Вимоги до оформлення контрольної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до оформлення контрольної роботи1. Робота виконується на листах формату А4 українською або російською мовою у рукописному або друкованому вигляді.

2. Оформлення кожної задачі треба розпочинати з нової сторінки таким чином:

- викласти повну умову задачі;

- виконати пояснювальний малюнок за допомогою креслярських інструментів;

- дати рішення. Рішення обов’язково супроводжувати текстовим поясненням та обґрунтуванням використаних формул.

3. В розрахунках слід дотримуватись одиниць Міжнародної системи вимірювання СІ. Точність вимірювання в залежності від величини, що визначається повинна становити 0,00 або 0,000.

 

Таблиця 1

Завдання до контрольної роботи

 

Остання цифра номеру залікової книжки Номери задач

1. Визначити динамічну в'язкість, густину та питому вагу рідини, якщо її умовна в'язкість ОE, відносна густина d.

Варіант
ОE 8,5 5,5 7,5 4,5 6,5
d 0,92 0,82 0,6 0,72 0,8 0,75 0,9 0,95 0,65 0,85

 

2. У резервуарі заповненому рідиною надмірний тиск дорівнює p1. Після випуску з нього W рідини тиск у резервуарі зменшився до p2. Визначити об’єм резервуару.

Варіант
W, л
p1, МПа 1,0 0,8 0,9 0,7 0,85 0,5 0,8 0,95 0,75 0,9
р2, МПа 0,5 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 0,45 0,2 0,35 0,25

 

3. У вертикальній циліндричній посудині діаметром D зберігається 100 т рідини при температурі 0°С. Визначити коливання рівня рідини, якщо її температура змінилася до t2. Тепловим розширенням резервуару знехтувати. Б – бензин, Г – гас, Д – дизельне пальне, Н – нафта, С – спирт.

Варіант
рідина Н С Б Г Д Н Б Г Д С
D, м 3,5 4,5 2,5
t2, °С

 

4. Як зміниться густина води, якщо нагріти її від t1 до t2. Вода знаходиться під тиском 100 кПа.

Варіант
t1, °С
t2, °С

 

5. Як зміниться густина води при її стисканні від p1 до p2.

Варіант
p1´10-5, Па 1,0 1,2 1,4 1,0 1,5 0,8 1,0 0,9 1,0 2,0
P2´10-7, Па 1,5 1,5 0,4 1,0 1,0 0,5 0,2 0,4 0,5 0,8

 

6. Для зимових умов експлуатації двигуна підготовлена робоча рідина змішуванням рідини густиною ρ1 об’ємом V1 та рідини густиною ρ2 об’ємом V2. Визначити густину та питому вагу робочої рідини.

Варіант
ρ1, кг/м3
V1, дм3
ρ2, кг/м3
V2, дм3

7. Робоча рідина, що отримана змішуванням оливи (густиною ρ1) та керосину (густиною ρ2), має густину ρ. Об’єм керосину складає 20% об’єму суміші. Визначити густину та питому вагу оливи.

Варіант
ρ, кг/м3
ρ2, кг/м3

 

 

8. Під час гідравлічного випробування ділянки трубопроводу діаметром d та довжиною L = 600 м тиск води змінився від p1 до p2. Визначити величину витоків води через нещільності.

Варіант
p1, МПа 4,5 5,5 4,2 4,8 5,2 5,4 5,6
P2, МПа 3,5 3,9 4,6 5,1 5,4 3,8 4,3 4,7 5,0 4,9
d, мм

 

 

9. До опалювального котла надходить вода витратою Q з температурою t1. Який об’єм води буде витікати з котла за годину, якщо вона нагріється до температури t2.

Варіант
Q, м3/год
t1, °С
t2, °С

 

 

10. Ділянка трубопроводу заповнена водою під атмосферним тиском. Визначити збільшення тиску в трубопроводі при нагріванні води на ∆t та закритих засувках на кінцях ділянки. βw = 5∙10-10 Па-1, βt = 10-4 0С-1.

Варіант
∆t, °С

 

 


11. Визначити різницю тиску в посудинах А та Б, заповнених рідиною густиною r, якщо різниця рівнів у ртутному манометрі h.


Варіант
r, т/м3 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
h, м 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

12. У відкриті сполучені посудини налиті рідини з густиною r1 та r2. Різниця рівнів в посудинах h. Визначити висоти h1 та h2.

Варіант
r2, т/м3 0,8 0,9 1,0 1,1 1,15 0,85 0,95 1,05 1,1 1,2
r1, т/м3 0,65 0,7 0,8 0,9 0,95 0,75 0,85 0,95 1,0 1,1
h, м 0,85 0,8 0,75 0,7 1,0 0,9 1,1 1,2 0,95 1,05

 

 


13. Визначити тиск p0 в закритій посудині, якщо відомі густина рідини r1 та r2, а також величини h1, h2, h.

