Охарактеризуйте міжнародні бартерні операції та зустрічні закупки та викуп застарілої продукції як форму міжнародної зустрічної торгівлі? 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Охарактеризуйте міжнародні бартерні операції та зустрічні закупки та викуп застарілої продукції як форму міжнародної зустрічної торгівлі?Охарактеризуйте міжнародні бартерні операції та зустрічні закупки та викуп застарілої продукції як форму міжнародної зустрічної торгівлі?

Товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності - один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.Бартерна операція передбачає дві стадії обміну: експортна операція - зустрічна імпортна. Необхідною умовою при цьому є відкриття попереднього імпортного депозиту, що знижує ефективність експорту, оскільки потреба в додатковому фінансуванні процесу обігу уповільнює грошовий обіг.

Проведення товарообмінних (бартерних) операцій мають свої переваги і недоліки. До переваг відносяться: розширення можливостей просування товарів на зовнішній ринок; пом'якшення проблеми валютного фінансування імпорту; спрощення розрахунків. До недоліків відносяться: односторонність вигоди в бартерній угоді; обов'язковість збігу потреб партнерів; складність переговорів щодо узгодження ціни і кількості зустрічних товарних показників; ускладнений контроль якості товарів; значні витрати часу, пов'язані з підготовкою і виконанням зовнішньоекономічного договору. бартерні операції оформляються зовнішньоекономічним договором (контрактом) міни (бартеру). За яким кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність, повне господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін на інший товар. При цьому визначається точне найменування, кількість, вартість, умови поставки за Інкотермс тощо зустрічних поставок. Всі ці дані зазначаються у додатку (специфікації), який має бути невід'ємною частиною договору (контракту), про що робиться відповідна відмітка в тексті договору (контракту). Згаданий додаток (специфікація) балансується за загальною вартістю експорту та імпорту товарів (робіт, послуг). При цьому може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості.

Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання ними зобов'язань щодо передання товару обома сторонами.

Зустрічні закупівлі - торговельні операції, згідно з якими експортер в обмін на продаж його товару зобов'язується закупити сам (або через посередника в країні імпортера) певні товари або послуги за визначений відсоток від суми основного експортного контракту. Оскільки експортеру це не завжди вигідно, він прагне завищити ціну на основний експортний товар. Залежно від масштабів прийнятих експортером зобов'язань таке завищення на практиці коливається від 3% до 20%. Надзвичайно вигідними такі угоди можуть бути для зустрічного експортера, оскільки він може не витрачати коштів на пошук ринку збуту товару. Основний імпортер (якщо це не той самий суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, що й зустрічний експортер) може зіткнутися з проблемою завищення цін на отримувану продукцію.

Викуп застарілої продукції, як операцію, використовують при продажу нових товарів, особливо при реалізації автомобілів, сільськогосподарської техніки, комп'ютерів. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності викуповує застарілі моделі у споживачів, оновлює їх і відтак продає на цьому самому ринку або в іншій країні відповідним категоріям споживачів. Так реалізується майже 70% автомашин, існують приблизно однакові для всіх фірм таблиці уцінення вартості старих машин залежно від року випуску, пробігу, технічного стану.

Охарактеризуйте особливості й схеми експортних, імпортних, реекспортних і реімпортних операцій

Зовнішньоторговельна діяльність в Україні, як визначено в законі «Про зовнішньоекономічну діяльність», здійснюється в таких формах: експорт товарів:

• вивіз з країни товарів, що виготовлені або вирощені, або здобуті в країні, а також товарів, що були раніше ввезені з-за кордону і підлягали переробці;

• вивіз товарів, що були раніше ввезені та переробка яких здійснювалась під митним контролем;

реекспорт товарів: • вивіз товарів, що були завезені раніше, але які не підлягали в країні експортера будь-якій переробці;

• операції, що здійснюються без завозу товарів у країну-експортер і не обчислюються в її митній статистиці;

• товари, що були реалізовані на міжнародних аукціонах, товарних біржах тощо;

імпорт товарів: • ввезення в країну товарів іноземного походження безпосередньо з країни-виробника або країни-посередника для особистого використання, промислових, будівельних, сільськогосподарських та інших підприємств або для переробки з метою споживання в країні-імпортері чи з метою вивозу з неї;

• ввезення товарів з «вільних зон» або «митних складів»;

• ввезення товарів для переробки під митним контролем, тобто для переробки з метою вивозу готової продукції, що містить даний товар у переробленому вигляді;

реімпорт товарів: • ввезення з-за кордону раніше вивезених вітчизняних товарів, що не підлягали там переробці;

• товари, що повертаються в країну у разі їх непродажу на аукціонах, повернення з консигнаційних складів тощо;

транзит товарів.

