Аболіціонізм, с. 4 Біхевіоризм політичний, с. 9Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аболіціонізм, с. 4 Біхевіоризм політичний, с. 9Абсентеїзм, с. 4 Блок політичний, с. 10

Абсолютизм, с. 4 Бойкот, с. 10

Авангард політичний, с. 4 Бонапартизм, с. 10

Авантюризм політичний, с. 4 Бюрократія, с. 10

Автаркія, с. 4

Автократія, с. 4 Великодержавний шовінізм, с. 11

Автономія, с. 5 Верифікація, с. 11

Авторитаризм, с. 5 Вето, с. 11

Авторитарна свідомість, с. 5 Відкрите суспільство, с. 11

Авторитет, с. 5 Відокремлення, с. 11

Агітація, с. 5 Відносини етнонаціональні, с. 11

Агрегативний, с. 5 Відносини міжнародні, с. 12

Агрегація інтересів, с. 5 Відносини політичні, с. 12

Агресія, с. 6 Відповідальність політична, с. 12

Адаптація, с. 6 Війна, с. 12

Адаптована структура, с. 6 Війна громадянська, с. 12

Адитивний, с. 6 Війна світова, с. 12

Адміністративно-командні Війна «холодна», с. 12

Методи управління, с. 6 Відчуження, с. 13

Адміністративно територіальний Віце-президент, с. 13

Устрій, с. 6 Віче, с. 13

Адміністрація, с. 6 Влада, с. 13

Акламація, с. 6 Влада виконавча, с. 13

Акультурація, с. 6 Влада державна, с. 13

Активність політична, с. 7 Влада законодавча, с. 13

Акція політична, с. 7 Влада політична, с. 14

Альтеративний друк, с. 7 Влада судова, с. 14

Альтернативні вибори, с. 7 Влада тіньова, с. 14

Альтернативні рухи, с. 7 Внутрішня політика, с. 14

Альянс, с. 7 Вождізм, с. 14

Анархізм, с.7 Возз’єднання, с. 14

Анархо-синдикалізм, с. 7 Волюнтаризм, с. 14

Ангажування, с. 7 Воля політична, с. 14

Аномія політична, с. 7 Вотум, с. 14

Антисемітизм, с. 7 Вибори, с. 15

Апарат політичний, с. 8 Виборча інженерія, с. 15

Апатриди, с. 8 Виборча система, с. 15

Аполітичність, с. 8 Виборча система змішана, с. 15

Артикуляція інтересів, с. 8 Виборча система мажоритарна, с. 15

Аристократія, с. 8 Виборча система пропорційна, с. 15

Виборчі технології, с. 15

Багатопартійна система, с. 8 Виховання політичне, с. 15

Балотування, с. 9

Банкрутство політичне, с. 9 Гегемонізм, с. 15

Безпека міжнародна, с. 9 Геноцид, с. 15

Безпека національна, с. 9 Географія політична, с. 16

Біженці, с. 9 Геополітика, с. 16

Біпатриди, с. 9 Герб державний, с. 16

Біополітика, с. 9 Геронтократія, с. 16

Гетьманська влада, с. 16 Експансіонізм, с. 23

Гімн державний, с. 17 Екстремізм, с. 23

Глава держави, с. 17 Екуменізм, с. 23

Гласність, с. 17 Електорат, с. 23

Глобалізм, с. 17 Еліта політична, с. 23

Голосування, с. 17 Еміграція, с. 23

Громадська думка, с. 17 Ескейпізм, с. 23

Громадсько-політичний рух, с. 17 Етатизм, с. 23

Громадянство, с. 17 Етнос, с. 23

Громадянське суспільство, с. 18 Етика політична, с. 23

Громадянськість, с. 18

Група інтересів, с. 18 Заколот, с. 24

Група тиску, с. 18 Закон, с. 24

Гуманізм, с. 19 Засоби масової інформації, с. 24

Змова, с. 24

Двопартійна система, с. 19 Зовнішня політика, с. 24

Дезінформація, с. 19

Деідеологізація, с. 19 Ідентичність, с. 24

Декларація, с. 19 Ідеократія, с. 24

Делегат, с. 19 Ідеологія, с. 24

Демагогія, с. 19 Ідеологія християнсько-

Демографічна політика, с. 20 демократична, с. 24

