Представлення інформації в ЕОМ. Машинна арифметика. Системи обчислення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Представлення інформації в ЕОМ. Машинна арифметика. Системи обчислення.Представлення інформації в ЕОМ. Машинна арифметика. Системи обчислення.

У комп'ютерній техніці усі числа поділяються на позиційні та непозиційні. Позиційним називається число цифри якого мають вагу, важливість у залежності від розміщення у розрядній сітці числа.

I, IV-непозиційні; - позиційні 321

Використовуються такі системи обчислення: (2 с/сч, 8 с/сч, 10 с/сч)-позиційні

(2/8,2/10,2/10(специфич.)) c/cч

Приклад:

C/сч 8с/cч 10 с/сч

P=2 P=8 Р=10

N=0,1 N= 0,1,2,3,4,5,6,7 N= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

N=101,012 N=73,258 N=39,2710

 

16 c/cч використовує 16 символів:– 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, а потім A=10, B=11 , C=12 , D=13 , E=14 , F=15.

Щоб перевести двоїчное число 110010 В у шестнадцатирічне, треба розбити число на тетради, починаючи з молодшего біту 11-0010, та замінити на символи h-коду: 32h. зворотня перебудова здійснюється аналогічно, наприклад:

7Fh = 0111 1111

7 F

Для преобразования h-кода в десятичные числа необходимо заполнить таблицу. Например, 2С6Eh:

Число С Е
Степень 16 163 162 161 160
Значение

У результаті 2*4096 + 12*256 + 6*16 + 14*1 = 8192 + 3072 + 96 + 14 = 11374

Двоично-восьмерічна система счисления. Якщо двоїчний запис числа разбити на триади (трійки цифр) та вставити між ними пробели, тоді виникне двоїчно-восьмирічне представлення числа. Так як 23=8 , то після зміни кожної триады на восьмирічну цифру, яка буде дорівнювати значенню цієї триады, виникає представленняе числа у восьмерічній системі счислення.

Двоїчно-десятична система счислення. Десятичні цифры від 0 до 9 замінюються тетрадами: 0=0000 , 1=0001 , 2=0010 , 3=0011 , 4=0100 , 5=0101 , 6=0110 , 7=0111 , 8=1000 и 9=1001. Так как 10 не є точною степенню 2, то використовують не всі 16 тетрад,

Правила перекладу чисел із однієї системи обчислення в іншу

1)Правила перекладу з будь якої системи счислення в 10-ну. Будь яке позиційне число може бути представлено у вигляді

,де N-будь яке число в позиційній системі счислення;

аі- коефіцієнт який погоджений з числом в розрядах, він дорівнює значенню від 0 до р-1;

g- протилежний порядок числа

2)Правило перекладу з 10-ої системи счислення в будь яку іншу: переводиться ціла частина числа , потім дріб, результат +; для переводу цілої частини числа в нову систему счислення необхідно розділити це число на основі нової системи счислення . Ділення виконувати до тих пір поки останне часне не стане меньше основи нової системи счислення . Результат вираховується по остаткам , починаючи з останньго часного . Для перекладу правильної дробі необхідно помножити дріб на основі нової системи обчислення, цілу частину винести, а ту що залишилася множити до тих пір поки вона не буде дорівнювати 0 , або не буде виконана задана точність переводу:

Для 2 с/сч - 8 після коми ; 8 с/сч-3 знаки після коми; 16 с/сч- 2 знаки після коми.

Результат рахується по цілим числам зверху вниз.

Приклад: 123,2510=>2 с/сч 123 2

1232=>2 с/сч - 122

0, 25=>2с/сч 1 61

123,2510 = 1111011,012 - 60 2

1 30

- 30 2

0, 25*2 0

0, 5*2 15

0, 0 - 14 2

1 7

-6 2

1 3

-2 2

1 1

Передавання інформації у ЕВМ. Поняття кодування ,декодування, двоїчного алфавіту, кодових комбінацій, коду , довжини коду, біта,байта.

