Які дії ревізора в разі відмови від підпису керівника підприємства Акта ревізії? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які дії ревізора в разі відмови від підпису керівника підприємства Акта ревізії?1. ревізор не приймає відмови від підпису акту ревізії керівника підприємства;

2.  ревізор консультується з юристом;

3.  ревізор складає Акт відмови від підпису

4.  вірної відповіді немає.

 

Тематична перевірка — це

1. форма контролю окремих сторін чи тематичних питань фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій

2. форма контролю, що є незалежною експертизою стану бухгалтерського обліку, фінансових звітів і балансів

3. форма контролю дотримання працівниками підприємств, організацій службових обов'язків, а також нормативно-правових актів, які регулюють виробничі відносини.

3. Порядок ведення касових операцій в Україні встановлюється:

1.  касиром;

2.  радою директорів організації;

3.  головним бухгалтером;

4.  Національним банком України.

 

Аудит – це

1. форма здійснення цілеспрямованого впливу на об'єкти управління, яка передбачає систематичний нагляд, спостереження за їх діяльністю для виявлення відхилень від установлених норм, правил, вимог чи завдань у процесі їх виконання

2. система контрольних дій, які здійснюються за дорученням керівника вищестоящої організації або органу управління ревізійною групою, або ревізором стосовно господарсько-фінансової діяльності підвідомчих підприємств та організацій, і під час яких установлюються законність, достовірність, економічна обґрунтованість і доцільність проведених господарських операцій, а також правомірність дій посадових осіб, які брали участь в їх здійсненні

3. форма контролю, що є незалежною експертизою стану бухгалтерського обліку, фінансових звітів і балансів

5. Акт ревізії не підпису є :

1.  головний бухгалтер економічного суб'єкта;

2.  директор економічного суб'єкта;

3.  ревізор;

4.  касир;

 

II . 1. Дати визначення поняття: Експертно – лабораторний аналіз

2. Розкрити сутність питання: Основні етапи ревізії.

III . Розв'язати задачу.

Необхідно: Розглянути ситуації по веденню касових операцій і пояснити їх законність або допущені помилки.

Дані для виконання:

1) Касир організації виписує прибуткові та видаткові касові ордери в момент здійснення операцій і дані по них записує в касову книгу.

2) Організація веде касову книгу за встановленою формою.

3) Порядок ведення касової книги в організації відповідає встановленому Порядку ведення касових операцій.

4) Залишок готівки в касі організації на кожен день не перевищує ліміту, встановленого банком по узгодженню з керівником організації ( за винятком грошей, призначених на оплату праці ), протягом 3-х днів, враховуючи день отримання грошей в банку

 

Голова циклової комісії                                                                          Викладач

___________С.Г.Негробова                                           ____________В.В. Мирошниченко

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Краснодонський промислово-економічний коледж»

 

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      Заст. директора

                                                  з навчальної роботи

__________О.Л. Кузьміна

Завдання 25

І. Дати відповіді на тестові питання:

1. Плановий термін проведення ревізії :

1. 25 робочих днів

2. 30 робочих днів

3. 10 робочих днів

2. Етапи проведення ревізії:

1. 4 етапи

2. 5 етапів

3. 6 етапів

Оформлення ревізії це

1. другий етап

2. третій етап

3. четвертий етап

4.  Які питання підлягають ревізії розрахунків з підзвітними особами?

1 - правильність видачі та доцільність витрат підзвітних сум ;

2- правильність оформлення звітів та своєчасність їх надання підзвітними особами;

3 - (1і 2) відповіді вірні

4 - вірної відповіді немає.

5. Найбільш достовірний доказ для підтвердження реальності облік розрахунків з підзвітними особами є:

1 - інвентаризація;

2 - дані, що отримані від співробітників підприємства;

3 - аналіз звітів по використання підзвітних сум;

4 - вірної відповіді немає.

II . 1. Дати визначення поняття: Ревізія

2. Розкрити сутність питання: Перевірка розрахунків з постачальниками та підрядниками.

III . Розв'язати задачу.

Необхідно:

Розглянути ситуацію з обліку реалізації готової продукції і розрахунків з бюджетом, пояснити суть допущених помилок і вказати джерела контролю.

Дані для виконання:

Підприємство-виробник відвантажило у березні пральну машину вартістю 1200грн., в тому числі ПДВ – 200грн., собівартість машини-700грн.

Дана ситуація відображена в облікових регістрах підприємства наступним чином:Дт361-Кт701 – 1200грн.

Дт901-Кт26 – 700грн.

ДТ701-Кт791 – 1200грн.

Дт791-Кт901 – 700грн.

 

Голова циклової комісії                                                                          Викладач

___________С.Г.Негробова                                           ____________В.В. Мирошниченко

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Краснодонський промислово-економічний коледж»

 

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      Заст. директора

                                                  з навчальної роботи

__________О.Л. Кузьміна

Завдання 26

І. Дати відповіді на тестові питання:

1. Основне завдання контролю полягає в тому, щоб:

1. своєчасно виявити та ліквідувати ті передумови і фактори, які заважають ефективному веденню виробництва, успішному досягненню поставленої мети, відкоригувати діяльність підприємств, організацій чи їх структурних підрозділів

2. виявити фактичний стан справ об'єкта контролю, порівняти його з нормативним відповідно до чинного законодавства, виробити необхідні коригуючі впливу

3. не має правильної відповіді

2. Основна мета контролю:

1. об'єктивно вивчити фактичний стан справ у різних ланках суспільного і державного життя;

2. виявити ті фактори та умови, які негативно впливають на процеси виконання прийнятих рішень, здійснення заходів і досягнення цілей

3. відповіді 1) та 2)

3. Які питання підлягають ревізії розрахунків з підзвітними особами?

1.  правильність видачі та доцільність витрат підзвітних сум ;

2. правильність оформлення звітів та своєчасність їх надання підзвітними особами;

3.  (1і 2) відповіді вірні

4. вірної відповіді немає.

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.011 с.)