ТОП 10:

Типи загальнокорпоративної стратегії. Варіанти загальнокорпоративної стратегії росту.Розробка загальнокорпоративної стратегії:

При обґрунтуванні цієї стратегії найчастіше спираються на класифікацію стратегій за

цілями. Відповідно до цього критерію розрізняють:

-стратегію зростання;-стратегію стабільності;

-реструктивну стратегію;

-комбіновану стратегію.

Стратегія зростання - може здійснюватися кількома способами, тобто існують різні стратегічні варіанти росту.

Стратегія стабільності - цю стратегію застосовують організації, які задоволені своїм попереднім курсом дій та бажають зберегти існуючий стан.

Реструктивна стратегія - використовується у випадках, коли організація залишає певні ринки, або перепрофілює виробництво. В межах реструктивної стратегії існує декілька варіантів.

Типи та варіанти загальнокорпоративної стратегій:

25. Сутність методу “пакетного менеджменту” як інструмента вибору загальнокорпоративної стратегії. Принципи матричної техніки з використанням критеріїв “темпи зростання ринку” – “частка продукції фірми в ринку”.

На практиці існує декілька методів вибору загальнокорпоративної стратегії. В основу багатьох з них покладено метод пакетного менеджменту. Сутність методу полягає в тому, що групи (пакети) продукції організації розподіляються відповідно до їх рейтингу за двома критеріями, наприклад:темпи зростання ринку,частка участі продукції фірми у ринку.На рис. 5.5 зображені позиції чотирьох груп продукції фірми (A, B, C, D) відповідно до сформульованих критеріїв.

Групи продукції А і D, навряд чи, будуть демонструвати в майбутньому зростання, скоріше буде спостерігатися падіння обсягів їх виробництва. Групи продукції В і С потенційно мають сильні позиції. Тут можна очікувати значного приросту. Проте бажане зростання вимагатиме значних капіталовкладень, особливо група В. Позиції продукції А і В щодо конкурентів слабкі, а у С і D, навпаки, – сильні.Якщо завоювання більшого сектору ринку спричиняє зменшення собівартості одиниці продукції за рахунок обсягів виробництва, можна говорити про високий прибуток груп продукції С і D. Особливо прибутковим може бути сектор D, оскільки сюди не робляться додаткові капіталовкладення під майбутнє зростання.

Отже, запропонуємо наступні стратегії:

реструктивна стратегія для А;стратегія зростання для С;стратегія стабільності для D;стратегія зростання (або реструктивна) для В.

Принцип матричної техніки покладено в основу багатьох конкретних методів вибору загальнокорпоративної стратегії, зокрема, в основу побудови старої та нової матриці BCG (Бостонської консультативної групи). З метою ідентифікації видів продукції, які мають високий потенціал, і тих, які виснажують ресурси організації, BCG запропонувала ідею використання матриці розмірністю 2 на 2 .

"Дійні корови" - продукти приносять найбільший прибуток, але їх перспективи майбутнього зростання обмежені.

"Зірки"-продукти приносять прибуток, але вони знаходяться у швидко зростаючому ринку і є там домінуючими.

"Знаки запитання" - це спекулятивні продукти, виробництво яких ризиковане, вони прибуткові, але займають малу частку ринку.

"Собаки" - категорія продуктів, які не приносять прибутку та не обіцяють покращення ситуації.

Менеджер повинен:

доїти "корів" так довго, як це можливо, обмежувати будь-які нові інвестиції у "корови". Використовувати прибуток, який вони приносять, для фінансування більш перспективних продуктів;

"зірки" є такими перспективними продуктами. Високі інвестиції у "зірки" принесуть значні дивіденди. "Зірки" у перспективі перейдуть у категорію "дійних корів", тоді, коли дозріє їх ринок та впадуть темпи його зростання;

найважче рішення стосується "знаків запитання". Одні товари з цієї категорії можуть не розвиватися, тоді як інші можуть перетворитися у "зірки". Тому "знаки запитання" називають ризикованими продуктами;

"собаки" - не є стратегічною проблемою. Вони мають бути зменшені та ліквідовані при першій ліпшій нагодіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.70 (0.003 с.)