Державний університет інформаційно-комунікаційних технологійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологійХарківський коледж

Перелік питань

До Державного іспиту по спеціальності 6.050903

За напрямом «Телекомунікації»

На 2012-2013 н.р.

Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 6.050903

1. Системи передачі електрозв’язку.

2. Системи та мережі радіо телевізійного мовлення.

3. Системи комутації електрозв’язку.

4. Лінії передачі.

5. Системи документального електрозв’язку.

6. Електроживлення.

7. Захист інформації.

8. Інформатика.

9. Комп’ютерна графіка.

10. Обчислювальна техніка та мікропроцесори.

11. Охорона праці.

12. Системи зв’язку з рухомими об’єктами.

13. Теорія електрозв’язку.

14. ТІМ.

15. ТЕЦ.

16. Технічна електродинаміка.

17. Основи схемотехніки.

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні ЦПК «____» _________ 2013р

Голова ЦПК _______ Макаревич М.М.

 

Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Системи передачі електрозв’язку»

1. Види біполярних кодів. Побудова коду ЧПІ, його спектр, недоліки.

2. Амплітудно імпульсна модуляція. Спектр АІМ. Відміна сигналів АІМ-І, АІМ-ІІ.

3. Спрощена структурна схема системи передачі з ЧРК. Пояснити призначення елементів схеми.

4. Принципи передачі цифрових сигналів, особливасті направляючих систем та середовищ розповсюдження.

5. Системи тактової синхронизації з пасивною фільтрацією.

6. Одноступінчатий принципи побудови ЦСП з індівідуальним кодеком.

7. Побудова ЦСП плезіохронної цифрової іерархії.

8. Принципи побудови каналоутворюючої апаратури ЦСП.

9. Регенератори кабельного цифрового лінійного тракту.

10 Принципи формування багатоканального сигналу.

11. Структурна схема типового регенератора.

12. Структурна схема ЦСП.

13. Принцип роботи приладу, що формує часові інтервали в ЦСП.

14. ІКМ кодеки з рівномірним квантуванням.

15. ІКМ кодеки з нерівномірним квантуванням.

16. Розрахунок довжини ділянки регенерації.

17. Одноступінчатий принцип побудови ЦСП з індивідуальним кодеком.

18. Принцип організації дистанційного живлення НРП.

19. Принципи організації телеконтролю стану елементів кабельних ЦЛТ

20. Системи тактової синхронізації з пасивною фільтрацією.

21. Системи тактової синхронізації з автоматичним регулюванням частоти.

22. Основні електричні параметри аналогових каналів ЦСП

23. Циклова синхронізація в ЦСП та побудова схеми циклової синхронізації.

24. Вимірювання частотної характеристики залишкового затухання каналів ТЧ ЦСП.

25. Основні електричні параметри цифрових каналів ЦСП.

26. Принцип часового об’єднання і розподілу цифрових сигналів в апаратурі ЦСП

27. Завадостійкість кабельного цифрового лінійного тракту.

28. Пасивний АМ (кільцевого типу), схема, принцип дії, часові характеристики та спектральний склад вихідних струмів.

29. Синхронне та асинхронне об’єднання цифрових сигналів. Асинхронне об’єднання, з одностороннім та двустороннім узгодження швидкостей.

30. Недоліки плезіохронних С.П. Синхронна цифрова ієрархія.Загальні принципи побудови цифрових синхронних систем передачі (SDH).

31. Схема формування синхронного транспортного модуля STM-1,4.

 

 

32. Функціональні модулі SDH: мультиплексори SMUX, TM, ADM; концентратори, регенератори, комутатори.

33. Топології та архітектура мережі SDH.

34. Методи захисту цифрових потоків SDH. Резервування по схемі 1+1,1:1.

 

Склав старший викладач Суркова Є.Ф.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

 

 

Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Системи та мережі радіо та телевізійного мовлення»

1. Рупорно-параболічна антена: конструкція, принцип роботи, основні параметри. @

2. Антена АДЕ: конструкція, принцип роботи, основні співвідношення.

