Здійснення міжбанківських розрахунків через СЕП 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Здійснення міжбанківських розрахунків через СЕПСистема електронних платежів НБУ (СЕП НБУ) - це державна система міжбанківських розрахунків.НБУ регламентує та забезпечує функціонування СЕП НБУ, гарантує її надійність і безпеку, організовує та бере участь у проведенні через неї міжбанківського переказу.

Структурна побудова СЕП: 1. На верхньому рівн і функціонують операційне управління НБУ, Центральна розрахункова палата (ЦРП) разом з програмно-технічними комплексами АРМ-1, засобами захисту інформації та електронної пошти. Забезпечується функціонування системи загалом.

2. Середній рівень – це територіальні управління НБУ, розрахункові палати (РП) разом з програмно-технічним комплексом АРМ-2, засобами захисту інформації та електронної пошти. Забезпечується функціонування системи в окремому регіоні.3. На нижньому рівні перебувають банківські установи, їхні філії – учасники СЕП разом із власною електронною системою автоматизації (САБ), програмно-технічним комплексом АРМ-3, засобами захисту інформації й електронної пошти.

Функціонування СЕП базується на таких принципах: 1. усі операції здійснюються виключно у електронній формі;2. система є абсолютно закритою, тобто грошові кошти не можуть вийти з фінансового сектору СЕП на жодній з її ділянок;3. оборот коштів у системі здійснюється за принципом «брутто», тобто кожен платіж відображається на коррахунках учасника СЕП;4. платіжні трансакції у СЕП є безвідкличними;5. ініціатива проведення трансакцій належить банку, який дебетує власний рахунок;6. виконання платіжних доручень платника з його коррахунку здійснюється в черговості їх календарного надходження в СЕП і в межах наявних на рахунку коштів;7. зарахування коштів одержувачу здійснюється тільки після списання їх з коррахунку банку, що обслуговує платника, і надходження на коррахунок обслуговуючого його банку.Банк (філія) безпосередній учасник СЕП має бути включений до Довідника учасників СЕП.Міжбанківський електронний розрахунковий документ вважається виконаним у СЕП з часу відображення його суми за технічним рахунком отримувача.Учасник СЕП має право на підставі файла-запиту інформаційної пошукової системи (ІПС) одержувати інформацію про проходження сформованих ним міжбанківських електронних розрахункових документів. Відповідь на запит ІПС надає протягом одного робочого дня, не враховуючи день отримання запиту.Під час передавання інформації міжбанківські електронні розрахункові документи, прийняті ЦОСЕП у файловому режимі, групуються за адресами і надсилаються отримувачам.Файл вважається одержаним і його сума відображається за технічним рахунком отримувача в ЦОСЕП за умови надходження від отримувача квитанції, що підтверджує успішне прийняття файла.У кінці кожного сеансу оброблення інформації ЦОСЕП надсилає учасникам СЕП підсумкову інформацію за результатами цього циклу та поточне значення їх технічних рахунків.У кінці банківського дня ЦОСЕП надає учасникам СЕП файли з переліком міжбанківських переказів, відображених за їх технічними рахунками.

Етапи процесу банківського кредитування.

Найважливішими етапами кредитного процесу виступають:а) отримання та розгляд кредитної заявки;б) безпосередня співбесіда з потенційним позичальником;в) оцінка кредитоспроможності;

г) підготовка до складання кредитного договору;д) кредитна угода;ж) моніторинг і контроль якості виданих кредитів. Кредитні відносини між банком і клієнтом розпочинаються з отримання та розгляду кредитної заявки, в якій передусім містяться відомості щодо позики, якої потребує клієнт: мета, розмір, вид і термін позики, вид забезпечення тощо. Необхідною складовою заявки є пакет супровідних документів, ретельний аналіз яких здійснюється на наступних етапах процесу кредитування. До пакета входять, як правило, такі документи:1) копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;2) копії установчих документів;з) фінансова звітність, що включає баланс підприємства, звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів за останні 3 роки.

 

Форми забезпечення повноти та своєчасності повернення позик.

всі форми забезпечення кредитних зобов’язань поділяються на дві групи:1. Традиційні форми.2. Нетрадиційні форми.До групи традиційних належать форми, закріплені Цивільним кодексом України: неустойка, поручительство, гарантія, застава, завдаток і страхування. За нинішніх умов саме ці форми є найбільш поширеними та законодавчо врегульованими.

Можливість застосування застави як форми забезпечення виконання зобов’язань передбачено ст. 178 Цивільного кодексу України та Законом України «Про заставу». Згідно зі ст. 1 останнього, в силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

Застава, як й інші форми забезпечення виконання зобов’язань, має похідний характер від забезпеченого нею зобов’язання. Нею може бути забезпечена лише дійсна вимога, зокрема така, яка випливає з договору позики (банківської позички), купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажу та ін.

Порядок приймання та видачі банком готівки

Порядок приймання готівки: 1) за заявою на переказ готівки(від юр.осіб для зарахування на власні поточні рахунки, від фіз.осіб – на поточні вкладні рахунки)2) за рахунками на оплату платежів(від фіз.осіб на користь юр.осіб)3) за прибутковим касовим ордером (від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями)4) за документами, встановленими відповідною плат.системою(від фіз.та юр.осіб для відправлення переказу та виплат його отримувачу)

Порядок видач і готівки:1) за грошовими чеками(юр.особам, підрозділам, а також підприємцям)2) за заявою на видачу готівки (фіз.особам з поточних, вкладних і депозитних рахунків)3) за видатковим касовим ордером (працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями)

Поняття валюти, конвертованість валюти.

Валюта — це грошова одиниця, що використовується як світові гроші, тобто як міжнародна розрахункова одиниця, засіб обігу і платежу. Конвертованість — здатність до вільного використання валюти для будь-яких операцій та обміну на інші валюти. Конвертованість може бути:— повна або часткова;— зовнішня або внутрішня;— за поточними операціями або за переміщенням капіталів і кредитів.Повна конвертованість валюти — це можливість вільного обміну на іноземну валюту для всіх категорій власників у будь-якій формі та в усіх операціях без обмежень.Часткова конвертованість — обмін дозволяється лише для певних власників або за окремими операціями.Внутрішня конвертованість — вільний обмін національної валюти на іноземну для резидентів і вільні платежі за кордон.Зовнішня конвертованість — вільне накопичення валюти на рахунках нерезидентів, переказ за кордон.Конвертованість за поточними операціями — дозвіл на обмін національної валюти лише для забезпечення зовнішньоекономічної діяльності учасників міжнародних відносин за поточними операціями.

Характеристика банківського портфеля цінних паперів.

Портфель цінних паперів-це сукупність усіх придбаних банком цінних паперів право на власність користування на роз. якими належать банку та які згруповані за типами та призначеннями.Функції портфеля цінних паперів:1) генерування доходів-формування портфеля цінних паперів з метою отримання сукупного прибутку і відповідного визначення доходності,ліквідності і т.д2)диверсифікація активів,що має на меті зниження ризиків,вкладання коштів в різні цінні папери.3)підвищення ліквідності банку,зниження податкових виплат та можливість викор.як застви.4)поліпшення фін.показників діяльності банку(ЦП мають вищу якість ніж інші активи) 5)Забез.гнучкості портфеля активів6)стабільності доходів банку

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 299; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.006 с.)