ЛБ.№7 Техніка акробатичних вправ та методика їх навчання (розділ «Гімнастика») 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛБ.№7 Техніка акробатичних вправ та методика їх навчання (розділ «Гімнастика»)ЛБ.№7 Техніка акробатичних вправ та методика їх навчання (розділ «Гімнастика»)

Загальні основи навчання акробатичних вправ.

Методика навчання акробатичних вправ у 1 класі.

Методика навчання акробатичних вправ у 2 класі.

Методика навчання акробатичних вправ у 3 класі.

Методика навчання акробатичних вправ у 4 класі.

Методичні поради навчання акробатичних вправ.

1. Навчання слід починати з підготовчих та підвідних вправ.

2. Під час виконання акробатичних вправ бажано щоб одні учні виконували вправи, інші спостерігали, помічаючи недолік, помилки.

3. Треба знати що під час вивчення перекиду учні роблять типові помилки: недостатнє групування при перевертанні; руки ставлять близько біля ніг; відсутній поштовх ногами, або виконується однією ногою; опора головою об підлогу; губиться напрямок руху вперед, учень перекидається в сторону.

4. Під час виконання вправи особливу увагу треба приділяти страхуванню.

5. Під час навчання стійці на лопатках на початку навчання учням потрібно допомагати, підтримуючи їх за ноги.

6. Під час навчання шпагатам потрібно використовувати підготовчі вправи на гнучкість.

7. Успішному засвоєнню акробатичних вправ сприяє суворе дотримування правил самострахування. Одним із найважливіших елементів самострахування є уміння правильно та своєчасно групуватися. Основними елементами групування є: повне згинання ніг; захват і притискання ніг руками до грудей; повне опускання голови на груди; виконання круглої спини. Групування треба систематично повторювати на кожному уроці, де є елементи акробатики.

8. Щоб швидше і правильно засвоїти акробатичний міст треба широко використовувати спеціальні й підготовчі вправи, які сприяють розвитку гнучкості хребта і рухомості плечових та кульшових суглобів.

9. Стійку на лопатках спочатку виконувати уз зігнутими ногами, потім з випрямленими.

10. Виконуючи стійку на лопатках, учні часто порушують вертикальне положення тіла. Щоб уникнути цього слід пропонувати їм ставити лікті вужче і максимально прогинатися в грудному відділі контролюючи зором вертикальний напрям руху гомілки.

11. підняти в гору, (вдих); 3-4 повернутися (видих). Темп виконання повільний. Повторити 5-6 разів.

Методика навчання акробатичних вправ у 1 класі

Последовательность обучения.

1.Из о. с. руки вверх, быстро присесть и принять положение в группировке в приседе, обращая внимание на умение округ­лять спину.

2. Из положения упора сидя сзади быстро согнуть ноги и сгруппироваться.

3. Лежа на спине руки вверх, быстро согнуть ноги и сгруппи­роваться.

4. Из положения лежа на спине, поднимая туловище, при­нять группировку сидя.

Типичные ошибки.

1.Откинутая назад голова.

2. Ноги вместе, не разведены.

3. Ноги разведены слишком широко.

4. Неправильный захват руками голеней (слишком высоко или низко, в «замок»).

5. Неплотная группировка.

Требования к выполнению.Каждое упражнение выполнять несколько раз, постепенно ускоряя движения и фиксируя поло­жение группировки.

Перекати

Перекати, як самостійні вправи застосовують дуже рідко (у новачків). В основному їх використовують як сполучені елементи у вільних вправах і як підвідні вправи під час вивчення більш складних елементів.

Перекати в бік

Із положення лежачи на грудях, прогнувшись, руки вгору перекотитися на правий бік, на спину і на груди. Те ж в іншу сторону.

Із стійки на колінах в групуванні перекати вправо і вліво.

Із упору присівши ноги нарізно. Опертися руками попереду стоп на півкроку. Згинаючи однойменні руку й ногу, лягти на бік, перекотитися на спину і прийти в початкове положення.

Із положення лежачи на грудях прогнувшись, руки вгору – перекати у бік, під час перекату на спину – згрупуватися.

