Для практичних занять з курсуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для практичних занять з курсу"Інвестування"

Донецьк 2010


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для практичних занять з курсу

"Інвестування"

для студентів спеціальностей “Облік та аудит”, "Фінанси"

Заочної форми навчання

 

Донецьк 2010


Задача 1. Схема інвестиційного процесу.

Розглянемо приклад побудови схеми інвестиції, що характеризується потоком витрат (-10; -3; -1; 0) і потоком доходів (0; 2; 5; 10). Побудуємо схему інвестиційного процесу по поточних платежах:

 

Платежі

 


Побудуємо схему інвестиційного процесу по підсумкових поточних платежах:

 

Платежі

 

 


 

 

Побудуємо схему інвестиційного процесу по накопичувальному потоку платежів:

 

Платежі

 
 

 


Задача 2. Метод зіставлення витрат

Обрати варіант розширення виробництва на підставі даних табл. 1. Підприємству для розширення виробництва необхідні зубцюваті шестерні. Деталі в необхідній кількості можна придбати на стороні. Для організації власного виробництва пропонується два варіанти:

1) придбання напівавтоматичного устаткування;

2) придбання автоматичного устаткування.

Вибір варіантів виконати з урахуванням упущених можливостей при процентній ставці на капітал, рівної 10 %.

Графічно й аналітично визначити критичний обсяг виробництва по двох альтернативних варіантах.

Таблиця 1

Вихідні показники планованих інвестиційних проектів

 

Напівавтоматичне Варіанти
Напівавтоматичне устаткування Автоматичне устаткування
1. Ціна устаткування, грн.
2. Період окупності, років
3. Залишкова вартість, грн.
4. Поточні витрати, грн./шт. 9,9 8,5

 

Рішення. Згідно з критерієм методу зіставлення витрат інвестиція 1 вигідніше інвестиції 2, якщо середньорічні витрати по її реалізації К1 менші, чим К2 1 < К2), або інвестиція 1 вигідніше інвестиції 2, якщо середня собівартість одиниці продукції С1 менше С21 < С2).

 

.

Порівняємо варіанти інвестування.

Витрати по першому проекту:

тис. грн.

Витрати по другому проекту:

тис. грн.

Тобто згідно з критерієм мінімізації витрат, більш вигідним є варіант інвестування 1.

Критичний обсяг виробництва забезпечує рівновигідність інвестиційних альтернатив. Тобто в даному випадку витрати по першій інвестиції повинні дорівнювати витратам по другій інвестиції. Тому позначимо критичний обсяг виробництва через x та запишемо рівняння:

;

Звідси х = 954,23≈954 шт.

Зобразимо розрахунок критичного обсягу графічно (рис.2).

 

Витрати

Інвестиція 1

 

Інвестиція 2

 

N

954

Задача 3. Метод зіставлення доходів

Виберіть варіанти засобу виготовлення продукції по двох альтернативних варіантах, що характеризуються показниками, приведеними в табл. 2.

Графічно й аналітично визначте, який обсяг виробництва є рівновигідним для обох варіантів.

 

Таблиця 2

Вихідні показники планованих інвестиційних проектів

 

Показники Варіанти
1. Плановий обсяг виробництва, шт./місяць
2. Постійні витрати, грн./місяць
3. Поточні витрати на одиницю продукції, грн./місяць 4,0 2,0
4. Потужність устаткування, шт./місяць
5. Розрахункова ціна на продукцію, грн./шт. 7,0 7,0

 

Рішення. У випадку, якщо система обліку надає інформацію про величини постійних і змінних витрат, критерій приведених затрат можна представить у виді:

Ц11 - Кзм11 - Кпост1 > Ц22 - Кзм22 - Кпост2

Доход по першому проекту:

Д1 = 7*1600 – 4*1600 – 2000 = 2800 грн.

Доход по другому проекту:

Д2 = 7*2000 – 2*2000 – 5000 = 5000 грн.

Порівнявши величини доходів, можна зробити висновок про переважність інвестування коштів у варіант 2.

Аналогічно випадку, розглянутому в методі зіставлення витрат, приймемо критичний обсяг виробництва за х та запишемо рівняння:

7х – 4х – 2000 = 7х – 2х – 5000;

Звідси х = 1500 шт., що й зобразимо графічно.

 

 

Платежі

Інвестиція 2

 

Інвестиція 1

 

 

1500 N

 

 

Задача 4. Метод окупності

Є інвестиційний об'єкт із наступними характеристиками:

Плата за придбання 100 тис. грн.;

Залишкова вартість 8 тис. грн.;

Тривалість здійснення 5 років;

Річна сума чистого доходу від реалізації проекту: у перший рік 50 тис. грн., кожний наступний рік на 10 тис. грн. менше.

Визначити фактичний період окупності інвестиційних витрат усередненим і накопичувальним засобами.

Рішення. Період окупності інвестиційних витрат можна визначити двома способами:

1) Усереднений, згідно з яким:

РР ,

року.

3) Накопичувальним засобом, розрахунок за яким наведено в табл. 3.

 

 

Таблиця 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.008 с.)