 


Варіант
r1, т/м3 0,6 0,7 0,75 0,8 0,65 0,9 0,85 1,0 0,95 1,1
r2, т/м3 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
h1, м 2,2 2,1 2,05 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4
h2, м 1,4 1,3 1,25 1,2 1,1 1,05 1,0 0,95 0,9 0,85
h, м 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95

 


14. Закрита посудина заповнена водою (r2 =1000 кг/м3) на висоту h2 та оливою (r1 = 800 кг/м3) на висоту h1. Знайти надлишковий тиск на поверхні оливи, якщо рівень ртуті у п’єзометричній трубці нижче рівня оливи на висоту h.


Варіант
h1, м 1,2 2,1 1,0 1,9 0,8 1,7 0,6 1,5 0,5 1,3
h2, м 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
h, м 2,7 2,9 2,2 2,6 2,1 2,4 1,6 2,5 1,0 1,5

15. Вертикальні поршневі циліндри діаметрами D та d заповнені водою та поєднані між собою трубкою. Менший поршень розташований на h вище порівняно з більшим та має навантаження Р1 = 10 кгс. Яке


навантаження треба докласти до більшого поршня, щоб вони знаходилися в рівновазі.

 


Варіант
D, м 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,35 0,45 0,5 0,4
d, м 0,3 0,15 0,2 0,35 0,4 0,45 0,2 0,25 0,3 0,25
h, м 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,55 0,65 0,78 0,89 0,45

 

 


16. До закритого резервуару з водою приєднані два ртутних манометра. Визначити глибину h4, якщо відомі величини h1, h2, h3.

 


Варіант
h1, м 0,8 0,6 0,9 0,7 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 0,8
h2, м 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,3 0,5 0,2 0,4 0,6
h3, м 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,25 0,45 0,65 0,45

 

 


17. Визначити силу тиску на дно посудини з водою, якщо на криці лежить навантаження G = 300 кг. Розміри посудини D, d, h.


Варіант
d, м 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,25 0,3 0,35 0,45 0,55
h, м 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

18. Ртутний манометр підключений до резервуару з водою. Визначити висоту ртутного стовпа h2, якщо відомі h1 та р0.

 


Варіант
р0, атм 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
h1, мм

 


19. Вертикальний щит перегороджує прямокутний канал шириною b. Вага щита G, коефіцієнт тертя щита в пазах fт = 0,5. Яке зусилля Т треба прикласти для підняття щита, якщо глибина води з однієї сторони щита h1, а з іншої - h2.

 


Варіант
b, м 5,0 5,5 4,0 4,5 3,0 3,5 2,0 2,5 1,0 1,5
h1, м 1,5 3,0 2,0 2,5 3,5 2,5 2,0 3,0 3,5 1,5
h2, м 0,8 1,8 1,1 1,0 1,5 1,3 1,2 1,7 2,0 0,9
G, тс 1,2 1,3 1,0 1,1 0,8 0,9 0,6 0,7 0,4 0,5

 

 


 

20. Визначити натяг тросу, який утримує прямокутний щит шириною b. Глибина води перед щитом h, кут нахилу щита a.

 


Варіант
b, м 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0
h, м 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
a, град.

 


21. Перевірити стійкість стінки трапецеїдального профілю, яка утримує тиск води, на перекидання та на сковзання. Розміри стінки a´b´h = 1,5м´2м´3м, довжина стінки l, щільність кладки rк, коефіцієнт тертя кладки об ґрунт fт = 0,4. Глибина води перед стінкою H.

 

 


Варіант
l, м 10,0 9,0 8,0 8,5 7,0 7,5 5,0 6,5 4,5 5,5
rк, кг/м3
Н, м 1,1 1,2 2,1 0,85 1,5 0,9 1,7 2,5 1,0 2,0

 

 

22. Визначити величину та точку прикладання сили надлиш-кового тиску води на плоский клапан, що закриває прямокутний отвір у вертикальній стінці резервуара з водою. Сторона квадрата а. Центр отвору знаходиться нижче вільної поверхні на величину h.

 

 


Варіант
а, см
h, м 0,85 0,75 0,65 0,55 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

 


23. Визначити величину та точку прикладання сили надлиш-кового тиску води на круглий затвор діаметром d, який закриває отвір у похилій стінці резервуару з водою. Відстань від верхнього краю стінки до центру затвору а, кут нахилу стінки a = 300.