Із положення лежачи на спині в групуванні – перекати вперед і назад.

Круговий перекат. Ноги нарізно ( ширше) взятися руками за гомілки, під колінами, лягти на правий бік і , піднімаючи ліву ногу лівою рукою, перекотитися на спину, потім н другий бік ( торкання повинно бути попереком) і сісти в початкове положення обличчя в інший бік. Під час перекату відбувається поворот кругом.

Під час вивченні перекату можуть зустрітися такі помилки:

А) розслаблення, відпускання захвату ніг, розгинання в кульшових суглобах;

Б) перекидання на спину, в результаті – не виконання кругового перекату.

Перекати назад

Перекати назад використовуються, як сполученні елементи при вивченні різних стійок.

Наприклад , з упору присівши, упору сидячи чи сидячи перекатом назад можна виконати стійку на лопатках.

Перекаты

Техника выполнения.Перекаты — это движение с последова­тельным касанием пола (опоры) отдельными частями тела без пе­реворачивания через голову. Перекаты используют как подводя­щие упражнения во время обучения кувыркам. Программой пре­дусмотрены перекаты вперед и назад в группировке (рис. 72), в стороны из упора стоя на коленях, прогнувшись, лежа на животе.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При изучении кувырка вперед нужно повторить группировку и перекаты в группировке лежа на спине с переходом в сед и присед в группировке. При выполнении кувырка вперед нужно делать толчок ногами, что содействует движению вперед до полного вращения и дает возможность встать на ноги. Кувырок вперед Часто при изучении кувырка вперед учащиеся ставят руки близко, как при упоре присев. В таком положении голова оказывается впереди рук, а при выполнении кувырка вес тела приходится на голову. При опускании на лопатки затылок должен касаться пола на линии кистей. Такое положение рук очень важно при быстром выполнении кувырка, в противном случае не исключена возможность удара головой о пол. Для того чтобы избежать получения травмы, в момент переворота через голову необходимо уметь контролировать свое тело в упоре на руках и переносить его (центр массы тела) через точку опоры (руки). Исходя из этого, предлагается определенная последовательность этапов обучения кувырку вперед.

 

ВНИМАНИЕ!

 

После общей разминки перед разучиванием кувырка вперед необходимо выполнить несколько специальных упражнений для мышц шеи и спины: наклоны головы (вперед, в сторону); повороты головы; вращения головой; исходное положение — руки за головой, надавливая на затылок, максимально наклонить голову вперед; исходное положение — то же, полуприсед с касанием лбом коленей.

На начальном этапе обучения необходимо дать учащимся представление о кувырке вперед. Они должны познакомиться с гимнастической терминологией (группировка, упор присев, упор стоя согнувшись, перекаты и т. д.). На этом этапе большое значение имеет метод показа и объяснения. Показ упражнения должен быть безошибочным. Учитель обращает внимание учащихся на составные части упражнения с таким расчетом, чтобы во время его выполнения они знали, на что нужно обратить внимание. Обучающийся должен знать, что:

1) выполняя толчок ногами, необходимо полностью их выпрямить;

2) подавая плечи вперед, следует наклонить голову на грудь;

3) переворачиваясь через голову, необходимо сгруппироваться, захватывая руками середину голеней.

Обычно упражнение делят на несколько составных частей, к каждой из которых подбирают подготовительные (позволяющие развить необходимые мышечные группы) и подводящие (максимально доступные, позволяющие ознакомиться со структурой изучаемого упражнения) упражнения. Отрабатывается каждая из частей, а затем отдельные части соединяются в единое целое.

На этапе углубленного обучения целесообразно разделить упражнение на две части:

1) переворот через голову;

2) перекат в группировке в упор присев из положения лежа на спине. Начать изучение следует с более легкой второй части (перекат в группировке в упор присев из положения лежа на спине), параллельно отрабатывая отдельные элементы кувырка вперед.

Последовательность обучения:

1. Перекаты в группировке лежа на спине.

