IV. Зміст практичних (семінарських) занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IV. Зміст практичних (семінарських) занятьТема I-ІІ. Вступна. Предмет і завдання курсу. Історія української етнографії. Діяльність видатних українських етнографів.Джерела етнографічної науки. Методика етнографічних досліджень. Технологія польової роботи. Методика та методологія етнографії.

Періодизація історії української етнографії. Етапи кожного з чотирьох періодів. Етнографи кожного періоду й етапу та їх визначні праці. Центри етнографії, установи, часописи, музеї, комісії, кабінети етнографії.

Тема III. Основні та допоміжні галузі господарства.Землеробство і його галузі. Системи землеробства. Знаряддя праці. Культура землеробства.

Скотарство. Розведення великої рогатої худоби. Конярство. Вівчарство. Свинарство. Породи. Способи утримання. Птахівництво.

Допоміжні види господарської діяльності. Рибальство. Знаряддя та засоби рибальства. Мисливство. Засоби лову. Бджільництво.

Тема IV. Домашні промисли та ремесла. Транспорт.Давньослов’янське походження домашніх ремесел та промислів. Обробка вовни і рослинного волокна, добування і обробка каменю, обробка металів, ткацтво, гончарство, шевство, кушнірство, чинбарство, гутництво, плетіння деревообробні промисли і ремесла та ін. Знаряддя праці, інструменти, технологічний процес, техніки.

Лісові та інші промисли. Еволюція народних промислів та ремесел.

Шляхи сполучення і транспорт.

Тема V. Поселення і народне житло.Основні зони і типи поселень. Типи забудови двору. Традиційна українська хата. Традиційне планування житла. Інтер'єр та екстер’єр, їх елементи. Конструктивні особливості. Будівельний матеріал. Господарський двір. Громадські та культові споруди.

 

Тема VI. Народний одяг.Формування традиційного одягу українців. Комплекси традиційного народного одягу. Натільний, поясний одяг, нагрудний одяг. Весняно-літній і зимовий верхній одяг. Пояси. Головні убори. Взуття. Зачіски. Жіночі прикраси.

Тема VIII. Громадський побут та звичаєвість.Сільська громада та звичаєве право. Колективна взаємодопомога та громадське самоуправління. Громадське дозвілля та етикет. Осередки громадського дозвілля. Колективні трапези. Громадські заборони.

Козацтво як своєрідна соціально-політична організація. Унікальна соціальна та правова система.

Чумацтво як самобутнє громадське утворення на основі торгівельно-візницького промислу.

Церковні братства - релігійно-громадські спільності у часи консолідації українства і розколу церкви.

Тема IX. Традиції дошлюбного спілкування молоді. Шлюб та шлюбні звичаї.Звеличення сім'ї, шлюбу, домашнього вогнища. Молодіжні громади. Парубоцькі та дівоцькі спілки. Види і форми дозвілля.

Типи й форми шлюбу. Шлюбні угоди та звичаї. Приймацтво.

Історичні типи сім’ї. Система спорідненості. Типи сім’ї. Формування української родини. Українська система споріднення.

Тема X. Сімейна обрядовість. Весільні звичаї та обряди.Цикли весільної обрядовості: передвесільний, власне весільний, післявесільний. Обряди і звичаї циклів. Хліб у весільній обрядовості. Весільний фольклор.

Тема XI. Сімейна обрядовість. Родильні звичаї та обряди.Цикли обрядів, пов'язаних з народженням дитини: передродові, власне родильні, післяродові, соціалізуючі. Обряди і звичаї циклів. Значення баби-повитухи у системі родильної обрядовості.

Тема XIII. Календарна обрядовість українців.Трудовий сільськогосподарський календар - основа календарних свят і обрядів. Загальна характеристика чотирьох циклів календарних свят: зимового, весняного, літнього і осіннього. Свята, обряди, звичаї, традиції, вірування.

Теми XIV-XV. Народні знання та вірування.Раціональні уявлення народу, набуті шляхом життєвого та виробничого досвіду. Народна астрономія та космогонія. Народна метеорологія. Землеробський календар. Народна математика та метрологія. Народна ботаніка та зоологія. Народна медицина та ветеринарія.

Дуалізм світоглядних уявлень. Історичні шари світогляду українців: демонологічний, міфологічний, християнський.

Вища міфологія. Пантеон богів в українській міфології .

Український пандемоніум. Демони родинного вогнища, демони природи, людські химери, примари.

 

V. Тематика та основні завдання для самостійної роботи студентів

Тема II. Етнографічні дослідження українського народу. Періодизація історії української етнографії. Етапи кожного з чотирьох періодів. Етнографи кожного періоду й етапу та їх визначні праці. Центри етнографії, установи, часописи, музеї, комісії, кабінети етнографії.

Підготувати реферативне повідомлення (на вибір):

1. Етнографічна, збирацька і публікаторська діяльність М. Лисенка.

2. Етнографічна, збирацька і публікаторська діяльність М.Максимови-

ча.

3. Наукове товариство імені Т. Шевченка – провідний центр української етнографії.

Підготувати хронологічну таблицю з періодизації історії української етнографії.

Тема III. Основні та допоміжні галузі господарства.Землеробство і його галузі. Системи землеробства. Знаряддя праці. Культура землеробства.

Скотарство. Розведення великої рогатої худоби. Конярство. Вівчарство. Свинарство. Породи. Способи утримання. Птахівництво.

Допоміжні види господарської діяльності. Рибальство. Знаряддя та засоби рибальства. Мисливство. Засоби лову. Бджільництво.

Підготувати реферат на одну із тем:

1. Багатовікова землеробська традиція на Україні.

2. Бджільництво – невід’ємна складова господарської діяльності українського народу.

