Розв'язування тригонометричних рівнянь та нерівностей.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розв'язування тригонометричних рівнянь та нерівностей. 

№ 93. Обчислити:

1). 2). 3).

4). 5). 6).

7). 8). 9).

10). 11). 12).

 

№ 94.Чи мають зміст вирази:

1). 2). 3). 4).

5). 6). 7). 8).

№ 95.Знайти значення виразу:

1). 2 2). 3

3). 4).

5). 3 6). 4

7). 6 8).

9). 8 10).

№ 96.Порівняти числа:

1). і 2). і

 

3). і 4). і

№ 97.Розв'язати рівняння:

1). 2). 3).

4). 5). 6).

7). 8). 9).

10). 11). 12).

13). 14). 15).

16). 17). 18).

19). 20). 21).

22). 23). 24).

25). 26). 27).

28). 29). 30).

31). 32).

 

 

№ 98.Розв'язати рівняння:

1). 2). 3).

4). 5). 6).

7). 8). 9).

10). 11). 12).

№ 99. Розв'язати рівняння:

1). 2).

3). 4).

№ 100. Розв'язати рівняння:

1). 2).

3). 4).

5). 6).

7). 8).

9). 10).

11). 12).

13). 14).

15). 16).

17). 18).

19). 20).

№ 101.Розв'язати рівняння:

1). 2).

3). 4).

5). 6).

7). 8).

9). 10).

 

№ 102. Розв'язати нерівності:

1). 2). < 3). 4). <

5). 6). < 7). 8). <

9). 10). > 11). 12). <

13). 14). 15). 16).

 

 

Похідна та її застосування.

 

№ 103. Знайти приріст функції в точці , якщо:

1). , , ; 2). , , .

№ 104.Знайти приріст і в точці , якщо:

1). , , ; 2). , , .

№ 105.Знайти похідну функції fв точці , якщо:

1). , ; 2). , ;

3). , ; 4). , .

№ 106.Скласти рівняння дотичної до графіка функції , яка проходить через точку , якщо:

1). ; 2). .

№ 107.Знайти миттєву швидкість точки, яка рухається прямолінійно за законом

, в момент часу .

№ 108.Знайти похідні функцій:

1). ; 2). ;

3). ; 4). ;

5). ; 6). ;

7). ; 8). ;

9). ; 10). ;

11). ; 12). ;

13). ;14). ;

15). ;16)..

№ 109.Обчислити значення похідної функції в заданій точці:

1). , ; 2). , .

№ 110.Розв’язати рівняння , якщо:

1). ; 2). ; 3). .

№ 111.Розв’язати нерівність , якщо:

1). ; 2). ; 3). .

 

 

№ 112.Задати формулами елементарних функцій і з яких складається

складна функція :

1). ; 2). ; 3). ;

4). ; 5). ; 6). .

№113.Знайти область визначення кожної функції:

1). ; 2). ; 3). ;

4). ; 5).;6). .

 

№114.Знайти похідні функції:

1). ; 2). ; 3). ;4). ; 5). ; 6). ;

7). ; 8). ;

 

№115.Знайти похідні функції:

1). ; 2). ; 3). ; 4). ;

5). ; 6). ; 7). ; 8). ;

9). ; 10). ; 11). ; 12). .

№116.Знайти і , якщо:

1). ; 2). ;

3). ; 4). .

№117.Розв’язати рівняння , якщо:

1). ; 2). ;

3). ; 4). .

 

№118.Знайти похідну функції:

1). ; 2). ;

2). ; 4). .

№119.Знайти значення х, при якому похідна функції f дорівнює нулю:

1). ; 2). ;

3). ; 4). .

№120.Розв’язати нерівність f ´(x) <0, якщо:

1). ; 2). ;

3). ; 4). .

№121.Задайте формулою хоча б одну функцію, похідна якої дорівнює:

1). 2х + 3; 2). 16х³ − 0,4; 3). 8х – 2; 4). .

№122.Задані функціїf(x) = 3 – 2x, q(x) = x², p(x) = sinx. Задайте формулою

складену функцію:

1).h(x)=q(f(x));2). h(x) = q(p(x)); 3). h(x) = p(f(x)).

№123.Знайти похідну функції f:

1). ; 2). ;

3). ; 4). ;

5). ; 6). ;

7). ; 8). ;

9). ; 10). ;

11). ; 12). ;

13). ; 14). .

№124.Знайти точки, в яких f ´(x) = 0 і f ´(x) > 0, якщо:

1). ;2). ;

 

 

3). ; 4). .

№125.Задайте формулою хоча б одну функцію f, якщо:

1). ; 2). ;

3). ; 4). .

 

№126.Знайти проміжки зростання і спадання функції:

1). ;2). ;

3). ; 4). ;

5). ; 6). ;

7). ; 8). ;

9). ; 10). ;

11). ; 12). .

№ 127.Знайти екстремуми функції:

1). ; 2). ;

3). ; 4). .

№ 128.Дослідити функцію і побудувати її графік:

1). ; 2). ;

3). ; 4). ;

5). ; 6). ;

7). ; 8). ;

9). ; 10). ;

11). ; 12). .

