Робота відділу економічного розвитку маркетингу та залучення інвестицій апарату Тростянецької міської ради за 9 місяців 2013 року 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робота відділу економічного розвитку маркетингу та залучення інвестицій апарату Тростянецької міської ради за 9 місяців 2013 рокуВідповідно до функцій та обов’язків, визначених Положенням про відділ, звітному періоді спеціалістами відділу проводилась робота з виконання рішень Тростянецької міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови та його заступників з питань, які віднесені до компетенції відділу.

В звітному періоді спеціалісти відділу брали участь в розробленні на 2013 рік Програми соціально-економічного розвитку міста та його бюджету. При цьому, крім участі в розробленні вищезазначених документів, відділом по цих документах були підготовлені відповідні проекти рішень виконавчого комітету та сесії Тростянецької міської ради. До затвердження сесією міської ради був також підготовлений звіт про виконання міського бюджету за 2012 рік. Спеціалісти відділу брали участь у підготовці звіту міського голови перед громадою міста про виконання в 2012 році Програми соціально-економічного розвитку. Також на засідання виконавчого комітету та сесії міської ради підготовлені звіти та проекти рішень про виконання міського бюджету та Програми соціально-економічного розвитку міста за І півріччя 2013 року. По даних питаннях прийняті відповідні рішення цих органів.

Крім вищезазначених головних напрямків роботи відділу, в звітному періоді відділом також здійснювалась робота по забезпеченню в міській раді, її структурних підрозділах, закладах та комунальних підприємствах режиму енергозбереження та економного та раціонального витрачання бюджетних коштів.

Так, спеціалістами відділу у звітному періоді були розроблені «Заходи щодо збільшення надходжень до міського бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2013 році. Даний документ затверджений рішенням виконкому міської ради від 20.02.2013 року та доведений до виконавців.

За виконанням зазначених заходів встановлено щомісячний моніторинг з наданням звітності до фінансового управління Тростянецької РДА.

Також, спеціалістами відділу був розроблений «План заходів з енергозбереження по підприємствах та установах міської ради на 2013 рік», який затверджено рішенням виконавчого комітету Тростянецької міської ради від 20.02.2013 року № 44. Виконання заходів щомісячно контролюється спеціалістами відділу. Звіт про його виконання щомісячно направляється до сектору інфраструктури Тростянецької РДА.

У питаннях залучення інвестицій спеціалістами відділу у звітному періоді відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» була розроблена та затверджена сесією Тростянецької міської ради від 25.01.2013 року (зі змінами від 26.02.2013 року) Концепція створення індустріального (промислового) парку у місті. Також, у рамках подальшої роботи по створенню такого індустріального парку відділом були підготовлені проекти рішень Тростянецької міської ради щодо виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення трьох земельних ділянок (відстійники ділянка за полями фільтрації та колишньої нафтобази) для подальшого розміщення на цих ділянках індустріального промислового парку. Зазначені зміни відображені у новій редакції концепції створення індустріального (промислового) парку, яка затверджена рішенням 37 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради від 02.10.2013 року №174.

Крім проведення роботи щодо створення у місті індустріального (промислового) парку спеціалістами відділу у звітному періоді були розроблені інвестиційні проекти будівництва у місті об’єднаного господарсько–пожежного водогону по вул. Нескучанській та КНС з напірним колектором по вул. Б.Хмельницького. Також по цих інвестиційних проектах були виконані розрахунки їх економічної ефективності.

У звітному періоді 2013 року було розроблено «Міську Програму підтримки малого підприємництва на 2013-2014 роки». Дана програма була затверджена рішенням сесії Тростянецької міської ради від 20.02.2013 року № 29. Розроблені та затверджені виконавчим комітетом міської ради Заходи щодо збільшення надходжень до міського бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2013 році.

У звітному періоді одним із найбільш важливих напрямків роботи відділу була робота по збільшенню надходжень до міського бюджету від податку з доходів фізичних осіб.