2. Перекаты из положения группировки сидя на краю мата. В положении группировки сидя на краю гимнастического мата (рис. 11), ноги максимально согнуты (стопы несколько разведены), кисти захватывают ноги за голени ниже колен и притягивают их к плечам, локти прижаты к туловищу, левая рука захватывает только левую ногу,

правая рука — правую, колени слегка разведены, голова максимально наклонена вперед и находится между коленей. Это необходимо, чтобы придать туловищу более «округлое» положение и избежать удара лицом о свои колени во время выполнения кувырка. При перекате назад следует слегка отвести плечи назад (ослабить группировку), а в момент касания лопатками пола опять плотно сжать группировку. Для переката вперед нужно слегка разогнуть ноги в коленном и тазобедренном суставах и потянуться пятками вперед-вверх. Как только тело начало перекатываться на спину, резко прижать к туловищу ноги, стараясь коснуться пятками пола.

3. Перекаты в группировке из положения упора присев: присед колени вместе, опора руками на ширине плеч на уровне коленей, плечи над кистями, голова прямо, смотреть перед собой.

Перекаты в группировке из положения упора присев могут выполнять на:

а) полу (облегченный вариант, при котором разный уровень опоры позволяет учащимся легче выполнить заключительную часть переката). Исходное положение — упор присев на полу, пятки слегка касаются края мата, перекат на спину; перекат в упор присев на полу;

б) гимнастическом мате. Во время выполнения перекатов важно обращать внимание учащихся на необходимость постоянно контролировать скорость переката на лопатки и не допускать случайного переворачивания через голову.

После того как учащиеся овладеют выполнением заключительной части кувырка, можно переходить к изучению первой, наиболее травмоопасной, части — перевороту через голову.

4. Обучение перевороту через голову. Учителю необходимо разъяснить учащимся, что:

а) кувырок выполняется с обязательной опорой на руки; голова может касаться опоры затылком, но не опираться на нее;

б) для того чтобы перевернуться через голову, нужно перенести тело (центр массы тела) через точку опоры.

Исходя из этого учащиеся должны научиться удерживать свое тело на согнутых руках и перемещать его через точку опоры. Первое, что необходимо прочувствовать учащимся, — движение спины за счет разгибания ног. Для этого выполняют следующее подводящее упражнение: начинать движение с разгибания ног из упора присев в упор стоя согнувшись, перенести массу тела на руки, смотреть на кончики пальцев рук, округлить спину (рис. 12).

Прочувствовать положение упора на согнутых руках поможет второе упражнение: из упора стоя согнувшись — сгибание и разгибание рук (рис. 13).

Третье упражнение позволит скоординировать движение рук и ног: из упора присев (руки примерно в 1 м от ног) — упор стоя согнувшись с согнутыми руками (рис. 14).

 

Упражнение выполняют на четыре счета: счет 1 — разогнуть ноги, поднять спину — счет 2 — согнуть руки — счет 3 — разогнуть руки — счет 4 — вернуться в исходное положение.

То же упражнение, но выполняется на два счета: раз — разгибая ноги, поднять спину и одновременно с этим согнуть руки; два — вернуться в исходное положение. Необходимо стараться выполнять данное упражнение максимально слитно.

5. Кувырок вперед в целом. При выполнении данного упражнения необходима страховка. Страхующий находится сбоку от занимающегося, одной рукой поддерживает его под плечо, помогая контролировать упор на согнутых руках, другой рукой — под колени, помогая перевернуть тело через точку опоры (стрелками обозначены места поддержки) (рис. 15).

Разучивание новых гимнастических упражнений всегда связано с повышенной опасностью получения различных травм, поэтому учитель обязан не только строго соблюдать правила безопасности, но и подобрать такие подготовительные и подводящие упражнения, которые максимально снижали бы риск травмы и одновременно с этим позволяли успешно освоить изучаемое упражнение.

 

 

Техника выполнения.Из упора присев (с опорой руками впере­ди стоп на 30-40 см), выпрямляя ноги, перенести массу тела на ру­ки. Сгибая руки и наклоняя голову вперед, оттолкнуться ногами и, переворачиваясь через голову, сделать перекат на шею и лопат­ки. Опираясь лопатками о пол, резко согнуть ноги и взять группи­ровку. Заканчивая кувырок, принять упор присев (рис. 73).