Передавання інформації у ЕВМ здійснюється за допомогою перифірійних пристроїв( клавіатура, миш) вводу інформації. Кожній команді відповідає свій двоїчний код , виконкємий ЕВМ.

Кодування- представлення інформації у ЕВМ у зрозумілий для ЕВМ вигляд.

Декодування– зворотнє представлення інформації у зрозумілий вигляд для користувача.

Двоїчний алфавіт-cимволи, які використовуються у 2с/сч (0 та 1).

Кодовані комбінації- комбінації нулів та одиниць, які сприймаються ЕВМ як одна команда або символ.

Код-закодоване повідомлення аба набір команд.

Довжина коду- кількість кодових розрядів

Бит -1 розряд; Байт- 8 розрядів( біт)

 

8 біт = 1 байту

1024 б = 1 кб

1024 кб = 1 мб

1024 мб = 1 гб

 

 

Етапи рішення задач на ЕОМ з використанням інструментальних мов програмуванння.

Розв'язання задач на ЕОМ з використанням інструментальних мов програмування має такі етапи:

1-постановка задачі (словесне описання)

2-розробленя алгоритму з подальшим описанням парметрів, що входять до нього

3-побудова логічного зв’язку між параметрами-«граф»

4- побудова блок-схеми алгоритму(вирішення задачі у вигляді послідовності блоків)

5- складання таблиці відповідності параметрів

6-складання макету вводу-виводу параметрів

7-сладання програми на алгоритмічній мові для ПК

8- відлагодження програмиі її виконання на ПК(ввод, виправлення помилок)

9-виведення на необхідний пристрій результатів розрахунків та лістингу(тексту) програми;

10- аналіз отриманих результатів.

 

Представлення інформації в ЕОМ. Машинна арифметика. Системи обчислення.

У комп'ютерній техніці усі числа поділяються на позиційні та непозиційні. Позиційним називається число цифри якого мають вагу, важливість у залежності від розміщення у розрядній сітці числа.

I, IV-непозиційні; - позиційні 321

Використовуються такі системи обчислення: (2 с/сч, 8 с/сч, 10 с/сч)-позиційні

(2/8,2/10,2/10(специфич.)) c/cч

Приклад:

C/сч 8с/cч 10 с/сч

P=2 P=8 Р=10

N=0,1 N= 0,1,2,3,4,5,6,7 N= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

N=101,012 N=73,258 N=39,2710

 

16 c/cч використовує 16 символів:– 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, а потім A=10, B=11 , C=12 , D=13 , E=14 , F=15.

Щоб перевести двоїчное число 110010 В у шестнадцатирічне, треба розбити число на тетради, починаючи з молодшего біту 11-0010, та замінити на символи h-коду: 32h. зворотня перебудова здійснюється аналогічно, наприклад:

7Fh = 0111 1111

7 F

Для преобразования h-кода в десятичные числа необходимо заполнить таблицу. Например, 2С6Eh:

Число С Е
Степень 16 163 162 161 160
Значение

У результаті 2*4096 + 12*256 + 6*16 + 14*1 = 8192 + 3072 + 96 + 14 = 11374

Двоично-восьмерічна система счисления. Якщо двоїчний запис числа разбити на триади (трійки цифр) та вставити між ними пробели, тоді виникне двоїчно-восьмирічне представлення числа. Так як 23=8 , то після зміни кожної триады на восьмирічну цифру, яка буде дорівнювати значенню цієї триады, виникає представленняе числа у восьмерічній системі счислення.

Двоїчно-десятична система счислення. Десятичні цифры від 0 до 9 замінюються тетрадами: 0=0000 , 1=0001 , 2=0010 , 3=0011 , 4=0100 , 5=0101 , 6=0110 , 7=0111 , 8=1000 и 9=1001. Так как 10 не є точною степенню 2, то використовують не всі 16 тетрад,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.007 с.)