Закон україни «про освіту» гарантує кожному громадянину україни здійснення своїх прав на освіту (ст. 6), отже зокрема на отримання документу про освіту. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закон україни «про освіту» гарантує кожному громадянину україни здійснення своїх прав на освіту (ст. 6), отже зокрема на отримання документу про освіту.Враховуючи зазначене, п рошу видати мені диплом про закінчення навчального закладу старого традиційного зразку без цифрового ідентифікатора особи, без штрих-коду, без електронного носія інформації.

 

 

___________________

підпис
______________
дата

 

Форма 15Т-уд Міністру охорони здоров'я України Р.В. Богатирьовій вул. Грушевського 7, м. Київ, 01601 Керівнику Департаменту (Головного управління, Управління) охорони здоров'я _____________________обл(міськ)держадміністрації _______________________________________________   Головному лікарю дитячої поліклініки №__________ Державної клінічної лікарні №____________________ _______________________________________________ _______________________________________________ Від ____________________________________________ _______________________________________________ адреса

 

ЗАЯВА

Я, _______________________________________________________________________________, керуючись Конституцією України, за якою «не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди» (ст.32), а також Сімейним кодексом України, який проголошує право батьків на «самозахист своєї дитини» (п.1 ст.154), не даю згоди на збір та обробку персональних даних моєї малолітньої/неповнолітньої дитини, ______________________________________________________________, __________ року народження, а також відмовляюсь від внесення моєї дитини до електронного реєстру пацієнтів.

Згода — не обов'язковість. Згода — це добровільне волевиявлення людини. Людина має право дати згоду на щось чи відмовити. Закони правової, вільної, соціальної держави, якою відповідно до ст. 1, 2 Конституції є Україна, не можуть зобов'язувати і не передбачають зобов'язання в наданні згоди громадянином на збір та обробку своїх персональних даних, «особисті немайнові права» на які згідно із ч.1 ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» «є невід'ємними і непорушними».

Відповідно до Конституції України «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю»(ст.3), «права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними» (ст.21), «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст.22). Заперечення збору та обробки персональних даних моєї дитини не може впливати на зміст і обсяг її прав і свобод.

Відповідно до Цивільного кодексу України людина «набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям» (ст.28) та має права: «на надання їй медичної допомоги» (ст.284), «на особисту недоторканність» (ст.289), «на повагу до гідності та честі» (ст.297). Стаття 286 Цивільного кодексу України та стаття 39-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» наголошують, що «пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні».

З урахуванням вищенаведеного

ПРОШУ:

 

Не здійснювати збір та обробку персональних даних моєї малолітньої/неповнолітньої дитини, _______________________________________________________________, _________ року народження.

Не присвоювати моїй дитині та не використовувати стосовно неї ніякі цифрові (штрих-кодові, радіочастотні тощо) ідентифікатори особи.

Не вносити дані щодо моєї дитини до електронного реєстру пацієнтів, інших електронних реєстрів та баз даних, і не передавати персональні дані моєї дитини до інших організацій та осіб.

Якщо, незважаючи на відсутність згоди на обробку персональних даних моєї дитини, її персональні дані збираються і піддаються автоматизованій обробці, такі дії є незаконними, тому у відповідності до пунктів 5, 6 частини 2 ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та пунктів с), d) ст.8 та ст.10 Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, переконливо прошу такі дані знищити.

Здійснювати облік і медичне обслуговування моєї дитини за раніше встановленими формами обліку пацієнтів за прізвищем, іменем та по батькові, на паперових носіях (медична картка, журнали тощо), без застосування цифрових (штрих-кодових, радіочастотних тощо) ідентифікаторів/кодифікаторів особи.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» прошу надіслати мені письмову відповідь на вказану вище адресу.

 

З повагою ______________
підпис

__________2013 р.

Форма 16Т-ув Міністру охорони здоров'я України Р.В. Богатирьовій вул. Грушевського 7, м. Київ, 01601 Керівнику Департаменту (Головного управління, Управління) охорони здоров'я ____________________обл(міськ)держадміністрації ______________________________________________ Головному лікарю поліклініки №________________ Державної клінічної лікарні №___________________ ______________________________________________ Від ___________________________________________ ______________________________________________ адреса

ЗАЯВА

Я, ___________________________________________________________________________, керуючись Конституцією України, за якою «не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди» (ст.32), не даю згоди на збір та обробку моїх персональних даних а також відмовляюсь від внесення мене до електронного реєстру пацієнтів.

Згода — не обов'язковість. Згода — це добровільне волевиявлення людини. Людина має право дати згоду на щось чи відмовити. Закони правової, вільної, соціальної держави, якою відповідно до ст. 1, 2 Конституції є Україна, не можуть зобов'язувати і не передбачають зобов'язання в наданні згоди громадянином на збір та обробку своїх персональних даних, «особисті немайнові права» на які згідно із ч.1 ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» «є невід'ємними і непорушними».

