Розміри приміщення 90 х 60 х 4 мМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розміри приміщення 90 х 60 х 4 мМожлива площа горіння Fгор. = 80 м2

Питома масова швидкість вигоряння - = 0,048 кг/(м2 с)

Питомі витрати кисню для згоряння 1кг речовини =3,34 кг·кг-1.

Нижча теплота згоряння Qн= 43540 кДж/кг;

Висота робочої зони працюючих – h = 1,8 м;

Коефіцієнт тепловтрат – = 0,75;

Коефіцієнт повноти горіння - h = 0,95;

Питома ізобарна теплоємність – Ср= 1,32 кДж/(кг К);

 

Рішення:

 

1. Визначаємо розмірний параметр А

 

А = · Fгор. = 0,048 · 80 = 3,84 кг/с

При цьому, n =1

 

2. Визначаємо розмірний комплекс В

 

3. Визначаємо безрозмірний параметр Z,

 

при Н 6 м,

 

4. Розраховуємо значення необхідного часу евакуації (tкр) за умовою досягнення граничної концентрації кисню:

ВИСНОВОК: Необхідний час евакуації по досягненню граничної концентрації кисню складає 33 секунди.


ВИМОГИ ДО СКЛАДАНЯ ПЛАНІВ ЕВАКУАЦІЇ

 

У відповідності з п. 3.5 Правил пожежної безпеки в Україні (затверджених наказом МНС України 19.10.2004 № 126) в будівлях і спорудах, які мають два поверхи і бильше, при єдиночасному знаходженні на поверсі більше 25 осіб повинні бути розроблені і на видних місцях вивешені плани (схеми) евакуації людей у випадку пожежі.

Необхідність забезпечення планами (схемами) евакуації одноповерхових будівель і споруд визначається місцевими органами державного пожежного нагляду, виходячи з їхньої пожежної небезпеки, кількості людей, площі та ли..

План евакуації при пожежі (план евакуації) – документ, в якому заздалегідь розроблені схеми та вказані евакуаційні шляхи та виходи, установлені правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій обслуговуючого персоналу на об’єкті при виникненні пожежі або в умовах надзвичайної ситуації.

Плани евакуації включають в себе дві частини: графічну та текстову.

Графічна частина складається з поверхового плану будівлі. На ній позначаються евакуаційні виходи, виходи назовні, сходові клітки, сходи, маршрути руху, а також позначення розміщення кнопок ручних пожежних сповіщувачів, телефонних апаратів, первинних засобів пожежогасіння. На плані евакуації викреслюються контури будівлі, суцільними зеленими стрілками позначаються основні напрямки евакуації, пунктирними лініями позначаються запасні евакуаційні виходи, позначають розміщення первиних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежних кранів, телефонів, місць відключення електрики, при цьому, схема евакуації не повинна бути перевантаженою другорядними деталями.

В текстові частині докладніше описується порядок, що визначає дії персоналу по забезпеченню безпечної та швидкої евакуації людей, за яким, не ріже одного разу за півріччя, повинно бути виконане практичне відпрацювання усіма задіяними в евакуації працівниками підприємства (установи).

Приклади текстової та графічної частини наведені в додатках 12, 13


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

2. ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки і споруди закладів освіти.

3. ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

4. ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я

5. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

6. ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі.

7. ДБН В.2.2-25:2009. Будинки і споруди. Підприємства харчування.

8. ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

9. НАПБ А.01.001-04 Правила пожежної безпеки в Україні.

10. Пожарная профилактика в строительстве. Б.В. Грушевский, Н.Л. Котов, В.И. Сидорук и др. – М.: Стройиздат, 1989. – 368 с.


Додаток 1.

Форма титульного аркушу розрахунково-графічної роботи:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

 

Фізико-енергетичний факультет

 

Кафедра безпеки життєдіяльності

 

 

Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Цивільний захист»

 

Тема роботи:

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»

 

Виконав(ла): студент(ка) групи ______

(вказати шифр групи)

_________________________________

(вказати повну назву факультету)

_________________________________

_________________________________

(вказати прізвище, ім’я та по-батькові)

 

Перевірив________________________

_________________________________

(посада, вчене звання, прізвище та ініціали викладача)

 

Національна оцінка____________

ECTS_____ кількість балів_____

 

Харків, ХНУ – 20___

 

 

Додаток 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.7.202 (0.008 с.)