Параметри якості та характеристики процесу. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Параметри якості та характеристики процесу.Продуктивність Q:

k − коефіцієнт, який залежить від теплофізичних констант матеріалу (теплопровідність, питома теплота плавлення і пароутворення, та ін.).

Р – потужність імпульсу (Вт);

w − енергія одиночного імпульсу (Вт·с);

f − частота слідування імпульсів (с-1).

Термін “продуктивність”, як критерій інтенсивності процесу по видаленню матеріалу, не завжди однозначний. При прошивці круглого отвору суцільним і пустотілим електродом (Рис. 8.) інтенсивність видалення металу однакова (мм3/хв), але швидкість виготовлення отвору у першому випадку менша (видаляється більше матеріалу).

Рис. 8. Варіанти вирізки деталі пустотілим електродом.

Оброблюваність матеріалів при електроерозійній обробці оцінюється як відношення об’ємів видаленого матеріалу заготівки до сталі 45 за тих же умов. Для типових конструкційних матеріалів він складає: W − 0,7; Mo − 0,8

Al – 1,5; Cu – 1,3; Mg – 2,5; Fe – 1; жароміцні сталі – 1,3÷1,8.

Шорсткість поверхні:

β − коефіцієнт перекриття ямок (1≤ β ≤ 2). Він залежить від частоти імпульсів; k – коефіцієнт який визначається матеріалом заготівки (ХН77ТЮР – 6÷7, ВК6 – 1,5÷2); W – енергія імпульсу.

Глибина дефектного шару (hдеф.):

чи

λ – коефіцієнт теплопровідності; τ – тривалість імпульсу; с – теплопровідність; ρ – густина матеріалу; а – температуропровідність; Rz – шорсткість поверхні.

В залежності від режимів обробки на поверхні створюється різна шорсткість, формується дефектний шар різної товщини, появляються залишкові напруги (Таблиця 1).

 

 

Таблиця 1.

Характеристики типів обробки електроерозійним методом.

Тип боробки Режим Шорсткість (мкм) Глибина дефектного шару (мм) Рівень залишкових напруг в металі
чорнова жорсткий Rz 80 – 320 0,3− 0,2 високий
напівчорнова середній Rz 20 – 40 0,2− 0,1 середній
чистова м’який 0,8−1,6 0,1− 0,05 низький
доводка дуже м’який 0,2− 0,4 0,05−0,001 дуже низький

 

Рекомендована література до НЕ 2.2.: [1–С.83-101, 3–С.175-193]

 

Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по НЕ 2.2:

1. Дайте загальну характеристику електроіскровому, електро-імпульсному, високочастотному електроіскровому методам обробки.

2. Наведіть блок-схеми станків для електроерозійної обробки.

3. Наведіть приклади застосування електроерозійної обробки металів.

4. Перелічіть особливості обробок: Електроіскрової; Електроімпульсної; Високочастотної електроіскрової (електроерозійної).

5. Охарактеризуйте електрод-інструмент, робочі рідини, параметри якості та характеристики процесу електроерозійної обробки металів.

Тестові завдання до НЕ 2.2.

1) Електроерозійне руйнування при електроерозійній обробці металів відбувається за рахунок

1. електрохімічного розчинення

Електричного імпульсного розряду

3. локального розігріву поверхні

4. вибухоаого випаровування

2) Інтенсивність процесу електроерозії при електроерозійній обробці металів визначається

1. температурою і теплотою плавлення матеріалу заготовки

2. теплоємністю і теплопровідністю матеріалу заготовки

Теплофізичними параметрами матеріалу заготовки

Електрофізичними параметрами матеріалу заготовки

5. енергією, тривалістю, амплітудою, частотою, формою, полярністю імпульсів

Властивостями між електродного середовища

3) У якості робочої рідини при електроерозійній обробці використовується

1. вода

2. машинне масло

3. спирт

4. гліцерин

5. гас

6. водні розчини кислот, лугів і солей

4) Електроерозійним способом доцільно обробляти

1. Ст3 2. ВК8
3. 09Г2С 4. Д18
5. 12ХН3А 6. Р6М5
7. 50Г20Х4 8. ВХ4
9. ВТ4 10. ТТ7К12

5) На універсальних електроерозійних верстатах застосовують в основному технологічні схеми формоутворення поверхонь деталей:

1. копіювання, профільна вирізка

Профільна вирізка, копіювально-прошивочні

3. копіювально-прошивочні

6) Які групи матеріалів можливо обробити електроерозійним методом:

1. Скло, кварц, корунд

Загартована cталь, металокерамічний твердий сплав

3. Дерево, пластмаса

 

Навчальний елемент 2.3. "Електроконтактна обробка металів".

Лекція 12 (Продовження).

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.008 с.)