Демократія, с. 20 Ізоляціонізм, с. 24

Демократія пряма (безпосередня), с. 20 Іміджологія, с. 24

Демократія представницька, с. 20 Імператив, с. 24

Демократичний політичний режим, с. 20 Імперія, с. 24

Депортація, с. 20 Імпічмент, с. 25

Депутат, с. 20 Інавгурація, с. 25

Депутатський імунітет, с. 20 Індоктрінація, с. 25

Держава, с. 20 Інновація, с. 25

Держава демократична, с. 21 Інституалізація, с. 25

Держава правова, с. 21 Інститути політичні, с. 25

Держава соціальна, с. 21 Інтеракція, с. 25

Держава унітарна, с. 21 Інтереси політичні, с. 25

Державний устрій, с. 21 Інтернаціоналізм, с. 25

Деспотизм, с. 21 Інтернування, с. 25

Дестабілізація політична, с. 22 Інфократія, с. 25

Децентралізація, с. 22 Ірредентізм, с. 25

Діаспора, с. 22 Істеблішмент, с. 25

Догматизм, с. 22

Договір суспільний, с. 22 Кампанія політична, с. 25

Доктрина, с. 22 Кваліфікована більшість, с. 26

Дивергенція, с. 22 Кворум, с. 26

Диверсифікація, с. 22 Класи, с. 26

Диктатура, с. 22 Кліка, с. 26

Дипломатія, с. 22 Коаліція, с. 26

Дискредитація, с. 22 Коммунітарний рух, с. 26

Дискримінація, с. 22 Компроміс, с. 26

Дисидент, с. 23 Комунізм, с. 26

Дифамація, с. 23 Комунікації політичні, с. 26

Конвергенція, с. 26

Егалітаризм, с.23 Кондомінімум, с. 26

Консенсус, с. 26 Народ, с. 32

Консерватизм, с. 27 Народна дипломатія, с. 32

Конституція, с. 27 Народні фронти, с. 32

Конфедерація, с. 27 Націоналізм, с. 32

Конфлікт політичний, с. 27 Національна ідея, с. 32

Конформізм, с. 27 Національна меншина, с. 32

Конфронтація, с. 27 Національна політика, с. 33

Кооптація, с. 27 Національна свідомість, с. 33

Корпоративний, с. 27 Національне питання, с. 33

Корупція, с. 27 Національні інтереси, с. 33

Космополітизм, с. 27 Нація, с. 33

Креатура, с. 28 Невтручання, с. 33

Криза легітимності, с. 28 Негативізм, с. 33

Криза політична, с. 28 Нейтралітет, с. 33

Культ особи, с. 28 Неоколоніалізм, с. 34

Неоконсерватизм, с. 34

Лабільний, с. 28 Неолібералізм, с. 34

Легальність, с. 28 Неофашизм, с. 34

Легіслатура, с. 28 Неприєднання рух, с. 34

Легітимність, с. 28 Непрямі вибори, с. 35

Легітимність політичної влади, с. 28 Номенклатура, с. 35

Лейборизм, с. 28

Лібералізм, с. 28 Об’єднання громадські, с. 35

Лідер, с. 28 Обструкція, с. 35

Лобізм, с. 28 Однопартійна система, с. 35

Локаут, с. 29 Окупація, с. 35

Лояльність, с. 29 Олігархія, с. 35

Опозиція, с. 36

Мандат, с. 29 Організації міжнародні, с. 36

Макіавеллізм, с. 29 Організація Об’єднаних Націй, с. 36

Маніпулювання політичне, с. 29 Організація суспільно-політич, с. 36

Маніфестація, с. 29 Оруеллізм, с. 36

МАПН, с. 29 Остракізм, с. 36

Маргінальні верстви, с. 30 Охлократія, с. 36

Масова свідомість, с. 30

Мафія, с. 30 Паблік рілейшен, с. 36

Мер, с. 30 Парламент, с. 37

Мерітократія, с. 30 Партія політична, с. 37

Менталітет, с. 30 Партократія, с. 37

Метрополія, с. 30 Партикуляризм, с. 38

Мілітаризм, с. 30 Паритет, с. 38

Мітинг, с. 30 Патерналізм, с. 38

Мобільність соціальна, с. 31 Патріотизм, с. 38

Модернізація, с. 31 Пацифізм, с. 38

Монархія, с. 31 Переворот, с. 38

Моніторинг, с. 31 Передбачення, с. 38

Мораторій, с. 31 Підданство, с. 38

