Vіі. Орієнтовний перелік питань до іспиту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Vіі. Орієнтовний перелік питань до іспиту1. Землеробство в українців. Галузі. Системи землекористування. Знаряддя праці. Цикл землеробських робіт.

2. Тваринництво в українського народу. Його роль у господарстві. Регіональна специфіка.

3. Традиційні господарські промисли українського народу. Бджільництво. Рибальство. Мисливство.

4. Розвиток ремесел та промислів в українського народу. Гончарство в українців. Традиційні центри гончарного ремесла.

5. Режим і сезонність харчування українського народу.

6. Українська сорочка. Матеріал. Крій. Оздоблення. Загальна характеристика. Регіональна специфіка.

7. Характеристика жіночого комплексу традиційного народного костюму українців.

8. Різновиди традиційного народного одягу українців. Класифікація. Чоловічий та жіночий комплекси. Загальна характеристика.

9. Типологія традиційних поселень в Україні. Типи народного житла.

10. Металургія та обробка заліза в українського народу. Ковальське ремесло.

11. Характеристика чоловічого комплексу традиційного народного костюму українців.

12. Господарське начиння українського обійстя, хатнє та дорожнє начиння.

13. Характеристика землеробських знарядь праці.

14. Розвиток ремесел та промислів в українського народу. Деревообробні промисли та ремесла в українців. Традиційні центри.

15. Харчові заборони українського народу.

16. Землеробство і скотарство – основні галузі господарської діяльності українського народу.

17. Житло в духовному світі українців. Житлова обрядовість.

18. Символіка традиційного українського житла.

19. Комплекси традиційного народного одягу.

20. Розвиток ремесел та промислів в українського народу. Ткацтво та килимарство: техніки, орнамент.

21. Система харчування українського народу та її складові. Характеристика.

22. Господарські, громадські та культові споруди українського села.

23. Доповнення українського народного костюму: пояси, головні убори, взуття, прикраси.

24. Конструктивні особливості українського житла. Стіни. Підлога. Дах. Стеля.

25. Розвиток ремесел та промислів в українського народу. Обробка шкіри та плетіння.

26. Двір і забудова двору. Типи забудови двору. Двір і вулиця.

27. Планувальні типи традиційного народного житла українців. Конструктивні особливості хати. Загальна характеристика.

28. Традиційні страви української народної кулінарії.

29. Інтер’єр та екстер’єр традиційного народного житла українців.

30. Історія української етнографії. Періодизація історії української етнографії. Аналіз І-го періоду - XV - 60-ті рр. ХІХ ст. Етапи періоду, етнографи та їх визначні праці. Центри етнографії, часописи.

31. Історія української етнографії. Періодизація історії української етнографії. Аналіз II-го періоду - 60-ті рр. XIX ст. - жовтень 1917 р. Етапи періоду, етнографи та їх визначні праці. Центри етнографії, часописи.

32. Історія української етнографії. Періодизація історії української етнографії. Аналіз III-го періоду - жовтень 1917 р. – 1991 р. Етапи періоду, етнографи та їх визначні праці. Центри етнографії, часописи.

33. Історія української етнографії. Періодизація історії української етнографії. Аналіз IV-го періоду - 1991 р. – сучасні часи. Етапи періоду, етнографи та їх визначні праці. Центри етнографії, часописи.

34. Допоміжні види господарської діяльності українців. Рибальство, мисливство, бджільництво.

35. Шляхи сполучення. Транспорт.

36. Обрядова їжа у родинній та календарній обрядовості українського народу.

37. Історія української етнографії. Характеристика діяльності одного з видатних етнографів України (за вибором).

38. Організація та господарські функції селянської громади в Україні.

39. Вибір та запросини кумів. Інститут кумівства.

40. Загальна характеристика календарної обрядовості. Цикли календарної обрядовості.

41. Громадське життя і звичаї українського села у II пол. ХIХ – I пол. ХХ ст.

42. Обрядовий обід на честь новонародженого. Головні ритуали цього обіду. Похрестини.

43. Народна астрономія і космогонія.

44. Етичні та правові норми поведінки в громаді.

45. Символіка обряду “зливок” в традиційні родильній обрядовості.