Страховка и помощь.

Вбольшинстве случаев это упражнение

доступно для самостоятельного исполнения. Обычно помощь нужна только отдельным учащимся. При этом партнер, стоя на одном колене, сбоку одной рукой помогает выполняющему на­клонить голову вперед на грудь, а другой, поддерживая под грудь или плечо, обеспечивает мягкое опускание на лопатки и увеличивает вращение вперед.

Для кращого засвоєння групування рекомендують вивчати його спочатку під рахунок: На 1-2 – групування; 3 -4 – вихідне положення; 1- 3 – згрупуватися; 4 – розгрупуватися; На 1 – згрупуватися; 2-4- розгрупуватися; 1- згрупуватися; 2- озгрупуватися.

Потім під музику.

Під час вивчення групування з різних вихідних положень учні отримують попереднє уявлення про різноманітні положення тіла при перекидах. Це дає змогу перейти безпосередньо до підвідних вправ. Такими вправами є перекати вперед і назад у групуванні лежачи на спині.

При перекаті вперед потрібно після невеликого розгинання в кульшових суглобах потягнутися плечами вперед, а при перекаті потягнути гомілки на себе. При правильному групуванні (спина «кругла») перекати вперед і назад будуть «м’якими» . Надалі, виконуючи перекати, потрібно добиватися переходу з положення групування і в присіді.

Оволодівши підвідними вправами, переходять до вивчення перекатів з упору присівши, спираючись руками попереду ніг на відстані півкроку (таке вихідне положення сприяє правильному виконанню поштовху ногами). При навчанні перекидами уперед можуть зустрітися такі основні та другорядні помилки.

Типичные ошибки.

1.Неточная постановка рук (на кулаки, на тыльную сторону . кистей, непараллельная постановка кистей и локтей).

2. Разгибание ног в момент постановки рук и переворачива­ния через голову.

3. Неплотная группировка.

4. Отсутствие опоры и отжимания на руках в момент перево­рачивания через голову.

5. Медленное переворачивание.

Страховка и помощь.Стоя сбоку, одной рукой поддерживать под плечо, другой, при необходимости, подтолкнуть под спину.

Кувырок в сторону

Техника выполнения.Выполняется из упора стоя на коленях или упора присев. Первая часть кувырка такая же, как и у пе­реката в сторону из упора стоя на коленях, однако вращение те­ла необходимо продолжить в том же направлении и, перевора­чиваясь через спину, прийти снова в упор стоя на коленях или в упор присев.

Типичные ошибки.

1. Вначале кувырка рука не ставится на предплечье.

2. Неплотная группировка.

Страховка и помощь.Стоя сзади, помогать переворачиванию, поддерживая около тазобедренных суставов.

С т о й ки — вертикальное положение тела вверх ногами с различной опорой: на лопатках, голове, руках. Они относятся к виду ограниченного устойчивого равновесия. В зависимости от контактной площади опоры стойки подразделяются на различные категории по трудности. Для сохранения равновесия необходимо, чтобы вертикаль общего центра тяжести совпадала с опорой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Прежде чем приступить к изучению стойки на лопатках, необходимо развить всю группу мышц, которая принимает участие в ее выполнении. Требуется повысить уровень силы мышц спины, поясничной части, пресса, укрепить мышцы шеи. Для этого используются упражнения общеразвивающего характера: наклоны, повороты и вращения, сгибания и разгибания туловища с предметом и без предмета, с отягощениями и без отягощений, с использованием резиновых амортизаторов, экспандеров и различного вида тренажеров.

При выполнении указанных упражнений целесообразно применять различные режимы работы мышц: динамический и его разновидности (уступающий и преодолевающий), статический, а также их сочетание. При этом статические позы необходимо удерживать под различными углами положения тела относительно горизонта.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При выполнении стойки на голове голова и руки ставятся на одинаковом расстоянии, т. е. образуют равносторонний треугольник. Такое размещение всех точек опоры дает возможность прочно держать равновесие.