Так, по даному податку за звітний період проведено 5 розрахунків в розрізі суб‘єктів господарювання міста щодо рівня сплати податку в розрахунку на одного найманого працівника та відповідності цього рівня діючому законодавству України відносно мінімального рівня заробітної плати найманих працівників, а також відповідності кількості найманих працівників у суб’єкта господарювання графікам роботи їх виробничо-торгівельних об’єктів. Результати проведених аналізів були підготовлені на розгляд міської робочої групи з питань легалізації робочих місць та заробітної плати, склад якої та Положення про цю групу також були оновлені та затверджені виконавчим комітетом на початку 2013 року. За 9 місяців поточного року було проведено 4 засідання міської робочої групи. Матеріали щодо підприємств-порушнків направлялися до контролюючих органів району та області.

У звітному періоді відділом проводилась робота із забезпечення на території міста чіткої та прозорої тарифної політики на надання населенню міста та іншим споживачам житлово-комунальних та інших послуг. Так, в звітному періоді спеціалістами відділу були проведені перевірки розрахунків та надані пропозиції щодо затвердження в установленому порядку тарифів на автотранспортні послуги по дочірньому підприємству міської ради «Зеленбуд», ДП «Екосервіс», ДП «Енергоремсервіс». Розроблені та затверджені тарифи на послуги по технічній інвентаризації об‘єктів нерухомого майна, що надає комунальне підприємство Тростянецької міської ради «Бюро технічної інвентаризації». Розроблена та затверджена виконавчим комітетом міської ради фіксована вартість квитків на фестивалі «Стара фортеця. Подорож крізь століття», «Схід-рок» та на екскурсійні автобусні маршрути до урочища «Нескучне».

Відділ також забезпечував у міській раді реалізацію основних положень державної регуляторної політики. Так, у звітному періоді був розроблений та затверджений рішенням Тростянецької міської ради (зі змінами) План підготовки регуляторних актів по Тростянецькій міській раді на 2013 рік. У звітному періоді підготовлено та оприлюднено 4 регуляторних акта, відстежено результати та прийнято на звітну дату 3 регуляторних акти.

Поряд з головними вищезазначеними задачами і функціями відділу однією із основних функцій відділу є здійснення контролю за виконанням міського бюджету.

Так, за звітний період до загального фонду міського бюджету при затверджених показниках надходжень у сумі 9134,8 тис. грн. фактично надійшло коштів у сумі 8292,1 тис. грн., або 90,8 % до затверджених показників.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи загального фонду міського бюджету зменшились на 305,4 тис. грн., або на 3,7 %. При цьому контрольний показник рівня доходів фонду міського бюджету у звітному році недовиконано на 1213,4 тис. грн. або на 9,6 %.

Доходи спеціального фонду міського бюджету за січень - червень місяці при затверджених на 2013 рік показниках надходжень в сумі 5659,8 тис. грн. фактично склали 3016,4 тис. грн., що складає 53,3 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи спеціального фонду міського бюджету збільшились на 834,4 тис. грн.

По основному бюджетоутворюючому податку з доходів фізичних осіб за звітний період при запланованих показниках надходжень у сумі 6732,1 тис. грн. фактично надійшло коштів у сумі 5997,3 тис. грн., що складає 89,1 % до затверджених показників надходжень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження коштів від податку з доходів фізичних осіб зменшились на 514,8 тис. грн. Основною причиною зменшення рівня надходжень цього податку є скорочення, в поточному році бази оподаткування за рахунок зміни адреси сплати податку.

По другому за обсягом надходжень платежу до загального фонду міського бюджету – платі за землю за звітний період при запланованих обсягах надходжень у сумі 2028,0 тис. грн. фактично надійшло коштів у сумі 1971,3 тис. грн., що складає 97,5 % до затверджених обсягів надходжень. В порівнянні з аналогічним періодом 2012 року надходження загального фонду міського бюджету від даного виду платежі зросли на 265,9 тис. грн.

Зростання обсягів надходжень по платі за землю у звітному періоді забезпечено за рахунок практично повного виконання запланованих надходжень по орендній платі за землю, що надходить від юридичних осіб (96,8%). По інших категоріях платників за землю, а саме платників земельного податку з юридичних осіб, рівень надходжень від плати за землю у звітному кварталі склав 109,1 % до запланованого рівня.