Варіант
d, м 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75
а, м 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0

24. Прямокутний канал шириною 1м перегороджений вертикальною стінкою товщиною b при напорі Н. Визначити товщину стінки b за умови, щоб коефіцієнт стійкості на перекидання β ≥ К. Щільність води та бетону відповідно r1 = 1000кг/м3, r2 = 2400 кг/м3.


Варіант
Н, м 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
К 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

 

25. Побудувати епюру надлишкового тиску на похилу стінку, що перегороджує прямокутний канал шириною 10 м та підтримує два шари рідини густиною r1 = 800кг/м3, r2 = 1000 кг/м3. Визначити силу надлишкового тиску на стінку та місце її прикладання, якщо відомі глибини h1, h2, кут нахилу стінки a = 450.

Варіант
h1, м 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
h2, м 2,0 2,2 2,5 2,8 2,4 2,6 3,0 3,2 3,5 4,0

 

 


26. Канал прямокутного перерізу шириною 10 м перего-роджений похилою стінкою. Визначити силу надлишкового тиску води на стінку, якщо відомі глибини h1, h2, кут нахилу стінки a. Знайти точки прикладання сил Р1, Р2 та результуючої Р.


Варіант
h1, м 5,0 8,0 5,5 6,0 8,5 10,0 7,0 6,5 7,8 9,0
h2, м 2,0 6,0 3,0 2,5 4,0 4,5 3,5 5,0 5,5 6,5
a, град.


27. Побудувати епюру гідростатичного тиску води на ломану стінку 1-2-3-4 шириною b та визначити силу надлишкового тиску на ділянку 2-3, якщо відомі глибини h1 = 1,0 м, h2 = 1,5 м, h3 = 2,0 м, кут нахилу стінки a.

 

 


Варіант
b, м 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
a, град.

 

 

28. Отвір у вигляді рівностороннього трикутника в боковій вертикальній стінці закритого резервуару з водою закритий кришкою. Визначити силу тиску води на кришку, якщо глибина Н = 2 м, сторона трикутника b, манометричний тиск на вільній поверхні рм.

 

 

 


Варіант
b, м 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65
рм,кгс/см2 0,3 0,5 0,2 0,6 0,4 0,8 0,65 0,1 0,25 0,15

 

 


29. Вертикальна стінка резервуару з водою має круглий отвір, закритий кришкою – полусферою радіусом R. Глибина занурення центру ваги отвору Н. Знайти величину сили тиску води на кришку та визначити напрямок її дії.


 


Варіант
R, см
Н, м 0,15 0,5 0,25 0,40 0,60 0,65 0,75 0,9 1,0 1,05

 

 


30. Канал прямокутного перерізу шириною b перегороджений циліндричною стінкою діаметром d. Визначити величину та направлення результуючої сили тиску води на стінку, якщо глибина води з одного боку d, а з другого d/2.


Варіант
b, м 2,0 3,2 3,5 2,5 5,0 2,8 3,4 3,0 4,0 4,2
d, м 1,0 2,3 2,0 1,4 2,5 1,8 1,5 1,2 3,0 2,4

 

 


31. Вертикальна стінка резервуару з водою має фасонну частину у вигляді чверті циліндра радіусу R. Визначити величину сили тиску води на цю частину та напрямок її дії, якщо заглиблення Н, довжина твірної циліндра l.


 


Варіант
R, м 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4
Н, м 0,6 1,3 0,7 1,0 0,8 1,2 0,5 1,4 0,9 1,1
l, м 3,5 3,0 5,5 2,5 5,0 2,0 4,5 1,5 4,0 1,0

 

 


32. Канал прямокутного перерізу шириною b перегороджений циліндричною стінкою радіусом R. Визначити величину та направлення сили тиску води на стінку.

 


Варіант
b, м 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 3,5 5,5 6,5
d, м 0,7 2,1 3,0 1,0 1,2 2,5 1,6 1,5 1,7 2,0

 


33. Визначити та побудувати силу надлишкового тиску води на полусферичну поверхню довжиною 6м, якщо відомі величини d та Н.


Варіант
d, м 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6
Н, м 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

 

 


34. Круглий отвір діаметром d = 1,2 м у дні резервуара з водою перекритий клапаном-полусферою вагою G = 200 кгс. Визначити силу Т, яка необхідна для підняття клапана при напорі Н, якщо манометричний тиск на вільній поверхні рм.


Варіант
Н, м 5,5 6,5 3,5 2,0 2,5 3,0 4,5 6,0 5,0 4,0
рм, атм 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

 

35. Визначити товщину стінок сталевого бака діаметром d, який заповнений рідиною густиною r на висоту h під тиском ро. Допустимий опір сталі розриванню прийняти s =120 МПа.