Положение головы может изменяться: а) при потере равновесия вперед рекомендуется приподнимать ее и ставить на верхнюю часть лба; б) при устойчивой стойке голову ставят на теменную часть, что обеспечивает правильную, относительно прямую линию размещения шейных позвонков; в) при неудачном выполнении, т. е. при возможном падении на спину, исключается возможность сильного перегиба шейных позвонков назад. Стойка на голове с опорой на лоб и лицо неверна, так как в этом положении будут закрыты глаза и можно легко потерять ориентировку. Особенно большое значение это имеет при массовом выполнении упражнений. Прежде чем изучать стойки на голове, необходимо овладеть кувырками и перекатами, для того чтобы при неудачном выполнении стойки можно было легко перейти на кувырок. В начале обучения необходима страховка и помощь кого-либо для того, чтобы помочь принять правильное положение, разогнуть ноги, удержать равновесие. Страхующий должен стоять сбоку от выполняющего упражнение и, удерживая его за ноги, помочь найти равновесие, поставить его ноги в правильное положение, соединить их и оттянуть носки.

Техника выполнения.Стойка на лопатках выполняется пере­катом назад в группировке. В момент опоры лопатками и затыл­ком подставить руки под поясницу (большими пальцами впе­ред), ноги согнуты, голени вертикально. Это подводящее упраж­нение для обучения стойке на лопатках (рис. 74).

 

Последовательность обучения.

1.Из упора присев перекаты назад и вперед.

2. Из упора сидя сзади перекатом назад сгибая ноги стойка на лопатках согнув ноги.

Из упора присев перекатом назад стойка на лопатках со­гнув ноги.

Типичные ошибки.

1. Перекат выполняется с откидыванием плеч и головы назад.

2. Руки ставятся под спину рано, локти широко разведены.

3. Туловище не принимает вертикального положения.

4. Голени отклоняются от вертикального положения, носки неоттянуты.

Страховка и помощь.Помогать, стоя сбоку от ученика, одной рукой поддерживая под спину, другой за ноги.

Два кувырка вперед

Техника выполнения.После первого кувырка, который вы­полняется несколько энергичнее, чем обычно, поставить руки на пол и, не задерживаясь, выполнить второй, третий кувырок.

Стойка на лопатках

Техника выполнения. 1 варіант: З положення лежачи на спині, руки уздовж тулуба, долоні до підлоги – згинаючись, підняти ноги, а потім і таз від підлоги (упираючись на лопатки і потилицю). Упертися руками в поперек (великими пальцями уперед) і, спрямовуючи ноги вертикально уверх – розігнутися в кульшових суглобах. Для більшої стійкості тримати лікті ближче одне до одного. Виконувати стійку на лопатках: з сіду перекатом назад, з упору присівши перекатом назад, з основної стійки, присідаючи, перекатом назад, кувирком уперед з упору присівши.

Навчальні завдання:

1.З положення лежачи на спині головою до гімнастичної стінки взятися руками за 2-у рейку, зігнути ноги, коліна наблизити до грудей і повернутися у в.п.

2. З того ж в.п. згинаючи ноги, підняти їх уверх, перекотитися на лопатки і ногами торкнутися стінки.

3. Те саме, але, розгинаючи ноги, доторкнутися ними стінки якомога вище.

4. З сіду перекат назад у групуванні, в момент опори лопатками і шиєю руки випрямити і упертися ними об мат.

5. Те саме, але упертися зігнутими руками.

6. Те саме, але упертися плечима об мат, а долонями в області попереку. Виконувати з допомогою, яку надають стоячи позаду і підтримуючи під стегна.

7. Те саме, але випрямляючи ноги (з допомогою).

8. Те саме, самостійно.

9. Стійка на лопатках і перекатом уперед у групуванні присід (без опори руками).

10. З сіду перекатом назад з прямими ногами стійка на лопатках.

