Задача 9. Метод внутрішньої процентної ставкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задача 9. Метод внутрішньої процентної ставкиІнвестиційний об'єкт характеризується наступним чисельним рядом, гр. од.:

-100 +110 -10 +20 вартість

0 1 2 3 час

 

Визначити внутрішню процентну ставку методом хорди.

Рішення.

Згідно з методом хорди внутрішня процентна ставка визначається за формулою:

,

де і1, і2 – величини процент5них ставок;

NPV1, NPV2 – значення показника чистої дисконтованої вартості, розраховані відповідно для ставок і1 та і2.

Для застосування методу хорди повинні дотримуватися наступні умови:

і2 > і1, NPV1 > 0, NPV2 < 0.

 

Отже:

і1 = 10%, тоді:

і2 = 80%, тоді:

Умови виконуються, отже визначимо внутрішню процентну ставку:

 

%.

Задача 10. Фінансовий план інвестиційного проекту.

Інвестиційний об’єкт характеризується наступним платіжним рядом, тис. грн.:

 

-2000; 0; 800; 1000; 1000.

 

Власні кошти інвестора складають 1500 тис. грн. При необхідності можливо використання кредиту під 10% річних. Ставка додаткових фінансових інвестицій 8% річних. Скласти фінансовий план та оцінити ефективність інвестиції за умови, що на поточні витрати щорічно витрачається 150 тис. грн.

Рішення. Фінансовий план для вказаного проекту наведений у табл. 4.

Таблиця 4

Фінансовий план інвестиційного проекту, тис. грн.

 

Показники
Стартовий капітал        
Споживання -150 -150 -150 -150 -150
Річні платежі -2000
Кредитування:          
розмір кредиту +650 +865 +301,5    
повернення   -650 -865 -301,5  
відсотки   -65 -86,5 -30,15  
Додаткове фінансування:          
внесок       -518,35  
повернення         +518,35
відсотки         +41,47
Кінцева вартість капіталу 1409,82

 

Як видно з таблиці, наприкінці планового горизонту проект забезпечує доход в розмірі 1409,82 тис. грн. Для прийняття рішення про доцільність здійснення даного проекту порівняємо цей доход з доходом від альтернативних фінансових інвестицій – вкладення власного капіталу під 8% річних:

К5 = 1500 * (1+0,08)4 = 2040,73 тис. грн., тобто фінансова інвестиція забезпечує отримання значно більшої суми чистого доходу.

 


ДОДАТОК А

Завдання до контрольної роботи студентів

по дисципліні "Інвестиційний менеджмент» [*]

 

 


Схема інвестиційного процесу

Задача 1. Інвестиційний об'єкт характеризується наступними платежами:

 

Варіант Показники
Надходження Витрати
0 5 5 10 20 10 10 5 15 20
0 10 20 30 40 40 30 20 10 0
0 100 200 100 200 200 160 100 50 50
0 50 55 60 70 40 30 20 15 15
0 70 85 90 120 100 80 60 30 25
0 10 15 10 30 5 10 5 5 0
0 100 100 150 150 150 150 50 20 10
0 10 10 40 60 20 10 20 10 15
0 60 65 70 75 50 60 40 10 15
0 35 25 50 80 40 50 35 25 5

 

Зобразити графічно даний об'єкт: по поточних платежах; по підсумкових поточних платежах; по накопичувальному потоку платежів.

 

Метод зіставлення витрат

Задача 2. Машинобудівному підприємству для виробництва устаткування необхідні зубцюваті шестерні. Для організації власного виробництва пропонується два альтернативних варіанти:

1. Напівавтомат із максимальною продуктивністю 1000 шт. у рік. Ціна придбання А1 гр. од., тривалість n1 років, залишкова вартість R1 гр. од.. Перемінні витрати виробництва складають В1 гр. од./шт.

2. Автомат із річною продуктивністю 1000 шт. по ціні А2 гр. од.. Термін експлуатації n2 років, залишкова вартість R2 гр. од.. Перемінні витрати складають В2 гр. од./шт.

Графічно й аналітично визначити критичний обсяг виробництва по двох альтернативних варіантах при процентній ставці на капітал i%.

 

Пок-ли Варіанти
А1
n1
R1
B1 19.2 18.2 9.7 10.6 10.3 10.5 15.3 18.5 20.0
A2
n2
R2
B2 10.5 14.0 5.1 7.7 15.0 9.8 10.0 10.6 12.4 10.8
i

 

Метод зіставлення доходів

Задача 3. У друкарні вирішується питання про засіб набору. Є дві альтернативні інвестиції:

 

Показники Инв 1 Инв 2
1. Постійні витрати (гр. од./мес.) П1 П2
2. Перемінні витрати на одиницю продукції (гр. од.) К1 К2
3. Внутрівиробнича розрахункова ціна одиниці продукції (гр. од.) Ц1 Ц2
4. Потужність (шт./міс.) М1 М2

 

Визначити графічно й аналітично, який обсяг виробництва є рівновигідним для обох засобів виробництва. Який засіб вигідніше при обсязі виробництва N шт./міс.

 

Пок-ки Варіанти
П1
П2
К1 4,0 6,0 7,5 6,3 5,1 4,8 2,9 5,0 6,2 4,7
К2 2,0 4,8 5,3 2,0 7,0 6,3 4,6 2,5 4,4 4,5
Ц1
Ц2
М1
М2
N

 

Метод окупності

Задача 4. Дано два інвестиційних об'єкти, що характеризуються наступними показниками:

  Інв. 1 Інв. 2
1. Ціна придбання, гр. од. А1 А2
2. Залишкова вартість, гр. од. R1 R2
3. Тривалість експлуатації, років

 

Доходи (еt) і витрати (at) по кожній інвестиції:

 

Період е1t a1t e2t a2t

 

Визначити фактичний період амортизації двох інвестиційних об'єктів усередненим і накопичувальним засобом, побудувати графіки і зробити висновок про ефективність інвестицій.

 

Пок-ки Варіанти
A1
A2
R1
R2

 

Метод рентабельності

Задача 5. На підприємстві планується покупка токарського верстата, що буде використовуватися разом із наявним устаткуванням. У результаті можливо підвищення річного прибутку на П гр. од. Тривалість використання верстата n років, вартість придбання A гр. од. Залишкова вартість R=0. Який рівень рентабельності запланованої раціоналізації, якщо виходити з наступних умов:

4. Вартість капіталу приймається рівної витратам на придбання.

5. Вартість задіяного капіталу приймається рівній половині витрат на придбання.

6. Рентабельність інвестиції визначається як середньорічний показник.

 

Пок-ки Варіанти
П, тис.
n
А, тис.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.99.243 (0.008 с.)