46. Дуалізм світоглядних уявлень українців.

47. Які громадсько-виробничі, соціально-політичні та релігійно-громадські спільності побутували в Україні з XVI-XVIII до поч. XX ст.?

48. Символікаобряду “пострижин”.

49. Молодіжна громада українського села.

50. Коровайний та барвінковий обряди українського весілля.

51. Пантеон в українській міфології.

52. Цехи як громадсько-виробнича спільність в Україні.

53. Чумацтво як громадське утворення на основі торгово-візничого промислу.

54. Передвісники та передчуття смерті за народними уявленнями. Обрядові дії, спрямовані на полегшення мук помираючого.

55. Український народний одяг і його комплекси. Верхній одяг.

56. Козацтво як соціально-політична організація українського народу.

57. Символіка обрядового одягання небіжчика та вкладання в труну різних речей.

58. Участь української молоді у святкуванні свят календарної обрядовості.

59. Церковні братства як релігійно-громадська спільність в Україні.

60. Прощання з небіжчиком. Гри при мерці.

61. Екстер’єр традиційного житла українського народу.

62. Поселення і народне житло українців. Типи поселень. Типи народного житла.

63. Традиційні форми взаємодопомоги в українському селі.

64. Поховальна обрядовість. Використання саней в поховальній обрядовості. Голосіння та обрядовість поховальної процесії.

65. Двір і забудова двору. Господарські споруди.

66. Українське весілля. Характеристика власне весільного циклу.

67. Обряди поминання померлих.

68. Планування традиційного житла українців. Еволюція в плануванні житла.

69. Український народний одяг. Різновиди традиційного одягу. Загальна характеристика жіночого і чоловічого комплексу.

70. Оберегові дії в поховальній обрядовості українців.

71. Традиційний інтер’єр житла українців.

72. Календарна обрядовість зимового циклу.

73. Одвідки та родини. Давньослов’янські корені цього обряду.

74. Житло в духовному світлі українців. Житлова обрядовість.

75. Побратимство як прояв звичаю взаємодопомоги в Україні.

76. Символіка перших обрядодій баби-повитухи після народження дитини. Обряд ім’янаречення.

77. Формування українського народного одягу. Етапи.

78. Календарна обрядовість весняного циклу.

79. Передродові та власне родильні цикли в родильній обрядовості. Роль баби-повитухи на цих етапах.

80. Натільний одяг українців. Різновиди, матеріал, крій, оздоблення.

81. Які ви знаєте традиційні форми шлюбного спілкування молоді в українському селі?

82. Народна астрономія та космогонія.

83. Вечорниці. Їх види та особливості. Андріївські вечорниці.

84. Народний землеробський календар.

85. Весільна обрядовість. Аналіз передвесільного циклу.

86. Поясний (стегновий) жіночий та чоловічий одяг українців.

87. Парубоцькі та дівоцькі громади.

88. Народна метеорологія.

89. Родильна обрядовість українців. Післяродові та соціалізуючи обряди.

90. Типи і форми шлюбу.

91. Народна математика.

92. Житло в духовному світі українців.

93. Шлюбні угоди та звичаї.

94. Народна метрологія.

95. Звичаєве право та його роль у громадському житті українського народу.

96. Історичні типи сім’ї.

97. Народна ботаніка та зоологія.

98. Конструктивні особливості традиційного українського житла.

99. Приймацтво, його види.

100. Народна медицина та ветеринарія.

101. Нагрудний плечовий одяг в жіночому та чоловічому комплексах.

102. Формування української родини. Форми сімей в Україні.

103. Культ вогню та води у віруваннях українців.

104. Верхній одяг українців.

105. Відьми та їхні дії. “Боротьба” з відьмами за народними уявленнями.

106. Хліб в родинній та календарній обрядовості і звичаях українського народу.

107. Типологія традиційних поселень на території України.

108. Знахарі та чаклуни. Демонічне значення хвороб за народними уявленнями.

109. Весільна обрядовість. Післявесільний цикл.

110. Двір і забудова двору в українців. Двір та вулиця.

111. Календарна обрядовість. Свята літнього циклу.

