Змінний електричний струм. Векторна діаграмаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змінний електричний струм. Векторна діаграма10A15 Одержання змінного струму:

А) при обертанні стержня в магнітному полі;

Б) при обертанні котушки зі струмом;

В) при обертанні рамки в електричному полі;

Г) при обертанні рамки в магнітному полі ;

Д) при поступальному русі котушки в магнітному полі.

 

10A16 Залежність змінного струму і напруги від часу в загальному випадку:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

10A17 Зсув фаз між струмом і напругою в колі з індуктивним опором:

А) φ=0; Б) φ=-π/3; В) φ=π; Г) φ=π/2; Д) φ=π/4.

 

10A18 Зсув фаз між струмом і напругою в колі з конденсатором:

А) φ=0; Б) φ=-π/4; В) φ=π; Г) φ=π/2; Д) φ=π/4.

 

10A19 Ефективне значення струму. У скільки разів воно менше амплітудного?

А) у 2 рази; Б) в 3 рази; В) в рази; Г) в рази; Д) в 1,5 рази.

 

10A20 Індуктивний опір в колі змінного струму:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

10A21 Ємнісний опір в колі змінного струму:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

10A22 Реактивний опір в колі змінного струму при послідовному з’єднанні:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

10A23 Повний опір в колі змінного струму при послідовному ввімкненні:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

10A24 Закон Ома для кола змінного струму з послідовним включенням активного, ємнісного та індуктивного опорів:

А) ; Б) ; В) ;

Г) ; Д) .

 

10A25 Векторна діаграма опорів у колі з активним і ємнісним опором при послідовному ввімкненні:

 

 
 

 


10A26 Векторна діаграма у колі з індуктивним і ємнісним опором:

 

 


10A27 Векторна діаграма при послідовному включенні R, L, C:

 

 


10A28 Робота в колі змінного струму (формула):

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

10A29 Коефіцієнт потужності в колі змінного струму:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

10A30 В якому колі змінного струму відбувається резонанс напруг:

А) паралельне з’єднання активного і реактивного опору;

Б) паралельне з’єднання індуктивного і ємнісного опору;

В) паралельне з’єднання індуктивного і активного опору;

Г) послідовне з’єднання активного, ємнісного і індуктивного опору;

Д) послідовне з’єднання активного і ємнісного опору.

 

10A31 В якому колі змінного струму відбувається резонанс струмів?

А) послідовне з’єднання активного і реактивного опору;

Б) паралельне з’єднання індуктивного і ємнісного опору;

В) паралельне з’єднання індуктивного і активного опору;

Г) послідовне з’єднання активного, ємнісного і індуктивного опору;

Д) послідовне з’єднання індуктивного і ємнісного опору.

 

 

10A32 Співвідношення між опорами при резонансі напруг:

А) Z=XL; Б) Z=XC; В) XC=R; Г) ; Д) .

 

10A33 Співвідношення між опорами при резонансі струмів:

А) Z=XL; Б) Z=XC; В) XL=R; Г) ; Д) .

 

Електромагнітні хвилі

 

10A34 Диференціальне рівняння електромагнітної хвилі для електричного поля:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

 

10A35 Рівняння плоскої електромагнітної хвилі:

А) ; Б) ; В) ;

Г) ; Д) .

 

10A36 В чому особливість електромагнітної хвилі?

А) одночасно змінюється амплітуда і фаза хвилі;

Б) це завжди стояча хвиля;

В) змінюється в однаковій фазі напруженість електричного і магнітного поля, хвиля поперечна;

Г) одночасно змінюється напруженість електричного і магнітного поля, хвиля поздовжня ;

Д) змінюється магнітне поле за законом синуса.

 

10A37 Залежність швидкості розповсюдження електромагнітної хвилі від електричних і магнітних властивостей середовища, формула:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

10A38 Довжина електромагнітної хвилі — це:

А) відстань між двома точками, що коливаються в однаковій фазі;

Б) відстань між двома точками з максимальною амплітудою;

В) найкоротша відстань між двома точками, що коливаються в однаковій фазі;

Г) відстань, яку пройшла хвиля за час t;

Д) це відстань, яку пройшла хвиля за 1 секунду.

 

10A39 Хвильові властивості електромагнітних хвиль:

А) відбивання, заломлення, інтерференція, дифракція, випромінювання, фотоефект, дисперсія;

Б) відбивання, заломлення, інтерференція, дифракція, поляризація;

В) інтерференція, дифракція, тиск, випромінювання, перенос енергії, поглинання енергії;

Г) випромінювання, фотоефект, тиск, дисперсія, Комптон-ефект;

Д) відбивання, заломлення, дисперсія, випромінювання, поглинання і розповсюдження енергії.

 

 

10A40 Квантові властивості електромагнітних хвиль:

А) відбивання, заломлення, інтерференція, дифракція, випромінювання, фотоефект, дисперсія;

Б) відбивання, заломлення, теплове випромінювання, фотоефект, тиск світла, дифракція;

В) теплове випромінювання, ефект Комптона, тиск світла, фотоефект;

Г) поляризація, фотоефект, ефект Комптона, теплове випромінювання;

Д) правильної відповіді немає.

 

10A41 Вектор густини потоку енергії. Вектор Пойтінга, формула:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

10A42 Які з наведених рівнянь описують власні коливання, що виникають у коливальному кон­турі, який складається R, L і С?

А) q=qmcos (w0t+a);

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д)

 

10A43 З якою частотою відбуваються вимуше­ні коливання у контурі, який складається з R, L і С, якщо зовнішня ЕРС змінюється за законом .

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

 

10A44 Який із наведених далі виразів визначає частоту ω зовнішньої ЕРС, яка є резонансною для контуру з R, L і С?

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

 

10A45 Котре із наведених рівнянь є рівнянням гармонічного коливання з циклічною частотою 8π рад/с?

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

 

10A46 Тіло здійснює гармонічні коливання за законом x=0,4cos5πt. Виберіть правильне твердження.

А) частота коливань дорівнює 5 Гц;

Б) амплітуда коливань менша за 0,5 м;

В) період коливань 0,5 с;

Г) зміщення в момент t = 0,1 с дорівнює 0,4 м;

Д) правильної відповіді немає.

 

10A47 Швидкість загасання коливань характеризується:

А) резонансом;

Б) значенням амплітуди вимушуючої сили;

В) логарифмічним декрементом загасання λ, що визначається логарифмом відношення амплітуди коливань в момент часу до амплітуди коливань в момент часу ;

Г) величиною виштовхувальної сили;

Д) правильної відповіді немає.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.0.150 (0.011 с.)