Стили управления. Теории Мак Грегора. Модель ЛайкертаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стили управления. Теории Мак Грегора. Модель Лайкерта2. Зверніть увагу на творення ступенів порівняння прикметників.

 

Вправа 20.

Від яких за розрядом прикметників утворюються форми ступенів порівняння? Знайдіть серед поданих слів такі прикметники й утворіть від них усі можливі форми ступенів порівняння.

Економічний, економний, комерційний, готівковий, теплий, підступний, потерпілий, людський, дешевий, дорогий, достроковий, високий, близький, батьків, далекий, малий, хороший, сестрин, сімейний.

2. Чи можна утворити ступені порівняння від прикметників типу босий, порожній, лисий, жонатий, синьо-фіолетовий? Відповідь аргументуйте.

Вправа 21.

Перекладіть, зверніть увагу на особливості вживання повної і короткої форм прикметника в російській і українській мові.

Сангвиник — экстраверт: стабильная личность, социален, направлен к внешнему миру, общителен, порой болтлив, беззаботный, веселый, любит лидерство, много друзей, жизнерадостен.

Холерик - экстраверт: нестабильная личность, обидчив, возбужден, несдержан, агрессивен, импульсивен, оптимистичен, активен, но работоспособность и настроение нестабильны, цикличны.

Флегматик - интроверт: стабильная личность, медлителен, спокоен, пассивен, невозмутим, осторожен, задумчив, мирний, сдержанный, надежный, спокойный в отношениях.

Меланхолик - интроверт: нестабильная личность, тревожен, пессимистичен, очень сдержан внешне, но чувствителен и эмоционален внутри, интеллектуальный, склонен к размышлениям.

 

Вправа 22.

За допомогою суфікса -ськ- утворіть прикметники:

а) від поданих іменників-назв етнічних груп населення.

Таджики, латиші, ескімоси, литовці, турки, білоруси, французи, німці, туркмени, китайці, японці, нанайці, печеніги, шведи, фіни, угорці, грузини.

Українці, казахи, каракалпаки, башкири, гагаузи, греки, коряки, перм’яки, киргизи, кумики, курди, євреї, естонці, карели;

б) від поданих топонімів-іменників.

Дрогобич, Хуст, Чоп, Звенигородка, Бучач, Самбір, П’ятихатки, Бахмач, Кременець, Кагарлик, Запоріжжя, Ірпінь, Росток, Костопіль, Донецьк, Токмак, Кобеляки, Миргород, Гадяч, Золотоноша.

Космач, Корець, Славута, Славутич, Бершадь, Прилуки, Бишів, Васильків, Ніжин, Кривий Ріг, Макіївка, Євпаторія, Саки, Бориспіль, Гуляйполе, Умань, Жовті води, Ровеньки, Жмеринка.

 

Вправа 23.

Запишіть складні слова разом або через дефіс і поясніть їх правопис.

Двадцяти/річний, ранньо/середньо/вічний, гостро/дефіцитний, науково/технічний, приватно/власницький, фінансово/промисловий, різко/виявлений, теоретико/пізнавальний, війсь­ково/зобов'язаний, воєнно/стратегічний, виробничо/споживчий, вище/зазначенний, історико/культурний, зовнішньо/торговий, східно/сибірський, спортивно/оздоровчий, нижче/наведений, жовтувато/червоний, напів/офіційний, навчально/виховний.

Вправа 24.

Від поданих словосполучень утворіть складні прикметники. Поясніть їх правопис.

Людина високої кваліфікації, подібний до купола, добувати вугілля, 267 кілометрів, відомий на весь світ, перший розряд, історія та етнографія, Східна Україна, північний схід, сірий і блакитний, анатомічний і фізіологічний.

Вправа 25.

Зіставте подані сполучення. Поясніть правила їх написання.

Блактно-сірий – блакитноокий, промислово-торговельний – промислово розвинений, морально-правовий – морально стійкий, емоційно-образний – емоційно забарвлений, сильнодіючий - сильно схвильований.

 

ЧИСЛІВНИК

Вправа 26.

Запишіть словосполучення українською мовою.

І. Двум оппонентам, тремя компьютерами, три сертификата, двести пятдесят четыре подписи, на девяноста семи участках, четырьмя годами.