Таким чином, товари переміщують через митний кордон з різними цілями, деякі з яких не передбачають швидке отримання комерційного прибутку. Тому у разі встановлення однакових митних правил для операцій купівлі-продажу готової продукції, призначеної для споживання, та експортно-імпортних операцій, які є складовою процесу виробництва, ефективність останніх може значно знижуватись. Отже, з метою розвитку національного виробництва товарів і послуг митне законодавство встановлює різні умови переміщення через митний кордон товарів і предметів, які реалізуються через застосування визначених митних режимів.

Митний режим — це сукупність положень, які визначають статус товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон для митних цілей.

Товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон відповідно до їх митних режимів.

 

 

Охарактеризуйте міжнародні бартерні операції та зустрічні закупки та викуп застарілої продукції як форму міжнародної зустрічної торгівлі?

Товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності - один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.Бартерна операція передбачає дві стадії обміну: експортна операція - зустрічна імпортна. Необхідною умовою при цьому є відкриття попереднього імпортного депозиту, що знижує ефективність експорту, оскільки потреба в додатковому фінансуванні процесу обігу уповільнює грошовий обіг.

Проведення товарообмінних (бартерних) операцій мають свої переваги і недоліки. До переваг відносяться: розширення можливостей просування товарів на зовнішній ринок; пом'якшення проблеми валютного фінансування імпорту; спрощення розрахунків. До недоліків відносяться: односторонність вигоди в бартерній угоді; обов'язковість збігу потреб партнерів; складність переговорів щодо узгодження ціни і кількості зустрічних товарних показників; ускладнений контроль якості товарів; значні витрати часу, пов'язані з підготовкою і виконанням зовнішньоекономічного договору. бартерні операції оформляються зовнішньоекономічним договором (контрактом) міни (бартеру). За яким кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність, повне господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін на інший товар. При цьому визначається точне найменування, кількість, вартість, умови поставки за Інкотермс тощо зустрічних поставок. Всі ці дані зазначаються у додатку (специфікації), який має бути невід'ємною частиною договору (контракту), про що робиться відповідна відмітка в тексті договору (контракту). Згаданий додаток (специфікація) балансується за загальною вартістю експорту та імпорту товарів (робіт, послуг). При цьому може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості.

Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання ними зобов'язань щодо передання товару обома сторонами.

Зустрічні закупівлі - торговельні операції, згідно з якими експортер в обмін на продаж його товару зобов'язується закупити сам (або через посередника в країні імпортера) певні товари або послуги за визначений відсоток від суми основного експортного контракту. Оскільки експортеру це не завжди вигідно, він прагне завищити ціну на основний експортний товар. Залежно від масштабів прийнятих експортером зобов'язань таке завищення на практиці коливається від 3% до 20%. Надзвичайно вигідними такі угоди можуть бути для зустрічного експортера, оскільки він може не витрачати коштів на пошук ринку збуту товару. Основний імпортер (якщо це не той самий суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, що й зустрічний експортер) може зіткнутися з проблемою завищення цін на отримувану продукцію.

Викуп застарілої продукції, як операцію, використовують при продажу нових товарів, особливо при реалізації автомобілів, сільськогосподарської техніки, комп'ютерів. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності викуповує застарілі моделі у споживачів, оновлює їх і відтак продає на цьому самому ринку або в іншій країні відповідним категоріям споживачів. Так реалізується майже 70% автомашин, існують приблизно однакові для всіх фірм таблиці уцінення вартості старих машин залежно від року випуску, пробігу, технічного стану.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 338; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.160.97 (0.008 с.)