На 96,8 % виконано планові надходження по орендній платі за землю з фізичних осіб. По земельному податку з фізичних осіб планові показники надходжень за звітний період виконані на 106,1 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2012 року надходження по цьому податку зменшились на 1,0 тис. грн.

По збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності в звітному періоді при затверджених показниках надходжень у сумі 137,7 тис. грн. фактично надійшло коштів у сумі 134,5 тис. грн., або 97,7 % до затверджених показників. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по зазначеному збору зросли на 4,1 тис. грн.

Надходження від адміністративних штрафів і санкцій у звітному періоді поточного року при запланованих показниках надходжень у сумі 11,2 тис. грн. фактично склали 2,7 тис. грн., або 23,7 % до затверджених показників надходжень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг надходжень від адміністративних штрафів скоротився на 6,3 тис. грн., або 2,3 рази.

Не забезпечено у звітному періоді виконання запланованого обсягу надходжень по неподатковим надходженням (71,2 % або –17,1 тис. грн.).

Головною причиною такого невиконання крім названого невиконання надходжень від адміністративних штрафів і санкцій є невиконання надходжень по державному миту (-4,5 тис. грн.) на які міська рада фактичного впливу не має.

Разом з тим за звітний період у два рази перевиконано план надходжень від орендної плати за користування майном міської ради.

Отримано 7,8 тис. грн. при плані на 9 місяців 7,5 тис. грн. Хоча у І кварталі поточного року відмічалось невиконання по даному показнику.

По спеціальному фонду міського бюджету основними бюджетоутворюючими надходженнями є єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, надходження від якого склали у звітному періоді 1371,4 тис. грн., або 45,5 % усіх надходжень до спеціального фонду міського бюджету.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від єдиного податку зросли на 354,6 тис. грн.

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами міської ради, за січень-вересень поточного року склали 861,9 тис. грн., що на 308,1 тис. грн. більше минулорічних показників надходжень.

В звітному періоді до спеціального фонду міського бюджету також надійшло коштів від збору за торгівлю паливо-мастильними матеріалами у сумі 15,9 тис. грн. та екологічного податку у сумі 22,0 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень від зазначених податків і зборів по екологічному податку зменшився на 6,2 тис. грн., а по збору за торгівлю паливо-мастильними матеріалами (платежі від АЗС) скоротився на 5,0 тис. грн.

Відповідно до обсягів надходження коштів до міського бюджету у звітному періоді міською радою забезпечувалось фінансування основних груп видатків міського бюджету.

Так, за 9 місяців 2013 року видатки на утримання органів місцевого самоврядування профінансовані на рівні 91,6 % запланованих показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків на фінансування даної галузі скоротився на 106,0 тис. грн.

На дитячі дошкільні заклади освіти за 9 місяців використано коштів у сумі 4089,7 тис. грн., що складає 91,8 % до затверджених на цей період обсягів фінансування. В порівнянні з минулим роком обсяги коштів, виділених на утримання ДНЗ, збільшились на 261,1 тис. грн.

На житлово-комунальне господарство міста у звітному періоді поточного року при затверджених обсягах видатків у сумі 1127,4 тис. грн. фактично профінансовано 921,7 тис. грн., або 81,8 % до запланованого рівня.

Видатки на фінансування галузі житлово-комунального господарства в звітному періоді зменшились на 613,8 тис. грн. до минулорічних показників.

В основному таке різке зменшення обсягів фінансування галузі обумовлене блокуванням органами держказначейства платежів по рахунках міської ради.

За 9 місяців поточного року загальний обсяг не проведених платежів складає 1400 тис. грн.

На фінансування культури і мистецтва у звітному періоді профінансовано коштів у сумі 511,1 тис. грн., що складає 79,7 % до запланованого показника. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги видатків на фінансування галузі культури зросли за 9 місяців на 38,2 тис. грн.

Також, у звітному періоді, в порівнянні з 2012 роком, зменшились на 53,1 тис. грн. видатки, що не віднесені до основних груп. Основну частину цих видатків складають видатки, направлені на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки (41,1 тис. грн.), та вилучення коштів із міського бюджету (604,9 тис. грн.).

