Порядок розслідування та обліку нещасних випадків. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Положення про розслідування та облік випадків та інцидентів невиробничого характеру.

Склад комісій, терміни та матеріали розслідування, акт розслідування.

Контроль за своєчасним та правильним розслідуванням нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Методи аналізу виробничого травматизму.

Розслідування, реєстрація та облік нещасних випадків, професійних захворювань та aвapiй.

Основні положення Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

167. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров‘я.

Основні повноваження і права органів державного нагляду та профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства та нормативно-правових актів про охорону праці.

Основні функції управління охороною праці: організація та координація робіт, облік показників стану умов і безпеки праці, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці.

Основні положення організації охорони праці на виробництві.

Основні фактори виробничого середовища, що визначають та формують умови праці на виробництві.

Мікроклімат робочої зони.

Вплив шкідливих речовин на здоров'я працюючих.

Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за характером дії на організм людини. Класи небезпечності речовин.

175. Джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами.

Значення виробничого освітлення для забезпечення продуктивності і безпеки праці. Існуючи види та системи освітлення.

Вібрації як негативний чинник виробничого процесу. Класифікація вібрацій.

Визначення поняття “виробничий шум”, його основні параметри. Класифікація шумів.

179. Інфра- та ультразвук. Параметри інфра- та ультразвукових коливань. Джерела ультра- та інфразвукових коливань.

180. Вплив параметрів мікроклімату на теплообмін організму людини з навколишнім середовищем.

181. Гострі і хронічні отруєння, професійні захворювання.

182. Основні світлотехнічні величини і поняття.

Вплив вібрацій на організм людини, вібраційна хвороба.

Дія на організм людини шуму, ультра- та інфразвуку.

Класифікація та джерела електричних і магнітних полів та електромагнітних випромінювань промислової частоти і радіочастотного діапазону.

186. Класифікація та джерела ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювань.

Лазерне випромінювання, небезпечні і шкідливі фактори, що супроводжують роботу лазерів. Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного випромінювання.

Джерела іонізуючих випромінювань на виробництві.

Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.

190. Особливості впливу електричних і магнітних полів та електромагнітних випромінювань на людину.

191. Небезпека дії іонізуючих випромінювань.

192. Особливості впливу на організм людини інфрачервоного, ультрафіолетового та лазерного випромінювань.

Санітарно-гігієнічні вимоги та їх реалізація в технологічному процесі.

Нормування параметрів мікроклімату робочої зони.

Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві.

Профілактичні заходи щодо запобігання професійних захворювань та отруєнь.

Вентиляція виробничих приміщень. Види вентиляції.

Нормування природного та штучного освітлення виробничих приміщень та вимоги санітарних нормативів щодо використання систем природного і штучного освітлення.

Гігієнічне нормування вібрацій, шумів, ультра- та інфразвуку.

200. Нормування іонізуючого опромінення.

201. Гранично допустимі напруженості електростатичних полів.

202. Нормування електромагнітних випромінювань промислової частоти і радіочастотного діапазону.

Нормування інфрачервоного, ультрафіолетового та лазерного випромінювань.

Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Контроль параметрів мікроклімату. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

Контроль за станом повітряного середовища на виробництві.

Використання засобів індивідуального захисту.

Джерела штучного освітлення, світильники. Методи розрахунку штучного освітлення.

Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму, ультразвуку, інфразвуку, шляхи їх реалізації, вибір, ефективність.

211. Методи та засоби захисту від дії іонізуючого випромінювання. Дозиметричний контроль.

Контроль електромагнітного випромінювання на робочих місцях. Методи захисту від електромагнітних полів.

Засоби та заходи захисту від випромінювань оптичного діапазону.

214. Нормування УФ випромінювання

215. Нормування ІЧ випромінювань

216. Нормування ультра - та інфразвуку

217. Нормування та вимірювання шумів

Штучне освітлення (нормування)

Природне освітлення (нормування)

Механічна вентиляція (нормування)

Природна вентиляція (нормування)

222. Нормування іонізуючих випромінювань

Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства, споруд та будівель на промисловому майданчику, до виробничих, допоміжних та санітарно-гігієнічних приміщень.

Вимоги до приміщень, де використовуються особливо шкідливі речовини.

Аналіз та профілактика професійних захворювань в галузі.

Оцінка умов праці за шкідливими факторами та оцінка їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам.

Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості виробничого процесу.

Санітарно-захисні зони для небезпечних підприємств.

Гранично допустимі викиди в навколишнє середовище, заходи по обмеженню викидів.

Атестація робочих місць за умовами праці. Класи умов праці: 1 – оптимальні; 2 – допустимі; 3 – шкідливі; 4 – небезпечні (екстремальні).

Відшкодування працівникам шкоди за невідповідність умов праці.

Поняття “електробезпека”, “електротравма” та “електротравматизм”. Особливості електротравматизму.

233. Дія електричного струму на людину. Електричні травми місцеві і загальні, електричні удари.

234. Фактори, що впливають на наслідки ураження електрич­ним струмом. Допустимі значення струмів і напруг.

Причини електротравм. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

Напруга кроку та дотику.

Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок: система технічних засобів, що реалізуються в конструкції електроустановок; система електрозахисних засобів; система організаційних заходів.

Ураження електричним струмом при дотику або наближенні до струмовідних частин: в однофазній мережі змінного струму, в мережі трифазного струму з різними режимами нейтралі трансформаторів при нормальній роботі та в аварійних випадках.

Класи електрообладнання щодо електрозахисту.

Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при нормальних режимах роботи.

Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при переході напруги на нормально неструмопровідні частини електрообладнання.

Заземлення, занулення, автомати струмового захисту та пристрої захисного відключення в трифазних та однофазних електромережах.

Система електрозахисних засобів, їх класифікація за видами і рівнем захисту.

Комплектування електроустановок електрозахисними засобами.

Специфіка питань електробезпеки відповідно до галузі.

246. Методи захисту від статичної електрики. Блискавкозахист.

Організація безпечної експлуатації електроустановок.

Вимоги до працівників. Навчання та інструктажі з електробезпеки. Кваліфікаційні групи з електробезпеки.

Допуск до роботи на електрообладнанні. Нагляд за безпечним виконанням робіт. Відповідальність за безпечне виконання робіт.

Правила застосування електрозахисних засобів. Випробування.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 251; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.154 (0.019 с.)