ІІ. Семьюдесятью гривнями, сорока арендных предприятий, пятнадцатью экземплярами, сорока свидетелей, двухсот пятидесяти четырех газет, шестью членами суда.

 

Вправа 27.

Перекладіть текст українською мовою (числівники запишіть словами).

І. Стоимость торгового патента за календарный месяц устанавливается в пределах следующих уровней:

на территории города Киева, областных центров – от 60 до 320 гривен;

на территории города Севастополя, городов областного подчинения (кроме областных центров) и районных центров – от 30 до 160 гривен;

на территории других населенных пунктов – до 80 гривен.

ІІ.К малым предприятиям относятся вновь созданные и действующие предприятия:

в промышленности и строительстве – с численностью работающих до 200 чел.;

в других отраслях производственной сферы – с численностью работающих до 50 чел.;

в науке и научном обслуживании – с численностью обслуживающих до 100 чел;

в отраслях непроизводственной сферы – с численностью работающих до 25 чел;

в розничной торговле – с численностью работающих до 15 чел.

 

ІІІ. Как свидетельствует статистика НБУ, прошедший год был для комбанков удачным. На сегодняшний день в Украине зарегистрировано больше 157 банков. Их прибыль за 2002 год составила около 756,6 млн. грн., что на 42,3% больше, чем в 2001-м. При этом доходы банков за истекший год возросли по сравнению с 2001 г. на 21,8% — до 10,457 млрд. грн., а расходы — на 20,5% (до 9,7 млрд. грн.). Рентабельность активов составила около 1,3%, капитала — 8,4%. Не так уж и много, однако все познается в сравнении. Банковская система остается наиболее динамично развивающейся сферой нашей экономики.

Вправа 28.

Від кількісних числівників і сполучень числівників з іменниками утворіть порядкові числівники й складні прикметники.

Триста мільярдів, сімдесят сім років, двадцять чотири кілограми, сто вісімдесят п’ять мільйонів, сто двадцять шість тисяч, чотириста шістдесят вісім тисяч, п’ятсот дев’яносто два метри.

 

Вправа 29.

Провідміняйте подані числівники як кількісні й порядкові.

І. 25000; 3000000; 325000000; 1863.

ІІ. 235000; 563000000; 3625645.

 

Вправа 30.

Перекладіть українською мовою, записуючи числівники словами.

К 250 прибавить 49; 351 разделить на 13; от 1024 отнять 15; 25 умножить на 7; от 2856 отнять 136; к 3823102 прибавить 503; если к 214665 прибавить 548, то будет 215213.

 

Вправа 31.

Утворіть словосполучення іменника з числівником.

І. Два, учень; три, метр; чотири, будинок; півтори, хвилина; півтора, рік; чотири, процент.

ІІ. 0,5 (метр); 7/10 (відсоток); 1000 (тонна); 3 1/2 (метр); 3/4 (гектар); 4,5 (мільйон, тонна); 48,3 (відсоток); 4 (сани); 2 (окуляри); 23 (ножиці); 3 (лоша); 141 (ножиці).

 

4-5 словосполучень уведіть у речення.

 

Вправа 32.

Перепишіть, розкриваючи дужки; числа передайте словами.

Зайшло 4 (студентка); зустрічаємо 3 (психолог); приїхало 5 (угорець); працюємо 61/2 (година); в аудиторії 53 (студент); на фермі 122 (теля) і 34 (лоша); лежить 3 (плоскогубці) і 4 (ножиці); привезли 3 (двері); у кошику 3 (курча); проголосувало 352 (громадянин);

Вправа 33.

Замініть цифри словами; поясніть правопис.

1-річні курси; 2-годинна лекція; 4-місячна дитина, 4-кілометровий похід; 5-тисячний внесок, 20-мільйонний житель; 40-відерний вміст; 3-значне число; 28-градусний мороз; 500-літній ювілей; 25-копієчна монета

Вправа 34.

Провідміняйте словосполучення збірних і неозначено-кількісних числівників з іменниками.

П’ятеро громадян, двоє свідків, дев’ятеро службовців, троє вікон, кілька випадків.

 

Вправа 35.

