Чи має право керівник підприємства підписувати чисті бланки чеків? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи має право керівник підприємства підписувати чисті бланки чеків?1. так ;

2. ні;

3. якщо від’їздить у відрядження;

4. вірної відповіді не має.

3 . Значення контролю:

1. утвердження законності, демократії в суспільстві;попередження правопорушень, зловживань;

2. виявлення порушень, відхилень від правових норм чинного законодавства і обґрунтування для притягнення до відповідальності винних посадових осіб; захист і збереження власності

3. відповіді 1) та 2)

 

4 . Суть контролю – це

1. виявити фактичний стан справ об'єкта контролю, порівняти його з нормативним відповідно до чинного законодавства, виробити необхідні коригуючі впливу

2. форма здійснення цілеспрямованого впливу на об'єкти управління, яка передбачає систематичний нагляд, спостереження за їх діяльністю для виявлення відхилень від установлених норм, правил, вимог чи завдань у процесі їх виконання

3. своєчасно виявити та ліквідувати ті передумови і фактори, які заважають ефективному веденню виробництва, успішному досягненню поставленої мети, відкоригувати діяльність підприємств, організацій чи їх структурних підрозділів

5 . Підпорядкованість Державної контрольно-ревізійної служби в України (ДКРС):

1. Міністерство економіки України ;                   2. Міністерство фінансів України;

3. Державна податкова адміністрація України;   4. вірної відповіді немає.

 

II . 1. Дати визначення поняття: Службове розслідування

2. Розкрити сутність питання: Ревізія запасів.

III . Розв'язати задачу.

Згідно з випискою банку від 14.07.2003 р. з розрахункового рахунку було одержано 1500 грн. на виплату заробітної плати. За звітом касира ця сума була оприбуткована 16.07.2003 р., частково виплачена 18.07.2003 р., решта суми – 19.07.2003 р.

 

Голова циклової комісії                                                                          Викладач

___________С.Г.Негробова                                           ____________В.В. Мирошниченко

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Краснодонський промислово-економічний коледж»

 

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      Заст. директора

                                                  з навчальної роботи

__________О.Л. Кузьміна

Завдання 18

І. Дати відповіді на тестові питання:

1. Акт ревізії підписують:

1.  головний бухгалтер економічного суб'єкта;

2.  директор економічного суб'єкта;

3.  ревізор;

4.  всі відповіді вірні;

Криміналістична експертиза може бути призначена?

1.  слідчими органами і судом ;

2.  керівником підприємства;

3. податковою інспекцією;

4.  контрольно - ревізійним відділом;

5.  вірної відповіді не має.

Чи має право керівник підприємства підписувати чисті бланки чеків?

1. так ;

2. ні;

3. якщо від’їздить у відрядження;

4. вірної відповіді не має.

4. Максимальна  тривалість   нормального   робочого  часу  затиждень  складає:

1. 35 годин;

2. 40 годин;

3. 45 годин;

4. за розсудом керівництва підприємства, але не більш 50 годин.

5. Комплексну ревізію від некомплексної можна відрізнити за:

1. складом спеціалістів;

2. обсягом ревізованих питань;

3. характером проведення ревізії;

4. обсягом об'єктів ревізії.

 

II . 1. Дати визначення поняття: Експертно – лабораторний аналіз

  2. Розкрити сутність питання: Контроль і ревізія собівартості продукції.

III . Розв'язати задачу.

Необхідно:

Перевірити операції щодо оплати праці, пояснити їх законність або допущені нарушення.

Вихідні дані

1.Працівникові виробництва, який відпрацював увесь лютий 2004 р. при повній тривалості робочого дня нараховано зарплату згідно з трудовим договором в сумі 1900грн.

2.Окремим працівникам підприємства нарахована зарплата за час простою в зв’язку з проведенням страйку.

3.Працівнику ,якому за відпрацьований рік належить відпустка тривалістю 28 календарних днів; 10 днів замінено виплатою компенсації.

 

Голова циклової комісії                                                                          Викладач

___________С.Г.Негробова                                           ____________В.В. Мирошниченко

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Краснодонський промислово-економічний коледж»

 

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      Заст. директора

                                                  з навчальної роботи

__________О.Л. Кузьміна

Завдання 19

І. Дати відповіді на тестові питання:

1. Авторитет контролера-ревізора залежить від:

1. його освіти і досвіду роботи;

2. вмін:ня обходити "гострі кути";

3. рівня оплати праці і системи преміювання;

4. результатів його роботи.

2. При виплаті заробітної плати утримання не повинні перевищувати:

1. 15% заробітку;

2. 20% заробітку;

3. 30% заробітку;

4. 40% заробітку.

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.011 с.)