3. Що таке “дзеркальна завада” і якими ланцюгами радіоприймача вона знехтується? @

4. Спрощена структурна схема радіорелейної системи передачі (РРСП). Призначення елементів схеми. @

5. Спрощена структурна схема радіопередавача. Призначення елементів схеми та основні параметри @

6. Спрощена структурна схема супергетеродинного приймача. Призначення елементів схеми та основні параметри @

7. Поясніть призначення вузлів на спрощеній структурній схемі приймача кольорового зображення

8. Призначення основних елементів універсальної електронної випробувальної таблиці (УЕВТ).

9. Повний кольоровий телевізійний сигнал, його склад та часові параметри

10. Яким чином передається інформація про колір елементів зображення в кольорових системах телевізійного мовлення: SECAM та PAL?

 

 

Склав старший викладач Северін М.В,

 

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

 

 

Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Системи комутації електрозв’язку»

1 Групоутворення ЦКП Зго класу, послідовність операцій при

комутації через ЦКП.

2 Принцип побудови і роботи ступеню часової комутації, векторна уява, загальна структура, режими роботи .

3 Імпульсний (дисковий) та багаточастотний номеронабирач DТМF, параметри, принцип дії.

4 Призначення, типи маркерів КАТС. Структурні схеми маркерів абонентського та групового пошуку координатних АТС.

5 Технічна характеристика. Структурна схема. Процес встановлення різних з'єднань на АТСК-100/2000.

6 Особливості побудови квазіелектронних АТС. Загальна структурна схема КЕАТС Призначення ЦУП, ПУП, КП, комплектів. Режими роботи ЦУП: синхронний, та розподілу навантаження.

7 Технічна характеристика. Структурна побудова КЕАТС "КВАНТ", призначення основних блоків, процес встановлення з'єднання.

8 Загальні принципи, параметри, функціональні рівні OКС №7, зв'язані та не зв'язані мережі ЗКС, структура і типи сигнальних одиниць.

9 Методи розділу каналів FDMA, TDMA, CDMA.

 

 

Склав старший викладач Моренко А.П.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

 

Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Лінії передачі»

1. Історія розвитку ліній передачі.

2. Види ліній зв'язку і їх основні властивості.

3. Види направляючих систем та їх конструктивні особливості.

4. Частотні діапазони та кількість каналів тональної частоти, що можуть бути організовані по направляючим системам.

5. Основні вимоги до ліній зв'язку.

6. Принцип побудови транспортних мереж зв'язку.

7. Принцип побудови мереж доступу.

8. Організація зв'язку за допомогою багатоканальних систем.

9. Конструктивні елементи кабелів зв'язку, їх характеристика. Маркування кабелів.

 

10. Конструкція основних типів кабелів з мідними жилами.

11. Типи оптичних кабелів, призначення, конструкція.

12. Природа електромагнітного поля.

13. Головні закони електродинаміки.

14. Режими передачі по направляючим системам зв'язку.

15. Електромагнітні процеси в провідниках і діелектриках.

16. Типи і класи електромагнітних хвиль.

17. Електромагнітні процеси в симетричних колах.

18. Первинні і вторинні параметри передачі симетричних кіл.

19. Залежність первинних і вторинних параметрів передачі від частоти.

20. Електромагнітне поле коаксіальної пари.

21. Типи волоконних світловодів, принцип їх дії.

22. Променева теорія передачі по світловодам.

23. Хвильова теорія передачі по світловодам.

24. Затухання світловодів.

25. Дисперсія і пропускна здібність світловодів.

26. Причини взаємних впливів в лініях зв'язку.

27. Параметри взаємних впливів.

28. Методи захисту від взаємних впливів.

29. Взаємні впливи в оптичних кабелях. Захист волоконно-оптичних трактів від взаємних впливів.

30. Джерела зовнішніх електромагнітних впливів та їх характеристика.

31. Елементи та схеми захисту обладнання зв'язку від зовнішніх електромагнітних впливів.

32. Корозія кабельних оболонок. Види, характеристика.

33. Способи захисту кабелів від корозії.

34. Призначення та типи кабельної арматури.

35. Кабельна телефонна каналізація. Призначення та її основні елементи.

36. Технологія монтажу кабелів зв'язку.

 

Склав старший викладач Осадчий М.І.

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.


Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.011 с.)