3. Традиції розведення великої рогатої худоби в Україні: етнографічний аспект.

Підготувати схематичне зображення тяглових орних знарядь, що набули поширення на сучасній території України.

Тема V. Особливості поселень і народного житла.Основні зони і типи поселень. Типи забудови двору. Традиційна українська хата. Традиційне планування житла. Інтер'єр та екстер’єр, їх елементи. Конструктивні особливості. Будівельний матеріал. Господарський двір. Громадські та культові споруди.

Підготувати реферат на одну із тем:

1. Регіональні особливості житлобудування в Україні.

2. Забудова українського господарського двору в ХІХ – на початку ХХ ст.

3. Регіональні особливості будівництва культових споруд в Україні.

Скласти карту зонування сільських поселень і типології традиційного сільського житлового комплексу.

 

Тема VI. Народний одяг.Формування традиційного одягу українців. Комплекси традиційного народного одягу. Натільний, поясний одяг, нагрудний одяг. Весняно-літній і зимовий верхній одяг. Пояси. Головні убори. Взуття. Зачіски. Жіночі прикраси.

Підготувати реферат на одну із тем:

1. Пояси як невід’ємний атрибут українського народного одягу.

2. Дівочі та жіночі зачіски в Україні: історико-етнографічний аспект.

3. Українська сорочка: регіональне розмаїття крою, оздоблення, кольорових гам.

Зобразити схематично чоловічий і жіночий комплекси традиційного народного одягу.

Тема VIII. Громадський побут та звичаєвість.Сільська громада та звичаєве право. Колективна взаємодопомога та громадське самоуправління. Громадське дозвілля та етикет. Осередки громадського дозвілля. Колективні трапези. Громадські заборони.

Козацтво як своєрідна соціально-політична організація. Унікальна соціальна та правова система.

Чумацтво як самобутнє громадське утворення на основі торгівельно-візницького промислу.

Церковні братства - релігійно-громадські спільності у часи консолідації українства і розколу церкви.

Підготувати реферативне повідомлення (на вибір):

1. Козацтво як своєрідна соціально-політична організація.

2. Чумацтво як самобутнє громадське утворення на основі торгівельно-візницького промислу.

3. Корпоративний устрій міського суспільства на території України.

Тема IX. Традиції дошлюбного спілкування молоді. Шлюб та шлюбні звичаї.Звеличення сім’ї, шлюбу, домашнього вогнища. Молодіжні громади. Парубоцькі та дівоцькі спілки. Види і форми дозвілля.

Типи й форми шлюбу. Шлюбні угоди та звичаї. Приймацтво.

Історичні типи сім’ї. Система спорідненості. Типи сім’ї. Формування української родини. Українська система споріднення.

Підготувати реферативне повідомлення (на вибір):

1. Роль молодіжних громад в Україні у підготовці до традиційних колективних свят.

2. Види і форми дозвілля української молоді ХІХ-початку ХХ ст.

3. Традиції приймацтва в Україні: історико-етнографічний аспект.

Дослідити історію власного роду і підготувати схему крони родинного дерева.

Дослідити етимологію власного прізвища.

Тема X. Сімейна обрядовість. Весільні звичаї та обряди.Цикли весільної обрядовості: передвесільний, власне весільний, післявесільний. Обряди і звичаї циклів. Хліб у весільній обрядовості. Весільний фольклор.

Підготувати реферативне повідомлення (на вибір):

1. Обряд заручин в українській весільній обрядовості: регіональні особливості.

2. Дівич-вечір як невід’ємна складова української весільної обрядовості.

3. Фольклор у весільній обрядовості українського народу.

4. Українське весілля: традиції і звичаї сучасності як відгомін давньої української весільної обрядовості

Підготувати розширену план-схему весільної обрядовості (з розподілом на цикли: передвесільний, власне весільний, після весільний).

Тема XIII. Календарна обрядовість українців.Трудовий сільськогосподарський календар - основа календарних свят і обрядів. Загальна характеристика чотирьох циклів календарних свят: зимового, весняного, літнього і осіннього. Свята, обряди, звичаї, традиції, вірування.

Підготувати реферат на одну із тем:

1. Сільськогосподарський календар українського землероба – основа українських календарних свят і обрядів.

2. “Нуте панове, нуте мурове, поставайте вряду, я козу веду”: описання традиційного обряду зимового циклу календарної обрядовості.

3. Аналіз комплексу троїцько-русальської обрядовості українців.

Підготувати реконструкцію Сокиренського вертепу (за записом М. Маркевича).

Знати і розуміти обрядовість основних свят календарної обрядовості українського народу.

Вивчити українські колядки і щедрівки.

Тема XIV. Народні знання.Раціональні уявлення народу, набуті шляхом життєвого та виробничого досвіду. Народна астрономія та космогонія. Народна метеорологія. Землеробський календар. Народна математика та метрологія. Народна ботаніка та зоологія. Народна медицина та ветеринарія.

Підготувати реферат на одну із тем:

1. Традиційні уявлення українського народу про будову світу.

2. Народна метеорологія: прогнозування погоди на основі багатовікових спостережень українського народу.

3. Раціональні знання українців у сфері народної медицини та ветеринарії.

Тема XV. Народні вірування.Дуалізм світоглядних уявлень. Історичні шари світогляду українців: демонологічний, міфологічний, християнський.

Вища міфологія. Пантеон богів в українській міфології .

Український пандемоніум. Демони родинного вогнища, демони природи, людські химери, примари.

Підготувати реферативне повідомлення (на вибір):

1. Дуалізм світоглядних уявлень українського народу.

2. Демонологічний, міфологічний та християнський шари світогляду українського народу.

Схематично зобразити пантеон богів в українській міфології.

Схематично зобразити український пандемоніум.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.011 с.)