Відповідно до Конституції України «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю»(ст.3), «права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними» (ст.21), «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст.22). Заперечення збору та обробки моїх персональних даних не може впливати на зміст і обсяг моїх прав і свобод.

Відповідно до Цивільного кодексу України людина «набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям» (ст.28) та має права: «на надання їй медичної допомоги» (ст.284), «на особисту недоторканність» (ст.289), «на повагу до гідності та честі» (ст.297). Стаття 286 Цивільного кодексу України та стаття 39-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» наголошують, що «пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні».

З урахуванням вищенаведеного

ПРОШУ:

 

Не здійснювати збір та обробку моїх персональних даних.

Не присвоювати мені та не використовувати стосовно мене ніякі цифрові (штрих-кодові, радіочастотні тощо) ідентифікатори особи.

Не вносити дані щодо мене до електронного реєстру пацієнтів, інших електронних реєстрів та баз даних і не передавати мої персональні дані до інших організацій та осіб.

Якщо, незважаючи на відсутність згоди на збір та обробку моїх персональних даних, мої персональні дані збираються і піддаються автоматизованій обробці, такі дії є незаконними, тому у відповідності до пунктів 5, 6 частини 2 ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та пунктів с), d) ст.8 та ст.10 Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних переконливо прошу такі дані знищити.

Здійснювати облік і медичне обслуговування мене за раніше встановленими формами обліку пацієнтів за прізвищем, іменем та по батькові, на паперових носіях (медична картка, журнали тощо), без застосування цифрових (штрих-кодових, радіочастотних, інш.) ідентифікаторів/кодифікаторів особи.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» прошу надіслати мені письмову відповідь на вказану вище адресу.

 

З повагою __________________
підпис

__________2013 р.

 

Пенсионерам на заметку

Делимся опытом отказа от пластикового пенсионного удостоверения, на котором проставлен «идентификационный штрих-код владельца удостоверения», и получения вместо него справки, подтвердждающей принадлежность к пенсионерам.

Прийти в ПФ к своему инспектору с паспортом, пластиковым пенсионным удостоверением и одной фотографией 3х4. При оформлении справки попросить вклеить в нее фотографию. В справке указывается размер пенсии и трудовой стаж (так положено, ведь это – справка). В графе «Довідка видана для пред'явлення» инспектор пишет: «на заміну пенсійного посвідчення». На справке расписывается начальник ПФ и проставляется печать.

Форма пенсионной справки:

Важен официальный отказ от прежде официально принятого пенсионного удостоверения. Для этого в отделе ПФ, в котором оно было прежде получено, подается заявление и одновременно возвращается само пенсионное удостоверение. Примерный текст заявления:

  Керівнику ПФ ________________________________________ міста _______________________________________________ від _________________________________________________ ____________________________________________________ адреса

ЗАЯВА

Я, _______________________________________________________________________________, офіційно відмовляюсь від виданого мені пенсійного посвідчення через присутність у ньому «ідентифікаційного штрих-коду власника посвідчення». У __________ році я відмовився(лась) від ідентифікаційного номера (цифрового ідентифікатора) через свої релігійні переконання. Для оформлення пенсії мною надана ксерокопія сторінки паспорту з офіційною відміткою про моє право здійснювати свої права без ідентифікаційного номера. Наявність у моєму посвідченні штрих-коду – штрихового варіанту запису цифрового ідентифікатора особи, від якого я відмовився(лась) – є грубим порушенням моїх конституційних прав. Стаття 22 Конституції України забороняє не тільки скасовувати існуюче право, а навіть його звужувати. Прошу не порушувати мої конституційні права й вести пенсійний облік без цифрової (штрих-кодової тощо) ідентифікації моєї особи.

З повагою.

____________ __________________
дата підпис

После получения справки и официальной сдачи пластикового пенсионного удостоверения для свидетельства веры и обличения «тайны беззакония» предлагаем воспользоваться таким опытом: зайти к начальнику ПФ и спросить у него, каким образом штрих-код мог оказаться на Вашем пенсионном удостоверении, если среди документов, сданных для оформления удостоверения, имеется документ, свидетельствующий об отказе от ИНН? Если чиновник заявит, например, что штрих-код – одинаковый для всех удостоверений и является стандартной принадлежностью бланка и не имеет никакого отношения к личности пенсионера – владельца удостоверения, Вы можете предъявить ему выдержку из официального документа Пенсионного фонда, в котором черным по белому написано, что в пластиковом пенсионном удостоверении проставляется «идентификационный штрих-код владельца удостоверения», то есть штрих-код человека. Так что нарушителями являются государственные органы, а не мы. С этих позиций и надо идти в Пенсионный фонд с твердой уверенностью в правоте дела.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 276; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.019 с.)