Закон України «Про освіту» гарантує кожному громадянину України здійснення своїх прав на освіту (ст.6), отже зокрема на отримання документу про освіту.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закон України «Про освіту» гарантує кожному громадянину України здійснення своїх прав на освіту (ст.6), отже зокрема на отримання документу про освіту.Враховуючи зазначене, прошу видати мені диплом про закінчення навчального закладу старого традиційного зразку без цифрового ідентифікатора особи, без штрих-коду, без електронного носія інформації.

 

 

___________________

підпис
______________
дата

 

Форма 15Т-уд Міністру охорони здоров'я України Р.В. Богатирьовій вул. Грушевського 7, м. Київ, 01601 Керівнику Департаменту (Головного управління, Управління) охорони здоров'я _____________________обл(міськ)держадміністрації _______________________________________________   Головному лікарю дитячої поліклініки №__________ Державної клінічної лікарні №____________________ _______________________________________________ _______________________________________________ Від ____________________________________________ _______________________________________________ адреса

 

ЗАЯВА

Я, _______________________________________________________________________________, керуючись Конституцією України, за якою «не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди» (ст.32), а також Сімейним кодексом України, який проголошує право батьків на «самозахист своєї дитини» (п.1 ст.154), не даю згоди на збір та обробку персональних даних моєї малолітньої/неповнолітньої дитини,______________________________________________________________, __________року народження, а також відмовляюсь від внесення моєї дитини до електронного реєстру пацієнтів.

Згода — не обов'язковість. Згода — це добровільне волевиявлення людини. Людина має право дати згоду на щось чи відмовити. Закони правової, вільної, соціальної держави, якою відповідно до ст. 1, 2 Конституції є Україна, не можуть зобов'язувати і не передбачають зобов'язання в наданні згоди громадянином на збір та обробку своїх персональних даних, «особисті немайнові права» на які згідно із ч.1 ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» «є невід'ємними і непорушними».

Відповідно до Конституції України «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю»(ст.3), «права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними» (ст.21), «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст.22). Заперечення збору та обробки персональних даних моєї дитини не може впливати на зміст і обсяг її прав і свобод.

Відповідно до Цивільного кодексу України людина «набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям» (ст.28) та має права: «на надання їй медичної допомоги» (ст.284), «на особисту недоторканність» (ст.289), «на повагу до гідності та честі» (ст.297). Стаття 286 Цивільного кодексу України та стаття 39-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» наголошують, що «пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні».

З урахуванням вищенаведеного

ПРОШУ:

 

Не здійснювати збір та обробку персональних даних моєї малолітньої/неповнолітньої дитини, _______________________________________________________________, _________ року народження.

Не присвоювати моїй дитині та не використовувати стосовно неї ніякі цифрові (штрих-кодові, радіочастотні тощо) ідентифікатори особи.

Не вносити дані щодо моєї дитини до електронного реєстру пацієнтів, інших електронних реєстрів та баз даних, і не передавати персональні дані моєї дитини до інших організацій та осіб.

Якщо, незважаючи на відсутність згоди на обробку персональних даних моєї дитини, її персональні дані збираються і піддаються автоматизованій обробці, такі дії є незаконними, тому у відповідності до пунктів 5, 6 частини 2 ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та пунктів с), d) ст.8 та ст.10 Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, переконливо прошу такі дані знищити.

Здійснювати облік і медичне обслуговування моєї дитини за раніше встановленими формами обліку пацієнтів за прізвищем, іменем та по батькові, на паперових носіях (медична картка, журнали тощо), без застосування цифрових (штрих-кодових, радіочастотних тощо) ідентифікаторів/кодифікаторів особи.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» прошу надіслати мені письмову відповідь на вказану вище адресу.

 

З повагою______________
підпис

__________2013 р.

Форма 16Т-ув Міністру охорони здоров'я України Р.В. Богатирьовій вул. Грушевського 7, м. Київ, 01601 Керівнику Департаменту (Головного управління, Управління) охорони здоров'я ____________________обл(міськ)держадміністрації ______________________________________________ Головному лікарю поліклініки №________________ Державної клінічної лікарні №___________________ ______________________________________________ Від ___________________________________________ ______________________________________________ адреса

ЗАЯВА

Я, ___________________________________________________________________________, керуючись Конституцією України, за якою «не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди» (ст.32), не даю згоди на збір та обробку моїх персональних даних а також відмовляюсь від внесення мене до електронного реєстру пацієнтів.

Згода — не обов'язковість. Згода — це добровільне волевиявлення людини. Людина має право дати згоду на щось чи відмовити. Закони правової, вільної, соціальної держави, якою відповідно до ст. 1, 2 Конституції є Україна, не можуть зобов'язувати і не передбачають зобов'язання в наданні згоди громадянином на збір та обробку своїх персональних даних, «особисті немайнові права» на які згідно із ч.1 ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» «є невід'ємними і непорушними».