Из упора присев, взявшись руками за середину голени, выполнить перекат назад. В конце переката, коснувшись пола лопатками, опереться руками в поясницу и, разогнув ноги, выполнить стойку на лопатках. Туловище долж­но быть прямым, локти широко не разводить (рис. 75).

11. З упору стоячи зігнувшись ноги нарізно перекид уперед в стійку на лопатках.

Типичные ошибки.

1.Сгибание в тазобедренных суставах.

2. Тело отклонено от вертикальной плоскости.

3. Широко разведены локти.

Страховка и помощь.Стоя сбоку от ученика у места опоры лопатками, одной рукой захватить за голень, предупреждая возможность опускания ног за голову. После выхода в стойку на лопатках до­полнительно (по мере необходимости) поддержи­вать сзади за бедро, добиваясь более точного верти­кального положения тела с вытянутыми носками (рис. 76).

М о ст — такое положение тела, при котором туловище максимально прогнуто с опорой на руки и ноги или на голову и ноги (рис. 25). Мост может выполняться с опорой на одну ногу и на одну руку. Название определяется исходным положением, например, наклоном назад, переворотом вперед, выкрутом и т. д.

Навчити виконувати міст із положення лежачи.Дати пояснення положення міст. Міст – це максимально прогнуте, дугоподібне положення тіла спиною до опори з опорою руками і ногами( з опорою руками, головою і ногами – борцівський міст).

Міст з положення лежачи виконується із вихідного положення лежачи на спині. Поставити кисті рук біля плечей ( пальці спрямовані до плечей), долонями опертися на підлогу, лікті в гору; зігнути ноги на ширині плечей так, щоб ступні з розвернутими носками опирались об підлогу ближче до тулуба. Випростовуючи руки і ноги, відводячи голову назад, прогнутись , виконати міст. Після розповіді вчитель показує якщо ж учитель не може з якоїсь причини сам показати, то виконує один із кращих учнів, а вчитель слідкує. Після цього потрібно звернути увагу учнів на окремі елементи вправи, а також на найхарактерніші помилки. Для виконання вправи клас потрібно поділити на дві частини (хлопчиків та дівчаток). Метод виконання – фронтальний. Коли одне відділення виконує, друге спостерігає. Потім відділення міняється. Виконання вправи повторити декілька разів. Підвести підсумки.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Изучение моста в детском возрасте не требует каких-либо специальных упражнений и может проходить в порядке общей разминки всей группы на уроке физического воспитания. Например, в положении лежа на животе поставить руки в упор и, отводя голову назад, разогнуть руки (при этом таз не должен отрываться от пола). Можно использовать подводящие упражнения, стоя у гимнастической стенки. Например, стоя лицом к стенке вплотную, хватом руками сверху за рейку на уровне пояса, наклоняясь назад, прогнуться и вернуться в исходное положение (рис. 28, а).

Более эффективное упражнение: стоять спиной к гимнастической стенке и наклоном назад захватить руками рейку; последующими перехватами руками вниз опуститься в мост, стараясь достать руками пол или последнюю рейку (рис. 28, б).

Непосредственно обучение упражнению рекомендуется проводить из положения лежа на спине. Лежа на спине головой к стенке, выполнить хват руками за вторуютретью рейку, ноги согнуты (слегка врозь): разгибая руки и ноги, прогнуться (мост) рис. 28, в).

При выполнении упражнения «мост» страхующий должен стоять сбоку и до конца выполнения упражнения поддерживать занимающегося рукой под спину. При переходе с моста в другое положение необходимо продолжать страховку, поддерживая рукой под спину.

Типичные ошибки.

Ноги в коленях согнуты, ступни на носках (рис. 78).

1. Ноги согнуты в коленях, плечи смещены от точек опоры кистей (рис. 79).

3. Руки и ноги широко расставлены.

4. Голова наклонена вперед.

Страховка и помощь.Стоя сбоку, поддерживать одной рукой под спину у лопаток, другой под поясницу.