Надзвичайно важливим для міського бюджету і відповідно вирішення усіх соціально-економічних проблем міста є забезпечення відповідного рівня надходження плати за землю. У цьому напрямі спеціалістами відділу в звітному періоді була проведена наступна робота.

Станом на 01 жовтня 2013 року зареєстровано 302 діючих договори оренди землі, яка знаходяться в комунальній власності Тростянецької міської ради, з яких:

o 250 укладених з фізичними особами – використовується 314774,49 м2 ;

o 52 укладений з юридичними особами – використовується 1022356 м2 .

За цей період було надано 57 довідок про нарахування орендної плати за користування земель комунальної власності Тростянецької міської ради в 2013 році.

За 9 місяців 2013 року було підготовлено, підписано та зареєстровано 30 попередніх договорів оренди земельних ділянок, а саме:

- 5 попередніх договори оренди з суб’єктами господарювання на загальну площу 47117 м2;

- 25 попередніх договорів оренди з громадянами міста, які використовують земельні ділянки для ведення городництва, на загальну площу 14032 м2.

В результаті укладання 30 попередніх договорів оренди землі міський бюджет отримав додатково 120947,9 тис. грн.

Окрім того, було підготовлено:

- 9 договорів оренди землі;

- 4 додаткових угоди до діючих договорів оренди землі.

За 9 місяців 2013 року було підготовлено та передано до прокуратури Тростянецького району 2 розрахунки заборгованості з обґрунтованими поясненнями до них по орендній платі за земельні ділянки по вул. Шевченка, 120а (орендар ПАТ «Тростянецьагроспецбуд») та вул. Франка, 40а і
вул. Червоноармійській, 103 (орендар ЗАТ «Фаворіт»).

Також, 7 неплатникам орендної плати за землю були надіслані попередження щодо погашення заборгованості внаслідок чого заборгованість була частково погашена і до міського бюджету було сплачено 15 тис. грн.

Слід зазначати, що січень-вересень місяці 2013 року була проведена значна робота з користувачами земельної ділянки по вул. Калініна 1, так:

- ВАТ «Тростянецький машинобудівний завод» частково сплатило борг по орендній платі за землю в розмірі 90 тис. грн.;

- ТОВ «Тростянецький машинобудівний завод» сплатило в повному обсязі заборгованість за 2012 рік та почало сплачувати поточні платежі за 2013 рік, внаслідок чого до міського бюджету по орендній платі за землю надійшло 106964,4 тис. грн.

Крім зазначеного, у звітному періоді була проведена робота щодо погашення заборгованості по орендній платі за земельні ділянки по
вул. Шевченка, 118 КПК «Стела» (внаслідок чого даний суб’єкт господарювання сплатив до міського бюджету 1,4 тис. грн.) та по

вул. Комінтерна, 59 ТДВ «МіНАЗ» (внаслідок чого даний суб’єкт господарювання сплатив до міського бюджету 7,3 тис. грн., з яких 4,2 тис. грн. - погашення заборгованості за 2012 рік, а 3,1 тис. грн. - поточні платежі за 2013 рік).

Так, в результаті проведеної роботи надходження за використання земель Тростянецької міської ради за 9 місяців 2013 року становили 1 941,3 тис. грн., що складає 97,5 % від запланованих надходжень, або 115,59 % від минулорічних надходжень. В розрізі джерел їх формування можна побачити наступні цифри:

· надходження від сплати земельного податку юридичними особами склали – 118,8 тис. грн., що складає 109,1 % від запланованих надходжень, або ж 111,6% від минулого року;

· надходження від сплати орендної плати юридичними особами – 1 651,5 тис. грн., що складає 96,8% від запланованих надходжень, або ж 114,3% від минулого року;

· надходження від сплати земельного податку фізичними особами – 11,9 грн., що складає 106,1% від запланованих надходжень, або ж 93% від минулого року;

· надходження від сплати орендної плати фізичними особами – 189,1 тис. грн., що складає 96,8 % від запланованих надходжень, або ж 134,3 % від минулого року.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.14 (0.008 с.)