Варіант
d, м 3,5 2,5
h, м 5,5 6,5 7,0 10,0 8,0 9,0 4,5 6,0 5,0 4,0
r, т/м3 0,85 0,7 0,8 0,95 0,9 0,65 0,75 0,8 0,65 0,85
ро, ат 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

 

 


36. Визначити величину та напрямок дії сили тиску води на затвор у вигляді чверті циліндра радіусу R, якщо заглиблення Н, довжина твірної циліндра l.


Варіант
R, м 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4
Н, м 2,5 2,0 2,6 3,4 3,2 3,0 1,8 1,6 1,0 1,6
l, м 3,5 3,0 5,5 2,5 5,0 2,0 4,5 1,5 4,0 1,0

 

 


37. Вертикальна стінка резервуару з водою має внизу фасонну частину у вигляді чверті поверхні циліндра. Визначити величину сили тиску води на 1 м ширини цієї частини та напрямок дії сили, якщо радіус циліндричної поверхні R, її заглиблення Н.


Варіант
R, м 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85
Н, м 1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 1,4 1,3 1,7 1,9 2,0

 

38. Понтон довжиною 5м, шириною 2,5 м, висотою h перевірити на остійність без навантаження. Сила тяжіння понтону G.

Варіант
h, м 1,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4
G, кгс

 

39. Бетонна плита важить в повітрі G1 , у воді G2. Знайти питому вагу бетону.

Варіант
G1, кгс
G2, кгс

 

 


40. Дерев’яний брус довжиною l, шириною b, висотою h плаває у воді. Визначити остійність брусу в двох положеннях. Щільність дерева ρ = 700 кг/м3.


Варіант
b, м 0,5 0,55 0,4 0,65 0,35 0,45 0,6 0,8 0,75 0,7
h, м 0,25 0,3 0,35 0,4 0,24 0,3 0,42 0,5 0,38 0,45
l, м 1,2 1,4 1,8 2,0 1,5 2,2 1,6 2,5 2,4 2,6

 

 


41. Дерев’яний брус довжиною l = 5м, шириною b = 1м, висотою h= 0,5м плаває у воді. Знайти осадку брусу Н, якщо на брусі лежить навантаження G. Питома вага дерева γ = 0,8 г/см3.


Варіант
G, кг

 

42. Дерев’яний циліндр діаметром d = 0,8 м та висотою Н плаває по воді так, що його ось направлена вертикально. Перевірити остійність циліндру.

Варіант
Н, м 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

 

43. Для перевезення вантажів через ріку будується пліт з колод діаметром 0,25 м довжиною 1 м. Визначити, скільки потрібно колод для плоту, щоб утримати вантаж G. Питома вага дерева γ = 0,8 тс/м3.

Варіант
G, кг

 


44. Ареометр складається з полої скляної трубки та шарику. Діаметр трубки d = 2 см, діаметр шарику D = 4 см. Вага ареометра G = 200 г. Визначити, на яку глибину h зануриться ареометр в рідині з питомою вагою γ.

 


Варіант
γ, г/см3 1,5 1,0 0,8 1,2 1,1 1,4 1,6 1,3 0,9 1,7

 


45. Бак для автоматичного пуску води має отвір у дні діаметром d = 40 мм, який закритий клапаном, що жорстко зв’язаний з поплавком діаметром D та висотою а = 6 см. Наповнення баку становить h.

Маса клапана m = 1 кг, масу поплавку не враховувати. Поплавок занурений у воду на 2/3 висоти. Визначити діаметр поплавка.


Варіант
h, см

 

46. Визначити витрату води в трубі прямокутного перерізу 80´60 см, що забезпечує турбулентний режим руху. Температура води t.

Варіант
t,°С

47. У трубопроводі діаметром 100 мм рухається вода з витратою Q. Чи зміниться режим руху води при збільшенні її температури від 5 до 50°С.

Варіант
Q, л/с

 

48. Вода рухається в прямокутному лотку шириною 1,2м витратою Q при температурі 20°С. Визначити глибину потоку води, при якій збережеться ламінарний режим руху.

Варіант
Q, л/с 2,0 1,5 0,25 1,0 0,5 0,8 0,75 0,64 0,3 0,45

 

49. По трубі діаметром d рухається вода з витратою Q. За якої температури вода буде рухатися з параметром Рейнольдса Re = Reкр.

Варіант
d, мм
Q, л/с 0,1 0,16 0,18 0,14 0,19 0,17 0,12 0,13 0,15 0,11

 

50. Визначити мінімальний діаметр трубопроводу, який забезпечить турбулентний режим руху рідини в’язкістю n з витратою Q.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.76.48 (0.032 с.)