Мотивація політична, с. 31 Платформа політична, с. 38

Муніципалітет, с. 31 Плебісцит, с. 38

Пленум, с. 38

Надзвичайний стан, с. 31 Плутократія, с. 38

Найманці, с. 31 Плюралізм політичний, с. 39

Поведінка політична, с. 39 Реформа, с. 49

Повстання, с. 39 Рішення політичне, с. 49

Поділ влади, с. 39 Розподіл властей, с. 49

Полемологія, с. 39 Роялізм, с. 49

Поліархія, с. 39

Політик, с. 40 Самовизначення народів

Політика, с. 40 принцип, с. 49

Політика міжнародна, с. 40 Самоврядування, с. 50

Політична боротьба, с. 40 Самодержавство, с. 50

Політична діяльність, с. 40 Самосвідомість національна, с. 50

Політична зрілість, с. 40 Санкція, с. 50

Політична ідеологія, с. 40 Свідомість політична, с. 50

Політична культура, с. 40 Свободи політичні, с. 50

Політична позиція, с. 41 Сепаратизм, с. 51

Політична система, с. 41 Сесія, с. 51

Політична ситуація, с. 42 Соборність, с. 51

Політична сфера, с. 42 Солідарність, с. 51

Політичне життя, с. 42 Соціал-демократія, с. 51

Політичне керівництво, с. 42 Соціалізація політична, с. 51

Політичне функціонування, с. 43 Соціалізм, с. 51

Політичний процес, с. 43 Соціальна апатія, с. 51

Політичний притулок, с. 43 Союз, с. 51

Політичний режим, с. 43 Стабільність політична, с. 51

Політологія, с. 43 Статус, с. 51

Популізм, с. 44 Страйк, с. 52

Право, с. 44 Стратегія і тактика, с. 52

Президент республіки, с. 44 Суб’єкти політики, с. 52

Президентська форма правління, с. 45 Сублімація, с. 52

Президія, с. 45 Суверенітет, с. 52

Прерогатива, с. 45 Суспільний рух, с. 52

Преференція, с. 45 Система партійна, с. 52

Прогнозування політичне, с. 46

Програма політична, с. 46 Теократія, с. 52

Пролонгація, с. 46 Тероризм, с. 53

Пропаганда, с. 46 Тероризм державний, с. 53

Протекціонізм, с. 47 Технократія, с. 53

Протест політичний, с. 47 Технології політичні, с. 53

Психологія політична, с. 47 Тимократія, с. 53

Путч, с. 47 Тиранія, с. 53

Толерантність, с. 53

Радикалізм, с. 47 Тоталітаризм, с. 54

Расизм, с. 47 Традиція політична, с. 54

Ратифікація, с. 47 Тред-юніонізм, с. 54

Реакція політична, с. 47 Тренд, с. 54

Реваншизм, с. 48 Трибалізм, с. 54

Революція соціальна, с. 48 Трипаризм, с. 55

Регламент, с. 48

Рейтинг, с. 48 Узурпація, с. 55

Ренегат, с. 48 Українізація, с. 55

Репресія, с. 48 Українська національна

Республіка, с. 48 ідея, с. 55

Референдум, с. 48 Ультиматум, с. 55

Унітарна держава, с. 55 Харизма, с. 59

Унія, с. 55 Харизматичний лідер, с. 59

Уряд, с. 55 Хартія, с. 59

Урядова криза, с. 55 Хвостизм, с. 59

Утилітаризм, с. 56 Хунта, с. 59

Участь політична, с. 56

Фарисейство, с. 56 Цезаропапизм, с. 59

Фашизм, с. 56 Ценз, с. 59

Федерація, с. 57 Цензура, с. 60

Фемінізм, с. 57 Централізм, с. 60

Філософія політична, с. 58 Центризм, с. 60

Форма держави, с. 58 Цінності політичні, с. 60

Форма державного устрою, с. 58 Цивілізація, с. 60

Форма державного правління, с. 58

Фракція, с. 58 Шовінізм, с. 60

Фронт політичний, с. 58

Фрустрація, с. 58 ЮНЕСКО, с. 61

Фундаменталізм, с. 58

Футурологія, с. 59 Якобінство, с. 61

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.014 с.)