Практичне заняття 4. Психологія немовлят (1місяць – 1 рік)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття 4. Психологія немовлят (1місяць – 1 рік) 

План:

1. Розкрийте психологічну характеристику періоду немовляти.

2. Проаналізуйте особливості сенсорно-перцептивного розвитку немовляти.

3.Розкрийте особливості моторного розвитку у період немовляти.

4.Проаналізуйте особливості розвитку пам’яті та уваги у період немовлячого віку.

5.Розкрийте особливості мовленнєвого розвитку у немовлячому віці

6.Проаналізуйте особливості розвитку мислення у немовлячому віці.

7. Висвітліть особливості емоційної сфери немовлят

8. Розкрийте особливості соціальної поведінки немовлят.

9. Розкрийте особливості кризи 1-го року.

10. Проаналізуйте новоутворення кризи 1-го року життя.

11. Здійсніть добір діагностичного матеріалу для вивчення особистості дитини цього віку.

12. Складіть рекомендації для батьків та педагогів стосовно організації життя дитини цього віку.

 

Основна література:

1. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч. По сіб. – К.: Центр учб. літ-ри, 2012. – 424 с.

2. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с

3. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. — К.: Вища школа, 1974.

4. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пастка О.В. Вікова психологія.: Навч. посіб. — К.: Центр учб. літ-ри, 2012 – 376 с.

5. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. 2-е изд. — М.: Тривола, 1996.

Додаткова література:

1. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. —К.: Рад. школа, 1976.

2. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.

3. Заброцькии М. М. Вікова психологія. – К., 1998.

4. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с.

5. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.НПУ ім. М. Драгоманова, 2005 – 126 с.

6. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. по- сіб. — К.: Центр учбової літ-ри, 2010. — 128 с.

 

Методичні вказівки:

При підготовці до заняття потрібно звернути увагу на особливості психофізіологічного розвитку дитини в перинатальному та пренатальному віці у розробках сучасних науковців, новітні підходи до періодизації цього віку, охарактеризувати кризу дітей цього віку, використовуючи сучасні розробки.

особливу увагу звернути на

Навчальна мета:

Розширити знання студентів стосовно психофізіологічного розвитку дитини немовлячого віку, кризи новонародженого та її діагностики, характеристики сну, поведінки, рефлексів.Розкрити значення термінів:«емпатія», «емоційне зараження» \.

Виховна мета:

- сформувати інтерес до вивчення основних понять – комплекс пожвавлення, автономне мовлення, габітурація, бондінг.

- виявити зацікавлене ставлення студентів до проблеми немовлячого віку, перинатального періоду розвитку зокрема, шляхів та методів діагностики вроджених та набутих рефлексів, консультування вагітних жінок, просвітницької роботи з питань догляду за немовлятами в центрах раннього втручання, методичної роботи з питань організації роботи фахівців ( ранніх коректорів), корекції основних проблем немовлячого віку.

Практичне заняття 5. Психологія раннього дитинства (1-3 роки)

План:

1. Розкрийте характеристики періоду раннього дитинства.

2. Проаналізуйте правила вдалої взаємодії з дитиною віком від 0 до 6 років.

3. Розкрийте характеристики повноцінної взаємодії дитини та дорослого.

4. Висвітліть особливості розвитку моторики дитини від 1-го до 3-ох років.

5. Охарактеризуйте особливості сенсорно-перцептивного розвитку дітей від 1-го до 3-ох років.

6. Проаналізуйте особливості розвитку уваги та пам’яті, мислення та мовлення, емоційної та соціальної сфери дитини в період раннього дитинства.

7. Розкрийте особливості кризи 3-ох років.

8.Здійсніть добір діагностичного матеріалу для вивчення особистості дитини цього віку.

9. Складіть рекомендації для батьків та педагогів стосовно організації життя дитини цього віку.

10. Складіть психологічну характеристику дитини раннього віку, таблицю діагностики розвитку дитини раннього віку.

Основна література:

1. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч. По сіб. – К.: Центр учб. літ-ри, 2012. – 424 с.

2. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с

3. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. — К.: Вища школа, 1974.

4. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пастка О.В. Вікова психологія.: Навч. посіб. — К.: Центр учб. літ-ри, 2012 – 376 с.

5. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. 2-е изд. — М.: Тривола, 1996.

 

Додаткова література:

1. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. —К.: Рад. школа, 1976.

2. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.

3. Заброцькии М. М. Вікова психологія. – К., 1998.

4. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с.

5. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.НПУ ім. М. Драгоманова, 2005 – 126 с.

6. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. по- сіб. — К.: Центр учбової літ-ри, 2010. — 128 с.

 

Методичні вказівки:

При підготовці до заняття потрібно звернути увагу на прикладні аспекти психології дітей раннього віку: розвитку психомоторики та мовлення в роботах сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців; розкрити поняття «асертивний», «білінгвізм» у психологічних довідниках; охарактеризувати основні новоутворення раннього віку, кризи та провідний вид діяльності раннього віку, спираючись на новітню науково-методичні першоджерела.

Навчальна мета:

Поглибити знання студентів стосовно психічного розвитку дітей раннього віку, кризи дітей 3-х років, специфіки її перебігу; методів діагностики, форм та методів роботи; конкретизувати перебіг основних психічних процесів, систематизувати таке поняття як, соціальна поведінка.

розкрити

Виховна мета:

- сформувати інтерес до вивчення основних понять психології дітей раннього віку.