 

№ 129.Доведіть, що функція не має критичних точок:

1). ; 2). ;

3). ; 4). .

Степінь з дійсним показником.

№ 130. Представити у вигляді кореня з числа:

1). ; 2). ; 3). ; 4). .

 

№ 131.Представити вираз у вигляді степеня з раціональним показником:

1). ; 2). ; 3). ; 4). .

 

№132.Знайти значення числового виразу:

1). 243 ; 2). ; 3). ; 4). ;

5). ; 6). ; 7). ; 8). .

 

№133. Розкласти на множники:

1). ; 2). ; 3). ;

4). ; 5). ; 6). ;

7). .

 

№ 134. Спростити вираз:

1). ; 2). ; 3). ; 4). ;

 

5). ; 6). :

 

7). 8). :

 

№135.Порівняти числа:

1). і 2). і 3). і 4). і

 

№136.Знайти значення виразу:

1). 2). ;

3). ; 4). .

№ 137.Спростити вираз:

1). ; 2). ;

3). .

 

№ 138.Представити вираз у вигляді степеня з раціональним показником:

1). ; 2). ; 3). ; 4). .

 

№ 139.Знайти область визначення виразу:

1). ; 2). ; 3). .

 

№ 140.Представити вираз у вигляді кореня:

1). ; 2). ; 3). ; 4). .

 

Показникова функція

№ 141.Побудувати графік функції та записати її властивості:

1). ; 2). ; 3). ; 4). .

№ 142.Знайти область значень функції:

1). ; 2). ; 3). ; 4). .

№ 143.Порівняти числа:

1). і 1; 2). і ; 3). і 1; 4). і .

 

№144. Яка з функцій являється зростаючою, а яка спадаючою:

1). ; 2). ;

 

3). ; 4).

 

№145.Знайти область значень функції:

1). 2). ; 3). 4).

 

№146.Розв’язати графічно рівняння:

1). ; 2). ; 3). ; 4).

 

Розв’язування показникових рівнянь

№147.Розв’язати рівняння:

1). 2). 3).

4). 5). ; 6). ;

7). ; 8). 9).

10). 11).

 

 

№148.Розв’язати рівняння:

1). 2).

3). 4). ;

5). 6).

7). 8). ;

9). 10).

11). 12). ;

13). 14).

15). 16). ;

17). 18).

19). 20).

 

Розв’язування показникових нерівностей

№149.Розв’язати нерівності:

 

1). ; 2). ; 3). ; 4). ;

5). ; 6). ; 7). ; 8). ;

 

9). ; 10). ; 11). .

 

№150.Розв’язати нерівності:

1). ; 2). ;

3). ; 4). ;

5). ; 6). ;

7). ; 8). .

 

Логарифми та їх властивості

№ 151.Представити у вигляді логарифма степені:

1). ; 2). ; 3). ; 4). ; 5). ;

6). ; 7). ; 8). ; 9). ; 10). .

 

№ 152.Перевірити чи правельні рівності:

1). ; 2). ; 3). ;

4). ; 5).; 6).;

7). ; 8). ; 9). ;

10). ; 11). .

 

№153.Знайти логарифми чисел з основою а:

1). 25, ; при а = 5; 2). 64; ; 2 при а = 8;

3). 16; ; при а = 2; 4). 27; ; при а = 3.

№ 154.Знайти число х:

1). ; 2). ; 3). ; 4). ;

5). ; 6). ; 7). ; 8). ;

9). ; 10). ; 11). ; 12). .

 

№ 155.Прологарифмуйте за основою10, де , :

1). ; 2). ; 3). ; 4). .

 

№156.Відомо, що і . Виразити через a і b :

1). ; 2). ; 3). ; 4). .

 

№ 157.Обчислити:

1). ; 2). ; 3). ;

4). ; 5). ; 6). .

№ 158.Знайти х, якщо:

1). ; 2). ;

3). ; 4). .

 

№ 159.Спростити вираз:

1). ; 2). ; 3). ; 4). ;

5). ; 6). ; 7). .

 

 

Логарифмічна функція

№ 160.Знайти область визначення виразу:

1). ;2).;3). ;

4). ; 5). ; 6). ;

 

7). ; 8). ; 9). .

 

№ 161.Порівняти числа:

1). і ; 2). і ;

3). і 1 ; 4). і 1 ;

5). і ; 6). і ;

7). і .

№ 162.Побудувати графік функції:

1). ; 2). ;

3). ; 4). .

№ 163.Розв’язати графічно рівняння:

1). ; 2). ;

3). ; 4). .

 

Розв’язування логарифмічних рівнянь

№ 164.Розв’язати рівняння:

1). ; 2). ; 3). ;

4). ; 5). ; 7). ;

8). .

№ 165.Розв’язати рівняння:

1). ; 2). ;

3). ; 4). ;

5). ; 6). ;

7). ; 8). .

№ 166.Розв’язати рівняння:

1). ; 2). ;

3). ; 4). ;

5). 6). ;

7). ; 8). .

№ 167.Розв’язати рівняння:

1). ; 2). ;

 

3). ; 4). ;

5). ; 6). ;

7). ; 8). ;

9). ; 10). ;

11). ; 12). ;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.08 с.)