Провідміняйте дробові числівники; вкажіть на особливості відмінювання.

1/3, 2/5 кілограма; 1/25 поля; 7/4 шляху; 3/4 літра; 3,5 мільйона голів; 56,7 мільйона тонн; 47,3 процента, 127,6 відсотка.

Вправа 36.

Перекладіть. Поясніть, як треба позначати час за українською мовною традицією?

І.На который час назначено дополнительное занятие? - Оно назначено на 13 часов. 2.Уже час ночи. З.Вы должны прийти на собеседование не позднее трех часов. 4. В пять часов мы выехали на экскурсию. 5. 3автра в одиннадцать меня будет ждать менеджер. 6.Я приду в пятом часу. 7. Он будет к трем часам. 8.Между одиннадцатью й двенадцатью часами должен был приехать Игорь Васильевич. 9. Я зашел за товарищем в 15 минут седьмого. 10. Без четверти девять мы подходили к институту. 11. Сколько времени длился зачет? – Зачет начался в половине десятого и закончился без 7 минут 12.

ДІЄСЛОВО. ФОРМИ ДІЄСЛІВ

 

Вправа 37.

Перекладіть українською мовою, передаючи дієслова майбутнього часу аналітичними і синтетичними формами. Яким формам надається перевага в діловому стилі?

1. Будем выполнять наши планы. 2.Новая дорога будет проходить в двух километрах от этого населенного пункта. 3. Если будешь работать над научной литературой, не забудь сделать отдельные виписки. 4. Вы будете изучать современные психологические теории личности. 5. Я буду следить за вашим успехом. б. Еще будут вноситься поправки в законопроект.

 

Вправа 38.

Утворіть від поданих дієслів всі можливі форми наказового способу. Які форми вираження наказу переважають в ділових текстах? Складіть пять речень офіційного характеру, вдаючись до цих форм.

Вирішувати, додавати, виконувати, планувати, доручати, наводити, забороняти, доповідати.

 

Вправа 39.

З’ясуйте, які дієслівні засоби зумовлюють безособовість офіційно-ділового стилю.

1. Постанову прийнято одноголосно. 2. Наказую: 1) провести документальну комплексну ревізію..; 2) доручити проведення ревізії комісії у складі... 3. У приміщенні палити забороняється. 4. Без медичної довідки працювати не дозволяється.

 

Вправа 40.

Перекладіть українською мовою словосполучення з дієприкметниками. Які особливості перекладу пасивних дієприкметників?

 

Вправа 41.

Перекладіть українською мовою словосполучення з дієприкметниками.

І. Исходящая документация, проживающий по адресу, предупредительные меры, используемый принцип, движущийся предмет, выполненный досрочно, разыскиваемый преступник, обслуживающий персонал, проанализированный доклад, рассмотренная жалоба, установленный законом срок.

ІІ.Следователь, составивший протокол; сказавшийся на здоровье поступок; потерпевший аварию самолет; наболевший вопрос; новоприбывший солдат; заявление потерпевшего; проживающий по адресу; осознанное действие; знающий человек.

ІІІ. Имеющий существенное значение; подписавшийся под документом; исходящая документация; выполняемые задания; сложившаяся ситуация; начинающие художники; изготовленные студентами; поступающие в институт; захватывающее зрелище; отстающие в коллективе.

 

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

Вправа 42.

Перекладіть текст українською мовою.

І.При сравнительной оценке экспертами американского и японского рабочего по десяти основным признакам средний японский рабочий: 1) проявляет более высокую заботу о качестве, 2) отличается большим трудолюбием, 3) честнее относится к работе, 4) в большей мере предан компании, 5) имеет более высокий уровень общеобразовательной подготовки, 6) более надежен в работе, 7) более склонен к сотрудничеству с коллегами. Американский же рабочий: 1) более инициативен, 2) более честолюбив, 3) имеет более высокий уровень профессиональной подготовки.