Вправа «ЛОТОС»

Символізує чистоту і досконалість, через що цю позу ставлять на перше місце серед усіх інших вправ. Сядьте і витягніть ноги вперед. Двома руками піднести праву ногу і, утримуючи її за п'ятку, зігнути в коліні й покласти на праве стегно. Те саме зробіть із лівою ногою. Тіло тримайте прямо, руки покладіть на коліна. При перших спробах може з'явитись біль у колінах — розітріть їх. Якщо біль не припиняється, виконуєм цю вправу наступного дня. Підготовчі вправи — закладаєм одну ногу і робимо рухи коліном униз. Те ж — іншою ногою. Якщо важко зробити «лотос», то робимо напівлотос. Ті самі рухи, що при «лотосі», але стопи закладаємо схресно на гомілку.

P E З У Л Ь Т А Т: випрямляє деформований хребет, дає відпочинок серцю. Розвиває всі суглоби нижніх кінцівок і тазу. Виховує і закріплює силу волі, покращує самопочуття.

Шпагати

 

Шпагат

Ш п а г а ты — статические упражнения акробатики, выполняемые в основном женщинами (рис. 29).

Шпагат выполняется из различных исходных положений: из приседа, опираясь на руки, скольжением вперед и назад правой и левой; скольжением вперед из основной стойки.

 

П о л у ш п а г ат — такое же положение, как и шпагат (одна нога вперед, другая назад), но нога, находящаяся впереди, согнута в коленном суставе (рис. 30).

Перед тем как приступить к изучению шпагата, необходимо проделать ряд подготовительных упражнений:

1) полушпагат;

2) в выпаде правой (левой) вперед пружинящие покачивания;

3) стойка лицом к гимнастической стенке, руками взяться за рейку на высоте пояса. Поочередные махи ногами назад и в стороны;

4) то же, но партнер помогает отведению ноги назад и в стороны;

5) стойка боком к гимнастической стенке, ноги врозь правая (левая) вперед, рукой взяться за рейку на высоте пояса. Пружинящие покачивания;

6) то же, но стойка лицом к стенке, ноги широко врозь.

В дальнейшем, если шпагат не полный (поверхности бедер не касаются пола), то нужно опереться руками о пол и выполнять пружинящие покачивания, стараясь коснуться бедрами пола.

 

Під час виконання шпагату відбувається сильне розтягнення м’язів і зв'язок нижніх кінцівок. Тому підходити до вивчення цих вправ потрібно з обережністю, кожного разу забезпечуючи ретельне розігрівання основних м’язових груп (особливо м’язів нижніх кінцівок).

На півшпагати.

У випаді правою (лівою) уперед. Пружні похитування.

Стоячи обличчям до гімнастичної стійки взятися за рейку на висоті пояса. Почергові махи ногами назад і в сторони.

Те саме але партнер допомагає відведенню ноги назад і в сторону.

Стійка боком до гімнастичної стінки ноги нарізно, рукою взятися за рейку на висоті пояса. Пружні похитування.

Те саме але стійка обличчям до стінки, ноги широко нарізно. Надалі, якщо шпагат не повний (поверхні стегон не торкаються підлоги), то потрібно опиратися руками об підлогу і виконувати пружні похитування, намагаючись торкатися стегнами підлоги.

Після оволодіння шпагатом, його потрібно виконувати з положення присівши, спираючись на руки, ковзанням вперед і назад правої і лівої ноги, а також ковзанням вперед із основної стійки.

«міст» із положення стоячи (з допомогою вчителя)

Навчальні завдання:

1.Перекати на груди із захватом руками за гомілку, дуже прогинаючись ( рис.16.4 ).

2. Стоячи на колінах, нахил назад, намагаючись руками торкнутися підлоги.

3. Стоячи спиною до гімнастичної стінки на відстані кроку, упертися зігнутими руками за головою і, випрямляючи руки, прогнутися.

4. У стійці ноги нарізно на відстані одного метра від стіни, руки уверх, нахилитися назад і торкнутися руками стіни.

5.Те саме, але, упираючись руками об стінку, нахилитись нижче.

 

ЛБ.№7 Техніка акробатичних вправ та методика їх навчання (розділ «Гімнастика»)
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1440; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.213.63.130 (0.008 с.)