112. Українське весілля. Цикли та їх загальна характеристика.

113. Вишивка, ткацтво, килимарство.

114. Український пандемоніум.

115. Основні історичні шари народного світогляду українців.

116. Головні убори, взуття, прикраси в комплексах традиційного одягу українців.

117. Календарна обрядовість. Свята осіннього циклу.

118. Система народних знань. Її складові. Загальна характеристика.

119. Загальна характеристика українського весілля. Цикли та їх обрядодії.

120. Традиції писанкарства в Україні.

VIII. Список рекомендованої літератури

1.Основна:

1. Артюх П. Українська народна кулінарія. - К., 1977.

2. Болтарович З. Є. Народна медицина українців. – К.: Наукова думка, 1990. – 230 с.

3. Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні. - К., 1988.

4. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – 336 с.

5. Войтович В. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.

6. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етногр. Нарис. - К., 1991. - Т.І-ІІ.

7. Данилюк А. Г.Давня архітектура українського села: етнографічний нарис. - К., 2008.

8. Данилюк А. Українська хата. - К., 1991.

9. Етнографія України. - Львів, 1994.

10. Зеленин Д. Восточнославянская этнография. - М., 1991.

11. Косміна О. Ю Традиційне вбрання українців. - К., 2008.

12. Культура і побут населення України. К.,1993.

13. Пономарьов А. Українська етнографія. - К., 1994.

14. Українознавство. - К., 1999.

15. Українська минувшина. - К., 1994.

16. Українське народознавство /Під ред. С.Павлюка, - Львів, 1997.

17. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. - К., 1991.

18. Українці. Історико-етнографічна монографія. - Опішне, 1999.-Т. 1-2

19. Этнография восточных славян. – К., 1987.

 

2.Додаткова:

20. Балушок В. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Видавництво М.П. Коць. – Львів-Нью-Йорк, 1998. – 266 с.

21. Балушок В. Обряди посвячення в Україні / Українська родина: родинний і громадський побут / Упорядник Л. Орел. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2000. – С. 222-241.

22. Балушок В. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. К.,1993.

23. Балушок В. Парубочі громади в українському селі // КС. – 1995. – № 5. – С. 84-87.

24. Байбурин А. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. - Л., 1986.

25. Боньковська С. Ковальство на Україні. - К., 1991.

26. Бойківщина: історико-етнографічне дослідження. — К., 1983.

27. Болтарович 3. Народна медицина українців. - К., 1990.

28. Боплан Г.- Л. Опис України. – К., 1901.

29. Борисенко В. Народини: [Про обрядові звичаї ] // Наука і суспільство. – 1991. – № 1. – С. 30-31.

30. Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу (на матеріалах святково-обрядової культури українців): навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – К.: Унісерв, 2000. – 191 с.

31. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. – 412 с.

32. Восточнославянский этнографический сборник / Под ред. С. Толстова. -М., 1956. -

33. Гаврилюк Н. Картографирование явлений народной культуры. /По материалам родильной обрядности украинцев. - К., 1981.

34. Гнатюк В. Збірки сільської молодіжі на Україні // Матеріали до української етнології. – Львів: Наукове т-во ім. Т. Шевченка, 1918. – Т. 18. – С. 170-275.

35. Ґонтар Т. Народне харчування українців Карпат. - К., 1979.

36. Горинь Г. Громадський побут сільського населення Українських Карпат (XIX – 30-ті роки XX ст.). – К.: Наукова думка,1993. – 200 с.

37. Горленко В., Бойко І., Куницька О. Народна землеробська техніка українців.-К., 1971.

38. Горленко В.Ф. Об этнониме “черкасы” в отечественной науке конца ХVIII- первой половины XIX в. // Советская этнография. – 1982. - №3.

39. Горленко В. Становление украинской этнографии конца XVIII- первой половины XIX ст. - К., 1988.

40. Гошко Ю. Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття XIV – XIX ст. – Львів: Ін-т народозн. НАН України, 1999. – 336 с.

41. Гринченко Б. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. – Чернигов: Тип. Губ. земства, 1895-1899. – Вып. I-III

42. Гуцулыцина: історико-етнографічне дослідження. - К., 1987. - 470 с.