В Японии, вступившей позднее западных держав на путь индустриализации, крупные компании из-за нехватки кадров вынуждены были сами осуществлять профессиональное обучение рабочей силы. Поскольку фирмы готовили кадры только для себя, обучение это было ориентировано не на узкую, а на широкую специализацию по профилю каждой конкретной компании, в результате чего рабочий не только овладевал рядом специальностей, но и получал представление о том, как функционирует его фирма в целом. Разумеется, компания была заинтересована в том, чтобы закрепить за собой подготовленных подобным образом работников. Отсюда такие методы управления, как гарантированная занятость, или система «пожизненного найма», оплата труда и продвижение по служебной лестнице в соответствиис выслугой лет и т.д. Одновременно она стремилась максимально эффективно использовать обширные знания и навыки своих работников, для чего применялись служебная ротация, участие рабочих в управлении и т.п.

Е. Комаров ''Управление персоналом''

 

ІІ. Сущность, функции и выгоды стратегического планирования

Адаптацию следует интерпретировать в широком смысле слова. Она охватывает все действия стратегического характера, которые улутшают отношения компании с ее окружением. Компаниям необходимо адаптироваться к внешним как благоприятным возможностям, так и опасностям, выявить соответствующие варианты и обеспечить эффективное приспособление стратегии к окружающим условиям. Стратегическое планирование преуспевающих компаний имеет дело с созданием новых благоприятных возможностей посредством разработкиболее совершенных производственных систем, путем взаимодействия с правительством и обществом в целом и т.д.

Внутренняя координация включает координацию стратегической деятельности для отображения сильных и слабых сторон фирмы с целью достижения эффективной интеграции внутренних операций. Когда Гарольд Дженин был одним из директоров “Интернэшнл Телефон энд Телеграф”, он отвечал за объединение деятельности более чем 250 различных предприятий, в состав которых в то или иное время входили “Гриннел Кантин”, “Хартфорд Файэр Иншуранс” и “Авис”. Обеспечение эффективных внутренних операций в организациях, больших или малых, является неотъемлемой частью управленческой деятельности.

Осознание организационных стратегий предусматривает осуществление систематического развития мышления менеджеров путем формирования организации, которая может учиться на прошлых стратегических решениях. Способность учиться на опыте дает возможность организации правильно скорректировать свое стратегическое направление и повысить профессионализм в области стратегического управления.

З газети

Зверніть увагу на конструкції з різними в обох мовах прийменниками і відмінками керованого слова.

 

Вправа 43.

Підберіть відповідні конструкції українською мовою.

І. Пришло в голову; поставить в пример; работать в должности экономиста; дороже жизни; ожидать распоряжения; согласно приказу; поступить в прошлом году; вызывать по телефону; сделать с вашего согласия; приспособиться к обстоятельствам; вовлечь в работу; ввести в состав; за ненадобностью; прежде всего; адаптироваться к среде; в соответствии с выслугой; представление о способах руководства; принять во внимание; поступать в университет; впять часов; войти в контакт; в его пользу; расписаться в получении; в зтот день; во вторник; читать на украинском языке; на следующий день; на протяжении дня.

 

ІІ. Написать по распоряжению; составить по правилам; выезд по назначению; случилось по недоразумению; работа по совместительству; классификация по признаками; вопрос по существу; по сравнению с прошлым; по мнению руководства; указания по обеспечению целей; продвижения по служебной лестнице; специализация по профилю; мери по улучшению условий труда; заместитель по хозчасти.

 

Вправа 44.

Запишіть прийменникові сполучення українською мовою. Перевірте, чи правильно ви користуєтесь ними у своїх ділових паперах.

Городское бюро по трудоустройству. Заказы просим высылать по адресу. По вашему предложению. По собственному желанию. Менеджер по профессии. Консультант по научным вопросам. По возвращении из отпуска. Переслать по почте. Установить деловне контакты по вопросам производства. Речь по вопросу. По заказу. По истечении времени. По требованию. По просьбе. Работать по программе. По закону.

 

Вправа 45.

Виправте помилки в словосполученнях.

Працювати по сумісництву, по багатьом причинам, перевірка по групам, по результатам підсумків, по закінченні першого курсу, по вині керівництва, юрист по освіті, відпустка по хворобі, по новій програмі, по питанню розподілу, заходи по боротьбі із злочинністю, по дорученню замовника, по індивідуальному плану, креативність по П.Торренсу.

 

ТЕМА 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.01 с.)