія нарахування і виплати заробітної плати.

III . Розв'язати задачу.

Необхідно:

Розглянути ситуації по веденню касових операцій на підприємстві і пояснити їх законність або допущені порушення.

Дані для виконання:

1.Готівка призначена для виплати зарплати працівникам підприємства, використана на адміністративні потреби.

2.Видача готівки в підзвіт здійснюється за умови повного звіту конкретної особи по попередньо виданому авансу.

3.Особи, що отримали готівку в підзвіт, пред’являють в бухгалтерію звіт про витрачені суми та здійснюють кінцевий розрахунок по них не пізніше 3-днів по проходженню терміну, на який вони були видані або з дня повернення з відрядження.

4.Підприємство одержало готівку для виплати зарплати, залишки якої протягом 2-днів перевищували встановлений ліміт.

5.Касир зберігає в касі особисті гроші.

 

Голова циклової комісії                                                                          Викладач

___________С.Г.Негробова                                           ____________В.В. Мирошниченко

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Краснодонський промислово-економічний коледж»

 

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      Заст. директора

                                                  з навчальної роботи

__________О.Л. Кузьміна

Завдання 23

Чи має право керівник підприємства підписувати чисті бланки чеків?

1. так ;

2. ні;

3. якщо від’їздить у відрядження;

4. вірної відповіді не має.

 

2. Комплексну ревізію від некомплексної можна відрізнити за:

1. складом спеціалістів;

2. обсягом ревізованих питань;

3. характером проведення ревізії;

4. обсягом об'єктів ревізії.

3. Суть контролю – це

1. виявити фактичний стан справ об'єкта контролю, порівняти його з нормативним відповідно до чинного законодавства, виробити необхідні коригуючі впливу

2. форма здійснення цілеспрямованого впливу на об'єкти управління, яка передбачає систематичний нагляд, спостереження за їх діяльністю для виявлення відхилень від установлених норм, правил, вимог чи завдань у процесі їх виконання

3. своєчасно виявити та ліквідувати ті передумови і фактори, які заважають ефективному веденню виробництва, успішному досягненню поставленої мети, відкоригувати діяльність підприємств, організацій чи їх структурних підрозділів

В яких розмірах застосовуються штрафні санкції за не повне оприбуткування готівкових коштів у касу підприємства?

1. 3 ;

2. 4;

3. 5;

4. вірної відповіді не має.

Інвентаризація — це

  1. прийом фактичного контролю, що застосовуються при перевірці достовірності даних про обсяги виконаних робіт, наданих послуг
  2. спосіб контролю фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, стану розрахунків та його відповідності даним бухгалтерського обліку на одну й ту саму дату
  3. прийоми фактичного контролю стану об'єктів, їх якісних характеристик

 

II . 1. Дати визначення поняття: Спостереження

2. Розкрити сутність питання: Ревізія запасів.

III . Розв'язати задачу.

Необхідно :Розглянути ситуацію з обліку реалізації основних засобів , пояснити суть допущених помилок і вказати, які рекомендації повинен дати ревізор бухгалтеру, щодо правильності відображення ситуації на рахунках бухгалтерського обліку.

Вихідні дані :Підприємство реалізувало легковий автомобіль, первісна вартість якого за даними обліку - 21 200 грн. ,нарахований знос за час експлуатації - 2 000 грн., ціна реалізації включаючи ПДВ - 24 000 грн. Дана ситуація в реєстрах бухгалтерського обліку підприємства ображена наступним чином :

Дт 377 – Кт 742 24000 грн.

Дт 131 – Кт 105 2000 грн.

Дт 311 – Кт 377 24000 грн.

 

Голова циклової комісії                                                                          Викладач

___________С.Г.Негробова                                           ____________В.В. Мирошниченко

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Краснодонський промислово-економічний коледж»

 

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      Заст. директора

                                                  з навчальної роботи

__________О.Л. Кузьміна

Завдання 24

І. Дати відповіді на тестові питання:

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.007 с.)