43. Данилевський Г. Чумаки. Художньо-документальний нарис. - К., 1992.

44. Де ля Фліз. Альбоми. - К., 1996. - Т.І., 1999. – Т.ІІ.

45. Енциклопедія українознавства: У 10-ти томах. – Париж - Нью-Йорк, 1970-1973. – Т. 1. – С. 246.

46. Євтух В.Б., Камінський Є.Є., Ковальчук О.О., Трощинський В.П.

47. Заглада Н. Побут селянської дитини: Матеріали до монографії с. Старосілля // Матеріали до української етнології. – Львів: Наукове т-во ім. Т. Шевченка. – К., 1929. – 179 с.

48. Зберігаючи українську самобутність. – К., 1992.

49. Зеленін Д. Східно-слов’янські хліборобські обряди качання й перекидання по землі // Етнографічний вісник. – Кн. 5. – Т. III. – С. 1-9.

50. Етнографія Києва і Київщини. - К., 1986.

51. Заглада Н. Побут селянської дитини. Матеріали до монографії с. Старосілля. – К., 1929.

52. Здоровега Н. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. - К., 1974.

53. Івановська О. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект. Навчальний посібник. – К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2002. – 263 с.

54. Ісаєавич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури ХVI-XVIII ст.- К., 1966.

55. Камінський В. Нариси звичаєвого права України. – К.: Друк. Всеукр. Академії наук, 1928. – 44 с.

56. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка. – К., 1993.

57. Карпатский сборник. - М., 1976.

58. Карповець Н.В. Листування В. Ястребова і Ф. Вовка //Берегиня.- 1997.- №1.-2.

59. Качкан В.А. Українське народознавство в іменах. - Львів, 1993-1995. -Ч.І-ІІ.

60. Качкан В.А. Хай святиться ім'я твоє. Українознавство (XIX - перша половина XX ст.). - Львів, 1998.

61. Клименко П. Цехи на україні. – К., 1929. – Т.1. – Вип.. 1. Суспільно-правні елементи цехової організації.

62. Кожолянко Г. Матеріальна культура населення Буковини. - К., 1988

63. Кожолянко Г.К. Народознавство Буковини. - Чернівці, 1998.

64. Колодюк І. “Баба-повитуха” та її функції в народній медицині жителів Полісся наприкінці XIX – на початку XX століття (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск № 17. – К.: Унісерв, 2004. – С. 77-82.

65. Косміна Т. Сільське житло Поділля. Кінець XIX - XX ст. - К., 1980.

66. Колодюк І. “Баба-повитуха” та її функції в народній медицині жителів Полісся наприкінці XIX – на початку XX століття (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск № 17. – К.: Унісерв, 2004. – С. 77-82.

67. Кравець О. Діяльність Т.Г. Шевченка в галузі етнографії – К.: Вид-во Академії наук Української РСР, 1961. – 107 с.

68. Кравець О. Сімейний побут і звичаї українського народу. - К., 1966.

69. Кувеньова Л. Громадський побут українського селянства. - К., 1963.

70. Курочкін О.В. Відьма в українській міфологічній традиції // НТЕ. – 1990. – № 4. – С. 23-29.

71. Курочкін О. Новорічні свята українців. - К., 1978

72. Курочкін О. “Коза”,“Маланка”. -К., 1995.

73. Малинка А. Родины и хрестины (Материал собран в м. Мрине, Нежинского уезда) // Киевская старовина (далі – КС). – 1898. – № 5. – Т. XI. – С. 254-286.

74. Маркевич Н.А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. К., 1860.

75. МатейкоК. Український народний одяг. – К., 1977.

76. Матейко К. Словник українського народного одягу. - К., 1996.

77. Матеріали до української етнології. Вид. етногр. комісія науков. тов-ва ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів, 1918. – Т. XVIII. – 276 с.

78. Материальная культура компактних этнических груп на Украине: Жилище. – М., 1979.

79. Мисюк І.Ю. Весілля на Гуцульщині. - Снятии, 1998.

80. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. -К., 1994.

81. Народна архітектура українських Карпат. XV-XX ст. - К., 1987.