- виявити заціплене ставлення студентів до проблеми дітей раннього віку, шляхів та методів діагностики, консультування, просвітницької роботи, методичної роботи, корекції основних проблем дітей раннього віку.

-

Практичне заняття 6. Психологія середнього дитинства (3-6 років)

 

План:

1. Охарактеризуйте особливості ігрової діяльності (види, функції).

2. Розкрийте особливості сенсорно-перцептивного та моторного розвитку дитини в період середнього дитинства.

3. Проаналізуйте особливості розвитку пам’яті, уяви та уваги дитини в період середнього дитинства.

4. Висвітліть особливості розвитку емоційної та соціальної сфери дитини віком від 3-ох до 6-ти років.

5. Розкрийте особливості переживання кризи 7-ми років.

6. Здійсніть добір діагностичного матеріалу для вивчення особистості дитини цього віку.

7. Складіть рекомендації для батьків та педагогів стосовно організації життя дитини цього віку.

 

Основна література:

1. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч. По сіб. – К.: Центр учб. літ-ри, 2012. – 424 с.

2. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с

3. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. — К.: Вища школа, 1974.

4. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пастка О.В. Вікова психологія.: Навч. посіб. — К.: Центр учб. літ-ри, 2012 – 376 с.

5. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. 2-е изд. — М.: Тривола, 1996.

Додаткова література:

1. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. —К.: Рад. школа, 1976.

2. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.

3. Заброцькии М. М. Вікова психологія. – К., 1998.

4. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с.

5. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.НПУ ім. М. Драгоманова, 2005 – 126 с.

6. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-

ге вид.: Навч. по- сіб. — К.: Центр учбової літ-ри, 2010. — 128 с.

Методичні вказівки:

При підготовці до заняття потрібно звернути увагу на підготовку тестів та методик діагностики та організації комплексного психологічного супроводу дітей дошкільного віку з особливостями в поведінці та розвитку, опрацювати сучасні розробки науковців та практиків, ознайомити студентів із методичною літературою.

Навчальна мета:

Поглибити особливостей психічного розвитку дітей середнього та пізнього дитинства; розкрити особливості навчально-виховного процесу в закладах різного типу; охарактеризувати основні новоутворення цього віку, провідний вид діяльності, характеризувати; конкретизувати процес довільного і мимовільного засвоєння інформації, систематизувати таке поняття як; розкрити кризу дітей 7-го року життя.

Виховна мета:

- сформувати інтерес до вивчення основних понять психології дітей середнього і пізнього дошкільного віку

- виявити зацікавлене ставлення студентів до проблеми дошкільного віку, шляхів та методів діагностики, консультування, просвітницької роботи, методичної роботи, корекції основних проблем дошкільного віку, формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання.

 

Практичне заняття 7. Психологія пізнього дитинства (6-12 років)

План:

1. Розкрийте характеристики періоду пізнього дитинства (6-12р.)

2. Розкрийте основні особливості готовності дитини до навчання у школі.

3. Проаналізуйте особливості соціально-психологічної адаптації дитини до навчання у школі.

4. Охарактеризуйте особливості навчальної діяльності як провідної, пізнавальної сфери емоційної сфери, для дітей віком від 6-ти до 12-ти років.

5. Висвітліть основні проблеми пов’язані із навчанням дитини віком від 6-ти до 12-ти років у школі.

6. Охарактеризуйте особливості переживання кризи підліткового віку.

7. Здійсніть добір діагностичного матеріалу для вивчення особистості дитини цього віку.

8. Складіть рекомендації для батьків та педагогів стосовно організації життя дитини цього віку.

Основна література:

1. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч. По сіб. – К.: Центр учб. літ-ри, 2012. – 424 с.

2. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с

3. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. — К.: Вища школа, 1974.

4. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пастка О.В. Вікова психологія.: Навч. посіб. — К.: Центр учб. літ-ри, 2012 – 376 с.

5. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. 2-е изд. — М.: Тривола, 1996.

Додаткова література:

1. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. —К.: Рад. школа, 1976.

2. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.

3. Заброцькии М. М. Вікова психологія. – К., 1998.

4. Заброцький М.М. Вікова психологія – К. МАУП, 2002. – 104 с.

5. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.НПУ ім. М. Драгоманова, 2005 – 126 с.

6. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. по- сіб. — К.: Центр учбової літ-ри, 2010. — 128 с.

Методичні вказівки:

При підготовці до заняття потрібно звернути увагу на питання надання психологічної допомоги дітям раннього шкільного віку, їх батькам та педагогам у сучасній науковій літературі; зміні соціальної ситуації; розкрити особливості навчально-виховного процесу в школі, опираючись на сучасні матеріали ( Закон про освіту), в позашкільній діяльності дитини; охарактеризувати основні новоутворення цього віку, вказати провідний вид діяльності, спираючись на новітні розробки науковців та практиків.

Навчальна мета:

Поглибити знання студентів стосовно, конкретизувати модель Кольберга, Селмана; систематизувати таке поняття як конформність; розкрити поняття психологічної готовності дітей до школи.

Виховна мета:

- сформувати інтерес до вивчення основних понять психології дітей раннього шкільного віку – конформність, емоційна компетентність; бажання сприяти ефективній адаптації дітей до нової соціальної ситуації розвитку.

- виявити заціплене ставлення студентів до проблеми раннього шкільного віку, шляхів та методів діагностики, консультування, просвітницької роботи, методичної роботи, корекції основних проблем дитячого віку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.118.225 (0.025 с.)