Відповідно до Конституції України «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю»(ст.3), «права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними» (ст.21), «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст.22). Заперечення збору та обробки моїх персональних даних не може впливати на зміст і обсяг моїх прав і свобод.

Відповідно до Цивільного кодексу України людина «набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям» (ст.28) та має права: «на надання їй медичної допомоги» (ст.284), «на особисту недоторканність» (ст.289), «на повагу до гідності та честі» (ст.297). Стаття 286 Цивільного кодексу України та стаття 39-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» наголошують, що «пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні».

З урахуванням вищенаведеного

ПРОШУ:

 

Не здійснювати збір та обробку моїх персональних даних.

Не присвоювати мені та не використовувати стосовно мене ніякі цифрові (штрих-кодові, радіочастотні тощо) ідентифікатори особи.

Не вносити дані щодо мене до електронного реєстру пацієнтів, інших електронних реєстрів та баз даних і не передавати мої персональні дані до інших організацій та осіб.

Якщо, незважаючи на відсутність згоди на збір та обробку моїх персональних даних, мої персональні дані збираються і піддаються автоматизованій обробці, такі дії є незаконними, тому у відповідності до пунктів 5, 6 частини 2 ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та пунктів с), d) ст.8 та ст.10 Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних переконливо прошу такі дані знищити.

Здійснювати облік і медичне обслуговування мене за раніше встановленими формами обліку пацієнтів за прізвищем, іменем та по батькові, на паперових носіях (медична картка, журнали тощо), без застосування цифрових (штрих-кодових, радіочастотних, інш.) ідентифікаторів/кодифікаторів особи.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» прошу надіслати мені письмову відповідь на вказану вище адресу.

 

З повагою__________________
підпис

__________2013 р.

 

Пенсионерам на заметку

Делимся опытом отказа от пластикового пенсионного удостоверения, на котором проставлен «идентификационный штрих-код владельца удостоверения», и получения вместо него справки, подтвердждающей принадлежность к пенсионерам.

Прийти в ПФ к своему инспектору с паспортом, пластиковым пенсионным удостоверением и одной фотографией 3х4. При оформлении справки попросить вклеить в нее фотографию. В справке указывается размер пенсии и трудовой стаж (так положено, ведь это – справка). В графе «Довідка видана для пред'явлення» инспектор пишет: «на заміну пенсійного посвідчення». На справке расписывается начальник ПФ и проставляется печать.

Форма пенсионной справки:

Важен официальный отказ от прежде официально принятого пенсионного удостоверения. Для этого в отделе ПФ, в котором оно было прежде получено, подается заявление и одновременно возвращается само пенсионное удостоверение. Примерный текст заявления:

  Керівнику ПФ ________________________________________ міста _______________________________________________ від _________________________________________________ ____________________________________________________ адреса

ЗАЯВА

Я, _______________________________________________________________________________, офіційно відмовляюсь від виданого мені пенсійного посвідчення через присутність у ньому «ідентифікаційного штрих-коду власника посвідчення». У __________ році я відмовився(лась) від ідентифікаційного номера (цифрового ідентифікатора) через свої релігійні переконання. Для оформлення пенсії мною надана ксерокопія сторінки паспорту з офіційною відміткою про моє право здійснювати свої права без ідентифікаційного номера. Наявність у моєму посвідченні штрих-коду – штрихового варіанту запису цифрового ідентифікатора особи, від якого я відмовився(лась) – є грубим порушенням моїх конституційних прав. Стаття 22 Конституції України забороняє не тільки скасовувати існуюче право, а навіть його звужувати. Прошу не порушувати мої конституційні права й вести пенсійний облік без цифрової (штрих-кодової тощо) ідентифікації моєї особи.

З повагою.

____________ __________________
дата підпис

После получения справки и официальной сдачи пластикового пенсионного удостоверения для свидетельства веры и обличения «тайны беззакония» предлагаем воспользоваться таким опытом: зайти к начальнику ПФ и спросить у него, каким образом штрих-код мог оказаться на Вашем пенсионном удостоверении, если среди документов, сданных для оформления удостоверения, имеется документ, свидетельствующий об отказе от ИНН? Если чиновник заявит, например, что штрих-код – одинаковый для всех удостоверений и является стандартной принадлежностью бланка и не имеет никакого отношения к личности пенсионера – владельца удостоверения, Вы можете предъявить ему выдержку из официального документа Пенсионного фонда, в котором черным по белому написано, что в пластиковом пенсионном удостоверении проставляется «идентификационный штрих-код владельца удостоверения», то есть штрих-код человека. Так что нарушителями являются государственные органы, а не мы. С этих позиций и надо идти в Пенсионный фонд с твердой уверенностью в правоте дела.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.009 с.)