82. Наулко В. Развитие межэтнических связей на Украине. - К., 1975.

83. Наулко В., Руденко Н. Питання української етнографії в епістолярній спадщині Ф. Вовка // Пам’ять століть. – 2001. – №2. – С. 111-115.

84. Николаева Т. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. - К., 1987.

85. Ніколаєва Т. Історія українського костюму. —К., 1996.

86. Онищук А. Родини і хрестини та дитина до 6-го року життя // Матеріали до української етнології. – Львів: Наукове т-во ім. Т. Шевченка, 1912. – Т. 15. – С. 90-113.

87. Описи Київського намісництва 70-80-х років XVIII ст. – К.: Наукова думка, 1989.

88. Павлюк С. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект. - К., 1991.

89. Поведеніе жениха и невесты и вообще молодежи накануне свадьбы // ПЕВ. – 1886. – №37. – С. 734-736.

90. Поділля: історико-етнографічне дослідження. -К., 1994.

91. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. /С. Павлюк. Інститут народознавства НАН України. - Львів, 1997. - Вип.І. Київське Полісся.

92. Полісся: етнікос, традиції, культура. - Луцьк, 1997.

93. Пономарьов А. Дошлюбне спілкування молоді / Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – К.: Видавництво НКЦ “Доля”, 1994. – С. 160-175.

94. Пономарьов А. Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник. – К.: Либідь, 1993. – 254 с.

95. Пошивайло О. Етнографія українського гончарства. - К., 1993.

96. Рыльский Ф. К изучению украинского народного мировоззрения // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упоряд. А.П.Пономарьов, Т. В. Космина, О. О. Боряк – К.: Либідь, 1991. – С. 25-51.

97. Рыльський Ф. К изучению украинского народного мировоззрения. Экономическое отношение. – К., 1903. – 53 с.

98. Самойлович В. Українське народне житло. - К., 1972.

99. Свод этнографических терминов и понятий. - М., 1986-88. - Т. 1-3.

100. Семенова Л. Очерки истории быта и культурной жизни России. – Л., 1982.

101. Сидорович С. Художня техніка західних областей УРСР. - К., 1979.

102. Скрипник Г. Етнографічні музеї України. - К., 1989.

103. Скуратівський В. Розвиток пасічництва на Україні // НТЕ. - 1978. - №5. -С. 46-57.

104. Скуратівський В. Берегиня. - К., 1987.

105. Скуратівський В. Покуть. - К., 1992.

106. Скуратівський В. Місяцелік. — К., 1993.

107. Соколова В. Весенне-летние обряды русских, украинцев, белорусов. - М., 1979.

108. Сташеров К. К Нариси історії. костюмів - К.: 2007.

109. Українське народознавство: Навчальний посібник / За ред. С.П. Павлюка, Г.Й. Горинь, Р.Р. Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994. – 608 с.

110. Український народний одяг в акварелях Ю.Глоговського. - К., 1988.

111. Чмелик Р. Мала українська сім’я другої половини XIX – початку XX ст. (структура і функції). – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1999. – 144 с.

112. Чубинський П. Мудрість віків: Українське народознавство у творчій спадщині П. Чубинського в 2-х кн. – К.: Мистецтво, 1995. – Кн. 1. – 221 с.

113. Чубинский П. Очерк народных юридических обычаев и понятий в Малороссии. – СПб., Архангельск, 1869. – 41 с.

114. Чубинский П.П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. - СПб., 1872. - Т. І-УІІ.

115. Чубинський П.П. Мудрість віків.- К., 1995.

116. Шевнюк О. Л.Історія костюма: Навч. посібник. - К.:Знання, 2008.

117. Щербак І. Символіка молодіжного віку в обрядово-звичаєвій культурі українців // Етнографічна спадщина і національне відродження: Тези доповідей та повідомлень міжнародної наукової конференції. – К., 1992. – С. 189-190.

118. Этнические стереотипы поведения / Под ред. А.К. Байбурина. – Л.: Наука, 1985. – 324 с.

119. Яковенко Н. Паралельний світ (Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст.). – К.: Критика, 2002. – 416 с.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 333; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.181 (0.083 с.)